Justiz Minister Eduard Halimi, mit seiner angeblichen Justiz Reform!

November 5th, 2012

Die Albanische Justiz war viel besser schon vor 17 Jahren, ebenso vor 10 Jahren, oder vor 7 Jahren, bevor die Salih Berisha Bande die Macht erhielt. Heute gibt es keine Justiz in Albanien, nur einzelene Fälle werden erledigt und einzelne Abteilungen sind wie bei der Justiz in Funktion. In Durres, waren 2011 die Computer, der Polizei  schon verschwunden, so das man Landesweit, praktisch keine Anzeigen aufnimmt. Aber mit so einem Unfug, werden auch durch teure EU Justiz Missionen wie EURALIUS, hoch dotierte Inkompetenz aus EU Parteien finanziert. EURALIUS, ist der teuerste destaströste Flop der EU, der an die Inkompetenz im Kosovo erinnert, wie der EU Rechnungshof moniert.

Es galten durchaus einmal Bau Gesetze in Albanien, wo es heute eine Luft Nummer ist.

Angeblich hat er jetzt per Transparenz Alles reformiert rund um die Justiz, was Nichts an den inkompetenten und korrupten wie oft extrem kriminellen Richtern und Staatsanwälten ändert, welche keine Gesetze kennen und sich die Posten nur erkauft haben. Ermittlungen wie im Falle des ermordeten Geheimdienst Offizieres Iso Copa, werden sogar vorgetäuscht. Besoldung sind genauso ein Witz, wie der Justiz Apparat.

 Wie bei der Justiz arbeitet man kurz gesagt nicht, denn man kennt sowieso keine Gesetze und wartet auf Ganoven, um gegen Geld Verfahren einzustellen.

Polizei Station Durres

 Polizei Station in Durres, wo niemand mehr wartet um Anzeige zuerstatten. Sowas wird verhindert, weil niemand vor Ort ist, keine Computer mehr vorhanden sind und man max. mit den Fahrern der dort parkenden Luxus Mafia Limousinen noch Zeit hat für Anzeigen, oder um Anzeigen zuschliessen, gegen Geld. Polizei und Mafia oft ortsfremde Verbrecher aus Tropoje sind ein Familien Club.

 

Da gibt es Stapel von fertigen Anklagen, wie rund um Agim Hoxha, den Stadt Rat von Durres, welche geschlossen wurden.

Polizei Durres

Polizei im Caffee in Durres im Oktober 2012

 

Was keinerlei Erläuterung benötigt aus dem Lande der Null Gesetze!

Nonsens Justiz Show – 320 Richter sollen in Albanien versetzt werden 

Was keiner Erläuterung bedarf!

Corruption in the judiciary is pervasive. Many judges issue rulings that do not appearto have any basis in law or fact, leading some to believe that the only plausible explanation is corruption or political pressure. Broad immunity enjoyed by judges prohibits prosecutors from investigating corruption allegations until they make a public request to the High Council of Justice to lift the accused judge’s immunity, and receive its approval. Few judges have been prosecuted for corruption because most criminal investigations must remain secret, at least initially, in order to be successful.

Ex-US Botschafter John Withers, über die duviosen Zustände in Albanien., 

wobei wir in 2009 schon berichteten, wie der Ganove Enkeled Alibeaj, als Justiz Minister die Justiz, mit Innenminister Lulzim Basha, ruiniert und wie inzwischen bekannt, Kriminelle gegen Geld frei liess, wie Kajolli.

Albanien: US Professor Nikolla Pano, über die korrupte und inkompetente Justiz
[12] http://tirana.usembassy.gov/press-releases2/2012-press-releases

[13] http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=186322

 

 

Eduard HALIMI / Riorganizimi administrativ i gjykatave, frymëmarrje për gjyqësorin

Posted By Gazeta Telegraf On 4 Nëntor, 2012 @ 19:22 In Opinion | No Comments

 

Kur flisnim para një viti për planin tonë të jashtëzakonshëm për dixhitalizmin e drejtësisë, shumë ishin skeptike, madje ndonjë edhe na përqeshi. Por sot një vit më vonë, me të drejte krenohemi se kemi plotësuar, një nga një, dixhitalizmin e çdo sektori të drejtësisë. Kemi reformuar noterinë duke u bërë vend lider në rajon për sistemin elektronik të të dhënave mbi pasuritë, kemi ndërtuar portale on-line për regjistrimin e pronave, kemi reformuar përmbarimin gjyqësor dhe një sistem dixhital për menaxhimin me module të reja është në finalizim, kemi ndërtuar një sistem gjyqësor tërësisht dixhital, me seanca gjyqësore tërësisht elektronike, me sistem audio dhe shume shpejt video, sistem tërësisht dixhital të përpunimit të dosjeve, portal online për gjyqtarë e qytetarë, duke e bërë realitet angazhimin tone. Fjalët kyçe që kanë përshkuar masat reformatore kanë qenë përgjegjshmëria, efikasiteti dhe lufta kundër korrupsionit përmes rritjes së transparencës. Por në të gjithë këtë panoramë aktori më kryesor është pushteti gjyqësor, reformimi i të cilit është një çështje me interes kombëtar dhe që rëndon si detyrim jo vetëm tek qeveria, jo vetëm tek parlamenti, por edhe tek vetë pushteti gjyqësor. Ne të gjithë jemi dëshmitarë se, deri më tani reformat e nisura me këmbëngulje, vullnet të hekurt dhe besim të plotë, kanë rezultuar të suksesshme. Tashmë gjendemi përpara fakteve të kryera, ku çdo pjesë e sistemit gjyqësor është përfshirë në reformimin e vetvetes, në ndërgjegjësimin e rolit të tij dhe në marrjen përsipër të detyrave që i takojnë. Kemi arritur të përmirësojmë eficencën në sistemin gjyqësor ku fjala kyçe është ‘meritokracia’, nëpërmjet marrjes së vendimeve shumë të rëndësishme në bashkëpunim me Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe asistencën e shkëlqyer të Misionit Euralius, vendime këto shumë të pritura për vite me radhë nga gjyqtarët. Mbështetur vetëm në vullnetin dhe meritat profesionale të gjyqtarëve kemi nisur punën për rishpërndarjen e gjyqtarëve nga gjykatat me ngarkesë më ulët në gjykatat me ngarkesë të lartë, me fokus uljen e numrit të gjyqtarëve në gjykatat e shkallës së parë dhe rritjen në gjykatat e apelit, të cilat për hir të së vërtetës vuajnë nga mbingarkesa e tepërt e çështjeve ende të pashqyrtuara, nga tejzgjatje në ekstrem të kohës së gjykimit dhe nga zvarritje të theksuara të proceseve gjyqësore që shoqërohen me lodhje të qytetareve dhe mungesë të dhënies së drejtësisë. Por rishpërndarja synon dhe vendosjen në funksionim të gjykatave administrative, reformë e cila shpresoj të jetë eficente sa me shpejt që parlamenti të miratojë Ligjin për Gjykatën e Lartë. Opinioni i BE e cilëson reformën e rishpërndarjes së gjyqtarëve, si një reformë të domosdoshme dhe nxit institucionet të përfundojnë sa më parë këtë reformë. Synimi ynë është që brenda muajit të fillojë riorganizimi i ri i gjykatave, i cili do t’i japë një frymëmarrje të re sistemit gjyqësor dhe një fizionomi të re secilës gjykatë. Për herë të parë në këto 20 vjet do të flasim për reformimin e një pjesë shumë të rëndësishme të sistemit të drejtësisë. Misioni Euralius në bashkëpunim me MD, lancon një ndër reformat më të rëndësishme të sistemit gjyqësor, e cila përbën një ndër reformat më të rëndësishme, reforma në modernizimin dhe konsolidimit të administratës gjyqësore. Kjo reformë absolutisht e rëndësishme adreson edhe gjetjet e Komisionit Evropian, sipas të cilit mungesa e një kuadri ligjor gjithëpërfshirës për administratën gjyqësore në përputhje me standardet evropiane, me gjykata dhe staf gjyqësor të organizuar në mënyrë të qartë, pengon transparencën dhe efiçencën në aktivitetet e gjykatave. Më së fundi administratës gjyqësore po i jepet statusi që meriton, i cili e mbron, e përforcon dhe e garanton në ushtrimin e veprimtarisë së përditshme në gjykatë, si barriera e parë e përplasjes së publikut me gjykatën. Është mese e kuptueshme që të gjitha këto janë ngushtësisht të lidhura në radhë të parë me konsolidimin e profesionalizmit dhe përgjegjshmërisë por edhe me rritjen e besueshmërisë së këtij operatori tek sytë dhe mentaliteti i qytetarëve, të cilët përgjigjen e parë të halleve të tyre e kërkojnë nga administrata gjyqësore. Reforma mban në konsideratë tipologjinë e organizimit të pushtetit gjyqësor, ku çdo gjykatë drejtohet me kompetenca të plota administrative nga Kryetari i Gjykatës. Rregullat e reja pritet të krijojnë një fushë intensive bashkëpunimi, nën parimin e roleve dhe përgjegjësive të ndara, midis kryetarit dhe kancelarit të gjykatës. Përcaktimi i përgjegjësive merr rëndësi parësore sepse i shërben rritjes së efektivitetit dhe përmirësimit të ndjeshëm të shërbimeve ndaj qytetarëve. Kryetarët e organizatave, liderët e gjykatave do të duhen të analizojnë reformën jo mbi gjendjen në të cilën ndodhet, por mbi modelet dhe standardet europiane. Ne duhet të ndërtojmë një administratë gjyqësore, jo mbi bazën e asaj që na duket më mirë për momentin, por mbi bazën e standardeve europiane dhe mbi bazën e modeleve europiane. Ndaj dhe hartimin e draftit ia besova Misionit Euralius, i bindur se ata dhe ekspertiza e tyre është jo vetëm më e mira në Shqipëri, por i bindur gjithashtu se ata nuk do të na sillnin një draft bazuar mbi modelet më të mira, larg eksperimenteve dhe praktikave eksperimentale, larg një modeli lindor të funksionimit të administratës. Shqipëria është duke përjetuar momente të rëndësishme historike në drejtim të aspiratës të saj europiane. Opinioni i bërë publik disa javë më parë nga Komisioni Europian, është padyshim një vlerësim për reformat e ndërmarra gjatë këtyre viteve, por shërben edhe si një nxitje për të vijuar thellimin e tyre, në funksion të përafrimit të legjislacionin shqiptar me atë të vendeve më të përparuara të Bashkimit Europian. BE kërkon miratimin e ligjeve me 3/5 dhe këto ligje ashtu si dhe ky që po prezantohet sot. Ato janë ligje që i ndihmojnë në konsolidimin e sistemit të drejtësisë. Ato ndihmojnë qytetarët, votuesit tanë në parlament, janë ligje që përmirësojnë jetën e tyre dhe që afrojnë Shqipërinë me standardet europiane. Reforma e drejtësisë është një proces i gjatë dhe i vështirë. Një vit më parë të paktë do të ishin ata që do të besonin se ne mund të arrinim të bënim të gjitha këto reforma, ligje, projekte. Por të gjitha këto reforma ndoshta do të ishin shumë të vështira dhe të vonuara për t’u realizuar nëse nuk do të kishim mbështetjen dhe asistencën e pakursyer të ekspertëve më të mirë europianë, pjesë e ekipit të Misionit Euralius.


Article printed from Gazeta Telegraf: http://gazetatelegraf.com

http://gazetatelegraf.com/eduard-halimi-riorganizimi-administrativ-i-gjykatave-frymemarrje-per-gjyqesorin/

Null Justiz und Funktion der Gesetze in Albanien: Der neue EU Bericht

Dem Bildungs Stand von Klein Kindern, die nur stehlen gelernt haben wurde mit der neuen EU Erklaerung eine Freude bereitet. 3 jaehrige Kinder koennen mehere Sprachen lernen und sprechen und auf dem Bildungs Stand, sind viele sogenannte Politiker in Albanien, bei einem Deaster im Bildungs System ebenso.

Gesetze versteht man nicht, weil auch oft die Experten entlassen wurden, wodurch sich die teure EU Ausbildung als Luft Nummer erwiesen hat. Frueher waren durchaus die “tecnicals” an den Schaltstellen und sorgten dafuer das Gesetze eingehalten werden. Echte Professoren u.a. im Antiken Bereich, rund um viel Erfahrung gibt es nicht mehr im Staats Apparat, praktisch nur Idioten!

Die Polizei funktioniert auch nicht und Kriminelle und Analphabeten tragen nun Polizei Uniform, was auch nicht verwundert.4 Show Positionen wurden auf dem Papier erfuellt und sonst Nichts. Keine Funktion der Justiz, Banditen Tum rund um Grundstuecke, durch die Polizei Mafia aus der Politik usw..

[1] Der Ja-Sager Präsident Bujar Nishani, der mit Vorsatz die Justiz und Polizei zerstörte – nun gibt es Entführungen in Tirana

Von zwölf Schlüsselprioritäten für Reformen habe Albanien vier erfüllt und sei bei zwei weiteren auf gutem Weg, heißt es in dem Bericht der EU-Kommission.

[2] http://www.tt.com

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
ALBANIA
2012 PROGRESS REPORT
accompanying the document
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
Enlargement Strategy and Main Challenges 2012-2013

[3] http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/al_rapport_2012_en.pdf

 


Das Oberste Gericht und die Mafia Richter: Neritan Tabaku und der Richter Arben Mullaj
Verurteilte Moerder und Verbrecher kaufen sich frei in Albanien, direkt bei Ministern, wie auch wikileaks berichtete. Das EU Desaster mit der Justiz und Polizei in Albanien und die Beerdigung des erschossenen Polizei Chef: Adem Tahiri

Der Mafia Richter: Neritan Tabaku und sein Freund: Langzeit Verbrecher: Ilir Xhakja

Das Gericht in Durres, ist sowieso deswegen in Aufregung und Handlungs unfähig, weil es System ist.

update: Der Kriminelle Neritan Tabaku kann nicht vorgeladen werden, ist spurlos verschwunden und bei der Albanischen Justiz, hat man keine Adresse, was wohl Witz ist. Neritan Tabaku ist spurlos verschwunden. Er hat wohl wie Andere Verbrecher in Durres, eine neue Identität und neuen Pass. Die Mafia Familie Tabaku, hat ja noch genügend Gestalten im Parlament und in hoch rangigen Stellungen auch in Tirana.

Besonders peinlich, das wenn der Richter keine Begründung für seine Entscheidung ausgestellt, eine theorethische Berufung der Staatsanwaltschaft, gegen die Entscheidung nicht möglich ist. Seit 19 Monaten wartet man auf diese Begründung, nur ist der Mafiosi Neritan Tabaku verschwunden.

Besonders peinlich: Dem obersten Gericht, waren die kriminellen Entscheidungen auch dieses Durres Richters Neritan Tabaku, gut bekannt seit 2010. Keine Reaktion durch die Peinlichkeit des Kresniq Spahiu, Bamir Topi (verbunden direkt mit diesem Richter und auch dem Langzeit Moerder Clan, rund um die Gjoka Mafia) und ebenso keine Reaktion der Generalstaatsanwaeltin Ina Rama, die ja auch aus Durres ist und die seit 10 Jahren gut dokumentierten Zustaende kennt. Statt dessen erhielten diese Juztiz Verbrecher Banden auch noch Immunitaet, durch die EU Mission EURALIUS, welche man als Betrugs Mission der EU wie die US Mission OPDAT  bezeichnen kann. Schweigen bei der EU und den USA und den Verantwortlichen, welche so ein Terror Regime einrichteten. Bei der General Staatsanwaeltin Ina Rama, faellt nur Eines auf: erfahrene Staatesanwaelte wurden entlassen, Idioten ohne Erfahrung wurden Speichellecker rund um die Generalstaatanwaeltin, welche nie einen Versuch machte, fuer einen Neu Anfang der Durres Justiz.

Entsetzen herrscht schon laenger in der Durres Justiz, welche vollkommen von Kriminellen ganz Oben besetzt ist. Nun wurde der Richter Neritan Tabaku, suspendiert, weil er den prominenten SHIAK Moerder: Ilir Xhakj freigelassen hatte, ohne eine Gerichts Begruendung zuschreiben. Drogen, Waffen, Frauen, Geldwaesche rund um den Landraub in Durres, mit gekauften Richtern und Staatsanwaelten. siehe der US Department of State Report, ueber diese Banden, der Inkompetenz der Richter. Schweigen bei Bamir Topi und Sokol Olldashi! Man hoert kein Wort, ueber seine SHIAK Freunde.

9/14/2012

 

Das EU Desaster mit der Justiz und Polizei in Albanien und die Beerdigung des erschossenen Polizei Chef: Adem Tahiri


1/7/2009

 

Der Albanische Justiz Minister, die Tirana Mafia im Umfeld der Tirana Staatsanwaltschaft, welche die EU Justiz Mission ausbremst

Filed under: 

 — BuckZiesMutter @ 8:45 pm

 

Durch die inzwischen veröffentlichten und vom Ex-US Botschafter John Withers bestätigten wikileaks cables, wird Enkeled Alibeaj, schwer belastet, das er gegen Geld, prominente Mörder freiliess, für die Wahlkampf Unterstützung.
wikileaks albania
wikeleaks und Report

TRANSITIONS ONLINE: ALBANIA: Corruption Takes Its Toll On the Berisha Government

by LOUIS ZANGA

12 May 1995

……………[17] [24] http://www.tol.org/client/article/3069-albania

Fun Facts About Our New Allies
[2] [18] [25] The Progressive Review (Washington), 22 June 1999

“Albania … offered NATO and the U.S. an important military outpost in the turbulent southern Balkans (in the 1990-96 period Albania opened its ports and airstrips for U.S. military use and housed CIA spy planes for flights over Bosnia)…. The U.S. played a major role in the DP’s 1992 electoral victory, and it then provided the new government with military, economic, and political support. In the 1991-96 period Washington directly provided Albania $236 million in economic aid, making the U.S. the second largest bilateral economic donor (following Italy)…..Following Berisha’s visit to the U.S. in March 1991, Washington began supplying direct assistance to the DP, including donations of computers and cars for the 1992 electoral campaign. William Ryerson, the first U.S. ambassador, stood next to Berisha on the podium at election rallies. The U.S. failed to criticize, and at times encouraged, the new president as he purged critics of his policies within the judicial system, police, and the DP—often through illegal means. By 1993 DP loyalists and family members held most of the prominent positions in Albania’s ministries, institutes, universities, and state media. Citing the threat of communism’s return, Berisha successfully instilled fear in the population and discredited his rivals. The U.S. embassy in Albania contributed to the polarization of Albanian politics by refusing to meet most of the opposition parties (former communists as well as others) for the first two years of DP rule. This one-sided view of democratization helped Berisha dismantle most political alternatives, some of which were moderate and truly democratic.

Zef Brozi, Ex-Verfassungsrichter in Albanien, über die Stalin Methoden gegen die Justiz in Albanien 

John Withers und sein Brief rund um die wikileaks cables – Fakten über den 1. US Botschafter William Ryerson mit Interview
John Withers und sein Brief rund um die wikileaks cables – Fakten über den 1. US Botschafter William Ryerson mit Interview 

Albania should make its legal aid system more accessible
[Strasbourg, 06/11/2012 10:00] – “In spite of recent legislative steps aimed at improving the free legal aid system in Albania, concerns remain about its compatibility with the Council of Europe standards in this field” said today the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Nils Muižnieks, publishing a letter addressed to the Minister of Justice of Albania, Mr Eduard Halimi. (more)

Bereits 2004, warnte der Albanische Justiz Minister Fatmir Yhafa,
vor der Einmischung der Politik in die Berufung von Richtern. Das Thema ist also uralt in Albanien und Eines der Grund Probleme.

Hintergrund waren die sehr erfolgreichen Ermittlungen und Aktionen, der in 2007 neuen Task Force Staatsanwaltschaft und auch der Staats Polizei, in die Mafiösen Umtrieben aus dem Umfeld der Regierung. Seitdem drehen etliche Leute mit ihrer arachischen Kleptokratie Clan Denkweise einfach durch!

Vor 12 Jahren! Der Verbrecher, Drogen- und Waffen Schmuggler US Botschafter Josef Limprecht, der am 19.5.2002 eliminiert wurde, für seine Verbrechen mit Terroristen.

[29] 
Joseph Limprecht Memorial Website
Speeches
[30] Speech to the National Judicial Conference — December 5, 2001

 

Genti Shkreda erschossen, rund um illegales Bauen und einem Mord an einem Kind

November 5th, 2012

Erst 20 Jahre und die Kinder lernen Nichts Anderes wie illegales Bauen, Landraub und mit der Waffe sich so Eigentum zu beschaffen. Die typischen Häuser, der kriminellen Banden. Die Ermorderte hat ein Kind erschossen im Juni, so das es mit dieser Familie erhebliche Probleme gab. Diesmal hat es ihn erwischt, in einem Hinterhalt. Keine Arbeit, gestohlene und illegal bebaute Grundstücke und Luxus Autos. Alter 20 Jahre! Bildung Null.

Wilde Schiessereien, immer rund um Landraub und illegales Bauen.

Lac-Maramuras wie so oft, wo sogar der Bürgermeister ein Schwer Verbrecher ist auf der Interpol Liste, aber natürlich im Verbrecher Staat des Salih Berisha, mit neuer Identität ausgestattet.

8.000 Tode in Albanien, durch Terroristen der Grundstücks Mafia des Salih Berisha – Ilir Meta 

In Skhoder wollte die Neanderthaler eine Strom Verteilungs Station besetzen, weil man ihnen den Strom abgedreht hat. Dicke Autos, zig Immoblien, jeden Tag 1 Liter Raki, aber 20 € für Strom will niemand bezahlen. Das investiert man in illegale Strom Kabel lieber, welche man sich zusammen stiehlt.

Shpërthejnë protestat e dhunshme për dritat

Banorët e Komunës Rrethina në Shkodër, të cilët  prej dy javesh janë pa energji elektrike kanë përshkallzuar protestën e tyre kundër ndërprerjes kolektive të dritave.  Të More…

Albanische Gerichte sollen das Geldwäsche Vermögen des Mubaraks Clans beschlagnahmen

November 4th, 2012

Wie in Montenegro, war der Mubarak Clan auch in Albanien aktiv, bei kriminellen Geldwäsche Geschäften und illegalen Bauten von Hotels und Appartmen Häusern. Besonders bekannt auch als Fatos Nano Financier, die vielen illegalen Hochhäuser der Pleite gegangenen „Hawai“ Gruppe, welche auch den Präsidenten des Tirana Fussball Clubs vor Jahren stellte. Alle diese Leute, sterben immer eines merkwürdigen Todes wie jüngst der Gründer der SeaCement Firma, einer der ersten grossen Investoren in Albanien.

Nun versucht man das versteckte Vermögen des Mubaraks Clans in Albanien zubeschlagnahmen.

Festnahmen gab es rund um die Geldwäsche, der Familie Mubarak, auch schon von Ali Evsen – Albanian Ariline, wobei der US CIA Gangster Frank Wisner, ja wichtigster Partner und Lobbyist von dem Mubarak Clan war. Deshalb ist aktuell Frank Wisner, Vorbeter der NATO natürlich auch erneut in Albanien rund um den AlbPetrol Betrug, mit gefälschten Bank Garantien.Die Albanische Wirtschaft, war immer zu mindestens 50% reine Geldwäsche. Heute liegt der Satz wohl bei 70% wie Afghanistan.

4 Nëntor, 2012

Ekonomi / Flash | nga AMA-News

Mubarak ka fshehur pasuritë në Shqipëri te Berisha

Drejtësia egjiptiane u kërkon autoriteteve shqiptare të zhvillojnë hetim pasuror për ish-presidentin egjiptian Hosni Mubarak, bashkëshorten e tij Suzan Saleh Sabet, dy djemtë e tyre, por edhe të afërmve, në kuadër të hetimeve të nisura në Kajro për dyshime korrupsioni dhe përvetësim pasurie. 

Por përpara se të fillojnë verifikimet nëse lista me 70 emra, të afërm, zyrtarë dhe bashkëpunëtorë të ish-presidentit Mubarak deri edhe ish-ministra, kanë pasuri apo llogari bankare në Shqipëri, njësia task-force i është drejtuar Gjykatës Penale me këtë kërkesë për ekzekutim letërporosie………….http://www.ama-news.al/2012/11/mubarak-ka-fshehur-pasurite-ne-shqiperi-te-berisha/

Die Staats Kontrolle KLSH; stellt erneut einen hohen Missbrauch von 105,6 Millionen € in 2012 fest

November 3rd, 2012

Albanien ist ein reiner Selbst Bedienungs Laden geworden, ohne Justiz und State Polizei, wo jeder rauben und plündern kann wie er will. Die Dümmsten Albaniens nennen sich Direktoren, Minister und leiten ganze Institutionen, wo man um sich gegen Geld noch Dümmere gesammelt hat, was in allen Bereichen deutlich zusehen ist. 105 Millionen €, sind nur in den ersten 9 Monaten missbraucht und vor allem unterschlagen worden.

KLSH: 14.6 miliardë lekë abuzime në administratën shtetërore
Publikuar më 02.11.2012 | 22:24

Tiranë-Kontrolli i Lartë i Shtetit ka publikuar rezultatin e kontrolleve të kryera në administratën shtetërore. Raporti pasqyron dëmet ekonomike ndaj arkës së shtetit. Shifrat janë të „frikshme“. Në 9-mujorin e vitit 2012, dëmet ekonomike janë 14.6 miliardë lekë (105 milion euro) sipas auditorëve të KLSH. Gjatë kësaj periudhe, nga auditimet e ushtruara janë zbuluar parregullsi dhe shkelje financiare në të ardhurat dhe shpenzimet e kryera, me dëm efektiv të përgjithshëm në shumën totale prej 13 miliardë lekë. Ndërsa, për shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve të audituara, dëmi është 1.6 miliardë lekë.  Shkeljet i përkasin veprimtarisë ekonomike-financiare të periudhës kohore 2008-2011 dhe 6-mujorit të parë të vitit 2012.

Janë konstatuar 661 milionë lekë dëme në fushën e shitjes dhe dhënies me qera të pasurisë shtetërore. Pjesa më e madhe e dëmit që kap shifrën 607 milionë lekë është shkaktuar nga punonjës të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës. Kjo ka ardhur si pasojë e mosushtrimit të penaliteteve për shkeljet e kushteve të kontratave koncensionare nga 24 koncensionarë. Ministria e Punëve Publike dhe Transportit ka kaluar padrejtësisht vlerën prej 15.3 milionë lekë, si fitim neto i buxhetit të shtetit, në favor të koncensionarit “SGA Automative”.

Në fushën e prokurimeve, dëmi llogaritet 105.6 milionë lekë. Ndërsa në fushën e shpenzimeve operative dëmi llogaritet 74 milionë lekë. Përsa i përket sistemit të pagave, dëmi është 45 milionë lekë. Dëmet në sektorin e doganave janë 41.2 milionë lekë. Por shkeljet më madhore janë konstatuar në sektorin energjitik. Sipas KLSH, në Albpetrol janë konstatuar shkelje financiare në vlerën 9.2 miliardë lekë, ndërsa në Koorporatën Elektroenergjitike Shqiptare dëmi është 2.5 miliardë lekë.

/Shekulli Online/I.S./

Das beschlagnahmte Staats Vermögen von OK Gruppen aus 2010, geht zur Verwertung in Staats Vermögen über.

Mjetet e bllokuara deri në fund të 2010, do i kalojnë qeverisë

Këshilli i Ministrave ka marrë vendimin që mjetet rrugore dhe lundruese të bllokuara deri në fund të vitit 2010 për të cilat nuk ka 

Ein Standard Betrugs Geschäft des Frank Wisner: die geplatze Bank Bürgschaft des Gangsters Rezart Taci

November 2nd, 2012

update: 25.11.2012: Rezart Taci, kann bis heute keinerlei Dokumentation vorlegen, wie er das finanzieren will, ebenso war seine Bank Garantie eine Betrugs Nummer und keine Zahlung erfolgte, trotz klarer Ausschreibung und Fake-Bank Garantie.

Frank Wisner, sass ja auch schon im Board von der grössten Pleite Betrugs Firma der Welt: ENRON. Peinlich das auf solche Verbrecher die NATO hört und diese uralte CIA Gestalt und des US Statedepartment auch noch zur Münchner Sicherheits Konferenz eingeladen wird. Frank Wisner wird nun offiziell ebenso als Betrüger von prominenten Journalisten bezeichnet, und wie bei ENRON vor 10 Jahren und World.com, immer an jedem Betrug beteiligt. Da sind die inkompetenten Idioten des Wirtschafts Ministers, die einfachsten Opfer, denn durch die Staats Aufsicht ist auch bekannt, das diese Leute, zu dumm und korrupt sind, überhaupt die Öl Lizensen und ihre Verträge zukontrollieren.

2 Nëntor, 2012 Ekonomi / Flash | nga AMA-News
Mashtrimi/ Lobisti Wisner tha se banka i kishte paratë për Albpetrol

Nun sind die Verhandlungen wegen der faulen Bank Bürgschaft nicht aufgenommen worden, weil die Comedy Betrugs Truppe rund um Rezart Taci, einen Berisha Financier, selbst die Verhandlungen nicht aufnehmen konnte. Oft gibt es 3-4 Taci Tankstellen in Albanien auf nur 3-500 Meter wie bei Durres, aber man kann über 100 km fahren und an keiner der Tankstellen sind Kunden. Ein Ökonomischer Schwachsinn, so ein Betrugs Modell auch noch verkaufen. Ausserdem sind die Bank Konten des Rezart Taci gepfändet, aber die Medien erhalten alle Werbe Aufträge für Taci Öl, so das die gefälschte Bank Garantie unterging, wo praktisch nur wir darüber berichteten, denn die US Bank ist nicht einmal im Ausland aktiv, sondern eine kleine Lokale Bank. „0 % der Kauf Preises von AlbPetrol wären nun also 175 Millionen € fällig gewesen, aber die Bank Garantie entpuppte sich wieder mal als Luft Nummer.
Rezart Taci, versucht die Beschlagnahme seiner Konten in Albanien zuvertuschen

Rezart Taci, und sein Bestechungs und Betrugs Geschäfte, erneut mit Genc Ruli, der als erster Innenminister vor 20 Jahren auch die kriminelle Mafia Polizei aufbaute.
.

Es kam zu keiner Vertrags Unterzeichnung, weil eben niemand die Summe aus der Bank Bürgschaft bezahlte. Frank Wisner würde 22 Millionen $ daran verdienen.

Albpetrol sale postponed
02/11/2012 

 

Albpetrol sale postponed

The Ministry of Economy was unable to sign within the legal deadline the agreement for the Albpetrol Company. 

Top Channel learned that the winning company, Vetro Energy, asked the Ministry to postpone the negotiations with 30 days, and the government accepted. The final deadline set by the government for signing the agreement was 30 days after the winner was declared.

Within this deadline, the company should pay 20% of the price otherwise the government would start negotiating with the second company. The official decision for the winner was declared by the Council of Ministers on October 3rd, and according to this rule, the agreement should have been signed this Friday.

But this didn’t happen. The Company used a legal gap in the government decision. Article 3.2 of this regulation says that the deadline can be postponed with 30 days if both parties agree. The entire process for the sale of the Albpetrol Company is still covered by mystery, and the procedures are held in full confidentiality. ..http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=7497


AlBPetrol: Historic: 20 Jahre kriminelles Enterprise der Salih Berisha Gang
Rezart Taci Spezial

Tankstelle Rezart Taci

125 Millionen €, aus der ARMO Privatisierung tauchen ebenso nirgendwo auf und werden heute angezweifelt.

Bei Rezart Thaci, B. Pacolli (der erhebliche Probleme mit der Staatsanwaltschaft in Phristina hat, wegen Mord und der Privatisierung des Grand Hotels) und seinem Profi Betrugs Lakaien: Essard Puskaj sieht es jetzt schwarz aus. 

Rezart Taci – Essard Puskar im System des Salih Berisha des Betruges und der Pyramid Firmen

Profi wie Gary Kokalary, kennen ja die Methoden wie wir auch, was dort erneut gedreht werden sollte.Lizensen als grosses Betrugs Geschäft

Frank Wisner erhielt einen Brief von Gary Kokalary, wo er mitgeteilt bekommt, das die Bank Garantie der American Chartered Bank gefälscht ist, diese Bank überrascht war, das man angeblich in Albanien tätig sei und Auslands Geschäfte nicht zum Geschäft dieser kleinen Bank gehören. Eine Bank Garantie, in Höhe von 100 Millionen $, wäre noch dazu ebenso wenig erlaubt, weil es das Geschäfts Volumen der Bank nicht zulässt. HIerüber wurde wie bei dem Waffen Betrugs Geschäft der AEY, derAlbanischen Regierung nun der US Kongres ebenso unterrichtet, denn Frank Wisner ist ja für das Betrugs Geschäft zuständig mit Profi Gangsters rund um Damir Fazllic, Essad Puskar, B. Pacolli usw.und den üblichen Phantom Firmen. Andere Reports über die Fatos Nano, oder Salih Berisha Mafia sind eine Legende von Gary Kokalari und gerade erneut beim Mord am Polizei Präsidenten von Shiak besonders aktuell. Historic: 20 Jahre kriminelles Enterprise der Salih Berisha Gang

Albpetrol Privatisierung und Ankunft von Salih Berisha Partners in Tirana: der Serbische Mafiosi Damir Fazllic 

Teilweise reine Phantom Firmen, welche kurzfristig gegründet sind. SilkRoad Executive ist ein 2003 gegründeter Investment Fond in den USA! Die Hintermänner, bei dieser Hedge Fond Art, sind immer undurchsichtig.

Essad Puskar, B. Pacolli
Essad Puskar, taucht ebenso auf, ein Bosnischer – US Ganove, der schon die Wahl von B. Pacolliorganisierte vor über einem Jahr im Kosovo. Essad Puskar, gehört direkt zu B. Pacolli, ebenso eng mit Rezart Taci verbunden, wie wikileaks erklärt. Wenn Bestechung, Betrug, Fake Firmen organisiert werden, dann taucht Essad Puskar auf und Damir Fazllic, gehört zur selben Abteilung. B. Pacolli, wird im Kosovo in anderer Sache angeklagt, darunter Urkunden Fälschung, Betrug, Manipulation, Erpressung durch die EULEX.

Gary Kokalary: Bei der AlbPetrol Privatisierung wurde eine gefälschte Bank Garantie hinterlegt 

Gangster Treffen:

Chef der Drogen Kartell Frank Wisner ist wieder in Tirana

 

Jo Biden, Frank Wisner, Georg Soros (Partner der Deutschen Regierung u.a. über die DAAD) zockt wieder bei der Privatisierung ab. Und immer sind Fake und Phantom Firmen dabei, mit den Profi Betrügern rund um Ausschreibungs Betrug. sieheEssad Puskar, Pacollis Mann im System Betrug, wie im Kosovo.

Europa lässt sich an der Nase nun 20 Jahre herumführen und bezahlt das Mafia Theater. B. Pacolli und die aktuelle Tages Presse aus dem Kosovo auf Deutsch, wie dort herum bestochen und manipuliert wird, bis zum Mord.

Das weltweite Drogennetzwerk der CIA

 

Dass die CIA mit Billigung der Regierungen der USA einen gewichtigen Anteil am internationalen Drogenhandel verantwortet, ist spätestens seit dem Bekanntwerden der Geschichte von Barry Seal nicht mehr plausibel abzustreiten. Die Rolle der CIA-Tarnfirma Air America beim staatlich organisierten Heroinschmuggel kann man bereits seit 1972 in Alfred McCoys Buch “Die CIA und das Heroin. Weltpolitik durch Drogenhandel.” nachlesen und lässt sich selbst in der sonst alle missliebigen Informationen schnell wegzensierenden Wikipedia nachlesen. Wie auch im Iran-Contra-Skandal deutlich wurde, finanzierten die Regierungen mit den Drogengeldern der CIA in großem Stil illegale Aktivitäten der Regierung. Hintergrund hat vor ein paar Wochen außerdem einen mit vielen Namen und Quellenangaben gespickten Artikel von Peter Dale Scott übersetzt (Teil 1Teil 2Teil 3), der im Detail erklärt, wie die CIA ihre Drogengelder in den 60er Jahren gewaschen hat. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass dieses kriminelle System bis heute fortbesteht. Immer mit Kriminellen unterwegs und bei jedem Betrug dabei! Frank Wisner!

Nach 20 Tagen im Krankenhaus von Bari, stirbt der ehemalige Politische Verfolgte: Lirak Bejko

November 2nd, 2012

 Er hatte ein Verbrennungs Grad von 50%, was eigentlich nicht zu Tode führen sollte.

Salih Berisha, weigerte sich diese Ehemaligen Politischen Verfolgten zubesuchen und 1991, war er der Einzige, der sich einer Freilassung widersetzte.

 •  Pas afro 20 ditësh në spitalin italian Bejko, i djegur në 50% të trupit, nuk u mbijetoi dot plagëve.

Publikuar më 02.11.2012 | 15:51

BARI – Ndërron jetë në spitalin e Barit në Itali ish-i përndjekuri politik, Lirak Bejko, i cili i vuri flakën vetes në datë 10 tetor, në ditën e 19 të grevës së urisë së ish-të përndjekurve. Ngjarja ka ndodhur sot rreth orës 11:00. Bejko u dërgua shpejt në Bari, dy ditë pas vetëdjegies, këtij akti që u ndërmor pas një tjetri të ngjashëm nga ish-i përndjekuri tjetër, Gjergj Ndreca, ky i dërguar në Athinë dhe i kthyer i përmirësuar që andej. Por nëse Gjergji pati djegie në 25% të trupit dhe shokët arritën t’ia fikin më shpejt flakët, Bejko u dogj në 50% të trupit. Është pikërisht Gjergj Ndreca që konfirmon për A1 Report ndarjen nga jeta të mikut të tij. „Si do t’i përgjigjet tani botës qeveria shqiptare?“, thotë Gjergj Ndreca për A1 Report.

Një ditë pas mbërritjes në spitalin e Barit, Bejko i fashuar kokë e këmbë me fytyrën që mezi i dukej foli eskluzivisht për ‘A1 Report’ dhe me zërin që i dridhej i këshilloi shokët e tij në grevë, që të mos vetëdigjeshin më, pasi dhimbjet e djegies janë të padurueshme. “I dua shokët e mi dhe nuk dua që të vuajnë si unë”. Por megjithë trajtimin gati 20-ditor, 47-vjeçari Bejko nuk u ka mbijetuar plagëve. Greva e tyre 31-ditore pati si kërkesa kryesore dhënien e dëmshpërblimit të vonuar sipas ligjit për vitet e burgut dhe respektin e mohuar nga qeveritë shqiptare ndaj kësaj shtrese.

Për herë të parë në një protestë shqiptare u ndërmor masa ekstreme e vetëdjegies.

/Shekulli Online/M.A./ 

Noch eine Selbst Verbrennung der ehemaligen Enver Hoxha Gefangenen


Hintermann der Streiks der ehemaligen Verfolgten.

Der von der UK Verfolgte Kriminelle Elidon Habilaj, Krieg Einer der fuer den Kandidaten Albanischen Volks Anwalt, war ein Almir Rrapo (Ex-Staatssekretaer des Ilir Meta, bekannt als Aussenminister) ebenso erinnert. Eine Art Volks Sport, War ebenso ein Azem Syla erinnert, Höhle Todesschwadron My Boss Kosovo

 

 

'Deception' ... Habilaj

‚Deception‘ … Habilaj

„Asyl Sneaker ‚bekam Arbeit bei Verbrechen HQ

 

 

 

 

 

 

Ein Asylsuchender erschien vor Gericht gestern Betrügen seinen Weg in einen Job vorgeworfen – mit dem Serious Organized Crime Agency .

Clerk Elidon Habilaj, 34, wurde gesagt, hier auf der Ladefläche eines LKWs vor 13 Jahren eingeschlichen haben – dann wiederholt in Vain Asyl beantragt.

Er wurde schließlich zu geben, aber dann angeblich einen falschen Namen zurückgegriffen, so dass er Zuschüsse britische Staatsbürgerschaft sein könnte.

Staatsanwalt Shaun Round Told JPS Redbridge in North East London: „Er hat einen Pass und bekam Arbeit mit der Metropolitan Police Service und wurde im Hauptquartier der Serious Organized Crime Agency in London aufgestellt.“

Er wurde angeblich rumpelte Wenn das traf ihn überprüft. Habilaj, South Woodford, wurde wieder gerettet vor Gericht im nächsten Monat beschuldigt Täuschung.http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3860441/.html

Polizei Jagd auf angebliche Bogus Asylum Seeker of Betrügen historischen Weg in Job mit beschuldigt … das Serious Organized Crime Agency

 • Elidon Habilaj, 35, angeblich verwendet eine falsche Anwendung haben, einen Job mit Serious Organized Crime Agency erhalten
 • Richter einen Haftbefehl für Habilaj, die wiederum bis zu Gerichtshof heute gescheitert
 • „Als er heute nicht hier ist Ich gebe eine Bank Haftbefehl nicht für Bail gesichert.“

  Elidon Habilaj War ein Clerical Arbeiter am Serious Organized Crime Agency bis zum letzten Jahr

  Elidon Habilaj War ein Clerical Arbeiter am Serious Organized Crime Agency bis zum letzten Jahr

  Staatsanwalt Richard Sampson Told Snaresbrook Crown Court heute: „Dies ist ein Fall, der tatsächlich einen falschen Asylantrag beinhaltet.

  ‚The Crown sagen, Herr Habilaj Managed zur Beschäftigung mit dem Serious Organized Crime Agency mit eine betrügerische Anwendung zu gewinnen.

  „Effektiv die Straftat wurde im Laufe abgeholt und er wurde verhaftet.

Mit Emma Clark

Natürlich gibt es in Tirana auch gefälschte Bus Abos, für Studenten, denn es wird mangels Justiz Alles gefälscht und der Rest bestochen.

Zgjidhet amullia me abonetë

Publikuar më 02.11.2012 | 15:54

Ditët e para të këtij muaji kanë shkaktuar një stres për të gjithë qytetarët, të cilët përdorin transportin publik. Për herë të parë pas shumë kohësh abonentë e studentëve janë shitur në qendër dhe me çmimin që kanë në të vërtetë, 600 lekë. Kjo ka sjellë pakënaqësi dhe përplasje të ashpra mes fatorinove të autobusëve të linjave urbane dhe qytetarëve.

Një situatë e tillë vjen për shkak se janë shitur dy lloj abonesh studenti, njëra përmbante karton ndërsa tjetra jo, ndërsa elementët e tjerë ishin të njëjtë. Që në fillim të muajit fatorinot nuk kanë njohur abonetë pa karton duke i cilësuar të falsifikuara. Ky konflikt vazhdon në të gjitha linjat urbane të qytetit. Madje në xhamat e autobusit janë printuar njoftime të cilat tregojnë se abonoja pa karton nuk njihet. Debate më të ashpra janë zhvilluar në linjën e Unazës, e cila nuk i ka njohur fare këto abone dhe ka vendosur një njoftim në autobus, në të cilin dukej qartë se si duhet të jetë aboneja e pa falsifikuar.

Diskutimet e ashpra nuk kanë munguar në linjën e Porcelanit, Kombinat-Kinostudio etj. Ky konflikt ishte i pranishëm edhe muajin e kaluar, megjithëse bashkia i njohu të dy abonetë. Fakti që nuk u bë një prononcim publik u ka lënë rrugën e hapur fatorinove që të abuzojnë me këtë fakt.


Josefina Topalli, hat ja wieder eine Parlaments Abstimmung gefälscht am 18. Oktober

18 Tetor, 2012

Flash / Politikë | nga AMA-News

 

Skandali/ Topalli kalon buxhetin faktik me 69 vota, duhen 71

Projektligji për buxhetin faktik për vitin 2011 është miratuar pasditen e sotme në Kuvend me 69 vota pro.

Pas miratimit kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Gramoz Ruci deklaroi se duhen 71 vota për miratimin e aktit normative për buxhetin faktik, por kryeparlamentarja Topalli duke e kundërshtuar, tha se votimi bazohet në rregullore.

Debati
Ruci: Mbyllët një vendim në kundërshtim me rregulloren. Akti normativ u rrëzua.

Topalli: Kur?

Ruci: Në votim duhen 71 vota. Unë u ngrita jo të kthej mendjen, ka interpretim të Gjykatës Kushtetuese zonjë, duhen 71 vota në prezencë.

Topalli: Faleminderit zoti Ruci, votimi është në përputhje me rregulloren dhe ligjin, flisni kot.

http://www.ama-news.al/2012/10/skandali-topalli-kalon-buxhetin-faktik-me-69-vota-duhen-71/

Miratohet me vetëm 69 vota pro buxhetin Faktik, debate mes Ruçit dhe Topallit

Miratohet me vetëm 69 vota pro buxhetin Faktik, debate mes Ruçit dhe Topallit

| Pas diskutimesh të gjata dhe debatesh mes pozitës dhe opozitës, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar me vetëm 69 vota pro Projektligjin për buxhetin faktik…

Die Kriegs Lügnerin und Massen Mörderin Hillary Clinton ist heute in Tirana

November 1st, 2012

ie Kommunistischen Enver Hoxha Jubler, des Salih Berisha, werden auch hier erneut mit Tausenden von US Fahnen einen solchen Besuch begrüssen. Die Jubel Tour, der Lehrer mit ihren Klassen fiel ins Wasser, wegen Regen. Peinlich, das man sowas von Staats wegen organisieren wollte. Das Ansehen der Amerikaner ist Null in Albanien und wird negativ gesehen, bei dem Debakel, was Selbige zuverantworten haben. Vielleicht hat Hillary Clinton einmal nachgefragt, warum der Mafia Richter von Durres: Neritan Tabaku spurlos verschwunden ist, keine Ermittlungen im Falle von Iso Copa geschehen und der Prozess gegen Dritan Dajti verschleppt wird.

Das Ansehen der Deutschen Botschaft ist um ein viel faches höher in Albanien, wegen der Glaubwürdigkeit. Identisch die Holländische, Britische Botschaft. Kein Hände schütteln, oder ein Foto gab es mit Lulzim Basha und Josefina Topalli, was nicht verwundern kann. Lulzim Basha, flog nach Holland, als er nicht auf der Einladungs Liste mit Hillary Clinton stand. Nicht nur das US Senats Komitee, hat festgehalten, das Bill Clinton mit vollen Vorsatz, die Islamischen Terroristen im Balkan aufbaute, sondern vor allem auch der Holländische Militär Historiker Chees Wiebes, aber in Geschichte sind die Amerikaner wie Geistes Kranke immer voll vergesslich.

29.10.2012: Interview mit der Deutschen Botschafterin Carol Mueller-Holtkemper

Jetzt haben die Amerikaner ein wirkliches Problem, was bis in die USA bereits hallte.

US Prof: Shinasi Rama, über die gelähmte und unfähige US – Albanische Lobby, des kriminellen Enterprise Albanien 

So ein Besuch dient der Null Funktion Regierung, nur für eine PR Show mit vielen Fahnen und zu dieser Opern Rolle, passt dann Hillary Clinton, wo ihre Weltweites Wirken nur negativ gesehen werden kann. Die starken erneuten Regenfälle verursachen zusätzlich ein Verkehrs Chaos, wie vor Tagen.

clinton-visits-troubled-pro-american-albania

31 Oct 12 / 19:04:48

Clinton Visits Troubled Ally Albania

US Secretary of State Hillary Clinton is expected on Thursday in Tirana, where she will urge the US’s staunch Balkan ally to strengthen the rule of law and democracy.

Das Krankenhaus in Gjorokastre, direkt von der Mafia verwaltet, hat keinen Strom, weil man die Kabel stahl. Ein Ilir Meta Produkt dort.

Tirana police prepares for Clinton’s visit
Tirana Police…

“State Capture” der Internationalen Mafia in die Albanische Politik 

Immer mit Verbrechern, Mörder unterwegs, welche in den Organ Handel ebenso verwickelt sind.

Peinlich solche Begrüssungen, welche eine Profil Neurothikerin wünscht.
Kosovo is my personal matter, Clinton says

PRIŠTINA — U.S. Secretary of State Hillary Clinton said in Priština Wednesday that Kosovo’s independence was indisputable.

Begrüssung zwischen Verbrechern, wo beide Länder eine Null Wirtschaft haben.

 

Hillary Clinton and Hashim Thaci (Tanjug/AP)

Hillary Clinton and Hashim Thaci

Im Hintergrund die Kosovo Präsidentin mit ihren gefälschen Schul Zeugnissen und gefakten Polizei Diplomen, wie eine interne Polizei Personal Untersuchung des Innenministeriums heraus fand. Hashim Thaci’s einziger Beruf ist Apfel Dieb, mit 4 Jahren Schule.

However, she added that normalization of relations with Serbia would be crucial for Kosovo’s progress.
“It will take political will, even courage, but if they make progress on the pathway, Kosovo and Serbia will get help in their efforts to resolve other urgent issues, such as strengthening of the economy and creating opportunities for their people,” Clinton said.

She and EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton met with Kosovo President Atifete Jahjaga and PM Hashim Thaci on Wednesday.

Auf keinem Gebiete, vor allem weder bei Menschenrechten, noch Wirtschaft sind die USA eine Vorzeige Nation. Bei der Wirtschaft, Finanzen, Banken, wie der Kriegs Inzenierung ein klares Verbrecher Kartell.

Ein Orden vom Komiker Präsidenten, der Justiz und Polizei vernichtet hat. Säuerliches Gesicht bei Bujar Nishani, wo Hillary Clinton 10 Minuten war um einen Orden zuerhalten. 10Minuten ist eine Beleidigung, weil es kein Gespräch gab!

Nishani dhe Hliari Klinton

Data: 01/11/2012

bl

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani nderon Sekretaren Amerikane të Shtetit, Hillary Clinton me Urdhrin e Flamurit Kombëtar 1 nëntor 2012 Presidenti i Republikës, Bujar Nishani nderoi sot me Urdhrin e Flamurit Kombëtar, Sekretaren Amerikane të Shtetit, Hillary Clinton, me motivacionin: “Për kontribut dhe merita të shquara në mbështetje të Republikës së Shqipërisë dhe kombit shqiptar në të … Lexo më shumë

US-Imperium im Niedergang: 99% auf dem Weg in die Armut

Die US-Wirtschaftserholung ist ein Mythos: Der Rückgang der Realeinkommen hält seit über 15 Jahren an und beschleunigt sich weiter, Teilzeit- und Niedriglohnjobs halten Einzug, die Kosten für alltägliche Güter explodieren und die Rentner und Sparer fallen der Nullzinspolitik zum Opfer

A
“This visit has only one goal, to ask Kosovo to give up on the north and for the northern part to get a special status,” Shala said.Vor über 10 Jahren war das Ansehen der Amerikaner schon irgendwo im Bodenlosen Nichts bei den Albanern, denn vor aller Augen, arbeitete man nur mit Verbrechern zusammen und Hunderte von US Autos, fahren heute noch mit falschen Fake Auto Plaketten herum. Almir Rrapo, der verhaftet Staatssekretär des Aussenminister, war keine Ausnahme, denn aus den USA importiert.

Obwohl von der EU aufgefordert, haben unverändert die Amerikaner Straffreiheit in Albanien, für ihre Waffen- Drogen und sonstigen Betrugs Geschäfte. Das wurde unter Fatos Nano in 2003 eingeführt.

Der Lobbyist und Gangster Frank Wisner, hat einen 4-stündigen Hillary Clinton Besuch in Tirana organisiert. Frank Wisner war ja auch als NATO Verbeter, der letzte Mubarak Lobbyist, natürlich für Geld und auch im Vorstand der grössten Betrugs Firma der Welt: ENRON. Der Geldwäsch, Betrugs und Drogen Export Experte Frank Wisner als Nr. 1 Drogen Boss in der Welt, wie im Moment im AlbPetrol Betrug.

Der US Botschafter Arvizu ist ebenso damit beschäftigt als US Botschafter vor Ort.

Europa und die Albaner können auf solche Leute verzichten, welche nur die Neocons repräsentieren, Krieg und die Lügen der Hillary Clinton sind heute schon eine Legende.

Die wahren Hintermänner, wie Georg Soros, Partner der Deutschen Regierung u.a. bei den DAAD Programmen!

Albert Einstein Institution (foundation-funded including the corporate-lined Acra Foundation)
United States Institute for Peace (USIP) (funded through Congress)
Freedom House (Neo-Con infested)
International Republican Institute (IRI) (headed by warmonger John McCain)
New Tactics (Ford Foundation-funded, Soros-funded)
Humanity in Action (Ford Foundation-funded, US State Department-funded)

The documentary produced by Journeyman Pictures features CANVAS, its founder, and the story of how they have influenced “color revolutions” all over the globe. While the documentary is fairly objective about its particular subject matter, namely CANVAS’ role in the unrest, within a greater context and amidst overwhelming evidence there is no question at all whether or not these revolutions are entirely engineered and contrived.

 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27060

Hinter all diesen Kriegs Aufrufen seit dem Kosovo Krieg, stehen unverändert die Robert Kagan Gestalten des PNAC.

Seine Ehefrau Victoria Nuland , ist sogar Beraterin von Hillary Clinton, so das man diese oft dämlichen Lügen und Ausführungen von Hillary Clinton besser verstehen kann. Die Einfältigikeit dieser Leute wäre normal peinlich, aber ist hoch verbrecherisch und 100 mal schlimmer als was die Nazis inzenierten. Die Methoden sind immer gleich: Erst werden solche Resolutionen ausgetüfelt und unterschrieben, denn Krieg ist das Geschäft der US Politik. Jeder Präsident, braucht seine Kriege.

Victoria Nuland als Beraterin der Lügnerin Hillary Clinton, immer auf Krieg programmiert

Die Stadt Tirana, will eine grosse Torte verteilen zum Besuch!

Drei Einigkeit der Inkompetenz unter sich: Es gibt es gibt bessere Frauen, wie die Slowenin Fajon. Mit gefälschten Schul Zeugnissen und Polizei Ausbildungs Diplomen, zur Präsidentin im Kosovo:

Atifete Jahjaga

SManalysisVor 1 Tag

 

Clinton, Ashton meet with Kosovo officials Source: B92, Tanjug PRIŠTINA — U.S. Secretary of State Hillary Clinton and EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton met with Hashim Thaci on Wednesday. [image: Hillary Clinton, Atifete Jahjaga and Catherine Ashton (Tanjug/AP)] Hillary Clinton, Atifete Jahjaga and Catherine Ashton (Tanjug/AP) Before their meeting with the Kosovo PM, Clinton and Ashton met with Kosovo President Atifete Jahjaga. According to announcements, they will also meet with leaders of political parties in Kosovo. Clinton and Asht… mehr »

Geschichte der Clintos im Balkan: immer mit Kriminellen und Terroristen unterwegs, wie Drogen Bossen.

Wie Wiebes festhält und sogar Holbrooke der hochkriminelle Diplomat bestätigte, hat Holbrook aktiv die Islamischen Terroristen in den Balkan gebracht.

June 1993: Saudis Urge US to Lead in Military Assistance to Bosnian Muslims
Edit event

Richard Holbrooke.Richard Holbrooke. [Source: US State Department]Saudi intelligence chief Prince Turki al Faisal urges President Bill Clinton to take the lead in military assistance to Bosnia. Richard Holbrooke, US ambassador to Germany at the time, draws up plans for covert assistance. [Wiebes, 2003, pp. 195]

Entity Tags: Turki al-Faisal, William Jefferson (“Bill”) Clinton, Richard Charles Albert Holbrooke

Timeline Tags: Complete 911 Timeline

Assistant Secretary of State for European and Canadian Affairs Richard Holbrooke persuades the State Department to license Military Professional Resources Inc. (MPRI), a private military contractor, to provide training to the Croatian army. [Ripley, 1999, pp. 81-82, 90; Scotsman, 3/2/2001] According to MPRI information officer Joseph Allred, the firm exists so that “the US can have influence as part of its national strategy on other nations without employing its own army.” [New American, 5/10/1999; Serbian National Federation, 8/1999]

Entity Tags: Kosovo Liberation Army, Military Professional Resources Inc., Richard Charles Albert Holbrooke, Croatian army

Early September 1994: US Military Begins Advising and Assisting Bosnian Muslim Army
Edit event

Brigadier Gen. Michael Hayden (left, with glasses), US Marine Corps Gen. David Mize (front and center), and US Marine Corps Lt. Gen. Edward Hanlon Jr. (behind Mize) in Gornji Vakuf, Bosnia, on September 4, 1994.Brigadier Gen. Michael Hayden (left, with glasses), US Marine Corps Gen. David Mize (front and center), and US Marine Corps Lt. Gen. Edward Hanlon Jr. (behind Mize) in Gornji Vakuf, Bosnia, on September 4, 1994. [Source: Paul Harris] (click image to enlarge)US ambassador Charles Thomas; Assistant Secretary of State for Europe Richard Holbrooke, his deputy Robert Frasure, head of intelligence for US European Command Brigadier Gen. Michael Hayden, US Air Force Gen. Charles Boyd, US Marine Corps Gen. David Mize, and US Marine Corps Lt. Gen. Edward Hanlon Jr., meet with the Muslim Bosnian army commander for Central Bosnia, Mehmet Alagic, in the town of Gornji Vakuf. The US group also visits Mostar, which is also controlled by the Bosnian Muslims. The Pentagon claims the US diplomats are there to familiarize themselves with the situation on the ground and the generals “just happened to be along,” but in appears in fact these meetings are part of a US effort to help the Croats and Muslims work together in upcoming offensives. Following this visit, US “logistics advisers” move into key locations throughout Bosnia, including the UN-controlled Tuzla airport. US Special Forces help build a secret airstrip in Visoko, central Bosnia, to land heavy transport aircraft (see Late 1994-Late 1995), and mysterious flights begin arriving at the Tuzla airports a few months later (see February-March 1995). [Observer, 11/20/1994; Scotsman, 12/3/1995] Hayden will later become head of the NSA and then head of the CIA.

Entity Tags: David Mize, Edward Hanlon Jr., Robert Frasure, Michael Hayden, Charles Boyd, Charles Thomas, Richard Charles Albert Holbrooke, Mehmet Alagic

Timeline Tags: Complete 911 Timeline

http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=richard_charles_albert_holbrooke
Die Theater Show, eines unnützen Besuches

Gazmir Bizhga und das Gesetz über die Kontrolle des Geheimdienstes

November 1st, 2012

Gazmir Bizgha, gehört zu einer Bau Mafia der Dümmsten, welche schon vor 17 Jahren die Weltbank abgezockt hat und inzenierte sogar vor 2 Jahren eine Schlägerei im Parlament, obwohl er nur ein Wurzel Zwerg ist, der gut genährt ist. siehe TV über diese Parlaments Schlägerei.

Gazmir Bizhga, traf sich erst am letzten Sonntag mit Bauern Mafiosi in Durres genau gesagt im Aragosta, der Langzeit Mafia Koordinierungs Stelle der „Sacra Corona Unita“!. Gazmir Bizhga, ist trotzdem nur ein Dritt klassiger Mafiosi, der vor allem Geld macht, mit gefälschten Grundstücks Urkunden, Geldwäsche und Schrott Bauten. Er gehört zur Abzocker Riege, der Ersten Stunde, rund um Hafen Projekte auch der Weltbank.


National intelligence and the opposition share the same concern for the need for regulation of parliamentary control over the security services. In a roundtable organized by the Institute for Mediation and democracy where even invited representatives from the majority missing; MPs and popular figures Socialist Party risollën attention law blocked in parliament since 2010 for parliamentary oversight over the intelligence services; law that if it would be approved would solve numerous problems raised by the opposition to illegal surveillance by military intelligence. The concern of the opposition has found support from the state intelligence service. Sajmir Hill, inspector general at this institution has supported the adoption of the law on parliamentary oversight and has requested the establishment of a special structure of the assembly to control the secret services as it is to avoid control by persons not competent in this area. Law on parliamentary oversight of intelligence was developed in cooperation with the OSCE, but since 2010 remains blocked in parliament.
Kategorie:

Socialist Party MP and member of the safety committee, Gazmir Bizhga, raises concern that the draft was being discussed in parliament for interception is flawed and susceptible to abuse.
I invited ZIP emission, z. Bizhga opposition pointed out that experts are preparing a package of amendments, which according to them would be necessary, not violating the privacy of citizens. The draft was discussed initially Safety Commission, while the Monday session was accompanied by laws committee and reply debate between the parties. Mr. Bizhga also stressed that the opposition will continue to insist to the end for the establishment of the inquiry committee to the Ministry.

Der normale Kriminalität’s Tag in Albanien

Oktober 31st, 2012

Ein Vater ermordet seinen Sohn in Skhoder, Überfall auf einen Gold Laden erneut in Tirana, und das neue Geschäfts Modell erneut: Schleusung von Afrikanern durch Albanien, heute Algerier. Man macht sich Sorgen über die Sicherheit in Albanien. Besser wäre es gewesen, Salih Berisha und einen Bujar Nishani zufragen, warum man die Polizei und Sicherheit zerstörte, u.a. weil man vor Jahren plötzlich auf Auto Kontrollen mit Durchsuchung nach Waffen beendete, um den eigenen militanten Verbrechern Banden, ebenso die Kontrolle des Landes zu ermöglichen, was in Sarande, wie auch in Durres mehr wie offensichtlich ist. Rückblick in 2008, wo man Albanien als sehr sicheres Land bezeichnen konnte.

5/29/2008

UN Report: Der Balkan ist auf dem Wege zu einer der sichersten Regionen von Europa

Man macht also wieder eine Konferenz, obwohl Ausländer wie Georg Soros das Debakel provoziert hat, als man mit der „Schock Therapie“, praktisch die Albaner ins kriminelle Mileau abschob, weil es keine Arbeit mehr gab, vor 20 Jahren und dann die Peinlichkeit des Kosovo Krieges für die Albaner Mafia. Und dann die Peinlichkeit der Privatisierungen, einem reinen Bestechungs und Mafiösen Betrug, was man Alles vor 15 Jahren auch schon wusste und jeder Professor heute bestätigt. In Korce wurden Haupt Strom Kabel gestohlen, der zentralen Stadt Beleuchung. Vor wenigen Jahren, wäre das nicht möglich gewesen, wobei die Vernichtung der Sicherheit mit dem Innenminister Lulzim Basha ab Anfang 2010 begann, wo zuvor Bujar Nishani schon wertvolle Arbeit geleistet hatte, nur Kriminelle aus Tropoje und Kukes die Polizei Direktoren Posten zu verkaufen. Das heute oft die Computer mit diesen Banden ebenso in den Polizei Revieren verschwanden, ist System bei Salih Berisha.

Rritja e krimit dhe dhunës 

31/10/2012 

Rritja e krimit dhe dhunës

Rastet e fundit të dhunës ndaj grave, por edhe vrasjet e shumta, plagosjet e rënda deri në gjymtim të njerëzve  përbëjnë një kërcënim serioz për shoqërine shqiptare. 

Forumi Civil ngre shqetesimin per veprimtarine e strukturave shtetërore, por edhe degradimin e vetë shoqerise.
Sipas tyre shpesh gjyqtaret dhe prokurorët me vendimet e tyre per arsye korruptive,çlirojne nga akuzat të pandehurit.

Ish-presidenti i Republikës Alfred Moisiu thekson se vemendja e shtetit duhet te perqendrohet ne rritjen e kujdesit dhe pergjegjesive per jeten e shqiptareve.

„Krimi nuk po ka frikë as nga ligji dhe as nga shteti. Ai nuk i trembet asgjëje. Eshtë shumë alarmuese situata dhe në mënyrë të veçantë krimi po rrezikon femrat shqiptare. Ato nuk kursehen as nga hajdutet e vegjël dhe as nga feministët e ndryshëm duke i përdhunuar, vrarë dhe prërë“, tha Moisiu.

Ish-presidenti Rexhep Mejdani kerkoi politikes te ndalet per t’i vene fre ketij fenomeni qe cenon jeten e qytetareve shqiptare.

„Në gjykimin tim ajo kërkohet që mbi këtë çështje të ndalojë politika, të jetë pjesë e rëndësishme e debatit politik shqiptar, jashtë flamujve partiake, sepse kjo çështje po bëhet një nga çështjet me serioze të mbijetesës sonë kombëtare“, tha Mejdani.

Ambasadori i OSBE-së në Tiranë, Eugen Wolfarth theksoi se shkalla e larte e krimit te organizuar ka demtuar reputacionin  e Shqiperise dhe se reformat ne sektorin e sigurise kane ecur me hap te ngadalte.http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=245164.

Eugen Wohlfahrt, der von Vielen sehr kritisch gesehen wird, vor allem von den Top Journalisten, wird heute unterstellt, das er Albanien auch gar nicht verstehen will, was Real vor sich geht.

AMBASADORI WOLFARTH AS KUPTOHET, AS KUPTON

ANDREA STEFANI Ndërsa deri edhe një revistë amerikane si “The New Republic” boton një artikull ku Berisha klasifikohet si një autokrat së bashku me Kabilën, në Tiranë ambasadori i OSBE vazhdon të shprehet besimplotë se kryeprokurori i ardhshëm do të jetë një person i pavarur nga Kryeministri. “Kam besim që të gjendet një personalitet që […]


Babai desh vrau me thikë të birin, arrestohet

SHKODËR- Konflikti brenda familjes ka rrezikuar të sjellë pasoja të rënda për jetën e një 16-vjeçari, i cili ka mundur t’i shmanget goditjes me thikë të bërë nga babai i tij. Policia ka arrestuar shtetasin Mhill Zef Hasanaj, vjeç 49, banues në lagjen Skënderbeg, Shkodër, pasi sipas saj, ky shtetas,

Policia e Shkodrës arreston ‚vjedhësin me dhunë‘ të shtetasit italian

SHKODËR – Policia e Shkodrës ka ndaluar një 24-vjeçar dhe ka shpallur në kërkim një tjetër shtetas, që dyshohet se kanë vjedhur me dhunë një banesë në qytetin e Shkodrës. Sipas policisë, është ndaluar Sokol Gjin Marashi, vjeç 24, banues në fshatin Grudë e Re, komuna Rrethina, Shkodër, ndërsa u shpa

 31 Tetor, 2012

Aktualitet | nga AMA-News

 

Gjirokastër, kapen 10 algjerianë klandestinë

 

Të paktën 10 klandestinë algjerianë u ndaluan mbrëmjen e djeshme në dy aksione të ndryshme, njofton sot policia e Gjirokastrës, në jug të vendit. “Algjerianët të moshës 25-30 vjeç, midis tyre një grua, u ndaluan në afërsi të fshatit Grapsh, rreth 15 km larg Gjirokastrës”, thekson policia.

Të njëjtat burime thanë se klandestinët kishin hyrë nga Greqia dhe kishin destinacion Italinë, pasi më parë do të përshkronin rrugën Turqi, Greqi, Shqipëri, Mali i Zi, Serbi, Kroaci dhe Slloveni. “Aktualisht, klandestinët janë strehuar në një qendër pritje në qytetin e Gjirokastrës, sipas konvertës ndërkombëtare të riatdhesimit”, specifikoi policia.

Ky është rasti i nëntë gjatë këtij viti, që policia e qarkut të Gjirokastrës ndalon në territorin shqiptar kladestinë.

Rreth tre javë më parë, policia lokale ndaloi në dy aksione të ndryshme brenda 12 orëve mbi 24 kladestinë, që të gjithë afganë.

Tiranë, 2 persona grabisin argjendarinë e…

Grabitet argjendaria e vajzës së Rrapo Sinanajt, argjendari i cili gjeti vdekjen 1 vit më 

Vor kurzem gab es Banditen Überfälle auf der National Strasse von Burrel nach Milot,

Albanien: Treibstoff Schmuggel und Diebstahl mit Begleitschutz der Polizei Direktoren 

Schafshirte, der kaum lesen und schreiben kann: Kriminal Polizei Direktor von Salih Berisha, der selbst illegal baut, auf gestohlenen Grundstueck. Typische Bujar Nishani Polizei Direktoren, mit der Kompetenz, max. Schafe zu hüten.

 

Shefi i Krimeve të Rënda në Policinë e Burrelit, Sami Neli

Ein neues Interview mit dem Ex-US Botschafter John Withers, der bei den Albanern überall in der Welt hoch angesehen ist.

Withers: “Albanien ist wie Libyen, oder Syrien und Nishani ist wohl nicht geeignet als Präsident” (weil er nur die Mafiöse Klientel Politik des Salih Berisha, als Befehls Empfänger betreibt. Neben der Zerstörung des kompetenden Polizei Apparates, wirft ebenso John Wither, Bujar Nishani die Zerstörung der Justiz vor, durch die Politisierungs der Justiz, wo nur noch Idioten Richter und Staatsanwälte wurde, die keine Kenntnisse von Gesetzen haben, dafür korrupt sind und wo sich verurteilte Kriminelle bei Ministern freikaufen konnten, wenn deren Mafia Clan, für die PD auch Wahlkampf Hilfe leisteten.
Withers: Shqipëria vend si Libia dhe Siria, Nishani president i rekomanduar

193 neue Polizei Absolventen in Tirana
Albanische Polizei

Die Amerikaner finanzieren diese Idioten Polizei mit den ICITAP Programmen. Es dient wohl wie so oft dazu, das abgehalftetere Gestalten, sich ein schönes Leben im Ausland machen können.

in der Mitte die Kaspar Operetten Figur: Hysni Burgaj, der sich oberster Polizei Direktor schimpft.

Man lebt von Propaganda und schreibt OK-Bericht und lebt vom Konferenz Tourismus. Die EU hat es vorgemacht.
Die Peinlichkeiten der US – EU Botschafter in Albanien, die nur viel dummes Zeug daher reden ! ohne Resultate 

Besonders lustig links: Ariane Fullani, Ehefrau des Bank Präsidenten Adrian Fullani, ist wohl links im Bild zusehen, als Polizei Generalin, ebenso auf Empfängen und ist verantwortliche Richterin Ende 2010,  am Obersten Gericht ebenso, mit der Freilassung des Profi Langzeit Mörders   Ilir Xhakja, wo wir vor Jahren schon berichteten. Woher die gute Frau, eine Befähigung hat für den hohen Polizei Dienst, oder als Oberste Richterin, ist nicht erkennbar. Identisch mit gefälschten Diplomen und Schul Zeugnissen, die Kosovo Präsidentin.

Und dann die Cela Gang direkt auch noch als Kabinetts Chef, wo man jede Menge krimineller Vize-Innenminister hat.

Verurteilte Moerder und Verbrecher kaufen sich frei in Albanien, direkt bei Ministern, wie auch wikileaks berichtete. [1] Das EU Desaster mit der Justiz und Polizei in Albanien und die Beerdigung des erschossenen Polizei Chef: Adem Tahiri

Der Mafia Richter: Neritan Tabaku und sein Freund: Langzeit Verbrecher: Ilir Xhakja

Besonders peinlich: Dem obersten Gericht, waren die [2] kriminellen Entscheidungen auch dieses Durres Richters Neritan Tabaku, gut bekannt seit 2010. Keine Reaktion durch die Peinlichkeit des Kresniq Spahiu, Bamir Topi (verbunden direkt mit diesem Richter und auch dem [3] Langzeit Moerder Clan, rund um die Gjoka Mafia) und ebenso keine Reaktion der Generalstaatsanwaeltin Ina Rama, die ja auch aus Durres ist und die seit 10 Jahren gut dokumentierten Zustaende kennt. Statt dessen erhielten diese Juztiz Verbrecher Banden auch noch Immunitaet, durch die EU Mission EURALIUS, welche man als Betrugs Mission der EU wie die US Mission OPDAT  bezeichnen kann. Schweigen bei der EU und den USA und den Verantwortlichen, welche so ein Terror Regime einrichteten. Bei der General Staatsanwaeltin Ina Rama, faellt nur Eines auf: erfahrene Staatesanwaelte wurden entlassen, Idioten ohne Erfahrung wurden Speichellecker rund um die Generalstaatanwaeltin, welche nie einen Versuch machte, fuer einen Neu Anfang der Durres Justiz.

3,7 Tonnen Cannabis beschlagnahmt: Albanisches wichtiges Export Produkt im Lande ohne Justiz und Polizei 

Die Helden der Albaner Kultur, werden manchmal sogar verhaftet, aber der nächste Richter lässt sie wieder frei. Man erhält nun 2 neue Gefängnisse: eines bei Fiere und eines bei Koplik nördlich von Skhoder, weil dort besonders die Berg Neanderthaler herum morden oft in den Familien.

Arrest me burg për Arkimed Lushaj, njohur si Stresit

Këngëtari Arkimed Lushaj para festës së Halloween-it

Gjykata e Tiranës ka vendosur sot arrest me burg për Arkimed Lushaj, i njohur me emrin si Stresi.  Lushaj është arrestuar nga Policia e Tiranës në orët e vona të mbrëmjes së Halloëeen-it.

Këngëtari i muzikës rep është kapur me një pistoletë pa leje, teksa dilte nga një lokal në orët e para të mëngjesit. Policia tha se Stresi, i cili shoqërohej edhe nga një mik i tij, është konfrontuar me dy punonjës të Komisariatit Nr.1, duke mos i lejuar që të ushtronin kontroll fizik ndaj tyre.

Ky konfrontim ka zgjatur rreth 15 minuta, që nga ora 03:00 deri në 03:15 të mëngjesit të djeshëm, dhe sipas Policisë ka sjellë plagosjen e njërit prej policëve, nga një shkrepje e pavullnetshme e armës së shërbimit.

Ngjarja ndodhi në rrugën “Murat Toptani”, saktësisht para bustit të Azem Hajdarit, gjatë kohës që në lokalet e natës në Tiranë zhvilloheshin festimet për natën e Halloëeen-it.

Policisë. Ndërkohë që avokati i çështjes, Marash Ibraj, ka sqaruar detajet e çështjes për gazetën “Panorama”. Tashmë çështja e Arkimed Lushajt është duke u shqyrtuar për armëmbajtje pa leje, veprim që sipas dispozitave ligjore e rrezikon reperin me 7 vite burg, ose shlyerjen e një shume parash, që ai ta mund të shlyejë në gjendje të lirë”.

Pak javë më parë, Gjykata e Krimeve të Rënda në Tiranë e dënoi me njëzet muaj burg, për kërcënim me  jetë, presion psikologjik, gjobëvënie prej 20 mijë eurosh ndaj regjisorit Leonard Bombaj. http://www.panorama.com.al/2012/11/03/arrest-me-burg-per-arkimed-lushaj-njohur-si-stresi/

Randale der Faschisten bei einem Veteranen Besuch an Griechischen Kriegs Gräbern

Oktober 31st, 2012

Griechische Veteranen Verbände, besuchten die Griechischen Kriegs Gräber in Süd Albanien, wo natürlich auch die Griechischen Faschisten aktiv sind. Identisch provoziert erneut der Ober Albanische Faschist derzeit, von der US Mafia aus New York finanziert: Kresniq Spahiu, dort Randale.

Die Deutsche Botschafterin Carola Muller-Holtkemper, schreibt einen Brief gegen “Nazi” Tendenzen


 US Faschisten stecken auch hier hinter diesen Methoden auf allen Seiten.

Terroristen und Mafiösi Clans, verstecken ihre Geschäfte, hinter Nationalistischen Parolen und ein paar dumme findet man immer.

9/19/2012

Roberto Chaidi; Albanischer Mafia Boss ist Mitglied der Griechischen Terror Organisation: Partei Chrysi Avgi

Greek neonazi in Kelcyra, Albania
26/10/2012


Greek neonazi in Kelcyra, Albania

The Red and Black Alliance asked the government to not allow the members of the Neonazi Party to enter Albania and visit the cemeteries of the Greek soldiers in Kelcyra. 

The RBA underlined that if the state will not stop their entrance in Albania, they will go and stop them on their own.

RBA is against the entrance of the Greek nationalist party, Golden Dawn, who declared that they will visit the cemetery of the Greek soldiers in Albania.

It’s not to be surprised if the leaders of this political subject will make a nationalist declaration for what they call Vorio Epirus, or about the Greek minority in Albania.

The RBA has reported the nationalist tendency of some frictions of the Greek policy who want to claim some areas in Albania, and ask the UN to include them inside the Greek border.  http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=7448

“Agimi i Artë” mësyn Gjirokastrën, në krah tre qeveritarë shqiptarë

 

 • Përfaqësues të partisë neonaziste ‘Agimi i Artë’, pasi nuk kanë mundur të shkojnë në Këlcyrës, janë kthyer dhe kanë rizhvilluar një ceremoni përkujtimore në Bularat ku udhëhiqeshin nga deputeti me origjinë nga Suli, antishqiptari Kristo Papas.

Publikuar më 29.10.2012 | 7:35

Përkujtimoret e datës 28 tetor në kujtim të ushtarëve grek të rënë në luftën italo-greke, janë shoqëruar me protesta, gurë dhe vezë në drejtim të kreut të PBDNJ-së Vangjel Dule dhe ambasadorit grek në Tiranë Nikolaos Pazios. Fillimisht protestuesit kanë deklaruar se nuk do të lejojnë kalimin e neonazistëve greke të ‘Agimit të Artë’, konkretisht të deputetit Kristo Papas, që të kryejnë përkujtimore në varret e banorëve shqiptarë të Kosinës. Të rinjtë e ardhur nga gjithë vendi kanë bllokuar në orët e para të mëngjesit të së dielës urën e Dragotit, por më pas forcat e policisë e kanë hapur rrugën. Ndërsa hynin në varrezën masive dhe manastirin e Grykës së Këlcyrës, deputeti dhe kreu i PBDNJsë, Vangjel Dule është goditur nga protestues të shumtë me gurë dhe vezë.

Të njëjtin fat pati edhe makina e ambasadorit grek në Tiranë Nikolaos Pazios, i cili u godit po ashtu me vezë dhe gurë nga turma e irrituar. Protesta e disa të rinjve ka bërë që në varrezat e Kosinës në Këlcyrë të mos afrohen eksponentë dhe deputetët e ‘Agimit të Artë”, të cilët pasi janë njoftuar nga përfaqësues të minoritetit grek në Gjirokastër, janë kthyer mbrapsht duke shkuar në varrezat e fshatit Bularat. Policia ka sigshkurt Sipas palës greke, gjatë bisedimeve për ndërtimin e varrezave, në luftën italo-greke në vitet 1940-1941 në tokën shqiptare kanë rënë 12 mijë trupa greke. Megjithëse pala greke ka kërkuar në vitin 2006 ndërtimin e tri varrezave në tokën shqiptare, pala jonë ka rënë dakord vetëm për dy të tilla, në Këlcyrë e Bularat 12 mije trupa Detyrimi i qeverisë Çdo vit, më 28 tetor përfaqësuesit e Republikës Greke dhe të Shqipërisë do të zhvillojnë një ceremoni përkujtimore në nderim të ushtarëve grekë të rënë në Shqipëri. “Të marrë të gjitha masat e nevojshme për zhvillimin pa pengesa të shërbimeve përkujtimore”, thuhet në marrëveshje.

Përfaqësues të partisë neonaziste ‘Agimi i Artë’, pasi nuk kanë mundur të shkojnë në Këlcyrës, janë kthyer dhe kanë rizhvilluar një ceremoni përkujtimore në Bularat ku udhëhiqeshin nga deputeti me origjinë nga Suli, antishqiptari Kristo Papas. uruar mbajtjen në distancë të protestuesve, ndërsa ceremonia përkujtimore është mbajtur menjëherë pas meshës së përshpirtjes për ushtarët që prehen në Këlcyrë. Pas ceremonisë kreu i PBDNJ-së, Vangjel Dule, ka deklaruar në media shqiptare se, “një numër shumë i vogël të rinjsh u munduan pa sukses të prishin ceremoninë përkujtimore e cila u zhvillua me sukses. Një ceremoni e cila vitet e fundit kryhet me pëlqimin dhe marrëveshjen e të dy shteteve”, tha Dule. Sipas kreut të PBDNJ-së, “ka qenë një numër shumë i vogël të rinjsh, rreth 20 apo 30 vetë të cilët janë paguar me nga 50 mijë lekë secili, dy sanduiçe dhe një xhiro me autobus.

I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i të rinjve, sipas të cilëve, “kur flet për sanduiç e lekë, Vangjel Dule e ka për eksperiencën e vet personale, sepse për 20 vjet ushqehet me sanduiçë greke, duke tentuar të blejë vota dhe identitete me paratë e Greqisë. Ne mbrojmë kombin tonë, ndërsa Vangjel Dule shtetas shqiptar me identitet të prishur dhe të shitur përfaqëson vetëm veten e vet. Ne i ndajmë vëllezërit minoritarë nga ky renegat i shitur për sanduiçë grekë”, nënvizuan ata. Liburn Aliu, deputet i Vetëvendosjes, u shpreh: „ne si Vetëvendosje kemi ardhur në Këlcyrë për të penguar simbolikisht zhvillimin e fashizmit. Kjo nuk ka të bëjë me popullin grek, por me fashistët grekë të cilët duan të tregojnë superioritetin e tyre ndaj shqiptarëve”. Në përkujtimoren e Grykës së Këlcyrës, merrnin pjesë dhe një numër i madh familjarësh dhe të afërmish të ushtarëve të rënë në luftën Italo-Greke. Kush ishte? Në Bularat është zhvilluar dje për herë të dytë, ditën e shtunë është zhvilluar një tjetër ceremoni, ceremonia përkujtimore e ushtarëve grekë të vrarë në luftën Italo-Greke, gjatë luftimeve të tyre në Shqipëri. Burime nga organizatorët, drejtuesit e pushtetit lokal, bëjnë të ditur se ceremonia është zhvilluar për herë të dytë pasi deputetët e partisë neonaziste greke “Agimi i Artë”, nuk kanë mundur të shkojnë në Këlcyrë. http://shekulli.com.al/web/p.php?id=6747&kat=100