Die Staats Kontrolle KLSH; stellt erneut einen hohen Missbrauch von 105,6 Millionen € in 2012 fest

Albanien ist ein reiner Selbst Bedienungs Laden geworden, ohne Justiz und State Polizei, wo jeder rauben und plündern kann wie er will. Die Dümmsten Albaniens nennen sich Direktoren, Minister und leiten ganze Institutionen, wo man um sich gegen Geld noch Dümmere gesammelt hat, was in allen Bereichen deutlich zusehen ist. 105 Millionen €, sind nur in den ersten 9 Monaten missbraucht und vor allem unterschlagen worden.

KLSH: 14.6 miliardë lekë abuzime në administratën shtetërore
Publikuar më 02.11.2012 | 22:24

Tiranë-Kontrolli i Lartë i Shtetit ka publikuar rezultatin e kontrolleve të kryera në administratën shtetërore. Raporti pasqyron dëmet ekonomike ndaj arkës së shtetit. Shifrat janë të „frikshme“. Në 9-mujorin e vitit 2012, dëmet ekonomike janë 14.6 miliardë lekë (105 milion euro) sipas auditorëve të KLSH. Gjatë kësaj periudhe, nga auditimet e ushtruara janë zbuluar parregullsi dhe shkelje financiare në të ardhurat dhe shpenzimet e kryera, me dëm efektiv të përgjithshëm në shumën totale prej 13 miliardë lekë. Ndërsa, për shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve të audituara, dëmi është 1.6 miliardë lekë.  Shkeljet i përkasin veprimtarisë ekonomike-financiare të periudhës kohore 2008-2011 dhe 6-mujorit të parë të vitit 2012.

Janë konstatuar 661 milionë lekë dëme në fushën e shitjes dhe dhënies me qera të pasurisë shtetërore. Pjesa më e madhe e dëmit që kap shifrën 607 milionë lekë është shkaktuar nga punonjës të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës. Kjo ka ardhur si pasojë e mosushtrimit të penaliteteve për shkeljet e kushteve të kontratave koncensionare nga 24 koncensionarë. Ministria e Punëve Publike dhe Transportit ka kaluar padrejtësisht vlerën prej 15.3 milionë lekë, si fitim neto i buxhetit të shtetit, në favor të koncensionarit “SGA Automative”.

Në fushën e prokurimeve, dëmi llogaritet 105.6 milionë lekë. Ndërsa në fushën e shpenzimeve operative dëmi llogaritet 74 milionë lekë. Përsa i përket sistemit të pagave, dëmi është 45 milionë lekë. Dëmet në sektorin e doganave janë 41.2 milionë lekë. Por shkeljet më madhore janë konstatuar në sektorin energjitik. Sipas KLSH, në Albpetrol janë konstatuar shkelje financiare në vlerën 9.2 miliardë lekë, ndërsa në Koorporatën Elektroenergjitike Shqiptare dëmi është 2.5 miliardë lekë.

/Shekulli Online/I.S./

Das beschlagnahmte Staats Vermögen von OK Gruppen aus 2010, geht zur Verwertung in Staats Vermögen über.

Mjetet e bllokuara deri në fund të 2010, do i kalojnë qeverisë

Këshilli i Ministrave ka marrë vendimin që mjetet rrugore dhe lundruese të bllokuara deri në fund të vitit 2010 për të cilat nuk ka 

One Response to “Die Staats Kontrolle KLSH; stellt erneut einen hohen Missbrauch von 105,6 Millionen € in 2012 fest”

  1. BuckZiesMutter sagt:

    Europa finanzierte Apparate für die Luft umd Umwelt Kontrolle in Elbasan. Nur kann inzwischen bei den Deppen des Umwelt Ministerium, niemand die Apparate bedienen, bzw. wurden die Apparate von sogenannten „Experten“ kaputt repariert. Umwelt Mafia Ministerium im Normal Bereich.