Berat – Gjorokastre: Illegale Bauten und Zerstörung: Ulitmatum der UNESCO: Verlust des Status des Weltkultur Erbes

Das berüchtigte Mafia Idioten Ministerium für Kultur, Sport- und Tourismus (MTKR), wie die Stadt Gjorokastre, und die Mafia kontrollierte Stadt Berat, haben nun ein Ultimatum erhalten, das man den Status: Welt Kultur Erbe, verliert.


Obwohl man Millionen erhielt, UNESCO Welt Kultur Erbe ist, betonieren die Idioten die Antiken Pflaster zu.

2010, verkündert Salih Berisha, das man vor allem Kultur Tourismus und in den Bergen den Tourismus fördern will. Er erhält neue Geld Programme hier von der Weltbank und den Deutschen. Egal ob neue Gewerbe Industrie Parks (1995 Durres), neue Strassen usw..: die primitive Salih Berisha Bande, betoniert umgehend Alles zu, wo Gelder aus dem Ausland hinfliessen sollen, für irgendwelche Programme. Landraub und Grundstücks Diebstahl ohne Ende. Gesezte und Boden Recht interessiert die Berisha Taliban Banden nicht.

Den neuen Urbanistik Plan von Berat, hatten die Schweizer finanziert. Wie in allen anderen Stätten, wie Durres, Tirana, Korce sind alle Bebaungs Pläne, mit Kosten von weit über 100 Millionen €, reine Makulatur, denn die Dumm Mafia von Albanien, kennt keine Gesetze, Verträge und hat eine Minimal Funktion der Intelligenz, Bebauungs Pläne, einzuhalten, allein wegen der Wert Erhaltung der eigenen Immobilien. Milliarden schwere Vermögens Verluste und Pleiten, rund um die Land und Bau Mafia, welche nur Beton kennt. Albanien ignoriert auch in dieser kriminellen primitiv Regierung, jede Art von Bau Gesetz und Urbanistik Plänen und weint nun, das viele Immobilien nicht zuverkaufen sind und Touristen und Investoren wegbleiben.

Verzweifelt sind die Einwohner von Libohova, weil keine Touristen kommen, obwohl man schöne Kirchen hat. unten

Schwerster Vorwurf und eine Welt Premiere: „Verantwortungslosigkeit aller Institutionen“  schlimmer wie bei den Taliban.

Abkassiert hatten die Albaner allerdings, darunter 1,3 Millionen $, zur Unterstützung, aber ein primitives räuberische Volk, ist nur am Geld Diebstahl, Betrug und der Zerstörung des Landes durch illegale Bauten interessiert.

Nur die Albaner und Taliban, sind so dumm und primitiv kriminell in der Welt,  das man mit Vorsatz, die Kulturellen Güter zerstört (ebenso Wälder und Umwelt), mit denen ganze Genearationen in einem funktionierenden Tourismus leben könnten.

Gesetze und Internationale Verträge sind Schall und Rauch in Albanien, für die Verbrecher Regierung des Salih Berisha.

Die Balkan Taliban der “Politiker” zerstören die UNESCO-geschützte Altstadt von Gjirokastre

Historic Centres of Berat and Gjirokastra (2005)

170 illegale Bauten allein im Antiken Stadt Zentrum von Gjorokastre, insgesamt 240 im Alt Stadt Kern, Null Wirtschafts PLäne, keine Kontrolle der illegalen Bauten! Albanien wird als Vertragsstaat, „Verantwortunglosigkeit“ vorgeworden, oder besser gesagt – primitiv kriminelles Treiben des Ministeriums und der Stadt Gjorokastre und Berat. Munter wird Alles und überall zerstört, und wild gewordene Neanderthaler ohne Kultur, zerhacken und zerstören auch die wertvollsten Bäume an der Küste, für sinnlose Beton Bauten, welche man später legalisieren will. Mangels Intelligenz, und weil man nur die dümmsten Verwandten in der Stadt Verwaltung und im Ministerium unterbringt, ist bis heute auch kein einfacher Brandschutz Plan aufgestellt. Man verweigert durch primtive Dummheit so einfache Sachen zu planen, was man überall identisch sieht, das Alles geschieht ohne Plan und Verstand.

Ein primitiv krimineller Idioten Club, regiert Albanien, wo das zuständige Ministerium (Mafia kontrolliert seit 10 Jahren) nun auch noch Cannabis Tourismus machen will.

MTKRS-Direktor Klodian Pajuni, will mit “Cannabis” Freigabe neue Touristen gewinnen. Griechen untersuchen die Geldwäsche 

UNESCO, ultimatum për Gjirokastrën dhe Beratin

gjirokastraNuk ka plane menaxhimi, programe për parandalimin e ndërtimeve pa leje apo për ndërhyrjet restauruese… Nuk paska qenë e lehtë të jesh pjesë e listës së Trashëgimisë Botërore Kulturore.Nuk mjafton vetëm një copë kartë hyrëse. Ta mbash atë është edhe më e vështirë. Përballë këtyre vështirësive po gjendet Gjirokastra dhe Berati, të cilat janë vënë […]

Ultimatum i UNESCO-s për Gjirokastrën dhe Beratin

Publikuar: 13.08.2011 – 14:48Nuk ka plane menaxhimi, programe për parandalimin e ndërtimeve pa leje apo për ndërhyrjet restauruese… Nuk paska qenë e lehtë të jesh pjesë e listës së Trashëgimisë Botërore Kulturore.Nuk mjafton vetëm një copë kartë hyrëse. Ta mbash atë është edhe më e vështirë. Përballë këtyre vështirësive po gjendet Gjirokastra dhe Berati, të cilat janë vënë në shënjestrën e kritikave të Komitetit të Trashëgimisë Botërore pranë UNESCO-s. Në mbledhjen e radhës së këtij komiteti u morën në shqyrtim një mori monumentesh apo qendrash monumentale anekënd globit, duke nxjerrë problematikat, hapat para dhe mbrapa të secilit. Nuk mund të mbetej pjesë e diskutimit edhe Shqipëria, e cila prezantohet në listën e gjatë të Trashëgimisë Botërore, nën mbrojtjen e UNESCO-s, me tre qendra të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare: Parku i Butrintit, qyteti i Gjirokastrës dhe i Beratit. Por, kësaj here nën optikën e komisionerëve kanë qenë këto dy të fundit. Në përfundim të takimit të zhvilluar në Paris doli një raport prej 283 faqesh, ku zinte vend edhe Shqipëria. Ndonëse flitet vazhdimisht për fonde të dhëna nga UNESCO, për financime projektesh, për ndërhyrje, seminare…, duket se asgjë nga këto nuk paska qenë e mjaftueshme, shkruna gazeta “Panorama” . Raporti më i fundit nuk ishte pozitiv për Shqipërinë. Duket se Shqipëria ka probleme të mëdha organizative. Mungojnë planet dhe strategjitë. Përfaqësuesit e UNESCO-s shprehnin keqardhjen për mungesën e planeve të menaxhimit të pasurive të trashëgimisë kulturore dhe të kontrollit ndaj ndërtimeve pa leje. Ata vënë në dukje se nuk ka asnjë lloj përpjekjeje për përmirësimin e gjendjes, më së shumti në Gjirokastër, ku nuk ka as plan zhvillimi për turizmin, ndryshe nga Berati, ku duket se ka një përpjekje për t’iu përgjigjur kërkesave të komunitetit vendës. Ata japin këshillat përkatëse dhe bëjnë një listë kërkesash të cilat duhen plotësuar nga “shteti palë”. Ata i rekomandojnë Shqipërisë që të ftojë grupe monitorimi për të vlerësuar gjendjen e monumenteve në terren dhe mbi të gjitha të përgatisin një raport progresi, që do të vlerësohet në 1 shkurt 2013. Do të jetë ky vlerësim që do të vendosë nëse këto dy qendra të trashëgimisë kulturore do të qëndrojnë jashtë apo do të bëhen pjesë e “listës së zezë” të pasurisë botërore në rrezik. Do të ishte humbje e një shansi të madh për Gjirokastrën të dilte nga lista e trashëgimisë botërore, vetëm 5 vjet pasi është bërë pjesë e saj. U desh një punë jo e vogël që qyteti i gurtë të hynte nën ombrellën e UNESCO-s dhe tani për shkak të papërgjegjshmërisë të të gjitha institucioneve, qofshin këto qendrore apo lokale, që kanë për detyrë të mbikëqyrin dhe të kujdesen për këtë qytet, e gjithë kjo përpjekje rrezikon të shkojë kot. UNESCO ka vënë vetëm një vit e gjysmë kohë për të përmirësuar ngjyrën e këtij raporti.

Raporti i unesco-s per gjirokastren dhe beratin

Qendrat historike të Beratit dhe Gjirokastrës (Shqipëri)

Vendimi: 35 COM 7B.82

Komiteti i Trashëgimisë Botërore,

1. Duke shqyrtuar WHC-11/35.COM/7B Document,

2. Duke kujtuar 33 VKM nr 7B.87, miratuar në seancën e tij të 33 (Sevilje, 2009),

3. Shpreh shqetësimin e tij të madh në lidhje me mungesën e kontrollit të ndërtimeve pa leje dhe me keqardhje vë në dukje se nuk është krijuar një plan afatgjatë për të korrigjuar shkeljet që kanë ndodhur tashmë, në mënyrë që të rritet vlera dhe integriteti i pronës;

4. Gjithashtu, shpreh shqetësimin e tij se nuk po bëhen përparime për të prezantuar një program për ndërhyrjet arkeologjike në rast të zbatimit të restaurimeve të mëdha, si dhe për mungesën e një plani të përgjithshëm kundër zjarrit.

5. Njeh përpjekjet e bëra për të zhvilluar një plan turizmi në Berat, i cili synon të mbështesë nevojat e komunitetit lokal në kuadër të planit të menaxhimit dhe gjithashtu shpreh shqetësimin e tij të madh që një plan i tillë nuk është zhvilluar për Gjirokastrën;

6. Përsërit kërkesën e tij që shteti palë, urgjentisht të vërë në jetë një plan veprimi duke rënë dakord për afatet për zgjidhjen e problemeve aktuale dhe për të parandaluar çdo shkelje të mëtejshme;

7. Gjithashtu, përsërit kërkesën e tij ndaj shtetit palë për të zhvilluar dhe zbatuar tregues të detajuar dhe të përshtatshëm të monitorimit në lidhje me atributet, të cilat bartin vlera të jashtëzakonshme universale të pronës në bazë të inventarit të detajuar;

8. Të bëhen të qarta qëllimet e shtetit palë për të kryer një projekt të madh restaurimi në Kalanë e Beratit dhe kërkon që pala shtetërore të paraqesë të gjitha detajet në Qendrën e Trashëgimisë Botërore, për vlerësim nga organet këshilluese, para fillimit të çdo pune;

9. Gjithashtu, kërkon që shteti palë të ftojë një grup monitorimi nga Qendra e Trashëgimisë/ICOMOS për të vlerësuar gjendjen e përgjithshme të konservimit të pasurisë, përparimin në menaxhimin e saj dhe nëse kriteret për përfshirjen e mundshme të pasurisë në Listën e Trashëgimisë Botërore në Rrezik janë plotësuar;

10. Kërkesë e mëtejshme ndaj shtetit palë është të paraqesë në Qendrën e Trashëgimisë Botërore, nga 1 shkurt 2013, një raport progresi për zbatimin e sa më sipër, për shqyrtim nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore në sesionin e tij të 37-të në 2013-n

http://www.kohaditore.com/?page=1,5,65981Verzeifelt sind die Einwohner von Libohava, welche investiert haben und auf Touristen warten. Es kommen Keine, obwohl man seit 10 Jahren wartet und auch wunderschöne alte Kirchen hat. Es fehlt jedes Tourismus Büro, Marketing, und ausl. Reise Veranstalter meiden Albanien, bei dieser dreist dummen Regierung, welche das Land zerstört. Und die Peinlichkeit eines Tourismus Ministerium, haben wir hier aufgeführt und wir führten mit Direktoren 2011 Gespräche, über dieses Ministeriums. Ein Club von komplett Idioten, die Nichts verstehen und einfach Sturz dumm sind.


Libohova, turizmi në plogështi
15/08/2011 15:10

 

Libohova, turizmi në plogështi

Libohova një prej destinacione të rëndësishme të turizmit kulturor dhe ekoturizmit në Jug po jeton sot ditë plogështie. E njohur për kalanë e saj madhështore, sarajet e familjes Libohova, varrin e Shanishasë dhe dhjetëra monumente të natyrës dhe trashëgimisë, sot po përballet me një interes minimal turistik. Ata që ofrojnë shërbime turistike në Libohovë ndihen të dëshpëruar për mungesës së interesit dhe mungesës së një plani lokal të zhavillimit turistik.

Ndërkaq në bashkinë e qytetit pretendohet se shifrat kanë qenë në rritje por ende nuk ka mjaftueshmë kapacitete akomoduese dhe shërbime turistike.

Libohova është e vendosur shumë pranë teqesë së Melanit, kishës së Peshkëpisë dhe qytetërimit të Adrianopolit, megjithatë prej 10 vitesh tashmë menaxhimi turistik i saj është mjaft i plogësht ndërsa mungon zyra e turizmit, informacioni dhe promocioni.

7 Responses to “Berat – Gjorokastre: Illegale Bauten und Zerstörung: Ulitmatum der UNESCO: Verlust des Status des Weltkultur Erbes”

 1. Zogaj Leku sagt:

  Jetzt jammern diese Rathaus Leute herum, das es so viele illegale Bauten gibt. Einfach nur peinlich, identisch wenn „Zone Touistik“ durch die Salih Berisha Banden zerstört wurden.

  Warum stopte niemand diese kriminellen Banden? Wo war der Präket, wo die Polizei, wo der Bürgermeister?

 2. Sarah_HrNje sagt:

  Natürlich sollen die illegalen Bauten nun durch eine Privatisierung, wie bei Lezhe ebenso legalisiert werden!

  A mund të marrë një kompani greke me koncesion Kalanë e Gjirokastrës?
  2 Shkurt, 2012 | Postuar në: Aktualitet,Kryesore,Sociale | Shkruar nga: TemA
  Share

  Lajmi se qeveria shqiptare ka vendosur të japë me koncesion për 99 vite monumentet e kulturës në Shqipëri si kalatë dhe kështjellat, po qarkullon edhe nëpër mediat e huaja. Ndërkohë kryeministri këmbëngul se kjo është më e mira që mund të bëhet. Studiuesi Auron Tare thotë se ekziston një rrezik tjetër. Duke folur për shqiptarja.com, Tare thotë se procedurat për dhënie me koncesion janë të errëta dhe të paqarta. Nuk ka asnjë kriter për kompanitë që do marrin për një shekull pasuritë e shqiptarëve. Dhe Tare sjell një shembull të rëndë nga dhënia me koncesion e Kalasë së Lëkursit:

  “Fjala vjen, a mundet një kompani malazeze të marrë me koncesion Kalanë e Shkodrës? Po një kompani greke a mund të marrë me koncesion Kalanë e Gjirokastrës? Për të ilustruar këtë pikë po citoj këtu pjesë nga broshura e një kompanie kroçieresh qipriote, që ndalon edhe në Sarandë dhe ju ofron pasagjerëve të saj një vizitë në Lëkurs. “Lëkursi është një manastir i fortifikuar, i ndërtuar në shekullin XVI. Emri vjen nga greqishtja e përkthehet një vend i ndriçuar”. Kur e pyetëm kompaninë mbi tekstin e kësaj broshure, na u përgjigjën se ky tekst ju ishte dhënë nga pronarët e kalasë dhe agjencia turistike e familjes Angjeli, që organizon vizitat. Po Ministria jonë e Kulturës ku është? A ka Ministria jonë, që ka dhënë me koncesion këtë monument, një interpretim zyrtar për të,” thotë Tare.

  http://www.gazetatema.net/web/2012/02/02/a-mund-te-marre-nje-kompani-greke-me-koncesion-kalane-e-gjirokastres/

 3. Sarah_HrNje sagt:

  Die Frage einer Mafia Polizei, Null Organisation und krimineller Präfekten und Bürgermeister. Jetzt jammern sie wieder herum, weil jeder illegal baut.

 4. Sarah_HrNje sagt:

  Niemand kann die Idioten aufhalten, weil alle Präfekte und Bürgermeister mit ihren Baufirmen immer mitverdienen.

  Hirnlos feiert Rekorde

  Gjirokaster, no services in newest neighborhood
  23/03/2012

  The newest neighborhood in the town of Gjirokaster has 200 residences that were initially constructed without permission at the suburbs. Today, besides chaotic constructions, there is nothing there that reminds you of a city or a town.

  Gerhot, as the residents call it, has no health center, no schools, no cleaning service, no road illumination and no green spaces. The Gjirokaster waste collection point is only 200 meters away from the houses of this neighborhood, while the entire territory is polluted.

  Between the residences there are also two farms that divide their territory with the new residents.

  The construction of the new ring road gives hopes for these residents who have no urban transportation and even a road for taking their children to schools.

 5. Gjoka sagt:

  Doko!

 6. Balkansurfer sagt:

  35 illegale Bauten gibt es im Museums Bereich und Bau Gesetze gelten nicht. in 1993 war bereits das Bauen rund um 200 Meter um Antike Stätten verboten, 300 Meter von der Küste. Alle diese Gesetze, hatten max. mal ein paar Monate eine Funktion und fast immer sind es Politiker Familien, welche daran verdienen.

  Juristen, Berater der Bürgermeister, Präfekten, Richter und Staatsanwälte, haben keinerlei Basis Wissen über Gesetze, oder sind so verblödet, das man Alles erlernte schnell vergisst.
  URL: http://www.balkanweb.com/index.php?id=135391
  „Ndërtimet pa leje, Berati rrezikon daljen nga UNESCO“
  (Dërguar më: 09/07/13) Abedin Kaja

  8 korriku i vitit 2008, dita kur qyteti muze i Beratit u pranua në UNESCO, është përkujtuar me një sërë aktivitetesh kulturore, të cilat kanë nisur me konferencën shkencore të organizuar në qendrën kulturore „Margarita Tutulani“ të qytetit. Por, pesë vite pas hyrjes në organizatën botërore, vjen edhe alarmi për rrezikun e daljes prej saj. Shkak për këtë po bëhen ndërtimet e shumta pa leje, që po ia zënë frymën qytetit 2500-vjeçar. „Ne duhet t’u lëmë brezave jo kopjen e fotografisë së Beratit, por vlerat reale të tij. Nëse nuk merren masa të menjëhershme, por vazhdohet me degradimin e vlerave, Berati do rrezikohet të përjashtohet nga UNESCO“,


  beschlagnahmt wurde der illegale Hotel Bau in Gjorokastre