Die Familien Bamir Topi und Fatmira Hajdari (Witwe von Azem Hajdari) wurden Grundstücks Legalisierung in Tirana abgelehnt

Fatmir Hajdari, in einem neuen Interview, erzählt selber das sie die Schule abgebrochen hat, mit Azem Hajdari verheiratet wurde und heute Verfassungs Richterin ist?! Albanien und die korrupten und inkompetenten Richter, wobei Fatmir Hajdari nur ein Beispiel ist.
Genc Pollo wirft dem Staatspräsidenten Bamir Topi vor, das er gegen Geld Richter Posten besetzte und damit die Verantwortung hat, für diese korrupten und inkompetenten Richter, denn so schlecht war es noch nie in Albanien.

Wir denken, Genc Pollo hat Recht, aber die haben alle Dreck am Stecken

Pollo i kthehet duelit me Topin: Ka bërë emërime dhe ka marrë ryshfete

Wohl alle Politker sind inzwischen in illegale Grundstücks Besetzungen und in spätere Legalisierung verwickelt. Beide Familien sind nicht aus Tirana. Bamir Topi,  und praktisch alle PD Gestalten auch Gazmend Oketa, LSI, SP Politiker sind in Durres, ebenso in Grundstücks Diebstahl, Besetzung, illegale Bebauung, Umwelt Vernichtung, wie Ignorierung aller Bau Gesetze verstrickt. Man geht dann zum nächsten Richter, bis man einen gefälligen Richter findet, der etwas bestätigt, obwohl sowas ebenso keinem EU Recht entspricht. Ebenso werden solche Gerichtsurteile auch nach Albanischen Recht, nicht mehr akzeptiert, weil die gekauften Zeugen, Richter inzwschen seit 1998, zum Haupt Geschäft der Albanischen Land Mafia geworden ist. Man arbeitet mit fiktiven Nord Zypern Firmen, für die Geldwäsche, als Investoren, im gesamten Balkan.

Gegen Bamir Topi, ermittelt die Staatsanwaltschaft, wegen Urkunden Fälschung, weil er sich mittels einer Fälschung, als entfernter Verwandter und einem Testament (übliche Methode der Durres Mafia) zum Erben machte, aber dieses Dokument keinen Präfektur Stempel trug, noch in Original Akten erwähnt ist. Ein entfernt Verwandter, ist der richtige Erbe und schon 1997, auch von Gerichten anerkannt worden, was die Land Mafia sowieso nicht interessiert. MAPO.org Bericht Es gibt noch andere Grundstücke, wo Agim Hoxha aus Shiak und Bamir Topi, illegale Steinmauern gezogen haben, welche sogar auf uralten Militär Gelände (ab 1912)ebenso stehen und wo nie jemand einen Anspruch geltend machte, im Touristik Park in der Currila, nördlich des Ex-Militär Stützpunktes.

 

The Albanian President Bamir Topi in court for family propertties

According to the Albanian prosecutor, 8 thousand people were killed, in 20 years in Albania for property rights

TIRANEFinding the right property in Albania is an almost impossible mission. President of the Republic Bamir Topi seems that there is no difference of hundreds of other citizens, when it comes to property. Along with his brother,Flamur Topi, a renowned physician and other members of the family, could not yet recover their property even though four years at the top of the country and in charge of the institution of justice, the High Council of Justice .

Three days ago, the Supreme Court has registered a complaint with the subject property. What makes this particular claim is precisely the fact that among the applicants is located, and President of the Republic, Bamir Topi, his brother Flamur Topi.

The Civil Case as party respondent and has another family lineage, but the adjective ball, and returns Agency Property Compensation of Tirana. The suit has as object the repeal of a decision of the Tirana District ZRKKP.

In this case, the Supreme Court should decide the jurisdiction of this claim. So, if the Court of Tirana, where the family wants the right to property, will continue on reviewing the action or is a matter to be resolved administratively.

Presidenti Topi në gjykata për pronat
http://www.balkanweb.com/gazetav5/newsadmin/preview.php?id=110554
(Dërguar më: 30/01/12) Klodiana Lala

Të gjesh të drejtën e pronës në Shqipëri është një mision thuajse i pamundur. Ecejaket në dyert e gjykatave nuk kanë të sosur. Qindra qytetarë çdo ditë rropaten këtyre dyerve me shpresën se një ditë do të mund të marrin pronat e tyre, që në shumicën e rasteve janë ‚pushtuar‘ nga të ardhurit nga rrethet. E në raste të tjera, përmes akteve korruptive, janë tjetërsuar dhe kaluar në duart e më të „fortëve“. Rruga e gjatë dhe sfilitëse i detyron shumë prej tyre të ndalin hapin, në pamundësi për të pasur atë që u takon. Ka shumë që vendosin të vetëvriten, apo të vetëhidhen nga katet e larta të pallateve, madje duke marrë me vete dhe fëmijët. Ka të tjerë që vendosin të vrasin në emër të pronës. Fenomeni është shqetësues. Bëhet akoma dhe më i tillë, kur sheh së në mesin e qindra çështjeve që ndodhen në gjykata, në njërën prej tyre, paditës është dhe i pari i vendit tonë. Presidenti i Republikës z.Bamir Topi duket se nuk ka asnjë dallim nga qindra qytetarët e tjerë, kur vjen fjala tek prona. Së bashku me të vëllanë, Flamurin, një mjek i njohur dhe pjesëtarë të tjerë të familjes Topi, nuk ka mundur ende të rimarrë pronat edhe pse prej katër vitesh ndodhet në krye të vendit dhe në krye të institucionit të drejtësisë, Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Tri ditë më parë, një çështje që ka lidhje me numrin një të shtetit shqiptar, ka mbërritur në Gjykatën e Lartë. Në objektin e padisë kërkohet „shfuqizimi i vendimit nr.203, datë 26.06.2009 të Zyrës Rajonale të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave (ZRKKP) të Qarkut Tiranë; Pezullimi i ekzekutimit të aktit administrativ dhe veprimeve me pronën të ZVRPP Tiranë“. Çështja në thelb lidhet me shumë me anën procedurale. Pala kundërshtare e familjes së kreut të shtetit ka kërkuar në Gjykatën e Tiranës, e cila po shqyrton çështjen në themel, që të mos e pranojë për gjykim padinë dhe ta nxjerrë jashtë juridiksionit, pasi është një çështje që zgjidhet në rrugë administrative. Pra, sipas të paditurve, i përket AKKP-së të vendosë për kërkesat e tyre. Gjykata e Lartë pritet ta marrë së shpejti në shqyrtim këtë çështje dhe të vendosë nëse Gjykata e Tiranës do të vazhdojë gjykimin për pronat që pretendon familja e Presidentit apo ta ndërpresë atë.
Dosja në gjykatë
Tri ditë më parë, në Gjykatën e Lartë është regjistruar një padi me objekt pronësinë. Ajo çfarë e bën të veçantë këtë padi është pikërisht fakti se në mesin e paditësve ndodhet dhe Presidenti i Republikës, Bamir Topi, vëllai i tij, Flamur Topi dhe nipi, Ivi Topi. Çështja civile mban nr. 31001-00189-00-2012 dhe si palë të paditur ka trashëgimtarët e një familje tjetër, po me mbiemër Topi, si dhe Agjencinë e kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë. Padia ka si objekt shfuqizimin e një vendimi të ZRKKP të Qarkut Tiranë. Në këtë rast, Gjykata e Lartë duhet të vendosë për juridiksionin e kësaj padie. Pra, nëse Gjykata e Tiranës, ku familja Topi kërkon të drejtën e pronës, do të vazhdojë më shqyrtimin e padisë apo është një çështje që duhet të zgjidhet në rrugë administrative.
Procesi në shkallë të parë
Pesë muaj më parë, trashëgimtarët e familjes së presidentit, i janë drejtuar Gjykatës së Tiranës me një padi civile përmes së cilës kërkojnë shfuqizimin e vendimit nr.203 datë 26.06.2009 të ZRKKP Qarku Tiranë. Përmes këtij vendimi, ZRKKP-ja një sipërfaqe të madhe pronë që ndodhet në verilindje të Tiranës, ia ka të drejtën e pronësisë një familje tjetër po me mbiemër Topi, tashmë palë e paditur në proces. Gjykatësja Fatmira Hajdari, e cila po shqyrton çështjen, me qëllim garantimin e një gjykimi të drejtë dhe të paanshëm vendosi të bëjë tërheqjen e dosjes pranë AKKP-se që është shprehur me vendimin nr.203, datë 26.06.2009, dosjes pranë AKKP-së lidhur me vendimin nr.443 date 24.08.2000. Gjithashtu pjesë e fashikullit të gjykimit do të bëhen dhe dosja gjyqësore nr.3011 vendimi datë 20.06.1997, ku vërtetohet fakti juridik i pronësisë që i përket Ali Topit dhe dosjen gjyqësore me nr.948 vendimi date 19.03.2001 se vërtetimit të faktit juridik të pronësisë që i përket Dalip Topit. Seanca e radhës pritet të zhvillohet të me 31 janar 2012.

Fatmira Hajdari
Fatmira Hajdari: Richterin am Verfassungs Gericht in Tirana. Witwe des Azem Hajdari!

Dies zu Interessen Konflikten von Richtern, siehe auch der Fall, des Mafia Richters S. Kononi, den man in die Luft gesprengt hat mit seinen Hunderten gestohlenen Hektar Land, mit gefälschten Papieren. Mit Ausnahme von den wenigen Grundstücke Dokumenten der „Zone Touristik“ nach Gesetz 7655, einigen Hunderten bestätigten Antiken Dokumenten ist Alles ansonsten gefälscht in Albanien rund um Grundstücke.

Familja Hajdari
me Hipotekën në gjyq

Fatmira Hajdari, bashkëshortja e të ndjerit Azem Hajdari, kërkon pronësinë e një sipërfaqe toke prej 390 metra katror, e cila dikur ka qënë shtrati i një vije rjedhëse uji, por nga largimi i ujit, sipërfaqes së mbetur të tokës tashmë duket se i ka dalë si pronare gjyqtarja Fatmira Hajdari. Kjo e fudit këtë sipërfaqe toke ka tentuar ta rregjistrojë në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, por ky institucion nuk ka pranuar ta rregjistrojë.

Nuk dihet me saktësi se në çfarë periudhe kohore gjyqtarja Hajdari, ka filluar procedurat për rregjistrimin e kësaj pronë në emër të familjes së saj, por ajo që tashmë ka dalë në dritë është se gjyqtarja ka hapur një proces gjyqësor civil, nga ku kërkon detyrimin e institucionit të lartpërmendur që ta rregistrojë sipërfaqen prej 390 metra katror në emër të familjes së saj.

Padia është rregjistruar në sekretarinë e gjykatës në 20 janar të këtij viti dhe se paditësat janë katër anëtarët e familjes, djali i vogël Azem Hajdari, Fatmira Hajdari, Kirjald Hajdari dhe Rudina Hajdari. Ndërsa objekti ligjor i padisë civile, është kundërshtimi i refuzimit të miratimit të regjistrimit të pasurisë së paluajtshme, detyrimin e ZVRPP të regjistrojë pasurinë tokë me sipërfaqe 390 m2 të liruar nga largimi i rrjedhës së ujit.

I pyetur rreth kësaj çështje, gjyqtari që ka në shqyrtim dosjen Shkëlqim Mustafa ka deklaruar se momentalisht gjykimi është në fazën fillestare dhe se nuk mund të shprehet me shumë siguri, por shton se ekziston një dispozitë ligjore në Kodin Civil që parashikon se në rastet kur përfitohet sipërfaqe tokësore nga largimi i vijës së ujit, që mund të jetë lumë, ose përrua, pronësia mbi tokën i kalon pronarit të pronës që është kufizuese me sipërfaqen tokësore të mbetur nga largimi I ujit. Pritet që shumë shpejt, palët e përfshira në procesin gjyqësor të paraqiten me prova në gjykatë, ku dhe do bëhet përballja ligjore. ah/shqiptarja.com/

Dei Familie Azem Hajdari, der für die Weiterführung der Nord Albanischen Verbrecher Kartelle stand, rund um den Haklaj Clan in Tropoje, mit Waffen Lieferungen in den Kosovo ab dem Strauss Besuch 1987. ebenso für Treibstoff Schmuggel, während dem UN-Embargo ab 1994, wir Fatmir Mediu, Bashkim Kopliku, Salih Berisha.

Andere Mafiöse Legalisierugen, der Politiker, welche bereits illegal gebaut haben!

update: 12.2.2012: die Story wird nun zur Schlagzeile, weil man die Fakten zusammen gestellt hat, wie sich Bamir Topi mit Fälschungen in Besitz von Grundstücken brachte.

Familja Topi: E vërteta e shpifjeve për pronat tona
 
Familja Topi: E vërteta e shpifjeve për pronat tonaSi një familje fisnike autoktone tiranase, nga më dinjitozet e më të respektuarat në Tiranë e vend, mund edhe të mos merreshim e të mos denjonim qoftë edhe në distancë të komunikonim me një familje me moral të ulët, shpifëse, gënjeshtare deri në absurd e veçanërisht vjedhëse e fallsifikatore si ajo e super të moshuarës Hanke Topi e familjarëve të saj. Por ngaqë në disa numra rresht të “Rilindjes Demokratike” (madje në faqe të parë dhe me tituj të mëdhenj) kemi qenë objekt i një arsenali sulmesh të egra, veçanërisht shpifjeve e trillimeve mjaft të ulëta, të prekur shumë rëndë në nderin dhe dinjitetin e familjes sonë të madhe, jemi të detyruar të mbajmë e të ekspozojmë qëndrimin tonë të përbashket, të të gjithë trashëgimtarëve të Dalip Topit. Për të përfituar sadopak nga emri ynë shumë i mirë, është një dëshirë e vjetër e Hanke Topit dhe e familjarëve të saj, ashtu si bima parazite i ngjishet dhunshëm trungut të shëndetshëm të pemës, të konsiderohen pjesë e trungut tonë të vjetër fisnor, por për fat jemi aq shumë larg e pa ndonjë lidhje çfardo, sa ç’është Sopoti i tyre nga Tirana, autoktonë absolutë të së cilës jemi. Hanka Topi, (165 vjeçe sot, në bazë të një fallsifikimi sa të rëndë aq edhe qesharak të certifikatës familjare) pretendon se qenka ajo që paska sjellë nga Sopoti (Zerqan) në Tiranë, Dalip Topin (gjyshin tonë) dhe se për këtë gjest fisnik e bujar të saj u dashkemi t’i jemi mirënjohës! E gjora grua e stërmoçme dhe e dalë mendsh! Le të verë syzat e të lexojë certifikatën e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile të Bashkisë në baze të rregjistrit themeltar të lagjes Ismail Efendi, Rruga Këlliçi Nr.10 të vitit 1930! Në bazë të saj, Dalip Ibrahim Topi (nëna Tiftire) ka lindur në Tiranë në 26 Nëntor të vitit 1876 e ka vdekur po në Tiranë më 2 Nëntor të vitit 1935.

…..

• FATMIR ALI TOPI
• GËZIM ALI TOPI
• QANIE ALI
GJOLEKA (TOPI)
• SHPRESA ALI
PESJAKA (TOPI)
• MELIHA TOPI
• INDRIT TOPI
• SONILA PLASA
• SUZANA BAKALLI
(KRAJA)
• QERAMA
BAKALLI (REÇI)
• EDMONDA
BAKALLI (KAVAJA)
• EDMOND BAKALLI
• ALTIN BAKALLI
• DALIP IBRAHIM TOPI
• NURI VORPSI
• DONALD VORPSI
• VOLTAN VORPSI
• LIRI IBRAHIM
ÇARÇANI (TOPI)
• NAFIJE IBRAHIM
HOXHA (TOPI)
• VIOLETA TOPI
• AIDA ENVER
BEJTULLAI (TOPI)
• NERMIN ENVER
HABIBI (TOPI)
• FIQIRETE TOPI
• IBRAHIM
RAMAZAN TOPI
• SOKOL RAMAZAN TOPI
• ILIRA MENERI
(ALIMEHMETI)
• TEUTA HOXHA
(ALIMEHMETI)
• REZARTA VERO
(ALIMEHMETI)
• FLAMUR
MYRTEZA TOPI
• BAMIR MYRTEZA TOPI
• IRMA PASKAL TOPI
• IVI MENTOR TOPI

http://www.balkanweb.com/kryesore/1/familja-topi-e-verteta-e-shpifjeve-per-pronat-tona-81418.html

Das Mafia Banditen Ministerium MTKRS, schützt unverändert keine Kultur Güter, Antike Stätten – “Zone Touristik”

Interessant ist ebenso, das viele sogenannte Adminstrative, Politiker bis heute aktiv sind, ebenso prominent sind, obwohl man zu den ganz grossen Drogen Kartells, rund um die Bytyci Familie, Sahit Muja und vor allem dem legendären „Maestro der Drogen“ gehört: Daut Kadrionovsky, der wohl als Erster Internationaler Drogen Boss, mit neuen falschen Namen und durch Gesichts Operation kaum erkenntlich in „Golem“, bei Durres vor über 10 Jahren festgenommen wurde, wie kurz darauf auch „Sokol Kociu“ in Internationalen Geheimdienst Operationen. Edi Rama (Bruder Olsi Rama, und natürlich direkt Direktor bei den Internationalen Geldwäsche und Drogen Kartells des Georg Soros angestellt) gehört als Partner direkt zu diesen Drogen Kartells, vor 10 Jahren, ebenso Agron Xhafai (in 2001 festgenommen), Bruder des damaligen Bau- und Tourismus Minister, danach Justiz Minister Fatmir Xhafaj, wobei Fatmir Xhafaj, durchaus seriös ist, vor allem Kompent: Vielleicht kann Martin Schulz hier Auskunft geben, denn er ist eng mit diesen Leuten verbunden, ebenso die Joschka Fischer Bande, Gernot Erler, Bodo Hombach, FES – Christoph Zöbel.  Balkan Stabilitäts Pakt, wird in die Geschichte eingehen, als Balkan Korrumpierungs Motor, wie auch die Verurteilung des Ex-Premiers von Rumänien zeigt: Adrian Nastase

Die einzige Deutsche Aussenpolitik auf dem Balkan war: Verbrecher Kartelle fördern und Alles zu korrumpieren, für eigene Lobby Geschäfte. Und über die Partnerschaft des Lobby Vereines DAW, mit der führenden Verbrecher Partei rund um Ilir Meta, ebenso die Langzeit Partnerschaft der FES, mit diesen extremen Verbrecher Kartellen braucht man nicht anfangen, wie über Mafiöse und illegale Parteien Finanzierungen der Mafia und anderen versteckten Aufbauhilfen.

Zur Tradition der FES in Albanien, ein inzwischen gelöschter Artikel!

Wie schrieb schon 1996 der bekannte Autor über diese FES Gestalten: Carla Still, die seit 1992 die deutsche Friedrich-Ebert-Stiftung in Tirana vertritt, wird über die beiden Begriffe gar nicht nachgedacht – sie tun einfach als sinnentleerte Handelsmarken ihren Dienst……….

Von Norbert Mappes-Niediek ZEIT ONLINE 45/1996 S. 17

Die albanische Erneuerung ist gescheitert – unter aktiver Mithilfe des Westens

Carla Still, die seit 1992 die deutsche Friedrich-Ebert-Stiftung in Tirana vertritt, wird über die beiden Begriffe gar nicht nachgedacht – sie tun einfach als sinnentleerte Handelsmarken ihren Dienst.

Details der Bamir Topi Grundstücks Geschäfte, welche er sich zusammen fälscht, weil er nicht Erb berechtigt ist.

URL: http://www.balkanweb.com/index.php?id=111208
Familja Topi: E vërteta e shpifjeve për pronat tona

 
 

(Dërguar më: 12/02/12)

Si një familje fisnike autoktone tiranase, nga më dinjitozet e më të respektuarat në Tiranë e vend, mund edhe të mos merreshim e të mos denjonim qoftë edhe në distancë të komunikonim me një familje me moral të ulët, shpifëse, gënjeshtare deri në absurd e veçanërisht vjedhëse e fallsifikatore si ajo e super të moshuarës Hanke Topi e familjarëve të saj. Por ngaqë në disa numra rresht të “Rilindjes Demokratike” (madje në faqe të parë dhe me tituj të mëdhenj) kemi qenë objekt i një arsenali sulmesh të egra, veçanërisht shpifjeve e trillimeve mjaft të ulëta, të prekur shumë rëndë në nderin dhe dinjitetin e familjes sonë të madhe, jemi të detyruar të mbajmë e të ekspozojmë qëndrimin tonë të përbashket, të të gjithë trashëgimtarëve të Dalip Topit. Për të përfituar sadopak nga emri ynë shumë i mirë, është një dëshirë e vjetër e Hanke Topit dhe e familjarëve të saj, ashtu si bima parazite i ngjishet dhunshëm trungut të shëndetshëm të pemës, të konsiderohen pjesë e trungut tonë të vjetër fisnor, por për fat jemi aq shumë larg e pa ndonjë lidhje çfardo, sa ç’është Sopoti i tyre nga Tirana, autoktonë absolutë të së cilës jemi. Hanka Topi, (165 vjeçe sot, në bazë të një fallsifikimi sa të rëndë aq edhe qesharak të certifikatës familjare) pretendon se qenka ajo që paska sjellë nga Sopoti (Zerqan) në Tiranë, Dalip Topin (gjyshin tonë) dhe se për këtë gjest fisnik e bujar të saj u dashkemi t’i jemi mirënjohës! E gjora grua e stërmoçme dhe e dalë mendsh! Le të verë syzat e të lexojë certifikatën e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile të Bashkisë në baze të rregjistrit themeltar të lagjes Ismail Efendi, Rruga Këlliçi Nr.10 të vitit 1930! Në bazë të saj, Dalip Ibrahim Topi (nëna Tiftire) ka lindur në Tiranë në 26 Nëntor të vitit 1876 e ka vdekur po në Tiranë më 2 Nëntor të vitit 1935. Gjyshi i tij, pra i Dalipit,

……..

http://www.balkanweb.com/gazetav5/newsadmin/preview.php?id=111208

The Albanian President Bamir Topi in court for family propertties, with false documents

The Albanian President Bamir Topi in court for family propertties

According to the Albanian prosecutor, 8 thousand people were killed, in 20 years in Albania for property rights

TIRANE-Finding the right property in Albania is an almost impossible mission. President of the Republic Bamir Topi seems that there is no difference of hundreds of other citizens, when it comes to property. Along with his brother, Flamur Topi, a renowned physician and other members of the family, could not yet recover their property even though four years at the top of the country and in charge of the institution of justice, the High Council of Justice .

Three days ago, the Supreme Court has registered a complaint with the subject property. What makes this particular claim is precisely the fact that among the applicants is located, and President of the Republic, Bamir Topi, his brother Flamur Topi.

The Civil Case as party respondent and has another family lineage, but the adjective ball, and returns Agency Property Compensation of Tirana. The suit has as object the repeal of a decision of the Tirana District ZRKKP.

In this case, the Supreme Court should decide the jurisdiction of this claim. So, if the Court of Tirana, where the family wants the right to property, will continue on reviewing the action or is a matter to be resolved administratively.

comment: Bamir Topi, is involved in other illegal property documents and false documents in the Touristik Park in Durres, with other gangsters from Shiak.

World Bank, over the Land Mafia Gangsters
Sunday, February 5, 2012
The property would be the hidden war in Albania
The problem is not just difficult, but becomes hopelessly by state structures
Panagiotis Barkas
One of the unfulfilled conditions in the process of Albania’s accession course to the European Union, is the solution of ownership, especially on land.

The problem is not just difficult, but becomes hopelessly disepilyto and from the same state structures. A case of the family of President Bamir Topi. The Supreme Court of the country these days hears appeal by Mr. Ball against the State Commission for the Restitution of property, which unfairly removed from the Ball family of eleven a.m. acres of land into a tourist spot outside the capital Tirana. (The Ball family inherit the same point twenty-three acres.).

Die Verbrecher Bande, feiert sich Selber: Nach den Wahlen bgann das grosse WildWest der Anarchie

Die Cepani Mafia, raubte in Durres ohne jedes Dokument Küsten Grundstücke, rodete dor einen Wald in der Currila. Straffrei, weil Cepani sein Chef des Kabinets war.

8 Responses to “Die Familien Bamir Topi und Fatmira Hajdari (Witwe von Azem Hajdari) wurden Grundstücks Legalisierung in Tirana abgelehnt”

 1. Sarah_HrNje sagt:

  Alles überall bekannt, hier aus 2005

  PROJECT ON PREVENTING FAILED STATES:
  ALBANIA

  2005
  PROJECT ON PREVENTING FAILED STATES:
  ALBANIA
  Our Mission
  The National Committee on American Foreign Policy was founded in 1974 by Professor
  Hans J. Morgenthau and others. It is a nonprofit activist organization dedicated to the
  resolution of conflicts that threaten U.S. interests.
  ………..

  Public confidence is essential. Judges should be appointed based on merit. After impartial
  vetting, corrupt or incompetent judges should be removed from the bench. International donors
  should provide funds for equipment, infrastructure, and salaries based on benchmarks for
  reform. To promote accountability, donors should provide resources to local nongovernmental
  organizations (NGOs) that expose incompetence and corruption (e.g., Judicial Watch) and
  support civil society groups that monitor police performance (e.g., People’s Advocate).

  http://www.ncafp.org/articles/05%20Project%20on%20Preventing%20Failed%20States-%20Albania%205-05.pdf

  Honorable Angier Biddle Duke
  Honorable Sol Linowitz
  Honorable Henry A. Kissinger
  Honorable Jeane J. Kirkpatrick
  Robert L. Barbanell
  *Kenneth J. Bialkin, Esq.
  General Wesley K. Clark, USA (Ret.)
  *John V. Connorton, Jr., Esq.
  *Viola Drath
  Anthony Drexel Duke
  TRUSTEES
  BOARD OF ADVISERS
  Dr. Giuseppe Ammendola
  Professor Kenneth J. Arrow
  Professor Bernard E. Brown
  Professor Ralph Buultjens
  Honorable Herman Cohen
  Professor Joseph W. Foxell, Jr.
  Honorable George P. Shultz
  David Rockefeller
  Honorable James A. Baker III
  Right Honorable Margaret Thatcher
  Honorable Thomas R. Pickering
  His Majesty King Hussein
  Honorable Colin L. Powell
  Honorable Richard N. Haass
  NATIONAL COMMITTEE ON
  AMERICAN FOREIGN POLICY, INC.
  FOUNDER – DR. HANS J. MORGENTHAU
  KENNAN AWARD RECIPIENTS
  Honorable George F. Kennan
  Honorable Cyrus R. Vance
  Honorable Paul A. Volcker
  Honorable Richard C. Holbrooke
  Maurice R. Greenberg

 2. groswod sagt:

  Genc Pollo wirft dem Staatspräsidenten Bamir Topi vor, das er gegen Geld Richter Posten besetzte und damit die Verantwortung hat, für diese korrupten und inkompetenten Richter, denn so schlecht war es noch nie in Albanien.

  Wir denken, Genc Pollo hat Recht, aber die haben alle Dreck am Stecken

  Pollo i kthehet duelit me Topin: Ka bërë emërime dhe ka marrë ryshfete

  ARTICLE | 1 SHKURT, 2012 – 15:10

  Para do javësh u bëmë dëshmitarë të një ballafaqimi publik mes Presidentit të Republikës e ministrit të Inovacionit, Genc Pollo. Ishte ky i fundit që bëri një lumë akuzash në adresë të të parit, dhe kreu i shtetit iu përgjigj, duke e ftuar të bënte një denoncim në prokurori; në mos, të jepte dorëheqjen. Genc Pollo nuk don që ta lërë me kaq, dhe kur kanë kaluar disa javë (pse kaq vonë, vallë?), i bën një sulm të dytë. Këtë herë nëpërmjet një shkrimi të publikuar në Panorama. Nuk ka ndërmend, kuptohet, të japë dorëheqjen, dhe nuk tërhiqet nga akuza “mbi ryshfetet që janë marrë në këmbim të emërimeve në gjyqësor”.

  Madje, për të mbështetur pretendimin e vet sjell në vëmendje të publikut një raport ndërkombëtar, ku theksohet e njëjta gjë. Është fjala për një raport të BE-së të njohur me emrin Desterbeck&Loquet e të publikuar në qershor të vitit 2010, ku thuhet diçka veçantërisht e fortë. Thuhet pra ajo që thotë dhe Pollo: “KLD-ja bën emërimet e Gjyqësorit kundrejt ryshfetit”. Shtypit i paska shpëtuar ky “detaj”.

  Artikulli i Pollos ka nerv; ka aq shumë nerv sa gati nuk të besohet se e ka shkruar Pollo. Në një moment fton presidentin që ta hedhë në gjyq (dhe lë të kuptohet: po ia mbajti), në një moment tjetër tregon se nuk mund të rrinte pa huazuar diçka nga bossi i tij, Berisha (“faqezinjtë”, thotë), e në një moment të tretë, mú si një fajkua, i vërsulet Ina Ramës, që jep ‘indulgjenca’ për persona të lidhur me të, majtas e djathtas.

  E.G.

  125 lexime

 3. BuckZiesMutter sagt:

  Die Staatsanwaltschaft ermittelt sogar, weil erneut ein Testament gefälscht wurde, was eine Durres Spezialität ist. Das gefälschte Testament, hat nicht einmal den damaligen notwendigen Präfektur STempel. Einem entfernten Verwandten gehören,diese wertvollen Grundstücke!

  Familja e Topit, kallëzim në Prokurori për vjedhjen e 10 mijë m2 tokë në Linzë

  Leonard Bakillari

  12

  Tiranë Familja e presidentit Bamir Topi denoncon në prokurori marrjen pa të drejtë të një sipërfaqeje toke në Linzë të Tiranës, përmes dokumenteve të falsifikuara. Burime nga organi i akuzës bëjnë me dije se kallëzimi kundër AKKP-së është dorëzuar tre muaj më parë në Prokurorinë e Tiranës nga Fatmir Topi, i cili rezulton të jetë kushëriri i Presidentit. Në kallëzim, trashëgimtarët ligjorë të Dalip Topit, mes të cilëve bën pjesë edhe Bamir Topi, denoncuan falsifikimin e pronësisë për 10 mijë e 300 metra katrorë tokë, ku përfshihet edhe një repart ushtarak. Në kallëzimin penal, familja e Presidentit akuzon një tjetër familje me të njëjtin mbiemër. Për të shpjeguar skemën, Fatmir Topi ka paraqitur në prokurori gjithë dokumentet e pronësisë dhe vendimet e Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave për qarkun e Tiranës. Sipas kallëzimit, në vitin 1997 ky komision i ka njohur të drejtën e pronësisë trashëgimtarëve të Ali Ag Topit për sipërfaqen prej 10 mijë e 302 m2 tokë, që ndodhet brenda vijave kufizuese të fshatit Linzë, Komuna Dajt, Tiranë. I njëjti komision, në vitin 2004 ka vendosur t’u kthejë trashëgimtarëve të Ali Topit sipërfaqen prej 9100 m2 tokë, të ndodhur në të njëjtën zonë. Për të njëjtën pronë kanë shfaqur pretendime edhe trashëgimtarët ligjorë të Dalip Topit, pjesë e të cilëve është edhe familja e Presidentit. Sipas dokumenteve të pronësisë, që disponohen në dosje, familjarët e Topit rezultojnë trashëgimtarë të një sipërfaqeje toke prej 204 mijë m2, ku përfshihet edhe sipërfaqja e tokës që i është kthyer palës kundërshtare, e cila mban të njëjtin mbiemër. Sipas hartave të pronësisë dhe dokumenteve përkatëse, rezulton se brenda kësaj sipërfaqeje toke ndodhet edhe një repart ushtarak, sipërfaqja e të cilit është 28 mijë e 500 m2. Pas këtij kallëzimi, Prokuroria e Tiranës dhe konkretisht njësia “Task Forcë” kanë nisur hetimet, duke marrë në pyetje fillimisht kallëzuesin, shtetasin Fatmir Topi, i cili është i afërm i Presidentit të Republikës. Sipas dëshmisë në prokurori, shtetasi Fatmir Topi thotë se një pjesë të pasurisë së trashëguar, me sipërfaqe 10 mijë e 300 m2 është marrë, sipas tij, në mënyrë të padrejtë nga shtetasi Ismail Topi dhe Hanke Topi, me të cilët nuk kanë lidhjeje farefisnore. Sipas burimeve pranë prokurorisë, mësohet se Ismail dhe Hanke Topi i janë drejtuar Gjykatës së Tiranës në vitin 1997, ku kanë kërkuar njohjen e të drejtës së pronësisë për këtë sipërfaqe. Me vendimin e datës 20 qershor të vitit 1997, Gjykata e Tiranës ka vendosur të njohë si pronar të kësaj toke shtetasin Ali Ag Topi, i cili është gjyshi i Ismail Topit. Por kallëzuesi ka pretenduar në prokurori se Ismail Topi, përfituesi i pronës, ka paraqitur në Gjykatë dokumente të falsifikuara lidhur me gjendjen e trungut familjar, si dhe me dokumentet e pronësisë për tokën e pretenduar. Mbi bazën e këtyre të dhënave, prokuroria ka sekuestruar në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave dokumentacionin, i cili ka shërbyer për njohjen dhe kthimin e pronës së pretenduar nga kundërshtarët e familjes së Presidentit.

  Skema e dyshuar e falsifikimit me tokat në Linzë

  Kërkesa për njohjen e pronës nga trashëgimtarët e Ali Ag Topit është mbështetur në dëshminë e Trashëgimisë nr.5516 Akti, datë 22.08.1997 të Gjykatës së Tiranës, si dhe kërkesën e një prej pretenduesve të tokës, shtetases Hanke Topi. Një nga dokumentet e paraqitura, është edhe certifikata e vdekjes së Ali Topit, i ditëlindjes 15.10.1845 ( regjistri themeltar i fshatit Varosh Nr.1/32 ), e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile të Prefekturës Tiranë. Ky dokument tregon se Ali Topi ka vdekur në datën 15.01.1915 dhe shtetasja Hanke Topi është bashkëshortja e tij. Burime pranë prokurorisë thonë se gjatë verifikimeve të regjistrave të gjendjes civile ka rezultuar se kjo certifikatë nuk është lëshuar nga prefektura dhe dyshohet se është e falsifikuar. Sipas hetimeve të deritanishme rezulton se përfituesit e tokës për të cilën ka pretendime edhe familja e Presidenti, nuk ka asnjë lidhje familjare apo farefisnore me ish-pronarin Ali Ag Topi.
  http://www.mapo.al/?p=5324

 4. Sarah_HrNje sagt:

  5 Shkurt, 2012 Aktualitet | nga AMA-News
  Xhemal Kapllani: Nusja e dajës, Hanke Topi, ka mashtruar me pronësinë
  Nga Artur Llana

  Shkrimet e ditëve të fundit në gazetën RD, ku 93 vjeçarja Hanke Topi akuzon Presidentin se i ka marrë pronat, duket se kanë zbuluar një tjetër skandal që ka të bëjë që nga mohimi i pronësisë për pjesëtarët e trungut deri te marrja e hipotekës së pronës në vitin ‘97 dhe mbajtja fshehur e saj për 15 vite. Ndërsa ka dashur të sensibilizojë opinionin për pronat që i rrezikohen, Hanke Topi ka rihapur edhe skandalin e mohimit të pronës brenda fisit të saj.
  http://www.ama-news.al/2012/02/xhemal-kapllani-nusja-e-dajes-hanke-topi-ka-mashtruar-me-pronesine/

 5. admin sagt:

  Arjan Madhi: Topi got his properties; he did nothing for the rest of the former owners

  Details
  Published on Friday, 09 March 2012 20:01
  Written by SOT NEWS
  Hits: 8
  Former Republican Party lawmaker Arjan Madhi commented after President Bamir Topi’s declaration, made a few days ago, that the issue of the ownerships has been dragged by the interests of Albanian politics. Madhi said that Topi did nothing for the restitution. According to him, the behavior of the President is a politically hypocritical behavior to capitalize on the issue. Madhi said:

  ‘Above all stances and declarations on the topic, there is an obvious politically hypocritical behavior to capitalize on by individuals and parties who, to say the least, have silenced and have voted and approved laws against the universal right to property. I have noticed different stances by mister Topi as regards the issue of laws approved at the Parliament of Albania, on the topic of real estate properties. As a President, Topi has been obliged to act in a strict framework, which has required him take a constitutional approach concerning drafts or laws approved by the Parliament of Albania.

 6. admin sagt:

  Bamir Topi, nimmt zu den aktuellen Problemen Stellung und auch zu seinen Grudstücks problemen

 7. Zogaj Leku sagt:

  “Kushërinjtë” e Presidentit, me dokumente false

  Familja e Hanke Topit, me certifikata pronësie të falsifikuara

  Familja e Hanke Topit, që pretendon një pronë prej 10 mijë e 300 metrash katrorë në periferi të Tiranës, ka përdorur një certifikatë pronësie false në gjykatë. Prokuroria ka zbuluar se “kundërshtarët” e pronave të fisit të Presidentit Bamir Topi, kanë falsifikuar certifikatën e trungut familjar dhe ky dokument, sipas akuzës, ka përmbajtje të rreme dhe nuk ka dalë nga zyrat e komunës. Dokumentet që ndodhen në dosjen gjyqësore të arkivit të gjykatës, faktojnë se në bazë të kësaj certifikate të rreme, Hanke Topi ka arritur të fitojë me gjyq në vitin 1997 truallin në fjalë në Linzë të Komunës Dajt.

  “Kushërinjtë” e Presidentit kanë përdorur këto dokumente për regjistrimin e pronës. Nga ana tjetër, të afërmit e kreut të shtetit pohojnë se pretendentët e kësaj prone kanë qenë nga Ndroqi dhe shumë vite para është zhvendosur në repartin ushtarak që ndodhej në Qesarak, aty ku janë pronat e familjes. “Në bazë të ligjit, të drejtën e privatizimit e ka pronari i truallit dhe jo zaptuesit”, thuhet në kallëzim.

  Duket se çështja e pronave e familjes presidenciale Topi është kthyer në një objekt sulmi nga mazhoranca. Problemet dhe kundërshtitë politike kanë zbritur deri në marrëdhëniet familjare.

  Gazeta “Shqip” ka siguruar disa nga aktet gjyqësore, ku faktohet i gjithë kalvari i kësaj çështjeje, që nga regjistrimi në prokurori e deri te gjykimi aktual, ku disa persona janë marrë të pandehur për falsifikim dokumentesh. Hetimet për këtë çështje kanë nisur në Prokurorinë e Tiranës, e cila faktoi këto falsifikime, madje doli në përfundimin se familja e Hanke Topit ka përdorur shumë dokumente false.

  http://www.gazeta-shqip.com/aktualitet/e2be9e62310ed60662837a02906f1495.html

  Und S. Kononi, da ist sowieso Alles gefälscht und zwar in den Staats Archiven, wo man identisch altes Papier beschriftete, stempelte , nur war die Tinte 50 Jahre neuer als das Papier.

  Pronat e gjyqtarit Konomi, kundërshtari në gjykatë për falsifikim dokumentesh

  http://www.gazeta-shqip.com/aktualitet/6029e904617664669b7cfd7703578437.html

 8. Zogaj Leku sagt:

  Die Richterin Fatmir Hajdari, hat sich umfangreiche Immobilien mit gefälschten Grundstücks Urkunden angeeignet, wobei gefälschte Urkunden in Tirana bereits für nichtig erklärt wurden.

  Der Kollege in Durres: Shpëtime Pitaku,hat in Durres, eine Zahnarzt Klinik, 5 Lokale, Alles illegal gebaut mit der Deligorja Mafia des Edi Rama

  Gjyqtarja e Apelit Tiranë, Fatmira Hajdari, rezulton se së bashku me djalin e saj, Kirjald Hajdari, katër vite më parë, ka lidhur një kontratë për një pallat 10-katësh, i ndërtuar mbi një truall me sipërfaqe 890 m2. Nuk ka të dhëna mbi vlerën e kontratës dhe vendin e ndërtesës, por në vitet e fundit, ish-bashkëshortja e Azem Hajdarit dhe djali i saj, kanë nisur të shesin apartamente. Fatmira Hajdari dhe djali i saj kanë marrë edhe një ambient me qira pranë Qytetit Studenti me sipërfaqe 280 m2.

  Për rikonstruksionin e këtij ambienti ata kanë marrë një kredi të pazakontë në 2007, me vlerë 19 000 000 lekë. Në deklaratën e pasurisë thuhet se këstet e kredisë po i shlyen djali nga të ardhurat e lokalit Barë-Kafe, por nuk dihet se me çfarë dokumentacioni ligjor e kanë justifikuar këtë kredi. Po ashtu, djali Kirjald Hajdari, përveç lokalit, është administrator dhe ortak i vetëm i kompanisë “TK”, ndërsa ka blerë edhe një dyqan pranë Ambasadës Amerikane.

  Duket e çuditshme se si djali i Fatmira Hajdari, i ri në moshë dhe që ka punuar vetëm pak kohë në Bashkinë e Tiranës, kur kjo e fundit drejtohej nga Lulzim Basha, të posedojë të gjitha këto pasuri dhe transaksione bankare. Ndërkaq, gjyqtarja pranë Gjykatë së Durrësit, Shpëtime Pitaku, posedon pesë lokale dhe klinikë dentare, biznese të cilat i ka dhënë me qira.

  http://shqiptarja.com/home/1/ekskluzive-bizneset-e–uditshme-t–gjyqtar-ve-dhe-prokuror-ve-437185.html