Archive for August, 2012

Kollektives Verbrechen der Politik um Wahlen zu gewinnen, ist der Grundstücks Raub in Albanien und illegales Bauen.

Freitag, August 31st, 2012

Panteli Majko; über das „Staats Verbrechen“ des illegalen Bauen und der Zerstörung der „Touristik Zones“ und Antiken Stätten in Albanien. 

Es gelten in Albanien unverändert keine Bau Gesetze, noch Grundrecht, dafür Wild-West, einer kriminellen Politk Klasse, wo alle Parteien im Parlament stark beteiligt sind und oft ebenso die Ministerpräsideten Salih Berisha, Fatos Nano und Ilir Meta, die Motoren der Bau Terroristen sind. Die Justiz funktioniert nicht, wo man max. gegen Geld Gerichts Verfahren einstellt, oder auch verurteilte Mörder und Drogenbosse frei lässt, oder die Verfahren einstellt. US Department of State Bericht: „die Richter kennen keine Gesetze und sind korrupt“!

Welt Rekord an Verblödung und krimineller Energie: Die Regierung säubert mit der hoch giftigen Chemikalie: Natriumhypochlorit,(Chlorbleichlauge)sogar Strände und Abwässer, die ins Meer geleitet werden, wodurch die Fisch Bestände ebenso zestört wurden.

Corruption in the judiciary is pervasive. Many judges issue rulings that do not appear to have any basis in law or fact, leading some to believe that the only plausible explanation is corruption or political pressure. Broad immunity enjoyed by judges prohibits prosecutors from investigating corruption allegations until they make a public request to the High Council of Justice to lift the accused judge’s immunity, and receive its approval. Few judges have been prosecuted for corruption because most criminal investigations must remain secret, at least initially, in order to be successful.

…………..

http://tirana.usembassy.gov/press-releases2/2012-press-releases

Sonderfall, der Kabinetts Chef, die Bylykbashi Mafia, des Terroristen Salih Berisha zerstoert persoenlich die Zone Touristik” in Durres, mit angeklagten Verbrechern, fuer Urkunden Fälschung Agim Hoxha. Mit dabei uralt Kommunisten, der “Sigurime“, wie der Verbrecher Familie: Cepani aus Tirana in Durres, Diplomat Adviser des Bamir Topi.

Eine Ausnahme ist der Ex-Premier Minster: Pantelj Majko, welcher diesen Artikel schreibt, wobei in der zweiten sehr kurzen Amts Zeit von Pantelj Majko in 2002, er zur 1. Priorität im Regierungs Programm, die Herstellung der Gesetze rund um „Touristische Zones“ damals nannte und den Schutz der Küsten Grundstücke vor illegaler Bebauung und Landraub. Damals herrschte überall, vor allem in Durres Wild-West, durch die Banditen des Ilir Meta, dem Bürgermeister Miri Hoti (wo Haft Befehl in 2004 ausgestellt wurde), Spartak Braho, Lefter Kocu und der Alexander Muca Mafia. Persönlich erschien damals Minister Fatmir Xafhai, Panteli Majko in Durres Ende April 2002 und sprachen von kriminellen Zuständen im Rathaus mit Bau Genehmigungen und wie Antike Stätten ebenso zubetoniert wurden. Identisch Kresnik Shpahiu damals. Ein Brief vom 1. Juni 2002, über die Zustände an Minister Fatmir Xhafai und Artan Lame, dem Vize Minister im Bau- und Tourismus Ministerium. Wenige Monate später verlor Panteli Majko den Job als Premier Minister und der Gangster Fatos Nano, übernahm wieder das Amt.

Damit hatte er sich die gesamte Bau- und Politik Mafia rund um Geldwäsche aus Drogen Handel und co. zum Feinde gemacht. 300 Meter bestand damals schon ab 1993 eine Verbots Zone per Gesetz. Wie im September 1999, musste Pantelj Majko vom Amte des Premier Minister zurück treten, weil die Partei Statuten es so verlangen, denn nur der Partei Vorsitzende hat das Sagen. Dramatisch war die Partei Sitzung von Ende September 1999, wo die Ilir Meta und Fatos Nano Mafia folgenden Deal machte. Fatos Nano erhält den Partei Vorsitz, Ilir Meta wird Premier Minister, mit allen Negativ Folgen von damals bis heute in 2012. Damals begann der Terror, rund um gefälschte Grundstücks Urkunden, Land Besetzungen und Zerstörung der Natur, durch die Skrapari Bande des Ilir Meta, einem von der NATO finanzierten US Fund: „Fund of Peace“ der nur kriminelle Clans unterstützte und aufbaute. Joschka Fischer verkaufte den Berufs Verbrecher Ilir Meta, als „Reformer“ und der Verbrecher hatte starke Unterstützung auch für den Drogen Handel in Folge, rund um die Bundesdruckerei und dem Geschäft mit „neuen Identitäten“ von der Mafia Aufbau Organisation FES, welche vom Steuerzahler mit 100 Millionen € pro Jahr finanziert wird.

Wie vor aller Augen in 2010, 2011 und auch in 2012 besetzten Partei Financiers vor allem von Salih Berisha irgendwelche Küsten Grundstücke, vernichten alle Bäume und beginnen mit den wildesten Beton Orgien, weil die Bau Polizei, Polizei und Justiz Order erhielten: Nichts dagegen zuunternehmen. Aber diese urbanen Massaker auch der Umwelt, gab es ebenso vor allem ab 1999, und 2001, 2004/2005 usw.

Prona, krimi kolektiv i politikës për vota dhe pushtet…

Postuar në: Aktualitet,Kryesore,Opinion | 

Nga Pandeli Majko

Një ditë para se të paraqisja në 2002 programin e qeverisë në Kuvend ju kërkova këshilltarëve që të shtonin “një paragraf” ku të flitej për kthimin e pronave dhe për pronarët. E kujtoj edhe sot vështrim in habitës të tyre me pyetjen- “E ke menduar mirë, shef!?”…

Në Shqipëri konflikti për pronën ka shkaktuar mbi 8 mije vrasje ne 20 vitet e fundit. Shifrat zyrtare dhe të shoqatës së pronarëve, për konfliktet për pronën dhe tokën në Shqipëri janë 4 979 raste në fshatra dhe 3 163 raste në qytete. Ky është një bilanc lufte.

Në publikun shqiptar çështja e pronave është trajtuar sikur Shqipëria ka ecur në një rrugë të paprecedent dhe të ishte vendi i fundit nga ish-vendet komuniste që nuk i ka dhënë zgjidhje kësaj çështje. E vërteta është që në ligjin e “shkruar”, Shqipëria në krahasim me vendet e tjera ish-komuniste ka progres të dukshëm.Historia e riparimit të padrejtësive me pronën që ju bënë një pjese të konsiderueshme të shqiptarëve gjatë kohës së regjimit komunist filloi me ligjin e vitit 1993 “Për Kthimin dhe Kompesimin e Pronave”. Ai praktikisht ishte një dështim klasik dhe ndihmoi kryesisht në rastet e kthimit të pronave në zonat urbane. Pjesët më të rëndësishme të këtij ligji, u shfuqizuan gjatë po atij viti nga vendime të ndryshme të Gjykatës Kushtetuese…Shqipëria e jetoi postkomunizmin e vet me jetë të dyfishtë. Me kushtetutën e vitit 1998, shtetit shqiptar i lindi detyrimi i zgjidhjes përfundimtare të pretendimeve për kthim të pronave drejt pronarëve të ligjshëm.

Pamjen më të plotë për “pronën” në Shqipëri e jep Banka Botërore e cila në raportin e saj më të fundit vlerëson se “Qeveria dhe gjykatat në Shqipëri kanë dështuar në zgjidhjen e çështjes së pronës”. Banka Botërore e lidh ekzistencën e qindra ndërtimeve të paligjshme në Shqipëri me moszgjidhjen e çështjes së pronës. Sipas saj një e treta e të gjithë ndërtimeve të kryera në Shqipëri gjatë këtyre 20 viteve janë të paligjshme.

Për zyrën e OSBE-së në Tiranë zbatimi i plotë i ligjit është penguar nga fakti se shumë afate kohore të parashikuara në legjislacionin e pronësisë janë shkelur dhe institucionet përkatëse shqiptare nuk kanë marrë hapat e nevojshëm për të përmbushur detyrimet e tyre. Ajo vëren se zonat kryesore urbane dhe zonat bregdetare mbeten të paregjistruara.

Mungesa e titujve të pronësisë ka sjellë në Shqipëri edhe një fenomen tjetër i cili emërtohet si “pronat e papërdorshme”. Pronarët që nuk i kanë marrë këto tituj nga zyrat e kadastrave nuk mund t’i përdorin pronat e tyre për ndërtime apo investime.

Për cështjen e pronave në Shqipëri, Gjykata e Strasburgut ka kaluar nga paralajmërimet në veprime konkrete. Ndëshkimi më i freskët i Strasburgut ishte ai i gjobës prej 3,2 milion eurosh, që kjo Gjykate i ka vënë qeverisë aktuale për moszbatimin e vendimit të saj. Dhe ky është vetëm fillimi!

Në Gjykatën e Strasburgut ka sot rreth 530 ankimime të pranuara për të hapur procese gjyqesore. Strasburgu ka kërkuar që cështja e pronave të zgjidhet nga shteti shqiptar dhe të respektohet Konventa Europiane e Lirive dhe të Drejtave themelore të njeriut ku ai aderon.

Në këtë situatë dramatike të pronës në Shqipëri, Gjykata e Strasburgut i ka kërkuar Shqipërisë të bëjë publike faturën financiare që ai ka marrë përsipër ndaj shtresës së pronarëve të ligjshëm. Ajo ka kërkuar që kthimi dhe kompensimi i pronave të jetë konform parimeve të jurisprudencës së Strasburgut. Këto parime janë në përputhje me kushtetutën e Shqipërisë.

Eshtë e qartë që për cështjen e pronës sjellja e shtetit shqiptar bie ndesh me parimet që ka pranuar në ligjin themelor të tij. Në këto kushte, Gjykata e Strasburgut mbetet shansi i fundit për pronarët shqiptarë.

Deri më sot në Gjykatën e Strasburgut të gjitha çështjet kundër vendimit të komisionit të Kthimit të Pronave janë fituar në 100 % të rasteve nga ana e pronarëve. Ata kanë pasur përballë Avokaturën së Shtetit, e cila është palë kundërshtare në proceset gjyqësore. Ajo përfaqëson shtetin shqiptar në këtë organizëm ndërkombëtar si për të përforcuar zyrtarisht keqbërjen e shtetit karshi pronarëve të ligjshëm.

“Lufta e Ftohtë” midis qeverisjes dhe pronarëve vazhdon thuajse e padukshme për opinionin publik. Kohët e fundit Gjykata Kushtetuese shpalli si antikushtetues tre nene në ligjin shqiptar për kthimin e pronave. “Hilja” qeveritare ishte që në se një qytetar ankohej në Gjykatën e Strasburgut, të lejohej që Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave, të anullonte vendimin e mëparshëm të marrë në vite prej saj. Pas këtij “veprimi ligjor” Gjykata e Strasburgut nuk kishte cfarë të gjykonte pasi nuk ekzistonte vendimi mbi të cilin duhej të shprehej…

Manovrat qeveritare në marrëdhënien me pronën bënë që pronarët të ishin të parët që e vlerësuan dhënien me qira të tokave bujqësore të pandara si një strategji të qeverisë për të shmangur kompesimin fizik të pronës. Konflikti vjen për arsyen e thjeshtë se “kompensimi tokë me tokë” është strategjia e vetme realiste që i ka mbetur shtetit shqiptar në marrëdhënien detyruese me shtresën e pronarëve.

Në 5 gusht të këtij viti ka hyrë në fuqi strategjia e re qeveritare për pronën. Kjo strategji ka në themel edhe kompensimin fizik dhe synohet që deri në vitin 2020 të kenë marr zgjidhje çështjet e pronave. A thua të jetë e vërtetë kjo!?

Kompensimi financiar, është një ëndër e bukur për tu besuar. Deri më sot shteti shqiptar ka përdorur për kompensimin financiar një fond minimal vjetor. Qeveria quan sukses që fondi për kompensim finaciar nga 2005 deri në 2011 është rreth 37 milion dollarë. Kjo është një shifër qesharake krahasuar me detyrimin prej shumë miliardë eurosh të kompensimit të pronarëve. (shifrat lëvizin deri në 20 miliardë euro!)

Në vitin 2014, qeveria pasardhëse sipas “strategjisë” së mësipërme do të duhet krijojë “fondin e tokës” dhe të fillojë kompensimin fizik të pronarëve. Sot në Shqipëri realiteti plackitës flet për ish-repartet ushtarake të cilat do të privatizohen dhe një praktikë ku çdo tokë fitimprurëse po ndahet ose po jepet me qira.

A do të fillojë kompensimi fizik i pronave në vitin 2014? Përgjigja pohuese është tallje me veten! Përgjigja negative është para syve të të gjithë publikut. Eshtë e qartë se qeveria aktuale me vetdijë po e dështon këtë proces.

Zgjidhja e problemit të pronësisë përbën një nga 12 rekomandimet që Bashkimi Europian i ka vënë Shqipërisë për ecurinë e integrimit të saj. Rezerva e Brukselit zyrtar në cështjen e pronës po merr tendencë ndëshkimi për Tiranën zyrtare.

Përpara presionit ndërkombëtar nga qeverisja ka disa deklarime publike për cështjen e pronës. Nga ministria e drejtësisë pretendohet se ka kaluar në fondin e kompesimit fizik rreth 71 hektarë pyje, 17 mijë hektarë tokë bujqësore dhe mbi 100 objekte. Pyetja është se “Ku janë këto prona!?” Gërxhet e mbetura paprivatizuara, duket se do tu jepen pronarëve me “solidaritet kushtetues”. Tallja po vjen si në një ballo me maska!

Në këtë “ballo” postkomuniste, Shqipëria ka aktualisht mbi 8 institucione që veprojnë mbi të drejtat e pronësisë në varësi të ministrive të ndryshme. Sipas analizës që ka bërë vetë Ministria e Drejtësisë, këto institucione trajtojnë në mënyrë të fragmentarizuar çështjen e fitimit të pronësisë dhe të regjistrimit të titujve të pronësisë. Në këtë “xhungël” agjencish shtetërore ka funksionuar një mafie e mirëfilltë tokash.

Aktualisht agjensia e kthimit të pronave administron 6556 kërkesa fillestare për njohjen kthimin dhe kompensimin e pronave. Sot gjendja e marrëdhënieve pronësore në Shqipëri ka krijuar qartazi një shtresë pronarësh të vjedhur publikisht me makinacione ligjore dhe vendime të korruptuara gjykatash.

Në mes të kësaj drame shqiptare qëndrojnë pronarët të cilët janë njerëz me një profil qytetar dhe fisnik. Ata flasin rrallë në publik dhe organizimet e tyre nuk janë aspak të një karakteri agresiv. Të mbushur me premtime ata qëndrojnë si një nga shtresat më tolerante të shoqërisë shqiptare të gatshëm për të negociuar me shtetin e tyre.

Ku ka të “vjedhur” ka edhe “hajdutë”. Në se ligji shqiptar i njeh të vjedhurit, ai do të refuzojë ti njohë “hajdutët”. Kjo, pasi vjedhja sic deklarohet rëndom është bërë për interesat e shumicës(!). Këtu nuk flitet për ligjin 7501. Kam folur me pronarë tokash, dhe pavarësisht pakënaqësisë, ja u ndjen mirëkuptimin. Përballë këtij mrëkuptimi, sjellja shtetërorë karshi tyre ka qenë denigruese.

Dhjetë vite më parë shikoja me bisht të syrit sallën e kuvendit për të vëzhguar sa kishte rënë në sy “gabimi” në programin e qeverisë. Atëherë, nuk e dija se keqtrajtimi i shtetit fillon nga prona. Në Shqipëri, ai është një “krim kolektiv” i politikanëve për vota, dhe pushtet…Shumica e tyre ishin mirëkuptues dhe me një inerci kulturore që vinte nga komunizmi. Makutët dihen! Koha që jetojmë është efekt anësor i fuqisë së tyre… Padyshim! http://www.gazetatema.net/web/2012/08/31/prona-krimi-kolektiv-i-politikes/

und: http://gazeta-shqip.com/lajme/2012/09/01/prona-krimi-kolektiv-i-politikes/ 

Gedeckt von einer kriminellen Justiz und korrupten Polizei Chefs, besetzen Ortsfremde Banditen auch die Strände in Durres.

Durres: Plazhet ilegalë

Der damalige Vize- Bau und Tourismus Minister: Artan Lame, zeigt Beispiele von illegalem Bauen auf, durch die Ilir Meta – Miri Hoti Mafia, welche u.a. den Historischen Regierungs Sitz, der Ersten Albanischen Regierung des Prinzen von Wied, nieder walzte, identisch eine uralte Antike Hafen Anlage, neben der Bank von Albania in Durres und ein Hochhaus dort baute. Anordungen der Regierung wurden damals schon missachtet, indem man falsche Adressen benutzte um die illegalen Bauten zuvoll enden.

Diku nga viti 2000, Bashkia e Durrësit dha një leje ndërtimi për një pallat nja 10 a 15 kate, në krah të Bankës së Durrësit, në vendin ku gjendej godina që kishte shërbyer si seli e Qeverisë Shqiptare në kohë të Princ Vidit, më 1914-n. Godina e qeverisë së Princit shkoi e vate, por gjatë hapjes së themeleve të mostrës prej betoni, dolën në skenë edhe muret antike të Dyrrahut dhe ndër to edhe Porta Aurea, porta prej nga niste rruga Egnatia nëpër Ballkan, deri në Selanik e Kostandinopojë.

Për ta ndaluar lejen e dhënë, puna shkoi deri në KRRTRSH, i cila mori vendim për ndalimin e punimeve. Tani i mbetej Policisë Ndërtimore të zbatonte urdhrin nga lart, të bllokonte punimet dhe kështu, fap, shpëtohej Porta Aurea. Muajt kalonin, por asgjë nuk ndodhte. Sa më shumë jepeshin urdhra nga Tirana, aq më shumë shtoheshin katet në Durrës. Në fund u mor vesh se KRRTRSH-ja i shkruante Ministrisë për ndalimin, Ministria i shkruante Drejtorisë së Policisë Ndërtimore, kjo i shkruante Degës së saj në Durrës, pastaj këta përgjigjeshin se në adresën e dhënë nuk po ndërtohej objekt me karakteristikat e dhëna

http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=241420

 Der erste Innenminister und Ex-Vize President von Albanien unter Salih Berisha: Bashim Kopliku, beschreibt vor 3 Jahren, die selbe Mafiöse Inzenierung der Politik.

http://www.thesari.com/images/articles/bashkim_kopliku.jpgBaskim Kopliku

 

Kush e komandon qëndrimin antipronar të ish politikanit Bashkim Kopliku

Nga Ahmet SULSTAROVA  
Unë, Ahmet Sulstarova, që jam i përndjekur i regjimit komunist, i shpronësuar dhe Zv/kryetar i shoqatës “Pronësi me Drejtësi”, më çuditi dhe më bëri të mendoj gjatë prononcimi në shtyp i zotit, Bashkim Kopliku. Përse ky ish-deputet “karrige thyer” i Berishës, hiqet si mik, dashamirës apo kompetent dhe përpiqet të implikojë dhe të intrigojë shoqatën “Pronësi me Drejtësi” dhe shoqatën “Bregdeti”, me pronarët që po përpiqet t’i mbrojë prej themelimit të saj? Me shkrime të përsëritura është bërë publike pse shoqatat tona u shkëputën nga PR dhe vendosën të kandidojnë me siglën e LZHK, për faktin se kjo parti dhe “Poli i Lirisë”, pranuan që anarkia e pronës të zgjidhet duke respektuar platformën e shoqatës që përbën dhe zgjidhjen përfundimtare të pronës private të trashëguar.

Kush është ky shtetas, që përpiqet të justifikojë ligjet e nxjerra nga 1991 deri 1997, duke filluar nga ligji nr. 7501 “Për tokën”, kur dihet se ky ligj i shkel të drejtat e njeriut edhe më keq sesa bëri diktatori Enver Hoxha? Z. Bashkim Kolpiku intrigon kur na këshillon se “Poli i Lirisë “duhet të këmbëngulë për zbatimin e drejtë e të shpejtë të ligjit për tokën.
Pra, na këshillon të bëhemi akseleratorë të asaj politike, që shoqata jonë e ka denoncuar publikisht, si antidemokratike, si shkelje të të drejtave themelore të njeriut dhe si tradhti ndaj kombit. Mesa duket, z. Kopliku kujton se pronarët e kanë harruar përmbajtjen e ligjeve, që politikanët e periudhës së post-komunizmit votuan 18 vjet më parë. Në dispozitat kryesore Kushtetuese, që u votuan më 29 prill 1991, u shfuqizua Kushtetuta Komuniste e vitit 1976. Fryma dhe përmbajtja e detyrimeve kushtetuese, i përcaktoi shtetit detyrimin për të respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut dhe konventat ndërkombëtare, pra shteti u ngarkua me detyrën që pronën e marrë pa të drejtë nga diktatura, ta  kthente tek i shpronësuari. Ishte ligji Nr. 7491,  ku thuhet se “ekonomia e vendit bazohet në shumëllojshmërinë e pronave, iniciativën e lirë të të gjitha subjekteve ekonomike dhe në rolin rregullues të shtetit”, (neni 10) dhe se “të gjitha llojet e pronësisë gëzojnë mbrojtje të barabartë” (neni 11).
Në paragrafin e fundit të kësaj dispozite, të fundit thuhet shprehimisht se “pasuritë që përbëjnë objekte të pronës shtetërore përcaktohen me ligj”. Më 19 korrik 1991 u votua ligji Nr. 7501 në nenin 2 të të cilit thuhet se “shteti u jep tokë personave fizikë a juridikë. -Ndalohet shitja dhe blerja e tokës”, kurse në nenin 3 thuhet se kjo tokë jepet pa shpërblim. Në nenin 11, thuhet se ata që marrin tokë, detyrohen ta përdorin atë vetëm për qëllime bujqësore dhe në rast se nuk e përdor për këtë qëllim, gjatë një viti atij i hiqet e drejta e përdorimit të saj (neni 15). Po të krahasohet ligji 7501 në formën e tij fillestare, kur toka jepej në përdorim me ndryshimet e mëvonshme të tij del e qartë se çfarë orientimi kishin politikanët dhe specialistët, që e mbrojtën këtë ligj. Në nenin 23 thuhet se “ata që nuk e shfrytëzojnë vetë tokën, që u është dhënë në pronësi ose përdorim apo bëjnë ndërtime pa leje etj, kur këto shkelje nuk formojnë vepra penale, dënohen administrativisht me 2000-5000 lekë gjobë etj”. Më vonë edhe gjoba u hoq dhe me mënyra të ndryshme nga drejtuesit e politikës u nxit pushtimi i tokave dhe i pronave që shteti duhej dhe kishte detyrimin kushtetues t’ua kthente të zotëve të shpronësuar nga diktatura. Nuk e di se cili ka qenë qëndrimi i zotit Kopliku në këto procese kaq destruktive në kohën kur ai kishte porosi me rëndësi. Lëvizja e lirë, që pas vitit 1992 nxitej nga politikanët e papjekur dhe trumbetohej si fitore e demokracisë, praktikisht ishte nxitje e anarkisë dhe mohim i demokracisë.
Politikanët qysh me ligjin Nr. 7715, dt. 2.6.1993 filluan ndryshimet edhe të këtyre dispozitave (nenet 1, 2, 3, 7, 19, 21 e 23 (ligji ka 26 nene) dhe më vonë, me ligjin Nr. 9244, dt. 17.06.2004 u shfuqizuan 7 nene të tjera, pra nga 26 nene 14 janë ndryshuar dhe shfuqizuar. Ligji famëkeq 7501, u bë strumbullari i anarkisë së pronës. B. Kopliku dhe klani anti-pronar e dinë mirë se ligji 7501, në fakt është zbatuar vetëm në 23 % të tokës dhe është mbrojtur e mbrohet nga politikanët që duan ndryshimin e identitetit kombëtar shqiptar. Por, a ishte i ligjshëm ky ligj? Së pari, më 19 korrik 1991 kur u miratua ligji 7501, nuk kishte dalë ende një ligj, që të përcaktonte se cilat ishin objektet që ishin pronë shtetërore. Për rrjedhojë, çfarë toke shpërndanë me kaq “bujari” pushtetarët në emër të shtetit? Në mënyrë të qartë, kemi një vazhdimësi të dhunës komuniste mbi pronën private, ku pronat e grabitura u bënë pre e politikanëve dhe e klaneve të tyre. Shteti megjithëse u shpall demokratik veproi me dy standarde, në Veri prona u shpërnda 100% sipas kufijve të para kolektivizimit komunist dhe nuk ndodhi asgjë e keqe, ndërsa në zonat turistike dhe në pjesën Tiranë-Durrës, politikanët kanë organizuar masakrën mbi pronat e pronarëve herë duke përdorur ligjin 7501 që trajtonte vetëm tokën bujqësore dhe herë të tjera u futën në lojë privatizimet nëpërmjet AKP, akordimi i titullit person i stimuluar etj. etj.
Sipas B. Koplikut, ligji për tokën synoi të kthejë në pronarë privatë mbi gjysmën e shqiptarëve dhe të dëmshpërblejë pronarët, por në fakt ky ligj shërbeu vetëm për allishverishe, ndërsa pronarët i shpërfill plotësisht. Gjendja e sotme e bujqësisë shqiptare, dëshmon qartë se ligji Nr. 7501 shërbeu për të mashtruar popullin, por Bashkim Kopliku është orientuar të flas përçart ndonëse nuk kuptohet përse ai është riaktivizuar në këtë politikë, që i shkon për shtat tradhtisë kombëtare. B. Kopliku pa e pyetur askush nga pronarët, jep mendimin se nuk është në interes të “ish-pronarëve”, që akoma të kërkojnë shfuqizimin e ligjit, por ta pranojnë atë dhe të kërkojnë “zbatimin e drejtë të ligjit për tokën”. Ajo që të bie në sy menjëherë,
është termi djallëzor “ish-pronarët”, që Kopliku ashtu si Edi Rama apo të djathtë si
ata të kryesisë së Partisë Republikane, e përdorin rëndom. Ish-politikani, Kopliku duhet të rikujtojë se më 21.12.1995 doli ligji Nr. 8053 “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”. Me daljen e këtij ligji, ligji Nr. 7501 e mbaroi çdo funksion të tij dhe në mënyrë të heshtur apo të nënkuptuar u shfuqizua. Përse nevojitej më ekzistenca e ligjit Nr. 7501? Prandaj, pronarët sot fillimisht kërkojnë të deklarohen të paligjshme të gjitha ato veprime që janë kryer duke shkelur të drejtën e pronësisë. Hyrja në fuqi e ligjit Nr. 8053, e bën të pavlefshëm ligjin 7501 dhe të gjitha aktet e tjera për atë pjesë që kanë
shkelur të drejtën e pronës. Përsa i përket shpërblimit të pronarëve, Kopliku e pranon shpërblimin e pronarëve, por nuk na thotë se nga do të dalin ato 30 miliard Euro. Po në rastin kur pronari nuk dëshiron ta shes, përse të mos kompensohet përfituesi abuziv që
përgjithësisht është djali, vajza apo miku i këtij apo atij politikani? Po në rrethet e Veriut Tropojë, Dibër, Kukës, Mat, Krujë etj, ku pronarët kanë marrë tokat e tyre sipas kadastrës së para kolektivizimit komunist? Duke qenë se Kopliku, që votoi për të sjellë këtë gjendje, nuk na jep rrugëzgjidhjen e problemit, do të bënte mirë që të lodhte mendjen të gjente një rrugë vërtetë të mundshme, për zgjidhjen e këtij problemi. Pyetja që më mundon është se kush është i interesuar të riaktivizojë një limon të shtrydhur të politikës në dhënien e këshillave djallëzore si; hiqni dorë nga lufta kundër ligjit Nr. 7501 që të keni shpresë të kompensoheni fizikisht apo financiarisht. Mos vallë ky ish-politikan kur ka votuar ligjet gjysmake anti-pronare të pronave në Parlament, ka kujtuar se po iu jep lëmoshë pronarëve!! Duket më tepër si një shantazh, sesa një këshillë shtyrë nga një sedër e sëmurë për të mos pranuar se ka gabuar dhe nuk ndoqi deputetët e matur e
largpamës, si Heba dhe Baleta. Kur themi që ligji 7501 është antikombëtar, këtë  e bëjmë për këto arsye, të cilat së paku z. Kopliku duhet ti dijë. -Ky ligj i jep tokën e pronarëve shqiptarë ardhacakëve me kombësi greke, që punonin me mëditje tokat e pronarëve shqiptare, që janë minoriteti real në Shqipëri që në regjistrimet e kohës së Zogut dihet sesa kanë qenë dhe dihet se nuk kishin toka. Z. Kopliku indirekt u thotë dhe çamëve, harrojini tokat në Çamëri, por kërkoni ndonjë lek dhe mbylleni gojën. -Ky ligj ka nxitur një armiqësi vëllavrasëse, që i shkon për shtat armiqve shekullor të Shqipërisë serb, etj. Janë 80% e të ngujuarve për probleme pronësie, nga statistikat numërohen me qindra të vrarë për këtë problem. Në këtë luftë, ka të vrarë dhe viktima, por vrasësit e vërtetë nuk janë ata që tërheqin këmbëzën, por politikanët që mbrojnë anarkinë e pronës. -Ky ligj ka dëmtuar rëndë ekonominë. Së fundi, le të na tregojë zotëria e tij një shembull të ngjashëm me tonin për zgjidhjen e problemit të pronësisë në ndonjë vend tjetër Euro-Atlantik, bile dhe në vendet lindore ish komuniste. Këto mendime ne i kemi shprehur që në vitin 1991, kur u formua shoqata, por ju e të tjerë pseudo-demokratë na thoshit: Çfarë pronash kërkoni, po na prishni demokracinë. Koha ka treguar dhe do tregojë se kush jeni. Për të përfunduar mendimet që shprehni ju z Kopliku, që janë produkt i mentalitetit komunist, të një personi që siç thotë populli “Se ka vrarë këpuca”, mirë madje i përkëdhelur me të gjithë regjimet dhe për më tepër i nivelit proletar, kini mirësinë dhe përgjigju një herë për këto dhe prit të tjerat, që pronarët tani, në prag të zgjedhjeve të kuptojnë dhe të arsyetojnë, se kush e komandon këtë strategji, që synon prishjen e identitetit kombëtar duke dëmtuar sa më shumë pronarët.

  Sot.com

 

http://balkanblog.org/2009/05/27

Doppelt soviele Straftaten, keine Justiz und keine Polizei, welche direkt vom neuen Präsidenten mit Vorsatz zerstört wurde und massive Kritik in 2007, durch die EU Polizei Mission einfach persönlich ignorierte. Peinlichkeit der Albanischen Polizei “Inkompetenz“, was die Verantwortlichen nun selber kritisieren

Kriminelle Richter und Staatsanwälte verstecken ihre Immobilien Vermögen, hinter ihrer Immunität, eine Erfindung der desaströsen US Justiz Mission Opdat und der EU Mission EURALIUS.

 

Die EU Taliban Mafia schlägt zu: die Zerstörung von Kruje und Antiker Stätten

Shqipëria, mungesa e demokracisë dhe krimi

Postuar në: Opinion | 

 

 

Nga Ulsi Manja

Po t’u referohesh ngjarjeve kriminale që raportohen përditë në media dhe në shtypin e lirë, përtej heshtjes së Qeverisë, krimi në Shqipëri ka marrë përmasa të frikshme a thua se jemi në Sirinë e luftës civile apo Meksikën e përgjakur nga kartelet e drogës.

Në vend po shfaqen dukuri dhe fenomene kriminale të  pa dëgjuara më parë që bien ndesh edhe me moralin dhe karakterin e shqiptarëve si popull.

Vendi po lëngon nga vrasjet, plagosjet, grabitjet, vjedhjet, aksidentet, vetëvrasjet, korrupsioni, zjarret, errësira, mungesa e ujit të pijshëm dhe thatësira .

Gjithçka në këtë vend ka marrë tatëpjetën, pesimizmi vihet re kudo dhe në çdo gjë dhe më keq se kaq nuk besoj se do të ishim edhe sikur të mos kishim fare as shtet dhe as qeveri.

Ka shumë mendime në lidhje me situatën e rënduar të rendit dhe sigurisë publike në Shqipëri, por shumica e opinionit publik bën me faj Qeverinë dhe korrupsionin e madh që ka përpirë të gjitha institucionet shtetërore dhe agjensitë e zbatimit të ligjit në vend.

Megjithatë për situatën ku ndodhemi përpos shumë të tjerave ka një shpjegim fare të thjeshtë: Nuk kemi shtet dhe pikë. Shqipëria kullon në gjak nga mungesa e demokracisë prandaj sot më shumë se kurrë ne jemi lakuriq  përballë krimit sepse shteti të cilit i kemi  dhënë të drejtën për të na mbrojtur jetën, shëndetin, familjen dhe pronën është marrë peng nga krimi dhe falangat e tij që në qershor të vitit 2009 kur u prekën zgjedhjet e lira dhe vota e lirë e shqiptarëve.

Shteti dhe Qeveria që kemi janë infektuar rëndë me virusin e krimit dhe situata e tanishme e anarkisë politike dhe shoqërore  është reflektim i drejtpërdrejtë i prishjes së rregullave të  lojës demokratike dhe akumulimit të  padrejtësive të thella sociale; dhe nëse vazhdohet kështu shoqëria shqiptare mund të shkojë drejt një pezmi të madh popullor të pa dëshiruar nga askush.

…………..

http://www.gazetatema.net/web/2012/08/30/shqiperia-mungesa-e-demokracise-dhe-krimi/

Ursache: die EU und US Politik, welche wohl wie in Afghanistan, keine Intelligenz zeigt und wo Milliarden in Schwarzen Löchern verschwinden.
Die EU Taliban Mafia schlägt zu: die Zerstörung von Kruje und Antiker Stätten

siehe die Hinrichtung des Mafia Richters Konomi in Vlore, das erneut echte Profis gemacht haben, als man zuerst seinen neuen Mercedes lahm legte, damit er seinen alten Mercedes benutzt, wo eine Bombe leichter anzubringen war.

Mafia Umwelt Ministerium in Albanien reinigt Abwasser an Stränden mit Natriumhypochlorit

Mittwoch, August 29th, 2012

Man nennt sich: Umwelt, Forst und Fischerei Ministerium und so sieht es aus, wenn Verbrecher Clans, ganze Ministerien kontrollieren. Ein realer Internationaler Skandal, eines kriminellen Voll Idioten und Mafiosi: Fatmir Mediu. Noch schlimmer der heutige Adviser des Salih Berisha: | Lufter Xhuveli, mit seiner Umwelt Partei, der bis Professor schimpft und als Minister Nichts gegen die Vernichtung der Umwelt unternahm. Ein Albanischer Professor, der weniger weiss wie ein Kind, was normal ist und zur Bildungs Kathastrophe führte. Identisch: die Nationale Lebensmittel Kontrolle, mit Genc Juka, welche sich weigert Lokale zu kontrollieren, was eine Welt Premiere ist. Lufter Xhuveli, ist Muster Beispiel eines Professors in Albanien, eines Mafiosi Politiker und uralt Kommunisten mit den Niveau eines Klein Kindes, wie Fatmir Mediu, Josefina Topalli und Co.

perpunimi reres reportazhi

einmalig in der Welt: Gift auf die Strände und Offiziell durch das Rathaus von Durres! Aber ebenso das es keine Lebensmittel Kontrolle auf Hygiene gibt in den Lokalen und wilden Super Märkten und Restaurants, wo sich die Kosovo Mafia austobt. Früher gab es den Beruf des Traktoristen, der für die Dümmsten war, die durften nicht einmal das Öl und Wasser des Motors kontrollieren. Heute regieren die Idioten eine Stadt und Albanien. Millionen von Käfern, welche die Reste der Kanalisation fressen und vernichten ist schon extrem peinlich, Gift auf den Stränden noch peinlicher.

Durch eine illegale Besiedlung, Mafiöse Grundstücks Bebauung ohne Papiere, wo immer wieder Politiker verwickelt sind, wurden über 10 Jahre, alle Abwässer in einem kriminellen Betrugs Tourismus direkt über den Sand der Strände und mit Abwasser Rohren und Kanälen, direkt an den Stränden von Golem entsorgt, was eine hoch gefährlich verseuchte und stinkende Kloake ist, Mali e Robit, wo viele Prominente auch Minister, illegale Villen haben, auch Fatmir Mediu.  Nun versucht man einer erneuten Umwelt Vergiftung, saubere Strände eventuellen Kauf Interessenten, der Geldwäsche Villen und Appartments Blocks vorzutäuschen, was erneuter Regierungs Betrug ist im Immobilien Geschäft! Das Umwelt- und Fischerei Ministerium, kontrolliert Nichts, die Fisch Stände sind vernichtet, wie es illegale Sonder Genehmigungen gibt, für Verwandte in National Parks Steinbrüche zuerrichten, oder an die Türkischen Fischer, eine Sonder Genehmigung für Seegurken Ernte im Meer, obwohl die auf der Roten Liste teilweise stehen und total geschützt sind. Aber Gesetze und Internationale Abkommen liest man nicht. In Verantwortung des Ministeriums ist die Zerstörung der Fisch Gründe, mit einschneidenden Folgen inzwischen seit 2010, seitdem diese Berufs Verbrecher Bande, das Ministerium kontrolliert.

Europäische Behörden merkwürdigerweise über die Tatsache, welche ja im TV schon in 2011 kam.

Natriumhypochlorit,(Chlorbleichlauge) wird seit 2011, vom Umwelt und Gesundheits Ministerium verwandt um die Hotel und Lokal Kloaken der Mafia Regionen von Plepa, Golem und Pista Ilyria, zu säubern. Die meist illegalen Hotels und Lokale, benutzen das schon über 10 Jahre und leiten die Chemikalien Brühe, ebenso ins Meer. Die verseuchten Strände, sind eine Legende. 2010, hatte die verrückt kriminelle Rathaus Mannschaft von Durres, die Idee, mit Chemie die Strände zu desinfizieren, was ja Lebens gefährlich ist, für die Strand Besucher. Die Lauge geht dann direkt ins Meer, wie sogar im Video zusehen ist. Kein Meeres Organismus, kann diese Lauge überleben und für Menschen und Kinder ist es ebenso gefährlich.

Fatmir Mediu, mit seinen Experten in 2011, erklärt das Natriumhypochlorit Reinigungs System, was man zu Desinfizierung von Krankenhäusern verwendet, und auch noch explosive ist.

Besonders lustig war vor 2 Jahren, das der Mafia Minister Fatmir Mediu, 200 Millionen € für den Anfang für die Säuberung der Flüsse und National Parks wollte, was sowieso bei dieser Einstellung weggeworfenes Geld gewesen wäre.

2011 bereits, wo mit einem Gift Spritz Traktor aus der Landwirtschaft, mit NatriumhypoChlorit, die Strände besprüht wurden.

u.a. beim Hotel “Pameba” in Golem, werden zwei grosse Abwasser Kanäle u.a. beim Abwasser Kanal “Aga” nun durch eine minimal Sand und Kies Aufschüttung, kurzfristig gestaut, und dann eine chemische Mischung aus Salzsäure, Aluminiumsulfat und Natriumhypochlorit dazugegeben! lt. den Super Experten, auf dem Niveau von nothing, läuft nun klares und sauberes Wasser in das Meer und über die Badestrände, wie ein selbst ernannter “Experte”, nun nach einem Fake Test, feststellt. Die Mafia Regierung der Stadt Durres mit Vangjush Dako, spritzte wie in der Landwirtschaft mit Traktoren Hunderte von Tonnen chemischer Gifte auf die Strände, um Selbige bakteriell ebenso zu “säubern”, was diese Strände nun zu gefährlichsten Stränden der Welt macht.

Website: Durres town, Mafia mayor Vangjush Dako

Gift Bearbeitung der Strände bei den Mafia Beton Burgen von Durres.

Ohne Zweifel, eine Welt Premiere, wie Berufs Verbrecher der Politik, versuchen saubere Strände zu verkaufen, wo Zeitgleich das Gesundheits Ministerium, seit weit über 10 Jahren, die totale Verseuchung dieser Mafia Hotel Strände festgestellt hat. Die einfache Übergangs Lösung, alle illegalen Neubau Bauten umgehend zu zerstören und zu stoppen, geschieht nicht, ebensowenig nicht der Abriss, von illegalen 5.000 Lokalen und Hunderten von Hotels und Villen Anlagen.

aus Balkanblog

These systems were placed in five hottest discharging points, in one of which the specialists explained how this temporary filters work.

This cleaning system aims to reduce bacterial pollution until the construction of the collector that should gather all wastewaters of Durres-Kavaja coastline. The construction should have finished, but several delays have obliged the Environment Ministry to find a temporary solution.

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=1630&ref=lajme

Der typische komplett und voll gefressene Idiot Inspektor Maks Sallabanda, ist Gesundheits Inspektor im Raum Durres! Der Mafia Minister Fatmir Mediu, Umwelt Ministerium erklär das kriminelle System persönlich.

inxhinier Maks Sallabanda garanton për shmangien e ndotjes bakteriologjike të detit me vënien në funksionim të tyre.  …….

Minister ist der Langzeit Berufs Verbrecher Fatmir Mediu, dessen leitende Direktoren, von der Langzeit Prominenz der Albaner Mafia abgestellt sind, was auch bei Sabri Godo zuvor schon so war. Die Mannschaft des Fatmir Mediu, sind Hintermänner auch im Real Estage Betrug im Raum Durres, und versuchen so ihre Schrott Appartment Blocks doch noch zuverkaufen, wo die Mafia Regierung von Salih Berisha aktiv an vordester Front mitmischt.Fatmir Mediu, macht mit der Camorra, Müll Geschäfte.

Fatmir Mediu und seine Betrugs Waffen Geschäfte, oder die Zerstörung des „Lura“ National Parks mit Fotos!

Der Prozeß gegen die AEY Partner in Waffen Geschäften um MEICO -Pinari und Efraim Diveroli gin g in Miami zu Ende

Die illegal errichteten Villen von Shaban Memia, des Gerdec Verantwortlichen Fatmir Mediu und Mihal Delijorgji 

Die besondere Art eines Albanischen Umwelt Ministers, am Beispiel des Fatmir Mediu 
“Keshillit te Qarkut Durres” und die uralte Enver Hoxha Familie: Eglantina Bekteshi 

Aber diese Experten, ohne Bildung sind meistens zu blöde, um sich wenigsten im Internet kundig zumachen, oder eine andere Universität zufragen, was man machen könnte. Eigentlich bleibt nur der Abriss von über 50% der Schrott Bauten der Albaner Mafia, die sowieso illegal gebaut wurden.

Extrem Umwelt gefährlich und hier bringt das Umwelt Ministerium, was total unter uralt Mafia Kontrolle ist, von Schwer Verbrechern), sowas in grossen Mengen in die Natur und an Strände, wie zwischen grossen Menschen Ansammlungen.

GHS-Gefahrstoffkennzeichnung aus EU-Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) [2]

05 – Ätzend 09 – Umweltgefährlich

Gefahr

EU-Gefahrstoffkennzeichnung aus EU-Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) [2]

Ätzend Umweltgefährlich

Biznesi i turizmit: Ministri Mediu të japë dorëheqjen! Ndotja largoi pushuesit
Nga KLODI HAXHIU – Mër Gus 29, 4:40 pm


PROJEKTI/ Kompania private që mori fondet nga Ministria e Mjedisit, nuk e kryen detyrën për pastrimin e ujërave të zeza

Në fillim të muajit korrik Ministri i Mjedisit, Fatmir Mediu dhe spe cialistë të Mjedisit inauguruan projektin, i cili u konsiderua i domosdoshëm, por edhe shumë praktik për pastrimin e ujërave të zeza para shkarkimit të tyre në det. “Nga ura e Dajlanit deri në Spille nuk do të pikojë asnjë pikë uji e ndotur. Në pesë pika më të nxehta siç është ajo e kanalit të madh tek rezidenca qeveritare, në Plepa, Përroi Agait, Pameba, Konad si dhe te “Mak Albania” janë vendosur filtra, nga ku bllokohen ujërat e zeza, të cilat i nënshtrohen një teknike të thjeshtë me hipoklorit natriumi. Dy fuçi të mëdha me nga 2 mijë e 300 litra kanë solucionin që sipas specialistëve shmangin 100 % ndotjen bakteriale të ujerave që derdhen në det”, këtë deklaratë bëri Mediu teksa u dha fjalën të gjithë bizneseve se ministria do të ndërhyjë me të gjitha mënyrat për të shmangur ndotjen.

………………

http://gazetatelegraf.com/biznesi-i-turizmit-ministri-mediu-te-jape-doreheqjen-ndotja-largoi-pushuesit/

CRIMINALS MAKING THE LAWS IN ALBANIA’S PARLIAMENT
………
– Sokol Oldashi:  Olldashi, the current Minister of Public  Works, Transport, and Telecommunication and DP MP from Fier,
is suspected of smuggling goods and narcotics.
Circumstantial evidence links Olldashi and Fatmir Kajolli in
Fier to Minister of Justice Enkelejd Alibeaj in a scheme to
release prisoners from jails to act as electoral bullies.
…….
¶3. (C) Comment:  Post is not sure which tack the ODIHR report
on the Albanian elections will take once released, but it is
widely accepted locally that many MPs posing as “businessmen”
are in fact strongly suspected of having ties to organized
crime. 
These individuals are now MPs, have immunity under
the law, and are responsible for making the laws that will
propel Albania toward further Euro-Atlantic integration.  The
seedy, possibly criminal, behavior of many of Albania’s MPs
is disturbing and does not bode well for democratic
development.  It is a widely held view throughout Albania
that all parties have MPs with links to organized crime and
accept money from organized crime.  This is a very troubling
phenomenon that we and the international community will have
to address at some point in the future. ……..
http://wikileaks.org/cable/2009/08/09TIRANA552.html#

10.4.2012: CRIMINALS MAKING THE LAWS IN ALBANIA’S PARLIAMENT: Capo de Mafia Fiere:Fatmir Kajolli

Mafia Clan of Democratic Party of Albania
Bevor: Fatos Nano (Ilir Meta Drug Allegations


Mafia Clan of Democratic Party of Albania

Prime Minister Sali Berisha
 1. kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
 1. The ‘XHAKJA’ clan, residing in Katund Sukth have a criminal record as follows:
 2. ………….
 3. D. Gjoka has been and is one of the biggest traffickers of women with intent of prostitution to Italy. The chief of the girls in Italy has been a girl from Vlora, named Linda, who is currently Dashi’s wife and they have two children. Her brother Miri works at the Supermarket as chief accountant. D. Gjoka is on record in the State Police for International Drugs Trafficking and Women with intent for prostitution, Murder etc.Gjoka Super Market-Shiak! 15 years drug and prostitutions centerThe Gjoka Supermarket is the main center for the trafficking of drugs that comes from Turkey and Macedonia and the supply base for many criminal groups in Durres and Tirana and also the location where the cars that will be traveling to Italy and carrying drugs are supplied. Dashi currently owns an armored vehicle which has the licence plate: DR 51 90 C. It must be noted that Dash Gjoka is the main source of supply for all the drugs suppliers in Albania because it is a well known fact that a close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi. The latter meets with Gjoka almost every week. Oftentimes, the Democratic Party MPs Bamir Topi, Ridvan Bode, S. Olldashi etc come to dine or to supply in this supermarket, since they are close friends with Dashimir Gjoka..
 1. Die Republikanische Partei mit Fatmir Mediu, Sabri Godo und dem Drogen Boss: Gazmend Mahmutaj
 2.  Unnütze Umwelt Ministerium und MTSK, tragen für den Vandalismus der Umwelt und in Tourismus Gebieten die Verantwortung
 3.  Der Bürgermeister von Durres: Vangjush Dako, als Partner der Internationalen Top Mafia und Drogen Kartelle
 4. Die perfekte Vernichtung der Albanischen Küste, durch die Pyschopaten der “Tourismus-Mafia” Albaniens
 5. Die Mafia Müll Import Geschäfte der Albanischen Regierung mit der “Camorra” II
 6. Albanien’s Regierung terrorisiert die Adria Anrainer Staaten mit den “Camorra” Müll des Ministers Fatmir Mediu
 7. Task Force beschlagnahmt 48.000 qm gestohlenen Grund in der Mafia Hochburg Golem durch Nikoll Felaj in 2000 und dem Mafia Vertreter: Fatmir Avni Toci
 8. Um diesen damaligen NATO Stützpunkt gruppierte sich die Extrem Mafia der Albaner in Plepa – Golem
 9. Noch peinlicher werden dann NATO Forderungen fuer mehr Truppen in Afghanistan usw..
  Die NATO ist vor allen Augen engster Partner der Super Drogen Banden um den
  nato commwest
  NATO Stuetzpunkt CommWest in Albanien suedlich Durres. Alle Albaner Verbrecher Clans, haben sich dort um die dortige CIA Schule angesiedelt und 2009, wurde einer dieser SHSI – CIA Dillettanten in Istanbul festgenommen, als Vize Botschafter in Skopje.Diese Verbrecher Banden, bauen unveraendert wild ihre illegalen Hotels und kommen vor allem aus dem Raum Tetova und dem Kosovo.
 10. EU Report: Albanien hat keine funktionierenden Institutionen
 11. In der VIP Mafia Hochburg Golem ‘ “Mali e Robit” mordet die Politik Land Mafia weiter
 12. Die Albaner Mafia versucht die eigenen Luxus Villen in “Mali e Robit” zu sanieren
 13. Der Bürgermeister von Durres: Vangjush Dako, als Partner der Internationalen Top Mafia und Drogen Kartelle
 14. Das Reale Leben in Albanien: man kauft sich die Schul Zeugnisse, verweigert sich jeder Müll Entsorgung und pflegt seinen Anarchie Status
 15. Liste der Prominenten, welche dort Villen oder Appartments haben
 16. Wenn Deutschland der Mafia Zentrale in Golem – Mali e Robit neue Trink- und Abwasser System bezahlt

Forst Ministerium mit vielen Inspektoren und Direktoren sieht so aus: Man hat Nichts zu Sagen, denn überall brennt es.

Die Regierung Mafia, schlägt die letzten Bäume an der Küste ab, ohne ein Dokument überhaupt, oder eine Baugenehmigung zu haben, wie der Bürgermeister und Präfekt inzwischen bestätigte.

Inkompetende Idioten Direktoren, welche mit einer kriminellen Polizei Führung die totale Umwelt Zerstörung organisieren

Alle National Parks – „Zone Touristik“, Strände, Küste, werden durch illegale Steinbrüche, Abholzungen, Bauten und Feuer zerstört. Hier der besonders wichtige National Park„Lure“.

Motor der Umwelt Zerstörung: Die Albanische Regierung, Politiker mit der Mafia verbunden und das Umwelt, Forst und Fischerei Ministerium, wo keine Gesetze umgesetzt werden!

Der Vorzeige „Lura“ National Park, in der Idee der Salih Berisha Tourismus Förderung, bedeutet immer: Totale Zerstörung und keine Gesetze, durch die Tropoje, Diber, Banditen.

Der Ort Vorsteher, erzählt wie die Touristen nun verschwunden sind, denn unerändert machen dumme GestaltenFeuer unter Bäumen, welche dann abbrennen auch in Touristik Zone. Nichts hat sich geändert zwischen 1995, oder heute  2012.Man hat Freude daran, wenn die Wälder brennen, so wie man früher Obst Bäume zerstört hat undi die Bäume an der National Strasse Durres -Tirana, wo die Verrückten 1998 die letzten Bäume fällten.

Wie der Britische Reise Journalist Edward Reeve berichtet, holte man sich eine schwerste Lebensmittel Vergiftung sogar im Hotel „Adriaktik“, einem Hotel der Bill Clinton Mafia heute, was abgewirtschaftet ist in Mitten der dümmsten Mafia der Welt! Genau gesagt, wurde die Ehefrau ins Krankenhaus gebracht, wo sie knapp überlebte. „pasi kishin qëndruar në ‘resortin’ Adriatik në Durrës ku thuajse kishin ngordhur për ushqim.“

Das war ziemlich erbärmlich  schon in der Enver Hoxha Zeit, wo man nicht einmal Ruänischen Seguritate Standard hatte.

It’s worth mentioning that Albanian cuisine is generally good quality, and refreshingly cheap. Food had been an issue on my mother’s last visit – in the Adriatic „resort“ of Dürres her half-starved tour group had found just one café, which had to be opened specially by an aged crone who clearly believed everything the Hoxha regime told her about sulphurous Westerners. The menu had the advantage of simplicity: brown bread, served with a snarl.

http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/9512507/Albanias-surprising-side.html

70% weniger Einnahmen, 50% weniger Touristen und jede Kosovo Mafia Familie hat dort ein Lokal, was 60% der Lokale ausmacht. Alle illegal gebaut auf gestohlenen Grundstücken und ohne jede Abwässer Klärung. Die Strände gehören seit über 10 Jahren gesperrt!
Një sezon i dështuar. Fekalet mbytën plazhet, që u boshatisën nga pushuesit
Nga KLODI HAXHIU – Hën Sht 03, 1:31 pm

……………<…..Sektoren „Teuta“, „Illyrien“ und Kavaja Rock-Bereiche, Golem, Strom und Pumpstation, wurde eine mikrobielle Vorhandensein von Streptokokken und Staphylokokken in einer Menge von 10-mal höher als zulässig Normen durch Organisation World Health Organization. Höhere mikrobielle Präsenz ist verantwortlich für verschiedene Hautkrankheiten, Allergien, Erbrechen oder Durchfall zur Ruhr.


http://gazetatelegraf.com/nje-sezon-i-deshtuar-fekalet-mbyten-plazhet-qe-u-boshatisen-nga-pushuesit/

Tourismus auf Albanisch, in Mitten einer Idioten Mafia, vor allem aus dem Kosovo: Zitat des prominenten Journalisten Mustafa Nano im TV. Warum Kosovaren nach Durres kommen: „weil sie dumm sind“!

Tourismus Dusche in Albanien: Golem
Dusche auf Albanisch am Strand in Golem – Durres: mit stinkenden Abwässern

Vize Umwelt Minister:Auron Meneri, gilt nach der Hohen Staats Kontrolle als besonders korrupt, denn er hat die höchsten angeblichen Geschencke, was System ist, wie angebliche Darlehen.

Auron Meneri Albanien

Sogar lt. Vortrag der EU Kommissarin Cecila Malmström in Tirana im November, haben kriminelle Clans, komplette Ministerien übernommen, eben weil Alles verkauft wird.

Alles muss zerstört werden, wobei Korce ebenso einen negativ Rekord hat inzwischen.

Die Chaos Fähre „European Voyager“ Vlore nach Brindisi

Mittwoch, August 29th, 2012

Ohne Limit, werden Tickets der Fähren in Vlore verkauft, weil nur Wenige noch fahren. Passagiere erinnern sich an das Chaos 1991, wo jeder ebenso mit Schiffen nach Italien floh, oder in 1997, wo die Mafia für 500 DM Fahr Gelegenheiten anbot.

25. Augugst 2012
Video: Udhëtimet e shqiptarëve më 2012-n, si eksodi i ’91-shit

Volle Decks, mit über 2.000 Passagieren, wie in 1991, als Alle nach Italien flüchteten.


Udhetaret ne Tragetin European Voyager (3)

http://gazeta-shqip.com/lajme/2012/08/29/udhetimet-e-shqiptareve-me-2012-n-si-eksodi-i-91-shit

Ausgrabungen von „Antigone“ erleben einen neuen Aufschwung

Dienstag, August 28th, 2012

Antigone, gehört zu den herrausragenden Antiken Stätten in Albanien und in Albanien. Das unter der Salih Berisha Regierung die illegalen Bauten, trotz gesetzlichen Verboten auch um und in den Antiken Stätten Rekord verdächtigt sind, zeigt das diese Regierung nicht einmal Taliban Niveau hat. Viele Kooperationen und Geld Möglichkeiten wurden gestoppt und führte zum Abzug vieler Universitäten, welche solche Ausgrabungen ja u.a. in der Türkei vor 30 Jahren und länger finanzieren.

Update: 19.12.2013: Hier sind aktuell die Anarchisten unterwegs in Antigone, echte Experten, welche dann plötzlich Diplom Ärchelogen sind. live und real sieht das dann so aus


Es erschliesst sich nicht, warum man derartige „Ärchologen“ Comedy Show im Null Kultur Bereich, überhaupt im TV verkauft.

Abseits der Städte, dürfte diese Unterstützung mehr wie sinnvoll sein, denn zu viel ist zerstört worden, vor allem in Durres, Sarande, Lezhe. Das Ministerium hat durchaus einige sehr gute Leute, mit viel Erfahrung, nur die Spitze des Ministeriums, ist genauso verrottet, durch inkompetente Parteigänger, wie die Regierung selber.
Das zuständige MTKRS Ministerium gilt als korruptestes Mnisterium überhaupt in einem Kathastrophen STatus, wo die Ehefrau des Staatspräsidenten Odeta, fleissig die Statitistiken fälscht.

Wenn ein angesehener Ausländer sich persönlich um solche echten Arbeiter und Experten kümmert, freuen sich die Einheimischen auch ganz besonders, wenn die Deutsche Botschafterin auftaucht und sich für Ausgrabunges Fortschritte interessiert.

It took 20 years to one of the most important mosaics, he paleokristian archaeological park Antigonea, to restore. This joint project of the Albanian and foreign specialists supported by the German Embassy in Tirana. Mosaic Antigonea was restored in the 1980s but atmospheric agents and periods of lack of management structures until 2006, when they created the park did he suffer considerable damage. This mosaic belongs to the 12th century AD. Constituting the mosaic images are inspired by the colors typical of the area that Lunxhëria

Die Deutsche Botschafterin verlangt erneut, das endlich das Justiz System funktioniert, was wohl das Grund Problem in Albanien ist, und durch Richter die keine Gesetze kennen und korrupte Richter und Politiker vollkommen ruiniert wurde. Ein Scheitern der teuren Justiz Missionen wie Euralius, ebenso einem teuren 20 jährigen Justiz Aufbau, der mit der HSS aus München begann.Aber mit Idioten ohne Schul Bildung, kann man keine Justiz aufbauen und jeder in Albanien bestätigt, das man max. im Caffee Shop seine Studien Zeit absitzt. Identisch klare Worte, der neue Britische Botschafter!

Ambasadorja Holtkemper: Përsosni sistemin e drejtësisë

Diplomatja gjermane vizitë në Gjirokastër. “Shqiptarët mendojnë shumë rreth të huajve. Bëni reformat për veten tuaj”
Ambasadorja gjermane në Shqipëri, Carola Muller Holtkemper ka kritikuar nga Gjirokastra klasën politike shqiptare se ka bërë pak progres, megjithë miratimin nga Parlamenti të kodit të ri elektoral. Sipas diplomates gjermane duhet të punohet më shumë për heqjen e imunitetit dhe reformimin e institucioneve. Ndërkohë që ka shtuar se duhet të përmirësohet sistemi i drejtësisë dhe të bëhet i mundur zbatimi i ligjit.

“Qeveria dhe opozita po diskutojnë për të reduktuar apo për të hequr imunitetin, reformuar institucionet legale dhe sistemin e drejtësisë, kështu që po flitet për shumë reforma dhe ne shpresojmë që kjo do të materializohet. Ne mendojmë që për ne, por më shumë për shqiptarët, është e rëndësishme të përsosin sistemin e drejtësisë. Kjo do të përmirësonte situatën dhe relatat mes vetë shqiptarëve, mes institucioneve dhe biznesit, mes institucionit dhe biznesit të huaj, por përshtypja ime është se shqiptarët mendojnë shumë rreth të huajve. Kështu që na harroni ne dhe bëni reformat për veten tuaj. Krijoni një shoqëri më përfshirëse, një mjedis më komod për institucionet shqiptare dhe biznesin dhe ju do ta merrni statusin e vendit kandidat automatikisht”,- deklaroi Holtkemper, e cila ka zhvilluar një vizitë në qytetin e Gjirokastrës, ku monitoroi disa prej investimeve gjermane, duke bërë të ditur se interesi i kompanive është për investime në të gjithë Shqipërinë.

http://www.asha.gov.al/

Reportage im TV von Andi Blushi, über die Bunker

Vor 2 Tagen, gab es ein Interview im TV Klan, mit dem Staatspräsidenten Bujar Nishani, wo er das Justiz System schwer kritisierte, weil die Posten nur mit Beziehungen vergeben werden. So schreibt der US Department of State Report vom Mai, „Richter kennen keine Gesetze und sind korrupt“! Zugleich forderte er ein System, das man Posten auf Grund der Erfahrung und Kompetenz vergibt! Erstaunlicher Weise, kritisiert genau dies der Deutsche PAMECA Leiter in 2007, unter dem Innenminister Bujar Nishani im Polizei Dienst. aus 2007, wo Bujar Nishani, für seine Personal Politik schwer kritisiert wird, inkompetente „Verbrecher“ im Stile und im Auftrage des Salih Berisha, Direktoren Posten zu geben und ausgebildete Experten aus dem Dienst zu entfernen, einem uralten Salih Berisha Verbrecher Modell!

“The moving of officers through the system should be made in a transparent and justified manner,” PAMECA said. “There have been a lot of transfers and firings of officers lately, which has struck key sectors of the state police, which are essential for the integration of the country with European institutions.”

The restructuring has led to the loss of officers that donors had spent considerable amounts of money on training, the European police advisors said.

Interior Minister Bujar Nishani in June defended changes to the organization of several police divisions, which he said “would make the force more productive in the fight against organized crime and trafficking”.

http://www.birn.eu.com/en/101/15/4006/

Erst wenn Alles bekannt ist, outen verantwortliche Minister zuvor, dieses Desaster System Dumm krimineller Banden, wo heute die Dümmsten erneut Richter, Staatsanwälte, Direktoren in der Adminstration sind. Ein System Betrug, wie Ausländer 20 Jahre getäuscht wurden und man eine Klientel Politik betriebe, was aber auch 1996 schon bekannt war. Alle Posten, inklusive der Kandidaten Posten für das Parlament, ja Minister, werden verkauft. Besonders beliebt bei der Albaner Mafia: Zoll Direktor, oder Innenminister, was man an Sokol Olldashi besonder deutlich sah.

Kommentar: Nach Jahrelangen Täuschungen und Betruges der Albaner Politiker, wird damit nur Etwas bestätigt, was jeder weiss, das dies auf Befehl von Salih Berisha geschah, das sogar Posten direkt verkauft wurden, identisch in der Polizei und oft an Verbrecher Clans. Bujar Nishani, ist hierfür genauso verantwortlich, wie alle Justiz Minister seit 1999 und praktisch alle Innenminister, ein derartiges Verbrecher System überhaupt erneut zu installieren, wo keine Gesetze mehr gelten. Kein Justizminister inklusvie Fatmir Xhafai, wollte Gesetze rund um Bauen, illegales Bauen, Zone Touristik Gesetz 7665 umsetzen, oder den Schutz Antiker Stätten. Ebenso nicht, die Fischerei und Wald, Forst Gesetze und die Gesetze rund um National Parks. Illegaler Bauen, einer primitiven Dumm Klasse der Politiker war wichtiger und Grundstücks Raub ohne Ende.
tr>
Nishani, intervistë për TV Klan: KLD, përgjegjëse për korrupsionin në Drejtësi

Presidenti i Republikës Bujar Nishani deklaroi se gjatë ushtrimit të detyrës së tij nuk do të bjerë pre e asnjë platforme politike apo taktike elektorale, por do të përmbushë detyrimet në përputhje me kushtetutën. Gjatë një interviste të gjatë për TV Klan kryetari i shtetit, sqaroi pozicionin e tij në drejtim të disa vendimeve të marra, pas betimit në këtëe detyrë, vendime që kanë nxitur reagimin e ashpër të opozites. Përsa i takon shkarkimit të ish kreut të SHISH, zoti Nishani u shpreh se lejoi kryeministrin të përmbushë të drejtën e tij ligjore. Ai nënvizoi se gabon kush mendon se presidenti duhet të shërbejë si pengesëe për insitutucionet.

Presidenti u ndal gjatë tek mënyra sesi ka funksionuar Këshilli i Lartë i Drejtësisë.

Ai tha se ka probleme serioze të emërimit sipas meritës së gjyqtarëve, çfarë ka prodhuar mungesë besimi të tyre tek sistemii drejtësisë e për pasojë të qytetarëve tek dhënia e drejtësisë. Kthimi i besimit tek sistemi mbetet sfidë kryesore për KLD-në. Gjatë intervistës për Tv Klan z. Nishani paralajmëroi se në krye të organit të akuzës do të vijë një emër i ri, në funksion të forcimit të rolit të këtij insitucioni në luftë kundër krimit dhe korrupsionit.

 http://www.tvklan.al/lajmi.php?id=25871

Der exakte Wortlaut im Interview mit Bujar Nishani

Z. President, sistemi i drejtësisë edhe sot vuan nga niveli i lartë i korrupsionit, a është fajtore KLD-ja për këtë nivel të lartë korrupsioni? 

Ne duhet ta nisim përballjen e kësaj sfide që është sfida e çdo qytetari në radhë të parë duke rritur besimin e vetë gjyqtarëve ndaj sistemit. Nëse gjyqtarë të shumtë, të cilët janë brenda sistemit me një nivel të admirueshëm profesional, me një integritet moral dhe qytetar të atyre standardeve që kërkojnë qytetarët tanë, shohin se në pjesën e promovimit dhe karrierës nuk promovohet ky model, pra i atyre që shërbejnë me dinjitet, por promovohen persona, të cilët nuk e kanë këtë integritet atëherë këta gjyqtarë dekurajohen dhe kjo reflektohet tek vetë sistemi, tek vetë shërbimi, që do të marrin qytetarët tek shërbimi i drejtësisë dhe kjo reflektohet pastaj në hapin e dytë tek mungesa e besimit që kanë qytetarët tek sistemi i drejtësisë.

http://shekulli.com.al/web/p.php?id=3448&kat=100

 

Lustig ist der Suppen Kaspar mit seiner inkompetenten Polizei Idioten aus Tropoje und Kukes, wo selbst hoch rangige Polizei Direktoren längst den Kopf schütteln. Der inzwischen reiche 1. Polizei Direktor Burgaj, kritisiert seinen eigenen Polizei Dienst und die Funktion, was ja er und die Komiker der Innenminister ab Ende 2009 zu verantworten haben. Jetzt sagt er nach über 2,5 Jahren, das die Polizei keine Diziplin kennt, was noch eine höfliche Umschreibung ist. Von Idioten aus Nord Albanien, ohne Schule und Bildung und dann noch Polizei Direktor, war Nichts anderes zu erwarten: Man hat ja seine Erfahrung schon vor 20 Jahren gemacht, was da für Gestalten und Analphabeten, Polizisten sind. Aus der Zeit gibt es ja Berichte, das die Polizisten den Pass, verkehrt herum lasen.

Burgaj i rreptë me policët: Masa të ashpra për të padisiplinuarit

Gjatë takimit që ka zhvilluar me strukturat e sigurisë publike të Drejtorisë së Policisë së Qarkut Tiranë, drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Hysni Burgaj ka kritikuar strukturat e

Wieder ein Tropojaner wird wegen Mord verhaftet, weil die Alle durchgeknallte Verbrecher sind, oder wie der Albaner sagt: „Menschen ohne Kultur“

28 Gusht 2012 – 13:05

Tropojani kërkohej në Shqipëri arrestohet në Itali

 

ROME- Prej një viti e gjysmë 24 vjeçari nga Tropoja Ylber Kola mundi t’i shpëtonte drejtësisë shqiptare por është ndaluar sëfundi nga autoritetet italiane.

I shpallur në kërkim nga Interpol Tirana, Ylber Kola ishte larguar nga vendi duke nisur një jetë tjetër në Itali. Autoritetet policore shqiptare kishin lëshuar një mandat arresti ndërkombëtar, pasi 24 vjeçari ishte dënuar nga Gjykata e Durrësit me akuzën e tentativës së vrasjes dhe armëmbajtjes pa leje. 

Kanë qenë po autoritetet shqiptare të cilat kanë informuar kolegët e tyre italianë për mundësinë e fshehjes së shqiptarit në qytetin e Savonës. Karabinieria vendase pas një kontrolli rutinë ka mundur të identifikojë Ylber Kolën nga të dhënat e sistemit duke bërë dhe arrestimin e tij. Aktualisht nga policia Italiane dhe ajo shqiptare vijojnë hetimet për zbulimin e bashkëpunëtorëve të cilët i kanë garantuar strehimin Kolës. Më pas do të nisin edhe procedurat për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. 
(as/shqiptarja.com) 

Nachhilfe in Betrug, Wahlen fälschen, Drogen- Waffen Schmuggel: Philipp Mißfelder bei Salih Berisha

Dienstag, August 28th, 2012

Die KAS und CDU, haben ja schon damals alle Augen zugedrückt und die total gefälschten Wahlen in 1996, für demokratisch empfunden. Die Peinlichkeit einer Tourismus Konferenz Ende 2010, welche sehr schlecht organisiert war, von der KAS, brachte Deutsche Professoren sogar zum staunen. Nun erscheint Philipp Mißfelder bei Salih Berisha, wo er im Null Funktion Staat, nur Mafiöse und Verbrecherische Umtriebe lernen kann. Er lobt ja wie aus der Website des Premier Ministers hervorgeht, sogar dieses rein Terroristische und verbrecherische System des Salih Berisha, wo keine Justiz, noch „Staats Polizei“ funktioniert, wo selbst der Präsident nun sagt: Die Vergabe von Richter Posten ohne jede Qualifikation, muss aufhören. Aus dem aktuelle US Report!

„Civil Judicial Procedures and Remedies

Individuals and organizations may seek civil remedies for human rights violations; however, courts were susceptible to corruption, inefficiency, intimidation, and political tampering. Many court hearings were held in judges’ offices, which contributed to a lack of professionalism and opportunities for corruption. These factors undermined the judiciary’s authority, contributed to controversial court decisions, and led to an inconsistent application of civil law.“

 

 

Philipp Mißfelder, 2008

Mißfelder trat 1993 in die Junge Union (JU) und 1995 auch in die CDU ein und war von 1998 bis 2000 Bundesvorsitzender der Schüler Union. Seit 1999 gehört er dem CDU-Bundesvorstand an. Am 18. Oktober 2002 wurde er zum Bundesvorsitzenden der Jungen Union gewählt und zuletzt vom Deutschlandtag 2010 mit 77,4 % im Amt bestätigt.[2]

Seit Anfang 2008 leitet Mißfelder gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Senioren-Union Otto Wulff den Arbeitskreis „Zusammenhalt der Generationen“ der CDU Deutschlands, der sich für ein Miteinander von Jung und Alt einsetzt.[3] Im Rahmen des Initiativkreises fanden gemeinsame Wahlkampfauftritte statt.[4] Seit Dezember 2008 ist er gewähltes Mitglied im Präsidium, damit ist er das jüngste Mitglied dieses Organs.[5] Zuletzt wurde er im November 2010 vom Parteitag mit 57,3 Prozent bestätigt.[6]

Kryeministri Berisha pret një delegacion të Forumit Rinor të Partisë Kristiandemokrate Gjermane

 

Kryeministri Berisha prit sot, në takim, një delegacion të Forumit Rinor të Partisë Kristiandemokrate Gjermane, të kryesuar nga Presidenti i Forumit Philipp Missfelder, njëherësh zëdhënës për Politikën e Jashtme të grupit parlamentar të CDU-së.

Pasi i uroi përzemërsisht mirëseardhjen, Kryeministri Berisha vlerësoi marrëdhëniet e shkëlqyera midis të dy vendeve, në veçanti marrëdhëniet e ngushta e bashkëpunimin e shkëlqyer me partinë simotër CDU.

Zoti Missfelder dhe anëtarët e tjerë të delegacionit e falenderuan Kryeministrin për pritjen e ngrohtë e miqësore dhe shprehën vlerësimin për transformimin e jashtëzakonshëm që Shqipëria ka shënuar gjatë kësaj periudhe, por edhe për potencialet e mëdha që ajo ofron për investitorët gjermanë në shumë fusha, në veçanti në atë të turizmit.

Kryeministri Berisha i njohu miqtë me reformat e arritjet e rëndësishme të qeverisë shqiptare, për zhvillimin ekonomik me ritme të shpejta të vendit, ndërtimin e infrastrukturave të rëndësishme rrugore e të tjera, në fushën e turizmit, të teknologjisë së informacionit, për krijimin e klimës më të favorshme për biznes e investime, luftën kundër korrupsionit, dixhitalizimin e thjeshtimin e procedurave administrative, në fushën e arsimit, të shëndetësisë, si dhe arritjet e rëndësishme në ecjen përpara në projektin madhor të integrimit në Bashkimin Europian.

Përfaqësuesit e CDU-së i shprehën Kryeministrit Berisha vlerësimet e tyre më të larta për këtë hov të jashtëzakonshëm që Shqipëria ka arritur gjatë kësaj periudhe, nën drejtimin e koalicionit të Partisë Demokratike e Kryeministrit Berisha dhe rikonfirmuan mbështetjen e plotë të Gjermanisë dhe të forcës më të madhe politike të saj, Parisë Kristiandemokrate dhe Forumit të saj rinor, në të gjitha përpjekjet për integrimin në BE, por edhe në zgjerimin e thellimin e marrëdhënieve dypalëshe, në veçanti në nxitjen e investitorëve të rëndësishëm gjermanë për të investuar në Shqipëri.

21/08/2012

http://www.km.gov.al/index.php?fq=brenda&m=news&lid=16882 

Kommentar: wenn keine Gesetze, noch Internationale Verträge gelten in Albanien, soll der Deutsche Gast mal erklären, was er von Salih Berisha will!

Identisch die Umtriebe der FES ebenso schon damals, wo man vor lauter Wichtigkeit alle Augen schloss. Die CDU – KAS hatte sich schon damals zum Komplizen gemacht, der kriminelle Orgien des Salih Berisha,  eines Agim Shehu und co.

Der Artikel wurde in 2010 gelöscht, aber man kann ja im google cache sowas finden.

Die albanische Erneuerung ist gescheitert – unter aktiver Mithilfe des Westens

Von Norbert Mappes-Niediek
…………

Manche Analytiker gehen so weit, die suggestiven Parteinamen “demokratisch” und “sozialistisch” für willkürliche Etiketten zu halten. Tatsächlich, bemerkt Carla Still, die seit 1992 die deutsche Friedrich-Ebert-Stiftung in Tirana vertritt, wird über die beiden Begriffe gar nicht nachgedacht – sie tun einfach als sinnentleerte Handelsmarken ihren Dienst.

…………..

[19] Die Zeit


20 Jahre Staats Terror der Salih Berisha Bande: Der neue Report des US Department of State Report
Gary Kokalari: Er nennt Salih Berisha: einen gnadenlosen, pathologischer Lügner!

Berisha Gaddafi

 Berisha, 100 mal schlimmer als Gaddafi

Ein vollkommen verrottetes System, von kriminellen Clans, die Stroh dumm sind und extrem kriminell. Viel schlimmer, als jeder Mubarak, Saddam, oder gar ein Gaddafi, der dem Volk Kostenfreie Schulen und Krankenhäuser ermöglichte, wie Zinsfreie Existenz Gründungs Darlehen.

The new US Statedepartment Report:
US Statedepartment – 2011 Human Rights Report – Albania (May 24, 2012)

Albanian a joking court and justiz system: “Many judges issue rulings that do not appear to have any basis in law or fact, leading some to believe that the only plausible explanation is corruption or political pressure.”

Fatos Nano (Ilir Meta Drug Allegations

Mafia Clan of Democratic Party of Albania

……

 • close friend and financial supporter of I.M, S. Olldashi……………+ Agim Hoxha.-(Sali Ahmet Hoxha) Xhafzotaj – Shiak Mafia……………
 • http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

  Alt bekannte Sache: Bei Verteilen der Afghanischen Drogen, Bordell Bestückung sind Deutsche Politiker ebenso gerne behilflich, wie die Östereichischen und US Politiker und Nachwuchs muss angelernt werden.

  Einer der Gründe ist das profitable Geschäft mit Drogen: Ein grosser Teil der ständig wachsenden Opiumernte in Afghanistan gelangt in Form von Heroin über Albanien und das Kosovo auf den westeuropäischen und US-Markt. Täglich werden 500 bis 700 Kilo durch das Kosovo und Albanien geschmuggelt und teilweise in eigenen Labors weiterverarbeitet, sagt Klaus Schmidt, Chef der PAMECA, der europäischen Mission zur Unterstützung der Polizei in Albanien. Täglich werden in der albanischen Hauptstadt Tirana auf dem grauen Geldmarkt eine Million Euro an Drogengeldern getauscht. Experten sprechen vom «weltweit grössten Drogenkartell», das in den vergangenen Jahren entstanden ist.

  http://www.weltwoche.ch

  Medien, TV, Radio, Discos, Hotels – 20 Jahre copyright Betrug in Albanien

  Montag, August 27th, 2012

  Filme, Musik, Fuss Ball Spiele: Alles wird gestohlen und niemals erhält der Autor und Rechte Inhaber Geld. Unverändert in Albanien, nach vielen banalen Versprechungen der Politik, welche immer Luft Schlösser in einer PR Show, wie im Kommunismus sind! Gesetze für den Urheber Schutz, sind wie die meisten anderen Gesetze, Luft Nummern in Albanien.

  Albanian Authors Wait in Vain for Lost Royalties

  Artists haven’t received royalties for years – because the system tasked with enforcing copyright law and collecting them appears to have collapsed.

  Fatmira Nikolli

   BIRN Tirana

  No artists in Albania rely on copyright as a source of income these days, for the simple reason that royalties for the broadcast and reproduction of their work have not been collected and paid out for years. 

  Songwriter Redon Makashi explains that until 2005 they received some small-scale royalties by registering with a local copyright protection agency.  

  “But although TV and radio stations continue to broadcast our work we have not seen a single penny since then,” Makashi complained.

  The law, which has been in force for the past two decades, says authors and artists are entitled to royalties not only when their work is broadcast in radio and television, but also when it is used in public commercial venues, like hotels, bars and restaurants. 

  However, the agencies tasked with collecting the royalties remain weak and do not have the power to force broadcasters to pay for the intellectual property they use, while authors complain that their work is not always transparent. 

  On the other hand the authorities themselves seem to have little power to pressure broadcasters, which often refuse to maintain due oversight and controls. 

  Copyright law in Albania is enforced by the Copyright Office, which is part of the Ministry of Culture, and by agencies where authors register their work in order to collect royalties. 

  In its 2011 annual report, Albania’s Copyright Office, ZSHDA, admits that monitoring television and radio stations in regard to infringements of the law remains difficult.

  “Inspectors have been denied access to radio and television stations, some addresses are different from those listed with National Council of Radio and Television, while in some cases the operators have refused to accept the requirements of the copyright law,” the report underlines. 

  The Copyright Office notes the same problems in the hotel industry, with many operators simply brushing off attempts by licensed agencies to collect royalties due to authors. 

  “There has been a total lack of will from hotel operators and associations to fulfill the requirements subscribed in the law,” the ZSHDA said. 

  “Public institutions that operate and enforce the law in the field of tourism have also failed to act,” it added, noting that negotiations between copyright agencies and operators in the last three years have been futile. 

  Currently four agencies are registered with the Culture Ministry’s copyright office, Albautor, FMAA, AKIDE and AMP. 

  Nearly 130 Albanian music and film composers have registered their works with Albautor the oldest of the four.

  The four agencies, which are registered as non-governmental organizations, act in a managerial capacity to collect royalties through collective bargaining and redistribute them to artists. 

  However, authors that have registered with them complain that they fail to collect any royalties, even when their work is extensively used.

  “I registered my films scores and music with Albautor and they are supposed to pay the royalties each year but so far nothing has happened,” composer Miron Kotani said. “Protection of intellectual rights is one of the priorities set out by the EU for Albania’s accession bid, but unfortunately we are waiting in vain for this,” he added.

  ……..>
  http://www.balkaninsight.com/en/article/albanian-authors-wait-in-vain-for-lost-royalties>

  Erneut werden Spiel Casinos überfallen und die Regierung hat keine Kontrolle im Lande

  Sonntag, August 26th, 2012

  Die Vlore Polizei hat eine Gruppe von Gangstern festgenommen, welche Geschäfte überfallen und hier ein Spiel Casino mit der Waffe. Erstaunlich ist, das man die Bande nach so langer Zeit fasste, weil sie 9 Tankstellen u.a. überfiel zuvor, und zur Bande des „Zani Causi“ gehörte, was eine Bankrott Erklärung der Polizei erneut ist. 1997, gehörte diese Bande Jahre lang zu den kriminellsten Banden in Vlore. Eng mir heutigen sogenannten Politikern verbunden, wie Dashamir Tahiri und damit mit dem US Vize Präsident Jo Biden!  26 Spiel Casinos mussten vor kurzem schliessen, weil sie keine Genehmigung hatten, bzw. im Albanischen Stil: bis man genügend Bestechungs Geld bezahlt hat.

  Da es sehr viele Überfälle gibt auf Spiel Casinos, wo meisten Mitarbeiter am Überfall beteiligt sind, mahnt die Polizei, das die Casinos nur überprüfte Personen einstellen.

  Tirana will sogar nun wegen dem hohen kriminellen Umfeld, alle Spiel Casinos an den Stadt Rand verbannen.

  Viele Lokale schliessen Abends, weil Besoffene randalieren, oder sich auch ermorden.

  Typisch dieser Vorgang ebenso in einem illegalen Strand Lokal bei Vlore, wo zwei gut Bekannte Personen einen Streit eskalieren lassen und der Fischer: Sokol Veizi 45 Jahre, wurde dann erschossen. Inzwischen steht fest, das Sokol Veizi, ein Stadt bekannter Krimineller war, 16 mal vorbestraft, der in 1997 wahllos und ohne Grund auf Leute schoss. Es ging wohl um einen Streit, weil Sokol Veizi, eine Indentität eines Dritten angenommen hatte.

  In Gjorokastre, entbrannte ein Streit zwischen 2 Schäfern, welche illegale Schafherden durch die Gegend trieben. Ein Schäfer wurde getödet, und um das zuvertuschen, wurde ein ganzer Wald angezündet.

  In Alter SHIK Verbrecher Methode des Salih Berisha, wird der Nachwuchs Gangster direkt von Polizei Chefs geschult, oder was sich halt so nennt.

  Die Polizei Mafia: Kristi Kanani festgenommen, wo der Vater Schutzherr des Drogen Barons Dasho Aliku ist

  Kisti Kanani drug albania
  Typischer Sohn, eine Albanischen Polizei Direktors und Präsident: Kristi Kanani, mit seinem Freund: Samir Laci festgenommen

  Die deutsche Polizei ist auch nicht besser, wenn sie vor 10-15 Jahren schon Tatenlos zuschaute, wie Kosovo Söhne in den Schulen Cannabis verkauften.

  Typischer Grenz Polizei Direktor: Ediat Kanani, von Sopik nach Griechenland, wo nun der Sohn in Tirana festgenommen wurde. Es läuft eine Interne Staatsuntersuchung nun, ob der Drogen Ring mit Wissen des Vaters aufgebaut und organisiert wurde.

  Kein Wunder, wenn die Familie des Minister Präsidenten Salih Berisha und der Parlaments Präsidentin Josefina Topalli – Copa, Festnahmen nachweisen kann im Drogen Geschäft, identisch wie Ilir Meta, mit seiner Familie von Leibwächtern bis zu den Devishi Familien Mitgliedern.

  Sogenannte Albanische Geschäftsleute, immer unterwegs mit Drogen und Politiker ebenso oft, wie sogenannte Albanische Diplomaten, wie Festnahmen zeigen!

  Kristi Kanani, wurde festgenommen, mit der in Tirana, der einen Cannabis Drogen Ring mit einer Gruppe leitete. Sohn des Grenz Polizei Direktors: Ediat Kanani, von Sopik. Erneut also direkt aus Polizei Kreisen, denn Salih Berisha ist ja persönlich der Schutz Herr, des Drogen Barons von Lazarate:  Dasho Aliko  Der Polizei Chef Ediat Kanani, ist ja persönlich dafür verantwortlich, das Esel Cannabis Transporte ungehindert die Grenze überqueren können, oder eben mit Fahrzeugen. Ansonsten verdient die Albanische Polizei auch gutes Geld mit Transport Öl schmuggel, als Begleit Personal.

  Kurz gesagt, baut die sogenannte Albanische Polizei unter Bujar Nishani gezielt Drogen Ringe auf, was sowieso jeder weiss, weil es ein Befehl des Salih Berisha war u.a. mit Dasho Aliko, der unter dem persönlichen Schutz von Salih Berisha steht und seiner sogenannten Polizei Chefs.

  Und immer wieder Kukes Leute, was beim Innenminister Flamur Noka nicht verwundert, identisch zuvor Luzlim Basha, oder Bujar Nishani. siehe auch Cleves Muja, der festgenommen Bürgermeister von einem Ort bei Kukes.

  Die Politik Mafia zerstört die wichtigten Küsten Strände und Wälder von Vlore

  Neue Rekorde der Albanischen “Geschäftsleute” im Export – aber nur bei Drogen und Cannabis

  Kommentar: Wenn man seine Gangster los schickt, mit Polizei Direktoren Posten versorgt, sollte man sich nicht wundern, das die Gangster auch bezahlt werden wollen, wenn man wie in 2009 – 2011 eine sehr aktive Rolle, beim Wahlen fälschen spielte.

  Ein Land gerät ausser Kontrolle, wenn man Ortsfremde Gangstern erlaubt, überall in Öffentlichen Parks, an der Küste und Öffentlichen Stränden, wie Touristik Zones, irgendwelche Betrugs Lokale illegal zubauen in einer gigantischen Wild-West Land Räuberei mit den dümmsten Gestalten der Welt, die sich Politiker nennen. Jetzt sabotiert halt sogar der eigene Apparat das kriminelle System mit Null Hirn und Kompetenz von Richtern, Staatsanwälten und Tropoje und Kukes Polizei Direktoren.

  April, Juni und nun brauchen sei wieder Geld, und blockierten die Autobahn mit Steinen. Wenn die Fahrer aussteigen, werden sei überfallen. Kukes Styl und in Nord Albanien: „Alles ist erlaubt, zum Wohle der Familie“ inklusive Tradioneller Plünderungs Feldzüge und Mord.


   

  Grabitje me armë në autostradë, pranga tre adoleshentëve

  S’ka koment and S’ka reagime

  Grabitje me armë në autostradë, pranga tre adoleshentëve

  Kukës Të rinjtë tentuan të grabisnin disa maqedonas  Tre adoleshentë nga fshati Shtiqën i Rrethit të Kukësit kanë tentuar të grabisin me armë udhëtarët në autostradë, ku viktimat do të kishin qenë dy shqiptarë nga Gostivari i Maqedonisë. Të rinjtë keqbërës, që sipas zëdhënësit të Policisë së Qarkut të Kukësit, Mirjan Hoxha, janë që të […]


  Festnahmen von Kriminellen, welche eigentlich in Haft sein sollten – 37.8 % weniger Energie wird verbraucht

  Samstag, August 25th, 2012

   jedes Jahr bei Einbrüchen erwischt und trotzdem läuft er frei herum! Françesko Kasaj Diesmal nun in 2012, wird er wegen einem Einbruch in einer Post erwischt. Der Richter wird ihn schon wieder freisetzen, wie man es für Geld auch bei Mördern und Gross Drogen Schmugglern macht. Die Polizei ist bekanntlich korrupt und inkompetent, und zu über 50% mit Gestalten beschäftigt, welche verurteilt sind, oder keine Verfahren eröffent werden, weil Staatsanwälte und Richter korrupt sind und man sich frei kauft. Aktiv dabei: Albanische Minister, wie wikileaks berichtet.

  25 Gusht 2012 – 09:54
  AKTUALITET
  Përmet, kapet hajduti serial
  këtë herë vodhi zyrën e postës

  PERMET- Hajduti serial vepron sërish në Përmet. 33 vjeçari i dënuar 4 herë për vjedhje, dhe më pas i liruar është arrestuar sot pasi akuzohet se është autori i vjedhjes me thyerje të zyrës postare në fshatin Sukë të rrethit të Përmetit.

  Prangosja e tij është bërë sot në mëngjes në orën 08:00 njofton policia e Gjirokastrës. Françesko Kasaj me nga fshati Zhepovë i Përmetit kishte arritur të vidhte dy kompjutera së bashku me aksesorët të cilët ishin vendosur nga Posta për të punuar në internet falas qytetarët. I riu ka shqyer kasafortën për të marrë lekët por nuk ka gjetur dhe është larguar. Më pas i ka fshehur kompjuterat e vjedhur së bashku me aksesorët në një pjesë të pyllëzuar në vendin e quajtur Marove në afërsi të fshatit Sukë. 

  Policia pasi ishte vënë në ndjekje ndaloi Françesko Kasaj në vendin ku I kishte fshehur sendet e vjedhura. Ai ka tentuar të largohet por pas disa minutash ndjekie nga ana e Patrullës së Përgjithshme të Komisariatit të Policisë Përmet dhe e Specialistëve  të Seksionit për Hetimin dhe Prandalimin e Krimit është bërë e mundur kapja dhe arrestimi i tij. 

  VJEDHJET E KASAJT 
  Në vitin 2008 në qytetin e Përmetit ka vjedhur me thyerje një Farmaci dhe një banesë 
  Në vitin 2009, ka vjedhur me thyerje Kishën e Shën e Premtes në Përmet. 
  Në vitin 2010 ka vjedhur me thyerje në Përmet një lokal llotari të lojarave të Fatit . 
  Në vitin 2011 , ka vjedhur me thyerje në Përmet zyrën e Sigalit dhe nje lokal. 

  (Foto sendet e vjedhura që u sekuestruan nga policia) 
  (sg/shqiptarja.com) 

  http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/permet-kapet-hajduti-serial-kete-here-vodhi-zyren-e-postes-114225.html

  Für die Wirtschafts sieht es sehr schlecht aus, was ja jeder selbst sehr schnell merkt. Die gesamten Privatisierungen, kann man überwiegend im Betrugs Sumpf abhacken, und wo Albaner Manager sind, geht die Firma sehr schnell den Bach hinunter. Die Albanischen Familien sind bei den Banken mit über 80 % sehr stark verschuldet, bei immer mehr Kredit Ausfällen.

  Die neuen Handels Statistiken.

  Energy consumption falls
  24/08/2012

  The official balance of the electric power market not only confirms the difficult situation of this sector, but also shows another concerning phenomenon, that of the reduction of energy consumption by businesses.

  According to the official data published by INSAT, the electric power consumption for the first six months of the year has reduced with 37.8% compared to the same period of one year ago. This is the second time in the last five years when the energy consumption falls for businesses.

  The first time was in 2009, when the economy received the first hit from the crisis. On the same year, he energy consumption fell with 6.5%, but for the first six months of this year it is six times higher.

  The numbers show that during the first months of this year, the business has consumed less power than even in 2007, when Albania was suffering an energy crisis. The energy consumption is one of the main indicators that are often used for measuring the economic situation. The strong decline is a signal that warns that 2012 will be a very difficult year for economy.

  Business: Crisis indicator

  Stefan Pinguli, one of the biggest beer producers in Albania says that there are two causes why business has reduced energy consumption, and both are related with the difficult economic situation.

  “Another cause is that some businesses have closed their activities. Another is related with the fact that some businesses are saving power to reduce costs”, Pinguli declared.

  Pajtim Bello, the former Deputy Prime Minister of Energy and Industry declared that the consumption reduction directly reflects the decline of some economic sectors. In the first trimester of the year, the economy growth fell with 0.2% compared to the same period of one year ago, due to the crisis of the construction sector.
  http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=6892

  In Tropoje, hat man dem Amtsrichter sein Auto in die Luft gesprengt, was bei den Richtern, die keine Gesetze kennen und korrupt sind, nicht verwundert.

  25 Gusht, 2012 Aktualitet | nga AMA-News
  Tropojë, digjet makina e një gjyqtari
  Shkrumbohet nga flakët automjeti i një gjyqtari në qytetin e Barjam Currit. Sipas drejtorit të policisë së Qarkut Kukës, automjeti personal i gjyqtarit Artan Haradinajt, ka marrë flakë në mënyrë të papritur rreth orës 03:00 të mëngjesit të sotëm. Ai ka qenë i parkuar pranë shtëpisë së gjyqtarit në lagjen “Dardania” të qytetit të Bajram Currit. Forcat e rendit kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe kanë nisur hetimet.

  „Kukes“ Neanderthaler Geschäfte: Zum Anschlag gegen die Mafia Familie Duraka

  Freitag, August 24th, 2012

   Kresniq Ymeri, ein ebenso aus Kukes stammender sogenannter Geschäftsmann in Tirana, wollte 100.000 € von der Familie Duraku. Beide waren Geschäftspartner in Tirana, auch mit Wasch Anlagen und Tankstellen, welche sowieso nur der Geldwäsche dienten.  Als nicht gezahlt wurde, wurde das Auto von Emir Duraku, Sohn des Fatos Nano Financier und Mafiosi Shypiri Duraku in Sarande mit Tritol Sprengstoff schwer beschädigt.Hauptgrund, dürfte wohl sein, die diese Gestalten ohne Bildung, für Geschäfte zu unfähig sind und die meisten Familien internen Morde, ebenso den Hintergrund haben, das man erhaltenes Geld nicht verwalten kennt. Jede Familie kopiert nur eine Geschäfts Idee und macht das Selbe, wie bei den „Roma“ im Balkan und denkt nicht über Stand Ort und Konkurrenz nach. Deshalb sind 60% aller Geschäfte fast immer illegal gebaute Lokale, Bau Stoff Handel, Auto Wasch Anlagen, Eis Dielen, oder Foto Entwicklungs Geschäfte. Nun kommt die totale Pleite und der Bankrott im Tourismus dazu, weil die Albaner selbst die Mafia Küsten Lokale und Hotels boykottieren. Die Duraku Familie eignete sich bekannte Hotels in Sarande an, ohne jede Ausschreibung, Grundstücks Betrug und Geldwäsche auch aus den Öl Betrugs Geschäften ohne Ende.

  Das aktuelle Pyramid System, der Zusammenbruch des Tourismus, wo selbst die Albaner nun nicht mehr in Lokalen und Hotels einer Pyschopaten Mafia verkehren wollen.

  Durres, Vlore, Shengin, Orikum, Sarande und das Ende des Tourismus

  Praktisch ist Alles, was an der Küste illegal gebaut wurde, inklusive der Mafia Schrott  Appartments Blocks nun pleite. Die Kosovo – Mazedonische Mafia, vernichtete in Welt Rekord Zeit, den Küsten Ort Shengin, weil die Dumm Albaner Mafia, nicht lernfähig ist und totale Ignoranten von Gesetze, Umwelt und Logik. Eine neue Klasse wurde in der Welt geboren: Die Taliban Touristik und Kultur Zerstörer in Europa: Albanische Politiker und Mafiosi!

  Auch die Migranten haben verstanden das sie in Albanien nur betrogen werden und oft den gesamten Urlaub damit verbringen, gefälschte Papiere legalisieren zulassen und ihrem Geld nach zuspüren, was die eigene Verwandtschaft gestohlen hat. Kosovaren und die Albaner selbst ziehen mit allen Mitteln ihre Gelder aus Albanien und hinterlassen überall Beton Ruinen.

  Emir Duraku, Abteilung: immer unterwegs mit Leibwächtern und Luxus Autos, gepanzert und verdunkelten Scheiben und aus Kukes, was dann schon Alles sagt:Tropoje, Kukes, Burrel, Mat, Puke! Alles Leute auf Klein Kinder Niveau und geborene Verbrecher und ohne Bildung. siehe Innenminister.

  Fatos Nano Drug Allegations

  FOTO – Pamjet e shpërthimit

  Pas tritolit në makinë 200 mijë euro gjobë dajlit të ish-deputetit të PS

  Dashamir Biçaku

  Tiranë- Pronari i lavazheve i vë gjobë 200 mijë euro djalit të biznesmenit të njohur të karburanteve njëkohësisht edhe ish-deputetit të PS-së, Shyqyri Duraku. Policia arreston të dyshuarin e krimit, Kreshnik Ymerin 28 vjeç, në afërsi të rrugës “Don Bosko”, në një lokal në një kompleks banimi, pas një kombinacioni të njësisë operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme dhe grupit hetimor të mësipërm. Ndërkaq dy persona të tjerë janë marrë nën hetim nga organi i akuzës, ndërsa ende nuk bëhen të ditur emrat e të dyshuarve që mendohet se janë bashkëpunëtorë në këtë histori gjobëvënieje. Policia i ka bllokuar të dyshuarit telefonat me të cilët dyshohet se i dërgonte sms-të kërcënuese djalit të biznesmenit të karburanteve. Lajmi u bë i ditur për “Mapon” nga burime zyrtare të Drejtorisë së Policisë së Tiranës, të cilat thanë se Kreshnik Ymeri 28 vjeç, nga Kukësi, banues në Tiranë në afërsi të Unazës së Re, u arrestua nga specialistët e hetimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit me akuzën e “shtrëngimit me dhunë për dhënien e pasurisë”, sipas nenit 109 të Kodit Penal, apo siç njihet në gjuhën e përditshme, gjobëvënie.

  Hetimi

  Edmir Duraku 26 vjeç, po nga Kukësi, banues në kryeqytet, djali i ish-deputetit të majtë, mësohet se ka denoncuar në Policinë e Shtetit se pak javë më parë një person i kishte çuar mesazhe telefonike në celular me tekst kërcënues. Në to ai i kërkonte që t’i paguante një shumë parash prej 200 mijë eurosh, në të kundërt do ta vriste. Menjëherë pas marrjes së këtyre sms-ve me karakter kërcënues, nëpërmjet të cilave kërkohej shuma e madhe e parave, policia nisi veprimet e saj ndërsa procedimi u regjistrua në Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Kjo e fundit menjëherë pas mbërritjes së denoncimit urdhëroi policinë për kryerjen e veprimeve hetimore me metoda speciale të hetimit, duke vënë numrat e telefonave të të dy personave në përgjim, si dhe urdhërimin e vëzhgimit të autorit të dyshuar të krimit, Kreshnik Ymeri. Po kështu, prokuroria në mënyrë të vazhdueshme kërkoi edhe kryerjen e veprimeve stimuluese për të dokumentuar veprimtarinë keqbërëse të të dyshuarit. Nga verifikimet e kryera është mësuar se autori i kërcënimeve ishte pikërisht Kreshnik Ymeri, i cili njihej me Edmir Durakun jo vetëm se ishin nga Kukësi, por edhe në rrethana të tjera mes tyre. Sipas policisë, autori i dyshuar i krimit ishte pronar i disa lavazheve në kryeqytet. Një prej tyre është në rrugën “Dritan Hoxha”, pothuaj ngjitur me një pikë karburanti, e cila deri para pak vitesh ishte në pronësi të familjes Duraku. Ndërkaq policia ende nuk ka sqaruar nëse i dëmtuari dhe autori i krimit kanë pasur më parë marrëdhënie shoqërore apo financiare mes tyre. Pas regjistrimit të procedimit dhe nisjes së hetimit të Policisë së Shtetit në bashkëpunim me Prokurorinë e Krimeve të Rënda nisi loja e hetuesve me sms-të e “gjobëvënësit”. Që nga nisja e kërcënimeve nga fundi i dhjetëditëshit të parë të muajit gusht, policia kishte regjistruar së paku katër deri në pesë mesazhe telefonike me tekste kërcënuese, të cilat janë gjetur në telefonin e Edmir Durakut gjatë këqyrjes së telefonit të të dëmtuarit në momentin kur ky i fundit depozitoi kallëzimin. Ndërkaq, pas nisjes së hetimit dhe nisjes së lojës së mesazheve policia ka vënë re se sms-të me karakter kërcënues vijonin të ishin të njëjta, herë më të ashpra e herë më të buta. Ndërkaq veç komunikimeve me mesazhe, Drejtoria e Hetimit të Krimeve të Rënda në Policinë e Shtetit ka kryer edhe veprime të tjera, të cilat sipas burimeve të policisë përfshijnë në krim Ymerin. Po kështu, nga hetimet e kryera policia dhe Prokuroria e Krimeve të Rënda kanë ngritur dyshime konkrete se veç të arrestuarit janë përfshirë edhe së paku dy persona të tjerë, për të cilët po punohet për të provuar apo jo dyshimet e përfshirjes në krim. Gjatë ditës së sotme pritet që Prokuroria të marrë në dorë dosjen e plotë të këtij hetimi, për të përgatitur më pas edhe kërkesën e saj për vlerësimin e masës së sigurisë për Ymerin.

   

  Arrestimi “Top Sekret” i Ymerit dhe 10 sms-të kërcënuese…

  http://www.mapo.al/2012/08/24/pas-tritolit-ne-makine-200-mije-euro-gjobe-dajlit-te-ish-deputetit-te-ps/

  Weitere Morde und Anschläge:

  Noch ein Sprengstoff Anschlag ebenso in Nord Albanien: Shkoder

  Shkodër, tritol makinës së biznesmenit, vetëm dëme materiale

  SHKODËR – Një sasi lëndë plasëse ishte vendosur në mjetin e shtetasit Gëzim B. banues në lagjen “10 korriku” në qytetin e Shkodrës. Lënda plasëse është vendosur rreth orës 01.15 të së premtes në mjetin tip Benz me ngjyrë e zezë, me targe AA 758 DX, në pronësi të 51-vjeçarit. Mësohet se mjeti ka

   Noch mal Skhoder, Schiesserei mit Toden innerhalb einer Familie „Guri“

  Ein Supermarkt Besitzer, wurde direkt vor seinem Laden erschossen in Tirana

  24 Gusht 2012 – 12:55
  Vrasja e pronarit të minimarketit në sy të bashkëshortes
  Vrasja e pronarit të minimarketit në sy të bashkëshortes
  Pronari i një minimarketit në Yzberisht është qëlluar për vdekje mbrëmjen e djeshme përpara dyqanit të tij. Sipas policisë autori i krimit dyshohet se është një i ri i moshës 25 – 30 vjeç dhe ka dyshime se mund ta ketë njohur viktimën. Policia vë në dispozicion10 mijë euro për informatorin. (FOTO: Vendi ku ndodhi krimi dhe viktima Petrit Kurti)

  Ansonsten wird der Frauen Verkauf in Nord Albanien forciert, nach Mazedonien und nach Serbien, im Austausch mit Vieh! Das ist wohl ein neues Standard Geschäft in Europa. Oft sind die Frauen sogar später sehr zufrieden, denn es geht ihnen als Bäuerin, wesentlich besser als mit einem Albanern, wo die Frauen auch oft in der Prostitution landen.

  Die kriminellsten Albaner, kommen aber direkt aus den USA, welche wie Vampire auch Durres verwüsteten, vor allem die Mafia Kathastrophen Siedlung „Golem“!

  Der Kandidat für den US Kongress John Guci wurden in den USA verhaftet! Nicht der erste Lobbyist der Albaner Mafia und US Politik

  Die Panik, der US-Albanischen Mafia um die Lobby Vereine wie der NAAC und dem AACL des Josef DioGuardio

  Nachdem schon der Lobbyist der Albaner Mafia der US Kongress Abgeordnete James Traficant jun,
  February 1999. Congressman Jim Traficant joins a Civic League delegation to Tirana to speak at an international conference on the independence of Kosova.

  Der engste Partner im AACL und Vize Chef war der US Kongreß Abgeordnete James Traficant jun., der im April 1999 wegen Waffenhandel von der US Botschafterin Mariza Lino festgenommen wurde und aus Albanien ausgewiesen wurde. James Traficant aus der Mafia Familie Traficant mit Lansky Meyer schon in Kuba vor 50 Jahren ein enger CIA Partner, sitzt heute in US Gefängniss ein.

  zu 8 Jahren Haft verurteilt wurde, und in Haft sitzt, gibt es die nächste Verhaftung rund um Albanische Politiker in den USA und wie immer mit dem Schlächter des Balkans, Wesley Clark verbunden, der hier zusammen im Video auftaucht bei einem Sponseren Dinner für den Terrorist und Gangster Wesley Clark, der heute mit Balkan Mafiosi wie Damir Fazllic durch die Gegend zieht und in den Betrugs Oel Geschäften ein Motor ist. Senator Eliot Engel erhielt nicht nur ein Haus in New York geschenckt von der Albaner Mafia, sondern dieses Haus ist auch noch illegal gebaut, wo es dann automatisch Ermittlungen gibt.

  Ansonsten betreibt mit vollem Wissen Salih Berisha, eine reine Lügen Show in den Medien, denn das er nicht mehr Herr, über die Regierungs Institutionen, noch über die Adminstration ist, hat der Profi Verbrecher auch verstanden: „die anderen sind noch schlimmer“ kommt aus den engen Zirkeln des Salih Berisha. Die Banditen Geschäfte, das Land auszuplündern geht weiter.

  Neue Variante im Betrug ist, das in Tirana, 4 Gestalten verhaftet wurden, welche 10 Tonnen gefälschte Waschmittel hergestellt haben. Alles ist gefälscht und im Handel erneut: von „Korce“ Bier, gefälschtes Mineral Wasser, Lebensmittel ohne Ende, mit falschen Verpackungs Angabe usw. Getränke fälschen ist besonders beliebt, wie falsche Verpackungs Angaben.

  Aus den Kommentaren geht hervor, das die Steuer Fahndung nur deshalb die Waren beschlagnahmte, weil einer der Salih Berisha Gangster der PD, dieses Monopol einen Schwarzen Marktes haben wollte.

  3 Terroristen wurden bei Berat festgenommen, welche mit AK-47 eine Stunde lang die Tomorri Pilger terrorisierten! Ein Wahlfahrts Ort des Bektashi Ordens. Rund um das Fest und den National Park bei Berat.

  24 Gusht 2012 – 13:28 |
  Terrorizonin pelegrinët në Tomorr, në pranga 3 të rinj
  Terrorizonin pelegrinët në Tomorr, në pranga 3 të rinjSKRAPAR- Pelegrinazhi në Malin e Tomorrit është shoqëruar gjatë mbrëmjes së djeshme me krisma armësh, që kanë terrorizuar të gjithë ata që udhëtonin përgjatë rrugës Kulmak-Pronovik. 3 të rinj nga qyteti i Çorovodës kanë gjuajtur me armë përgjatë këtij segmenti për më shumë se 1orë, duke prishur qetësinë e duke trembur pelegrinët dhe më pas janë larguar për t’i shpëtuar policisë. Kanë qenë Forcat e ndërhyrjes së shpejtë në bashkëpunim me policinë e Beratit e Skraparit, që kanë bërë të mundur arrestimin e 3 të rinjve: Erges Brahimasi, 25-vjec, Ervin Brahimasi, 24 vjeç dhe Marsel Gropa 24-vjeç.Ata u arrestuan duke udhëtuar me mjetin e tyre, tip Benz, me targa AA 586 E, ku u gjet dhe arma e tipit kallashnikov, 2 karikatorë dhe 150 fishekë të kalibrit 7.62 mm. Materialet në ngarkim të tyre i janë përcjellë Prokurorisë së Rrethit për veprat penale të: “Prishjes së Rendit dhe qetësisë publike” dhe “Mbajtjes pa leje të armëve dhe municioneve luftarake”.


  Nichts ist Ihnen mehr heilig, den „Menschen ohne Kultur“, welche als Terroristen unterwegs sind !

  In Tirana wurden 4 Personen verhaftet, welche Wasch Mittel mit System fälschten. 10 Tonnen gefälschte Waschmittel wurden beschlagnahmt. Alles von „Korce“ Bier, über Coco Cola, Wasser bis zum Waschmittel und Führerscheine wie Diplome werden gefälscht.

  Was will man auch von den kriminellen Banden rund um den SHIK, aus Kukes und Tropoje erwarten, welche aktiv auch Menschen entführte und tödete für die Organ Entnahme! siehe der geheime UNMIK Berichts von 2003, der von Lulzim Basha und Salih Berisha und Co. bestritten wurde. Man muss von der kriminellen SHIK Bande, nur den Namen Enver Cokoli, in der Sache erwähnen, als Muster Beispiel, wie Salih Berisha Leute, direkt im Organ Handel verwickelt ist.

  Wald Brände in Albanien und Salih Berisha

  Freitag, August 24th, 2012

  Wald Brände ohne Ende in Albanien, wie noch nie. Erneut sind die Vandalen aus Nord Albanien aktiv, welche Wälder abbrennen, National Parka, um Weide Gründe durch Brand Rodung zu erreichen. Die Antike Stätte mit Antiken Theater, Tempel: Finiki, bei Sarande brannte ebenso, wobei die Feuerwehr von Sarande nicht ausrücken konnte, weil man kein Geld hat, für Treibstoff. Ersichtlich wird überall von den krimniellen Salih Berisha und Ilir Meta Direktoren, das Geld für Treibstoff gestohlen in alter Tradition: das gilt für die Feuerwehr, Polizei, Militär und Fake Inspektoren aller Ministerien.

  Die Ganoven in Tirana, fordern auch keine NATO Hilfe an, weil diese Art von Verbrechern sich ausserhalb der Normen einer Kultur, oder NATO gestellt haben. Viele Dinge, kommen nicht an die Öffentlichkeit, was das für Verbrecher sind in Tirana und jede Rechtsstaatlichkeit sabotieren, wie den Polizei Aufbau ebenso, wie die Justiz.

  Sprecher ist nun für den Innenminister Leonard Olli, der mal auch für den Betrüger und korrupten Ristani arbeitete. Eine Null Person, die immer wieder auftaucht. Er kommentiert die Feuer.

  Foto e NASA: Si po digjet Shqipëria dhe zjarret në Ballkan

  Oft sind es Brand Stifter, wo 50 Personen inzwischen festgenommen wurden. Unterbelichtete Gestalten auch der Opposition, Schäfer sind daran beteiligt.

  In 7 Jahren verbrannte in Albanien, mehr Wald wie in 100 Jahren, besondern in den letzten 3 Jahren, wo die militanten Banditen aus Nord Albanien Landesweit machen was sie wollen, unter dem Schutz einer Mafia Polizei und eines kriminelle Minister Präsidenten mit erbärmlichen Innenministern, wie Bujar Nishani, oder Lulzim Basha. Weitere Tausende von Hektar National Wald, geht durch illegale Rodungen, oder vor allem an der Küste, durch Vandalismus der Politiker Banden, und deren illegale Bauten verloren.

  Niemand macht sowas in der Welt, in der Sommer Zeit, nur die Pyschopaten der Albaner und keiner ist Grund Eigentümer und immer Ortsfremd und ohne Bildung. Verhaftungen bringen auch Nichts, weil diese Leute mittellos sind. Trotz Verhaftungen gehen die Brände weiter und Migranten, werfen vor aller Augen die Zigaretten Kippe aus dem Auto in den Wald. Nichts kann mehr verwundern. Tausende von Hektar sind verbrannt, wo neben der illegalen Abholzerei, durch kriminelle Banden, die Albanischen National und Touristik Parks entgültig wohl zerstört werden. Im gesamten Balkan ist es so trocken, wie schon lange nicht mehr.


  Aktuelle Feuer in Albanien:

  Gjatë ditës së sotme mbeten aktive 33 vatra zjarresh në të gjithë territorin e vendit.

  Qarku Dibër: Ka kaluar në 8 numri vatra aktive të zjarrit. Në Kaçn, Liqeni Bruçit, Lura 1, Shupenzë, në fshatin Mazhicë, në Luçan; Zall Gjoçaj; Fushë Bulqizë në Qafën e Klenjës. Forcat të shërbimit zjarrëfikës, të shërbimit pyjor, por edhe banorët e komuniteteve respektive po punojnë pa pushim për shuarrjen e tyre. 

  Qarku Elbasan: Ka 1 vatër zjarri aktive, në fshatin Lubinjë, komuna Tunjë, rrethi Gramsh, ku forcat zjarrëfikëse dhe ato të shërbimit pyjor, po ndihmohen edhe nga 1 togë FA-ve për shuarrjen e tij.

  Qarku Gjirokastër: 2 vatra zjarri: në fshatin Zhabokikë, komuna Luftinjë dhe vatra mbi Ujin e Ftohtë të Tepelenës. Banorët e fshatrave dhe forcat zjarrfikëse po punojnë për shuarrjen e tyre.

  Qarku Kukës: Ka 3 vatra aktive. Vatra në fshatin Zapod komuna Zapod tani është 70% e izoluar dhe forcat e Shërbimi Pyjor, 19 forca të PMNZSH-së dhe 30 forca nga komuniteti vijojnë nga puna për fikjen e tj.

  Vatra e Qaf Komit është pjesërisht e izoluar, punojnë 25 forca të Fa-ve dhe të shërbimit pyjor.
  Vatra në ekonominë Surroj, mbetet shqetësuese. Banorë të komunitetit, shërbimit Pyjor vijojnë nga puna për izolimin e tij.

  Qarku Lezhë: 4 vatra aktive zjarri. Vatra në fshatin Malaj bashkia Rreshen, vatra në fshatin Selitë, komuna Selitë, vatra në Kaçinar dhe vatra e re në fshatin Gallatë, komuna Selitë në Kurbin.

  Qarku Shkodër: 9 vatra aktive zjarri. Vatra në fshatin Gajtan, komuna Gur i Zi; në fshatin Vilz, komuna Postribë; në fshatin Lekaj, komuna Shalë. 
  Në komunën Iballë të Pukës janë 3 vatra zjarri; në fshatin Gojan-Shkozë, komuna Gjegjan, në malin e Krrabit dhe vatra më e re e pasdites po në komunën Qerret, në fshatin Luf, e cila ka intesitet të lartë për arsye të erës së fortë dhe mund të përparojë drejt banesave e fshatit. Aty janë përqendruar forcat të shumta zjarrfikëse të Pukës si dhe nga vetë komunitetit. 

  Qarku Tiranë: Ka 2 vatra zjarri aktive. Vatra tek Lapidari i Krrabës, ku forcat zjarrfikëse operojnë me vështirësi të madhe për arsye të terrin të vështirë dhe vatra tek rezervuari i Sharrës në Kombinat. 2 toga të FA-ve po operojnë në në secilën vatër.

  Qarku Vlorë: Ka 2 vatra zjarri aktive. Vatra e zjarrit në Karaburun ku digjet kullotë dhe vatra e zjarrit në Dukat digjet pyll me shkurre e kullotë. Në Dukat 10 forca zjarrfikëse dhe 20 forca nga komuniteti janë angazhuar për fikjen e zjarrit të ndihmuar edhe nga mjeti zjarrfikës i Repartit të Pasha Limanit. 

  Qarku Berat: Nuk ka vatra zjarri aktive. 
  Qarku Durrës: Nuk ka vatra zjarri aktive.
  Qarku Fier: Nuk ka vatra zjarri aktive.
  Qarku Korçë: Nuk ka vatra zjarri aktive. 

  Der Unterschied von Gaddafi und Salih Berisha:

  Gaddafi, schützte Antike Stätten und die Küste, wie die Natur vor Zerstörung. Freie Schulen und Krankenhäuser, wie Treibstoff Preise so billig das es geschenckt war usw.

  Salih Berisha und seine primitiven Banden zerstören das Land, wie es noch nie in der Geschichte vorgekommen ist, mit den Partei Banden, wo alle Gesetze ausgehebelt sind. Eine Terror Bande, welche als Ortsfremde Banditen, überall auch die Strände besetzen. Ein Minister dümmer wie der Andere und gut dokumentiert. Eine erbärmliche Adminstration und vollkommen inkompetent. Im Gegensatz zu Gaddafi, ist Salih Berisha direkt verantwortlich für den UN Embargo Bruch gegen Jugoslawien, u.a. mit Waffen und vor allem Treibstoff, ebenso direkt im Drogen- Waffen- Frauen Handel, inklusive MVW Waffen, wie Plutonium, was 2 mal der Triester Zoll beschlagnahmte und aus alten Waffen Beständen des Enver Hoxha System stammte und durch SHIK Leute geschmuggelt wurde. Waffenlieferungen obwohl NATO Land an die Hisbollah, Libyen, Iran, usw.. kein Problem wie Verkauf von NATO Geheimnisse, an Russland, Iran, Hisbollah, China und Serbien.

  Doktori shikon ëndërr me Gaddafin:

  Mafia Clan of Democratic Party of Albania


  Prime Minister Sali Berisha

  kukRexhep ARAPI, resident in Katund Sukth, nicknamed “KEPI” has a criminal record as follows:
  In the year 1991 (in March) he has killed at the Port of Durrës, for feud issues the citizen A. Cyrbja, resident in the Katund Sukth village; has been arrested for this crime in 1994 and has been released because of lack of evidence.
  ………… http://www.albca.com/aclis/modules.php?name=News&file=print&sid=1264

  Die Welt und das Albanische Volk, wartet darauf, das diese Gangster Bande verschwindet.