Archive for Januar, 2012

Die Familien Bamir Topi und Fatmira Hajdari (Witwe von Azem Hajdari) wurden Grundstücks Legalisierung in Tirana abgelehnt

Montag, Januar 30th, 2012

Fatmir Hajdari, in einem neuen Interview, erzählt selber das sie die Schule abgebrochen hat, mit Azem Hajdari verheiratet wurde und heute Verfassungs Richterin ist?! Albanien und die korrupten und inkompetenten Richter, wobei Fatmir Hajdari nur ein Beispiel ist.
Genc Pollo wirft dem Staatspräsidenten Bamir Topi vor, das er gegen Geld Richter Posten besetzte und damit die Verantwortung hat, für diese korrupten und inkompetenten Richter, denn so schlecht war es noch nie in Albanien.

Wir denken, Genc Pollo hat Recht, aber die haben alle Dreck am Stecken

Pollo i kthehet duelit me Topin: Ka bërë emërime dhe ka marrë ryshfete

Wohl alle Politker sind inzwischen in illegale Grundstücks Besetzungen und in spätere Legalisierung verwickelt. Beide Familien sind nicht aus Tirana. Bamir Topi,  und praktisch alle PD Gestalten auch Gazmend Oketa, LSI, SP Politiker sind in Durres, ebenso in Grundstücks Diebstahl, Besetzung, illegale Bebauung, Umwelt Vernichtung, wie Ignorierung aller Bau Gesetze verstrickt. Man geht dann zum nächsten Richter, bis man einen gefälligen Richter findet, der etwas bestätigt, obwohl sowas ebenso keinem EU Recht entspricht. Ebenso werden solche Gerichtsurteile auch nach Albanischen Recht, nicht mehr akzeptiert, weil die gekauften Zeugen, Richter inzwschen seit 1998, zum Haupt Geschäft der Albanischen Land Mafia geworden ist. Man arbeitet mit fiktiven Nord Zypern Firmen, für die Geldwäsche, als Investoren, im gesamten Balkan.

Gegen Bamir Topi, ermittelt die Staatsanwaltschaft, wegen Urkunden Fälschung, weil er sich mittels einer Fälschung, als entfernter Verwandter und einem Testament (übliche Methode der Durres Mafia) zum Erben machte, aber dieses Dokument keinen Präfektur Stempel trug, noch in Original Akten erwähnt ist. Ein entfernt Verwandter, ist der richtige Erbe und schon 1997, auch von Gerichten anerkannt worden, was die Land Mafia sowieso nicht interessiert. MAPO.org Bericht Es gibt noch andere Grundstücke, wo Agim Hoxha aus Shiak und Bamir Topi, illegale Steinmauern gezogen haben, welche sogar auf uralten Militär Gelände (ab 1912)ebenso stehen und wo nie jemand einen Anspruch geltend machte, im Touristik Park in der Currila, nördlich des Ex-Militär Stützpunktes.

 

The Albanian President Bamir Topi in court for family propertties

According to the Albanian prosecutor, 8 thousand people were killed, in 20 years in Albania for property rights

TIRANEFinding the right property in Albania is an almost impossible mission. President of the Republic Bamir Topi seems that there is no difference of hundreds of other citizens, when it comes to property. Along with his brother,Flamur Topi, a renowned physician and other members of the family, could not yet recover their property even though four years at the top of the country and in charge of the institution of justice, the High Council of Justice .

Three days ago, the Supreme Court has registered a complaint with the subject property. What makes this particular claim is precisely the fact that among the applicants is located, and President of the Republic, Bamir Topi, his brother Flamur Topi.

The Civil Case as party respondent and has another family lineage, but the adjective ball, and returns Agency Property Compensation of Tirana. The suit has as object the repeal of a decision of the Tirana District ZRKKP.

In this case, the Supreme Court should decide the jurisdiction of this claim. So, if the Court of Tirana, where the family wants the right to property, will continue on reviewing the action or is a matter to be resolved administratively.

Presidenti Topi në gjykata për pronat
http://www.balkanweb.com/gazetav5/newsadmin/preview.php?id=110554
(Dërguar më: 30/01/12) Klodiana Lala

Të gjesh të drejtën e pronës në Shqipëri është një mision thuajse i pamundur. Ecejaket në dyert e gjykatave nuk kanë të sosur. Qindra qytetarë çdo ditë rropaten këtyre dyerve me shpresën se një ditë do të mund të marrin pronat e tyre, që në shumicën e rasteve janë ‚pushtuar‘ nga të ardhurit nga rrethet. E në raste të tjera, përmes akteve korruptive, janë tjetërsuar dhe kaluar në duart e më të „fortëve“. Rruga e gjatë dhe sfilitëse i detyron shumë prej tyre të ndalin hapin, në pamundësi për të pasur atë që u takon. Ka shumë që vendosin të vetëvriten, apo të vetëhidhen nga katet e larta të pallateve, madje duke marrë me vete dhe fëmijët. Ka të tjerë që vendosin të vrasin në emër të pronës. Fenomeni është shqetësues. Bëhet akoma dhe më i tillë, kur sheh së në mesin e qindra çështjeve që ndodhen në gjykata, në njërën prej tyre, paditës është dhe i pari i vendit tonë. Presidenti i Republikës z.Bamir Topi duket se nuk ka asnjë dallim nga qindra qytetarët e tjerë, kur vjen fjala tek prona. Së bashku me të vëllanë, Flamurin, një mjek i njohur dhe pjesëtarë të tjerë të familjes Topi, nuk ka mundur ende të rimarrë pronat edhe pse prej katër vitesh ndodhet në krye të vendit dhe në krye të institucionit të drejtësisë, Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Tri ditë më parë, një çështje që ka lidhje me numrin një të shtetit shqiptar, ka mbërritur në Gjykatën e Lartë. Në objektin e padisë kërkohet „shfuqizimi i vendimit nr.203, datë 26.06.2009 të Zyrës Rajonale të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave (ZRKKP) të Qarkut Tiranë; Pezullimi i ekzekutimit të aktit administrativ dhe veprimeve me pronën të ZVRPP Tiranë“. Çështja në thelb lidhet me shumë me anën procedurale. Pala kundërshtare e familjes së kreut të shtetit ka kërkuar në Gjykatën e Tiranës, e cila po shqyrton çështjen në themel, që të mos e pranojë për gjykim padinë dhe ta nxjerrë jashtë juridiksionit, pasi është një çështje që zgjidhet në rrugë administrative. Pra, sipas të paditurve, i përket AKKP-së të vendosë për kërkesat e tyre. Gjykata e Lartë pritet ta marrë së shpejti në shqyrtim këtë çështje dhe të vendosë nëse Gjykata e Tiranës do të vazhdojë gjykimin për pronat që pretendon familja e Presidentit apo ta ndërpresë atë.
Dosja në gjykatë
Tri ditë më parë, në Gjykatën e Lartë është regjistruar një padi me objekt pronësinë. Ajo çfarë e bën të veçantë këtë padi është pikërisht fakti se në mesin e paditësve ndodhet dhe Presidenti i Republikës, Bamir Topi, vëllai i tij, Flamur Topi dhe nipi, Ivi Topi. Çështja civile mban nr. 31001-00189-00-2012 dhe si palë të paditur ka trashëgimtarët e një familje tjetër, po me mbiemër Topi, si dhe Agjencinë e kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë. Padia ka si objekt shfuqizimin e një vendimi të ZRKKP të Qarkut Tiranë. Në këtë rast, Gjykata e Lartë duhet të vendosë për juridiksionin e kësaj padie. Pra, nëse Gjykata e Tiranës, ku familja Topi kërkon të drejtën e pronës, do të vazhdojë më shqyrtimin e padisë apo është një çështje që duhet të zgjidhet në rrugë administrative.
Procesi në shkallë të parë
Pesë muaj më parë, trashëgimtarët e familjes së presidentit, i janë drejtuar Gjykatës së Tiranës me një padi civile përmes së cilës kërkojnë shfuqizimin e vendimit nr.203 datë 26.06.2009 të ZRKKP Qarku Tiranë. Përmes këtij vendimi, ZRKKP-ja një sipërfaqe të madhe pronë që ndodhet në verilindje të Tiranës, ia ka të drejtën e pronësisë një familje tjetër po me mbiemër Topi, tashmë palë e paditur në proces. Gjykatësja Fatmira Hajdari, e cila po shqyrton çështjen, me qëllim garantimin e një gjykimi të drejtë dhe të paanshëm vendosi të bëjë tërheqjen e dosjes pranë AKKP-se që është shprehur me vendimin nr.203, datë 26.06.2009, dosjes pranë AKKP-së lidhur me vendimin nr.443 date 24.08.2000. Gjithashtu pjesë e fashikullit të gjykimit do të bëhen dhe dosja gjyqësore nr.3011 vendimi datë 20.06.1997, ku vërtetohet fakti juridik i pronësisë që i përket Ali Topit dhe dosjen gjyqësore me nr.948 vendimi date 19.03.2001 se vërtetimit të faktit juridik të pronësisë që i përket Dalip Topit. Seanca e radhës pritet të zhvillohet të me 31 janar 2012.

Fatmira Hajdari
Fatmira Hajdari: Richterin am Verfassungs Gericht in Tirana. Witwe des Azem Hajdari!

Dies zu Interessen Konflikten von Richtern, siehe auch der Fall, des Mafia Richters S. Kononi, den man in die Luft gesprengt hat mit seinen Hunderten gestohlenen Hektar Land, mit gefälschten Papieren. Mit Ausnahme von den wenigen Grundstücke Dokumenten der „Zone Touristik“ nach Gesetz 7655, einigen Hunderten bestätigten Antiken Dokumenten ist Alles ansonsten gefälscht in Albanien rund um Grundstücke.

Familja Hajdari
me Hipotekën në gjyq

Fatmira Hajdari, bashkëshortja e të ndjerit Azem Hajdari, kërkon pronësinë e një sipërfaqe toke prej 390 metra katror, e cila dikur ka qënë shtrati i një vije rjedhëse uji, por nga largimi i ujit, sipërfaqes së mbetur të tokës tashmë duket se i ka dalë si pronare gjyqtarja Fatmira Hajdari. Kjo e fudit këtë sipërfaqe toke ka tentuar ta rregjistrojë në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, por ky institucion nuk ka pranuar ta rregjistrojë.

Nuk dihet me saktësi se në çfarë periudhe kohore gjyqtarja Hajdari, ka filluar procedurat për rregjistrimin e kësaj pronë në emër të familjes së saj, por ajo që tashmë ka dalë në dritë është se gjyqtarja ka hapur një proces gjyqësor civil, nga ku kërkon detyrimin e institucionit të lartpërmendur që ta rregistrojë sipërfaqen prej 390 metra katror në emër të familjes së saj.

Padia është rregjistruar në sekretarinë e gjykatës në 20 janar të këtij viti dhe se paditësat janë katër anëtarët e familjes, djali i vogël Azem Hajdari, Fatmira Hajdari, Kirjald Hajdari dhe Rudina Hajdari. Ndërsa objekti ligjor i padisë civile, është kundërshtimi i refuzimit të miratimit të regjistrimit të pasurisë së paluajtshme, detyrimin e ZVRPP të regjistrojë pasurinë tokë me sipërfaqe 390 m2 të liruar nga largimi i rrjedhës së ujit.

I pyetur rreth kësaj çështje, gjyqtari që ka në shqyrtim dosjen Shkëlqim Mustafa ka deklaruar se momentalisht gjykimi është në fazën fillestare dhe se nuk mund të shprehet me shumë siguri, por shton se ekziston një dispozitë ligjore në Kodin Civil që parashikon se në rastet kur përfitohet sipërfaqe tokësore nga largimi i vijës së ujit, që mund të jetë lumë, ose përrua, pronësia mbi tokën i kalon pronarit të pronës që është kufizuese me sipërfaqen tokësore të mbetur nga largimi I ujit. Pritet që shumë shpejt, palët e përfshira në procesin gjyqësor të paraqiten me prova në gjykatë, ku dhe do bëhet përballja ligjore. ah/shqiptarja.com/

Dei Familie Azem Hajdari, der für die Weiterführung der Nord Albanischen Verbrecher Kartelle stand, rund um den Haklaj Clan in Tropoje, mit Waffen Lieferungen in den Kosovo ab dem Strauss Besuch 1987. ebenso für Treibstoff Schmuggel, während dem UN-Embargo ab 1994, wir Fatmir Mediu, Bashkim Kopliku, Salih Berisha.

Andere Mafiöse Legalisierugen, der Politiker, welche bereits illegal gebaut haben!

update: 12.2.2012: die Story wird nun zur Schlagzeile, weil man die Fakten zusammen gestellt hat, wie sich Bamir Topi mit Fälschungen in Besitz von Grundstücken brachte.

Familja Topi: E vërteta e shpifjeve për pronat tona
 
Familja Topi: E vërteta e shpifjeve për pronat tonaSi një familje fisnike autoktone tiranase, nga më dinjitozet e më të respektuarat në Tiranë e vend, mund edhe të mos merreshim e të mos denjonim qoftë edhe në distancë të komunikonim me një familje me moral të ulët, shpifëse, gënjeshtare deri në absurd e veçanërisht vjedhëse e fallsifikatore si ajo e super të moshuarës Hanke Topi e familjarëve të saj. Por ngaqë në disa numra rresht të “Rilindjes Demokratike” (madje në faqe të parë dhe me tituj të mëdhenj) kemi qenë objekt i një arsenali sulmesh të egra, veçanërisht shpifjeve e trillimeve mjaft të ulëta, të prekur shumë rëndë në nderin dhe dinjitetin e familjes sonë të madhe, jemi të detyruar të mbajmë e të ekspozojmë qëndrimin tonë të përbashket, të të gjithë trashëgimtarëve të Dalip Topit. Për të përfituar sadopak nga emri ynë shumë i mirë, është një dëshirë e vjetër e Hanke Topit dhe e familjarëve të saj, ashtu si bima parazite i ngjishet dhunshëm trungut të shëndetshëm të pemës, të konsiderohen pjesë e trungut tonë të vjetër fisnor, por për fat jemi aq shumë larg e pa ndonjë lidhje çfardo, sa ç’është Sopoti i tyre nga Tirana, autoktonë absolutë të së cilës jemi. Hanka Topi, (165 vjeçe sot, në bazë të një fallsifikimi sa të rëndë aq edhe qesharak të certifikatës familjare) pretendon se qenka ajo që paska sjellë nga Sopoti (Zerqan) në Tiranë, Dalip Topin (gjyshin tonë) dhe se për këtë gjest fisnik e bujar të saj u dashkemi t’i jemi mirënjohës! E gjora grua e stërmoçme dhe e dalë mendsh! Le të verë syzat e të lexojë certifikatën e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile të Bashkisë në baze të rregjistrit themeltar të lagjes Ismail Efendi, Rruga Këlliçi Nr.10 të vitit 1930! Në bazë të saj, Dalip Ibrahim Topi (nëna Tiftire) ka lindur në Tiranë në 26 Nëntor të vitit 1876 e ka vdekur po në Tiranë më 2 Nëntor të vitit 1935.

…..

• FATMIR ALI TOPI
• GËZIM ALI TOPI
• QANIE ALI
GJOLEKA (TOPI)
• SHPRESA ALI
PESJAKA (TOPI)
• MELIHA TOPI
• INDRIT TOPI
• SONILA PLASA
• SUZANA BAKALLI
(KRAJA)
• QERAMA
BAKALLI (REÇI)
• EDMONDA
BAKALLI (KAVAJA)
• EDMOND BAKALLI
• ALTIN BAKALLI
• DALIP IBRAHIM TOPI
• NURI VORPSI
• DONALD VORPSI
• VOLTAN VORPSI
• LIRI IBRAHIM
ÇARÇANI (TOPI)
• NAFIJE IBRAHIM
HOXHA (TOPI)
• VIOLETA TOPI
• AIDA ENVER
BEJTULLAI (TOPI)
• NERMIN ENVER
HABIBI (TOPI)
• FIQIRETE TOPI
• IBRAHIM
RAMAZAN TOPI
• SOKOL RAMAZAN TOPI
• ILIRA MENERI
(ALIMEHMETI)
• TEUTA HOXHA
(ALIMEHMETI)
• REZARTA VERO
(ALIMEHMETI)
• FLAMUR
MYRTEZA TOPI
• BAMIR MYRTEZA TOPI
• IRMA PASKAL TOPI
• IVI MENTOR TOPI

http://www.balkanweb.com/kryesore/1/familja-topi-e-verteta-e-shpifjeve-per-pronat-tona-81418.html

Das Mafia Banditen Ministerium MTKRS, schützt unverändert keine Kultur Güter, Antike Stätten – “Zone Touristik”

Interessant ist ebenso, das viele sogenannte Adminstrative, Politiker bis heute aktiv sind, ebenso prominent sind, obwohl man zu den ganz grossen Drogen Kartells, rund um die Bytyci Familie, Sahit Muja und vor allem dem legendären „Maestro der Drogen“ gehört: Daut Kadrionovsky, der wohl als Erster Internationaler Drogen Boss, mit neuen falschen Namen und durch Gesichts Operation kaum erkenntlich in „Golem“, bei Durres vor über 10 Jahren festgenommen wurde, wie kurz darauf auch „Sokol Kociu“ in Internationalen Geheimdienst Operationen. Edi Rama (Bruder Olsi Rama, und natürlich direkt Direktor bei den Internationalen Geldwäsche und Drogen Kartells des Georg Soros angestellt) gehört als Partner direkt zu diesen Drogen Kartells, vor 10 Jahren, ebenso Agron Xhafai (in 2001 festgenommen), Bruder des damaligen Bau- und Tourismus Minister, danach Justiz Minister Fatmir Xhafaj, wobei Fatmir Xhafaj, durchaus seriös ist, vor allem Kompent: Vielleicht kann Martin Schulz hier Auskunft geben, denn er ist eng mit diesen Leuten verbunden, ebenso die Joschka Fischer Bande, Gernot Erler, Bodo Hombach, FES – Christoph Zöbel.  Balkan Stabilitäts Pakt, wird in die Geschichte eingehen, als Balkan Korrumpierungs Motor, wie auch die Verurteilung des Ex-Premiers von Rumänien zeigt: Adrian Nastase

Die einzige Deutsche Aussenpolitik auf dem Balkan war: Verbrecher Kartelle fördern und Alles zu korrumpieren, für eigene Lobby Geschäfte. Und über die Partnerschaft des Lobby Vereines DAW, mit der führenden Verbrecher Partei rund um Ilir Meta, ebenso die Langzeit Partnerschaft der FES, mit diesen extremen Verbrecher Kartellen braucht man nicht anfangen, wie über Mafiöse und illegale Parteien Finanzierungen der Mafia und anderen versteckten Aufbauhilfen.

Zur Tradition der FES in Albanien, ein inzwischen gelöschter Artikel!

Wie schrieb schon 1996 der bekannte Autor über diese FES Gestalten: Carla Still, die seit 1992 die deutsche Friedrich-Ebert-Stiftung in Tirana vertritt, wird über die beiden Begriffe gar nicht nachgedacht – sie tun einfach als sinnentleerte Handelsmarken ihren Dienst……….

Von Norbert Mappes-Niediek ZEIT ONLINE 45/1996 S. 17

Die albanische Erneuerung ist gescheitert – unter aktiver Mithilfe des Westens

Carla Still, die seit 1992 die deutsche Friedrich-Ebert-Stiftung in Tirana vertritt, wird über die beiden Begriffe gar nicht nachgedacht – sie tun einfach als sinnentleerte Handelsmarken ihren Dienst.

Details der Bamir Topi Grundstücks Geschäfte, welche er sich zusammen fälscht, weil er nicht Erb berechtigt ist.

URL: http://www.balkanweb.com/index.php?id=111208
Familja Topi: E vërteta e shpifjeve për pronat tona

 
 

(Dërguar më: 12/02/12)

Si një familje fisnike autoktone tiranase, nga më dinjitozet e më të respektuarat në Tiranë e vend, mund edhe të mos merreshim e të mos denjonim qoftë edhe në distancë të komunikonim me një familje me moral të ulët, shpifëse, gënjeshtare deri në absurd e veçanërisht vjedhëse e fallsifikatore si ajo e super të moshuarës Hanke Topi e familjarëve të saj. Por ngaqë në disa numra rresht të “Rilindjes Demokratike” (madje në faqe të parë dhe me tituj të mëdhenj) kemi qenë objekt i një arsenali sulmesh të egra, veçanërisht shpifjeve e trillimeve mjaft të ulëta, të prekur shumë rëndë në nderin dhe dinjitetin e familjes sonë të madhe, jemi të detyruar të mbajmë e të ekspozojmë qëndrimin tonë të përbashket, të të gjithë trashëgimtarëve të Dalip Topit. Për të përfituar sadopak nga emri ynë shumë i mirë, është një dëshirë e vjetër e Hanke Topit dhe e familjarëve të saj, ashtu si bima parazite i ngjishet dhunshëm trungut të shëndetshëm të pemës, të konsiderohen pjesë e trungut tonë të vjetër fisnor, por për fat jemi aq shumë larg e pa ndonjë lidhje çfardo, sa ç’është Sopoti i tyre nga Tirana, autoktonë absolutë të së cilës jemi. Hanka Topi, (165 vjeçe sot, në bazë të një fallsifikimi sa të rëndë aq edhe qesharak të certifikatës familjare) pretendon se qenka ajo që paska sjellë nga Sopoti (Zerqan) në Tiranë, Dalip Topin (gjyshin tonë) dhe se për këtë gjest fisnik e bujar të saj u dashkemi t’i jemi mirënjohës! E gjora grua e stërmoçme dhe e dalë mendsh! Le të verë syzat e të lexojë certifikatën e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile të Bashkisë në baze të rregjistrit themeltar të lagjes Ismail Efendi, Rruga Këlliçi Nr.10 të vitit 1930! Në bazë të saj, Dalip Ibrahim Topi (nëna Tiftire) ka lindur në Tiranë në 26 Nëntor të vitit 1876 e ka vdekur po në Tiranë më 2 Nëntor të vitit 1935. Gjyshi i tij, pra i Dalipit,

……..

http://www.balkanweb.com/gazetav5/newsadmin/preview.php?id=111208

The Albanian President Bamir Topi in court for family propertties, with false documents

The Albanian President Bamir Topi in court for family propertties

According to the Albanian prosecutor, 8 thousand people were killed, in 20 years in Albania for property rights

TIRANE-Finding the right property in Albania is an almost impossible mission. President of the Republic Bamir Topi seems that there is no difference of hundreds of other citizens, when it comes to property. Along with his brother, Flamur Topi, a renowned physician and other members of the family, could not yet recover their property even though four years at the top of the country and in charge of the institution of justice, the High Council of Justice .

Three days ago, the Supreme Court has registered a complaint with the subject property. What makes this particular claim is precisely the fact that among the applicants is located, and President of the Republic, Bamir Topi, his brother Flamur Topi.

The Civil Case as party respondent and has another family lineage, but the adjective ball, and returns Agency Property Compensation of Tirana. The suit has as object the repeal of a decision of the Tirana District ZRKKP.

In this case, the Supreme Court should decide the jurisdiction of this claim. So, if the Court of Tirana, where the family wants the right to property, will continue on reviewing the action or is a matter to be resolved administratively.

comment: Bamir Topi, is involved in other illegal property documents and false documents in the Touristik Park in Durres, with other gangsters from Shiak.

World Bank, over the Land Mafia Gangsters
Sunday, February 5, 2012
The property would be the hidden war in Albania
The problem is not just difficult, but becomes hopelessly by state structures
Panagiotis Barkas
One of the unfulfilled conditions in the process of Albania’s accession course to the European Union, is the solution of ownership, especially on land.

The problem is not just difficult, but becomes hopelessly disepilyto and from the same state structures. A case of the family of President Bamir Topi. The Supreme Court of the country these days hears appeal by Mr. Ball against the State Commission for the Restitution of property, which unfairly removed from the Ball family of eleven a.m. acres of land into a tourist spot outside the capital Tirana. (The Ball family inherit the same point twenty-three acres.).

Die Verbrecher Bande, feiert sich Selber: Nach den Wahlen bgann das grosse WildWest der Anarchie

Die Cepani Mafia, raubte in Durres ohne jedes Dokument Küsten Grundstücke, rodete dor einen Wald in der Currila. Straffrei, weil Cepani sein Chef des Kabinets war.

Sprengstoff Anschlag auf ein Spiel Casino in Shkoder, und die alte Verbindung zur Italienischen Mafia rund um Spiel Casinos

Montag, Januar 30th, 2012

Der höchste Britische Staatsanwalt: Keir Starmer, besucht für 2 Tage Albanien, weil die Britten, mit den tradionellen Plünderungs- Mord- und Drogen Clans, ein erhebliches Problem haben, wie überall in der Welt, wo identisch diese Banden in Albanien die Real Estage Betrugs Maschinerie am laufen halten, Landraub, Mord- Drogen Handel, Betrug als Partner der Politiker zur sogenannten „Gast Freundschaft“ gehört, in einem Monstrum eines Staates, mit Null Funktion der Institutionen.

Vor einem Jahr, wurde der Super Mafia Boss, der „Sacra Corona Unita“ dem uralt Verbündeten der Albanischen Mafia und der Apulischen Mafia nach Italien ausgeliefert. Albino Prutentino, spielte eine besonders wichtige Rolle auch beim Zigaretten Schmuggel mit der Montenegrinischen Mafia mit Dukanovic und seinen Partnern. Mindestens seit fast 30 Jahren, gab es diese Verbindung der Apulischen und Albanichen Mafia bereits, als Devisen Bringer auch unter Enver Hoxha, weil Nautische Informationen vor den Nachts fahrenden Schnell Booten schon damals warnten.

Engste Verbindungen, direkt zur Albanischen Regierung, ebenso zu Fatos Nano, Ilir Meta und dem hoch kriminellen Lefter Koka Clan in Durres, welche u.a. direkt beim Neuen Museum ebenso ein Spiel Casino haben, im Königs Schloss von Durres, ein Spiel Casino vor Jahren planten. Menschen Schmuggel, organisiert von Polizei Chefs, gehörte zü 100% zur Geschäfts Idee, des PM Ilir Meta und Fatos Nano.

In einem neuen Bericht bei der DW, der Weltbank Bericht über die Grundstücks Räubereien, wo Alles gefälscht wird von der Politik und nun 530 Bürger vor dem EU-Menschenrechtshof Klage führen.

Die Familie der Ministerin Majlinda Bregu, ist direkter Partner des verhafteten Super Italienischen Mafia Bosses Albino Prutentio

bregu sacra Corona Unita daniele Vicientino

Die Fakten Lage ist ganz klar, da kann die Ministerin noch so viel Unfug erzaehlen (Stellungsnahme von Majlinda Bregu, die natuerlich abgestreitet wie es Tradition ist, aber die Handels Register Auszuege, sagen etwas Anderes)und den Namen ihrer Schwester Ornela, welche mit Ervis Gjecaj liert istn verdrehen und sogar den Namen aus dem Handels Register loeschen lassen. Ervis Gjecaj, ist nun mal der Schwager der Ministerin Bregu, wo man sowieso fragen muss, wie bei anderen sogenannten Minister, was diese Leute ueberhaupt machen. Heute wurde ebenso abgehoerte Gespraeche mit dem ebenso verhafteten Apulischen Chef Daniele Vicientino veroeffentlicht. Die Interpol Aktion “Calipso“.

Bregu Schwestern Albanien

Ministerin Majlinda Bregu und ihre Schwester Ornela, welche mit Ervis Gjecaj, dem Super Mafia Boss geschaeftlich mit Albino Prutentio verbunden ist.

bregu mafioes

Spiel Casinos sind in den Zeiten der Verarmung eines Volkes, eine der wenigen Geschäfts Grundlagen, welche noch einen Aufschwung haben, denn 60% aller Albanischen Firmen und Geschäfte, sind Lokale, Restaurants und fast immer illegal gebaut. Das ist keinerlei Wirtschafts Grundlage für ein Land, denn alle Ratschläge, Hinweise, Vorlagen, wie eine Wirtschaft, oder der Tourismus funktioniert, wird von einer Idioten Klasse, ohne Bildung und Verstand komplett ignoriert und geht in einem Kommunistischen PR Sumpf der Propaganda unter.

2012.01.29 16.23
Shkodra, TNT Glücksspiel Räumlichkeiten
Eine große Menge an explosivem Material nicht in einem lokalen Gaming in der Stadt Lac Dejes Vau entschieden worden. Es war 01.00 Uhr Sonntag, wo nicht identifizierte Personen gesetzt wird eine kleine Menge von TNT Sprengstoff in der Glücksspiel-Gelände „Apex“, von den Bürgern mit den Initialen B. im Besitz A, 27, wohnhaft in der Nachbarschaft „Partizan“, Shkodra Stadt.

Die Bar ist in der Stadt Lac Dejes Vau in Shkodra und als Folge der Explosion beschädigt Fenster ein Fenster, Außentür des Gebäudes und ein Metallgitter entfernt.

Damage beim Menschen wurde nicht, da zu diesem Zeitpunkt Bar war geschlossen. Gelernt, dass die Autoren haben die Fensterscheiben zerbrochen und warf explosive Material im Inneren.

Wir sind auf eine vollständige Erklärung der Umstände des Ereignisses arbeiten, Identifizierung und Festnahme der Täter. Eines der Rennen, die von der Polizei untersucht wird, ist die vorsätzliche Zerstörung von Eigentum durch die Konkurrenz. Dies ist die zweite in den letzten 10 Tagen des Monats Januar dieses Jahres, stellte Sprengstoff in Shkodra.

Am 21. Januar Sprengstoff war draußen vor der Tür der Wohnung Admir Tafili Bürger in der Stadt Shkodra platziert. Polizei-Quellen sagen, dass die beiden Fälle untersucht zu machen, ist aber noch nicht die Täter identifiziert.

30/01/2012 07:37
Shqipëria 2011, kumar dhe varfëri
Emirjon Senja

Studime të ndryshme tregojnë një lidhje të fortë midis nivelit të varfërisë së një shoqërie dhe zhvillimit të tregut të lojërave të fatit në të. Nuk ka ende një përfundim të saktë nëse është varfëria dhe mungesa e shpresës ajo që sjell rritje të këtij tregu apo e anasjellta, por duke i shtuar këtyre edhe dëshirën për t’u gdhirë i pasur, krijohet terreni ideal për zgjerimin e kumarit.

Tregu i lojërave të fatit në Shqipëri po njeh një zhvillim të madh të paktën gjatë këtyre dy-tre viteve të fundit. Nëpërmjet krahasimit të statistikave zyrtare të numrit të pikave të hapura, taksave që paguajnë, makinave në përdorim, etj., si edhe reportazheve të ndryshme, ne kemi ndjekur ecurinë e këtij tregu gjatë dy viteve të fundit duke qenë në brendësi të asaj ç’ka është duke ndodhur. Të dhënat tregojnë se zhvillimi i tyre përkon pikërisht me periudhën kur familjet po përballen çdo muaj e më tepër me ulje të të ardhurave, rrjedhimisht edhe shkurtim të shpenzimeve duke prekur herë pas here edhe shpenzimet për ushqim, veshje, ilaçe apo shkollim.

Për të treguar një panoramë të ecurisë së kumarit në vendin tonë, gazeta ka siguruar listën e subjekteve që ushtrojnë aktivitet në fushën e lojërave të fatit, adresat e tyre, bilancet, pagesat mujore, numrin e makinave elektronike dhe ruletave për vitin 2011. Nga krahasimi i tyre me të dhënat e vitit të mëparshëm, del qartë se ky treg po lulëzon, ndryshe nga bizneset e tjera, të cilat po përballen me tkurrje të aktivitetit për shkak të konsumit të ulët. Kjo gjë pasqyrohet tek rritja e sallave dhe makinave, por sidomos tek rritja e detyrimeve mujore që paguajnë kompanitë në shtet.

Në Shqipëri funksionojnë disa lloje të ndryshme të lojërave të fatit si garat me qen, garat me kuaj, kazinotë, bastet sportive si edhe bingot. Këto tre të fundit përbëjnë pjesën dërrmuese të tregut të lojërave të fatit në Shqipëri, rrjedhimisht kanë edhe qarkullimin më të madh të parave.

Në fund të vitit 2010 bizneset e lojërave të fatit kishin 166 salla të deklaruara pranë Njësisë së Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, ndërkohë që në fund të vitit 2011 numri i tyre është rritur edhe me tetë të tjera duke arritur në 174 salla. Gjatë kësaj periudhe ka pasur hapje dhe mbyllje sallash, por bilanci vjetor ka mbetur në plus 8. Sallat kanë një numër të konsiderueshëm makinash elektronike, i cili fillon nga 10, pasi është numri minimal për të marrë licencën, duke vijuar në 40, 50 apo edhe deri në 80 makina për secilën. Salla të ndryshme ndërkohë, kanë edhe ruleta elektronike. Sipas të dhënave zyrtare, deri në fund të dhjetorit 2011, në të gjithë territorin e vendit funksionojnë rreth 2 200 makina elektronike. Sallat e kazinove zakonisht hapen nga kompani të caktuara, të cilat kanë në pronësi një apo më shumë të tilla.

Tregu i kufizuar në pak “duar”

….

http://www.shekulli.com.al/shekulli/2012/01/30

Die Gelder der Mafia, werden direkt in illegal errichteten Immobilien gewaschen.

 1. Die Albanischen Drogen Kartelle, als Partner der Deutschen Politiker

  1. Fatos Nano Drug Allegations

   Date: Friday, December 01 @ 15:03:04 GMT
   Topic: Albania News

   Below is the translation of a document that was provided to me by a friend in Tirana. The report was assembled from conversations with three separate sources, one who works for an Albanian intelligence agency and two others who work within Nano’s circle. The translation tracks the original.

   Fatos Nano – Ex Prime Minister of Albania

   By Gary Kokalari – Political Analyst – Exclusively for ACLIS

   The current drug trafficking routes in Albania and their relations with Prime Minister Fatos Nano……………

  2. With this group works also the nephew of Bajram Ibro (Director General of the Police) as well as a trafficker named “Gezim” in Laprake, a peripheral neighborhood in Tirana. A second group within this group is that led by Lul (Lulezim) Berisha, Arjan Saliu, Klodian Saliu, Rudin Taullahu, Artur Begu dhe Arben Talja. This group is led directly by Leonard “Nard” Koka (brother of Lefter Koca), new deputed by the election in June 2009: Lefter Koca (Partia; Srapari Bande from Ilir Meta) and Hazmir Gashi / Partner of “Lul” Berisha.
  3. ……..
  4. ACL – 01 December 2006

  In Kruje, wurde ein Mann Nachts erschossen, der Strom Kabel abschnitt und stehlen wollte. Als der Haus Besitzer merkte, das das Licht ausfällt, nahm er seine AK-47 ging ins Freie und erschoss diese Gestalt. Am hellichtenTage, werden Ikonnen gestohlen. Bastiset avokati, koleksionist ikonash
  2 30/01/2012 07:28
  TIRANE- Bastiset shtëpia e avokatit koleksionist i veprave të artit. Autorët dy persona ende të panjohur mësohet se i thyen […]

 2. Der prominente Big Brother Sieger: Qetsor Ferunaj, wurde festgenommen, als er am hellichtenTage, Wasser Rohre abschnitt und stahl, in Orikum bei Vlore.

usw: ein Land ohne Justiz und die Polizei schützt sowieso kein Eigentum, sondern betreibt oft selbst mit Verwandten Plünderungs Orgien, wie in den alten Zeiten in 1997-98

Der Britische General Staatsanwalt besucht Albanien, weil man immer mehr Probleme hat mit den tradionellen Plünderungs und Mord Albaner, welche auch nach Brittanien wollen. gefälschte Unterlagen, für Asyl Anträge, der Banden sind eine Legende.

http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=227890

TIRANE- Kryeprokurori britanik, Keir Starmer vjen sot per nje vizite zyrtare ne Tirane.

Sipas axhendes se takimeve, diten e sotme ai do te takohet me prokuroren e përgjithshme Ina Rama, per diskutimin e marrëdhënieve dypaleshe, reformën në drejtësi dhe bashkepunimin ne luften kunder krimit te organizuar.

Takime jane planifikuar edhe me kreun e shtetit, Bamir Topi, kryeministrin Sali Berisha dhe Ministrin e Drejtësisë, Eduard Halimi.

Artan Hoxha, der neue National Guard Chef: Einer mehr der schiesswütigen Primitiv Banden, aus Tropoje

Sonntag, Januar 29th, 2012

1999 als Zugführer der National Garde, aus Bajram Curri / Tropoje, eine Militär Akademie Ausbildung, als Flagg Offizier, weil der alte National Guard Chef, mit Vorsatz auf einen Jouralisten am 21.1.2012 schoss und den Nebenmann (Faik Myrtaj) tödete. Fakt ist das einmalig in der Welt, nicht einmal Ausländer in Albanien geschützt werden.

Was für ein gefakter Lebenslauf, dieses neuen National Guard Chef: Artan Hoxha, der normal ist für diese Hirn und Bildungslosen Tropojaner. 1999 gab es bekanntlich keine Personen aus Tropoje, welche Zugführer in der National Guard waren. Im Gegenteil: Ilir Meta, verhaftete PD Leute und wollte sogar Salih Berisha verhaften. Eine grundsätzilche Falsch Aussagen, wie es normal ist, das man einen Lebenslauf erfindet. Eine angebliche höheren Schul Abschluss, ist gekauft wie es üblich ist usw.. Seine Heimat Stadt Bajram Curri – Tropoje, war Rechtlosen Land, wo auch lt. Website Info der Deutschen Botschaft, kein Staats Gewalt existiert und nur Banden Kriege waren.  Es laufen sowieso nur noch Hirnlose Gestalten rund um Salih Berisha und in den Ministerien herum, welche gekaufte Schul Abschlüsse haben und eine erbärmlich inkompetente Adminstration darstellen, wie es in allen Internationalen Reports auch geschrieben ist.
Kush është komandanti i ri i Gardës?

ARTICLE | 29 JANAR, 2012 – 08:44

Me pezullimin nga detyra e Komandantit të Gardës së Republikës, të Gjeneral Ndrea Prendit, pas dhënies nga gjykata të masës së sigurimit “arrest shtëpie”, në vend të tij u komandua z.Artan Hoxha. Po cili është Komandanti i ri i Gardës së Republikës?

z.Artan Hoxha mban gradën N/Kolonel. Ai është i vitlindjes 1976 dhe ka lindur në Bajram Curri, Tropojë. Në vendlindje kreu gjimnazin e më pas u shpërngul në Tiranë për të ndjekur studimet e larta ku diplomohet në Akademinë Ushtarake “Skënderbej” në specialitetin “Artileri Kundër-Ajrore”.

Karrierën në Gardë e ka nisur në vitin 1999 si Komandant Toge, duke i rritur shkallët e karrierës deri në detyrën e fundit si Shef i Shtabit të Gardës. Nga 24 janari N/Kolonel Artan Hoxha është Komandant i Përgjithshëm i Gardës së Republikës, ndonëse i komanduar në këtë detyrë.

Andere Banditen der Tropoje Idioten Mafia rund um Salih Berisha

Das selbe Problem mit Idioten aus Tropoje, mit gefälschten Schulzeugnissen und gefakten Ausbildungs Diplomen eineRegierung zubilden und Adminstration, wobei die Tropoj, Kukes, Puke Einwohner als Personen „ohne Kultur“ in Albanie gelten, sowie strohdumm und mit gekauften Schul Zeugnissen und Federführend in der Militanz und bei Morden.

Fun Facts About Our New Allies
[2] The Progressive Review (Washington), 22 June 1999

“Albania … offered NATO and the U.S. an important military outpost in the turbulent southern Balkans (in the 1990-96 period Albania opened its ports and airstrips for U.S. military use and housed CIA spy planes for flights over Bosnia)…. The U.S. played a major role in the DP’s 1992 electoral victory, and it then provided the new government with military, economic, and political support. In the 1991-96 period Washington directly provided Albania $236 million in economic aid, making the U.S. the second largest bilateral economic donor (following Italy)…..Following Berisha’s visit to the U.S. in March 1991, Washington began supplying direct assistance to the DP, including donations of computers and cars for the 1992 electoral campaign. William Ryerson, the first U.S. ambassador, stood next to Berisha on the podium at election rallies. The U.S. failed to criticize, and at times encouraged, the new president as he purged critics of his policies within the judicial system, police, and the DP—often through illegal means. By 1993 DP loyalists and family members held most of the prominent positions in Albania’s ministries, institutes, universities, and state media. Citing the threat of communism’s return, Berisha successfully instilled fear in the population and discredited his rivals. The U.S. embassy in Albania contributed to the polarization of Albanian politics by refusing to meet most of the opposition parties (former communists as well as others) for the first two years of DP rule. This one-sided view of democratization helped Berisha dismantle most political alternatives, some of which were moderate and truly democratic.

18 years NATO Reports over the most criminal enterprise Albania: “Albanian politicians have signalled a rare willingness” 

House arrest, for: Albanian Republican Guard Head Ndrea Prendi, the killer of the world crime Boss: Salih Berisha 

sein Verwandter aus Tropoje,: Tropoje Gangster Boss: Salih Berisha mit Dritan Berisha,

aus dem Polizei Dienst entlassen, als er unbewaffente Studenten in Vlore schoss, heute Diplomat der Sonder Klasse: dumm, primitiv, hoch kriminell.

Rund um die Tropoje Deppen Mafia: Baskhim Ulaj, als Partner des Salih Berisha, oder Fatos Skeja, enger Freund des Skhelzen Berisha, wurde nur zu 1.000 € Geldstrafe verurteilt, für den versuchten Mord an einem Kellner.

Berisha Leute, schiessen auf einen unbewaffenten Kellner! Geschichtliche Fakten – bereits 1994 und dann noch schlimmer in 1996, versammelte Salih Berisha, das kriminellste Gesindel Albanien vor allem aus Tropoje um sich und in seine National Garde, wo dann Mord, Frauen- und Drogen Handel bis zu Azem Hajdari Volks Sport dieser Gruppe wurde

Der Kellner Shpat Ruci, wurde in einem Luxus Lokal am ersten Arbeits Tag schwer angeschossen. Fatos Skeja, ein alter Freund von Skhelzen Berisha, und zur National Garde gehörend, wie auch Fahrer der Familie Berisha, besuchte das Lokal mit Freunden.

Fatos Skeja, erhielt natürlich auch einen Diplomaten Pass im Januar 2010 über die Familie Salih Berisha

Als der Kellner die Gruppe aufforderte, das gesetzliche Rauch Verbot zu beachten und das Rauchen zu beenden, wurde er nach einem Disput vom Lokal Chef zu einer anderen Arbeit angewiesen, um Streit zu beenden.

Später eskalierte das nochmal, wo dann auf den Kellner geschossen wurde. Niemand Respektiert Gesetze und auch von dem Ex- Justiz Minister Alibejaj, eine Freund von Skhelzen Berisha und Berisha Familie, sind solche Storys bekannt, obwohl er persönlich dieses Gesetz implementiert hat. Gesetze die nicht aktiv sind, eine Spezialität der Republik Albanien und der Gesetzes Verweigerer um die Politiker Mafia.

Incident me gardistin e familjes Berisha, plagos kamarierin 21-vjeçar
Shekulli Online | 14/11/2010 | Lajm i fundit | komentet 0 KOMENTE | face Facebook | -zvogelo shkrimin +zmadho shkrimin
Lokal Berisha Mafia
TIRANE- Shoferi i familjes së kryeministrit në plagosjen e kamerierit të një lokal luksoz në kryeqytet, pas pretendimeve të tij se nuk i ishte shërbyer mirë nga kamerieri i cili kishte vetëm një ditë që kishte filluar punë. Ngjarja ndodhi dje në mesditë në një lokal të njohur në rrugën e Elbasanit, ku Fatos Skeja, 35 vjeç, shoferi i grupit të shoqërimit të familjes së Kryeministrit kishte shkuar për të drekuar bashkë me disa miq të tij. Skeja mësohet se është anëtar i Gardës së Republikës, në Degën e Personaliteteve prej shumë vitesh, ndërsa burimet thonë se ai është mik i afërt i djalit të kryeministrit Berisha, Shkëlzen Berishës.
….
Shekull

und

http://lajme.shqiperia.com/lajme

Avdyl Cela, starb bei einem Verkehrs Unfall in der Nacht: Mitglied des Traditions Ratten und Mörder Vereines, der Leibgarde des Salih Berisha aus Tropoje, welche durch besonders viele Morde, Verbrechen eine Legende sind.
Darunter gehörte der Politiker Mord um Azem Hajdari vor allem, jede Art von Militanz und ordinäer Primitivheit. Direkte Partner der Bin Laden Leute in den Terroristen Ausbildungs Camps der Islamischen Terroristen in Nord Albanien.

Tropoje und Islamische Terroristen, (hier natürlich ein Original Tschetschen, der dort auch aktiv war. Jetzt wurden ja etliche dieser Terroristen in Belgien verhaftet, wobei der Super Massen Mörder Basejew, direkter Partner der UCK Verbrecher im Kosovo war und zugleich dort in Geldwäsche Geschäften im Immobilien Bereicht tätig war. Deshalb nannte man die Nord Albaner auch viele Jahre: die “Tschetschenen“, denn die mordetten aus Spaß, was der Mentalität der Leute aus Tropoje entsprach. welche vom Englischen Geheimdienst Mi6 und SAS Gestalten mit dem CIA aufgebaut und finanziert wurden, was heute Geschichte ist. Die Engländer finanzierten ja auch die grösste Albanische Militär Division in Skhoder damals, welche als Erste dann 1997 von Kriminellen übernommen wurde, nachdem man ein paar Offiziere erschossen hatte. Diese militanten Dorf Deppen aus Tropoje, nennt man auch Balkan Taliban, und stahlen 1994 dem Italienischen Botschafter seinen Jeep, auf der Gelände des Staats Präsidenten damals Salih Berisha. Original “Gast Freundschaft” in diesen Kreisen und zeigt, wo die ihren Verstand haben, nämlich in der Müll Tonne. Ein Salih Berisha, oder Herr Minister Genc Pollo heute, haben sich weder für diesen Diebstahl jemals entschuldigt, 1997 für das Niederbrennen der Redaktion der “Koha Jone” und Entführung des Wächters (Ausführung der Aussenminister Tritan Shehu, der 600 Diplomaten Pässe an die Mafia verkaufte)!

Die heutigen Vorgänge um diese Gestalten der Albanischen Regierung erinnern vor allem an eine Sache: Als der Langzeit Partner des Salih Berisha, Azem Hajdari im September 1998 ermordet wurde, inzenierten Genc Pollo einen Putsch, mit geklauten Panzern und der Beschuldigung Fatos Nano hätte den Mord in Auftrag gegeben. Geschichtlicher Fakt ist, das die Mörder die Leibwächter des Salih Berisha waren, mit den Auftraggebern um Fatmir Haklaj, die ja auch Parlaments Abgeordnete im Parlament bis 2005 waren, Mitglied der Salih Berisha Partei und auch 1999 Polizei Chef von Kukes usw.. Ein Genc Pollo und ein Salih Berisha, haben sich bis heute nicht entschuldigt beim Albanischen Volke, und bie Fatos Nano, und der SP Partei! Durres Terrorist: BLEDI MUSA SHUAIPI und die rund um die Xhafzotaj – SHIAK Mafia Familie des: Agim Hoxha 

SUBJECT: CRIMINALS MAKING THE LAWS IN ALBANIA’S PARLIAMENT 

Mafia Clan of Democratic Party of Albania 

Ex-NATO Chef: Lord Roberston: “the KLA were responsible for more deaths in Kosovo than the Yugoslav [Serb] authorities had been.” 

Ex Regierungs – Aussenminister bestätigt die Echtheit, über das verrottete und kriminelle Politiker System in Albanien

Durres Terrorist: BLEDI MUSA SHUAIPI und die rund um die Xhafzotaj – SHIAK Mafia Familie des: Agim Hoxha 

Das Mafia Ministerium MTKS, will 130 illegale Parteibuch Bauten in Lezhe im Archälogischen Parks privatisieren 

Fatbardh Kadilli – die aktuelle Peinlichkeit der Salih Berisha Regierung

Deputy Chief of Party at the MSI/USAID, Tirana, Albania (Jan. 01 ? Sept. 04)

Wenn jemand seine Karriere als beendet an sieht, seine privaten Geschäfte auch rund um kriminelle Villen und Real Estage, schwafelt er halt etwas daher, was der Chef will. Man macht PR, wird deshalb auch nicht glaubwürdiger, denn zum retten gibt es bei soviel dummer krimineller Energie sowieso Nichts mehr: Salih Berisha, ist wie Ilir Meta eine Art Club, von extrem primitiven Mafiosi, wobei man solche Idioten nicht Mafiosi nennen sollte, denn es wäre ein Beleidigung für die Mafia.

Peinlich sind aktuell die Ausführungen seines Advisers auch im TV: Fatbardh Kadilli, der für die Betrugs Organisation UNICEF arbeitet, wie für USAID, heute u.a. auch für Anti-Korruption Aktionen zuständig ist, wie für Privatisierung. Damit hat man dann einen dieser total Idioten, warum es keinen Staat und Funktion des Staates gibt, aber immense illegale Betrugs Geschäfte, rund um die Lizenzen und Privatisierungen.  Er beschuldigt heute erneut, Ina Rama, als mit Edi Rama verbündet usw.. Um Salih Berisha haben sich wohl nur noch Kriminelle und Georg Soros Gestalten und Co. gesammet.

Studiert hat er Politologie, was ja dann verständlich ist, wenn viel Unfug aus Geschäftsgründen verbreitet wird.

I am Fatbardh KADILLI. I have been an adviser to the Prime Minister on anti-corruption
policies since 2005 when the government came to power. Before, I worked for about four
years, from 2000 to 2004, in a USAID project as a contractor of USAID (United States
Agency for International Development) for the program ‘Reducing corruption through Civil
Society,’ which was implemented by the American company Management Systems
International (MCI). My position was that of deputy chief of party.
Before that, I worked for UNICEF (United Nations Children’s Fund), where I was in
charge of a program titled ‘Integrated Community Services,’

http://www.princeton.edu

Das Edi Rama, das Ganze provozierte vor einem Jahr, aber die Ursachen liegen einfach länger zurück und in der Person des Salih Berisha, der genauso zum Drogen Kartell des Daut Kadrionovsky (Maestro de Drogen) gehört, wie ein Edi Rama, oder Mehmut Thaci und Hashim Thaci. Wir haben ebenso auf die krminellen Banden, des Tom Doshi und Pjerin Ndreu vor einem Jahr hingewiesen, welche die Schlägereien damals organisierten und provozierten. Von den kriminellen und militanten Banden der Partia Demokratika und der Skrapari Bande des Ilir Meta, dem peinlichen Freikauf, verurteilter Mörder und Drogen Bosse direkt bei Ministern, welche oft nur Mafia Clan Vertreter sind, zeigten eine Welt Premiere einer kriminellen Regierung, die zu dumm ist, überhaupt ein Land zuverwalten.

Agron Xhafaj, Bruder des prominenten SP Politikers Fatmir Xhafaj Mehrfach Minister, gehört zur Internationalen Drogen Mafia, was auch eine Parlaments Debatte durch Fatbardh KADILLI war. Agron Xhafai wurde im März 2001 (also Ilir Meta Regierung wieder, vom FBI und der DEA verhaftet. Anscheinend sind so ziemlich alle Politiker von Salih Berisha, Ilir Meta bis Edi Rama direkt in den Drogen schmuggel verwickelt und zig Minister.

In Vlore wurde ein Prominenter Sieger aus dem „Big Brother“ Haus verhaftet, weil er Wasser Rohre abschitt und stahl Orikum

Vlorë, arrestohet Qetsori i ‘Big Brother’ nën akuzën e vjedhjes

VLORE-Vihet në pranga nga policia e Vlorës, 37 vjecari Qetsor Ferunaj, një nga fituesit e një prej edicioneve të Big Brother.

Ngjarja ka ndodhur paraditen e sotme, kur Ferunaj ështe vënë në pranga në Orikum sëbashku me tre persona të tjerë, për prerjen e tubove të hekurit në pronësi të Drejtorisë së Ujërave, përgjatë rrugës në bregdetin e kësaj zone. Tubot shërbenin për vaditje.

Rreth orës 11:00 nga shërbimet e patrullës së përgjithshme të Komisariatit të Policisë Vlorë janë kapur në flagrancë duke prerë disa tubo hekuri që ndodheshin përgjatë rrugës që të con për bregdetin e Orikumit, shtetasit, 22 vjecarin Daniel Sadikaj, 28 vjecarin Gjovalin Mikaj dhe 24 vjecarin, Arsen Fisti.
Në një njoftim për mediat, blutë e Vlorës sqarojnë se këta 3 persona ishin punësuar për prerjen e tubove nga Qetsor Ferunaj, i cili është ndaluar me akuzën e “vjedhjes” .

(d.b/BalkanWeb)

Bekanntlich ist der Index für Presse Freiheit lt. Reporter ohne Grenzen in Albanien sehr viel schlechter geworden.

ein altes Interview zum Thema, von Oliver Basille, dem zuständigen EU Mann, bei der DW.

90% der Idioten Mafia Politiker, leben davon den [40] Migranten gefaelschte Grundstuecks Urkunden zu verkaufen, wo prominente Salih Berisha Leute, ebenso beteiligt sind, wie die Fakten zeigen.Miratohet ligji për pronësinë e truallit në fshatrat turistikë në bregdet

Interpol Aktion
Interpol Aktion “Orinoko“, direkt bei der Hafen Einfahrt Süd Durres – Albanien, links sieht man das Schild, für das Restaurant “Kosovo” (man sieht nur das Dach, links auf dem Foto)was hinter den Bäumen liegt, direkt bei der Hafen Zufahrt, was die Operations Zentrale der “Drenica Gang rund um Hashim Thaci war, zur Finanzierung ihrer Verbrecherischen Umtriebe. Eine Art Drogen Verteil Börse, wie es in Shiak und Golem weitere gibt und gab, welche unter Politiker Schutz stehen, bis hinaus zu heutigen Ministern. Warum wurde wohl nicht gegen den General Staatsanwalt Agim Tirana ein Verfahren eingeleitet, wo sogar Telefonate damals veröffentlicht wurden?

Die von der empörten Bevölkerung gesprengte Luxus Villa (März 1997) , des Sokol Kociu an der Zufahrt zum Königs Schloß und davor die damals errichtete Luxus Villa, des heutigen Ministers Genc Pollo, damals Chef Adviser und Sekretär des Staats Präsidenten Salih Berisha.
Sokol Kociu, im TV im November, mit dem Ex Polizei Direktor von Tirana:Fadil Canaj als Experten! rund um die Morde und Beweis Fälschungen und korrupter Richter und Staats Anwälte in Albanien.
sokol kociu
Sokol Kociu war der Chef auch des Super Polizisten Mörder Dritan Dajti, der in mehrere Morde verwickelt ist. Er gehört zu den wenigen intelligenten Leuten, die je hohe Stellungen erreichten. Bekannt wurde bei diesen hoch rangigen Polizisten Morden erneut, das Polizei Direktoren direkte Handy Verbindung hatten, zu gesuchten und verurteilten Mördern und Verbrechern, und bekannteste Geschäfts Leute, Partner dieser Killer- Drogen- und Geldwäsche Banden sind und wie Sokol Kociu im TV auch darlegt, werden dann Beweise manipuliert, wie auch beim Mord an Polizei Präsident Malushi, weil die Mittäter und Partner prominente Politiker Söhne sind.

Prominente Verbrecher, laufen heute frei herum und sind bis heute in Polizisten Morde verwickelt: Sokol Kociu, Ferdinandn Durda und co. verhaftet in 2001, mit 8 Tonnen Kokain Import nach Europa, was damals eine Rekord Menge war, welche erst nach 9 Jahren überboten wurde. Hier im Interview, als man seinen guten Freund, den Mafiosi Arjan Selimi (richtiger Name: Andoni)  erschoss, der vor einem FBI Haft Befehl nach Albanien floh und einen neuen Namen erhielt, wie so Viele Mörder, Verbrecher, Terroristen.

Sokol Kociu: sein guter Freund Drogen Boss: Moerder Arjan Selimi und Freund von “Inis Gjoni” wurde in Tirana erschossen

Polizei und die Prominenz der Verbrecher (inzwischen zu Lebenslanger Haft verurteilt, wie der Kosovaren Lul Berisha), sind oft eine Einheit, was eine Albanische Tradition ist. Salh Berisha, hat und wollte viele vorbestrafte und prominente Kriminelle erneut in den Polizei Apparat, Geheimdienst unterbringen, was wohl seinem arachischen Clan Denken entspricht.Agron Kulicaj, der 2. höchste Polizist in Albanien und aus Tropoje, wie Super Verbrecher aus den USA: Sahit Muja, Motor für jedes Verbrechen und Mord mit dem Bytyci Clan auch in Albanien.

 1. With this group works also the nephew of Bajram Ibro (Director General of the Police) as well as a trafficker named “Gezim” in Laprake, a peripheral neighborhood in Tirana. A second group within this group is that led by Lul (Lulezim) Berisha, Arjan Saliu, Klodian Saliu, Rudin Taullahu, Artur Begu dhe Arben Talja. This group is led directly by Leonard “Nard” Koka (brother of Lefter Koca), new deputed by the election in June 2009: Lefter Koca (Partia; Srapari Bande from Ilir Meta) and Hazmir Gashi / Partner of “Lul” Berisha.
 2. ……..
 3. ACL – 01 December 2006 

Treffen der Lobbyisten / DAW mit Lulzim Basha, wegen einer Ausschreibung für einen neuen Boulevard in Tirana

Sonntag, Januar 29th, 2012

Am Montag, beginnt eine Ausschreibung, für die Gestaltung eines neuen Boulevards in Tirana, wo man natürlich bestens viel Geld versenken kann, u.a. durch Kompensations Zahlungen, oder einer Wirtschafts Tagung, welche dann örtliche Ganoven organisieren. Hier sind leidliche Erfahrung mit den kriminellen PD Banden, bestens bekannt u.a. seit r1996, als bei ersten Bundeswehr Einsatz – Übung in Albanien, man die Unterbringung von Offizieren im Hotel Tirana organisierte und Phantasie Preise damals dafür bezahlen sollte. Durch Wahlfälschungen ist die Betrugs Gestalt: Lulzim Basha, überhaupt Tirana Bürgermeister, wie ebenso die EU kritisierte. Seit Jahren bekannt, was der Dolmetscher Lulzim Basha im Gangster Unternehmen der DP Partei treibt.

Former US ambassador in Tirana, John Withers

“Unfortunately, the Albanian leaders, even when they are at the age of Prime Minister Berisha or Lulzim Basha, they lack of this trust. It has a vital importance for Albania to find other leaders, men or women, young or old, from whatever religion or ethnicity, but that have democracy fire is still shining”, Withers” Top-Channel

17.3.2012: Ex-US Botschafter: John Withers, über die „Gerdec“ Ermittlungs Sabotage :: Salih Berisha und Lulzim Basha sind keine Demokraten

Man trifft sich also mit jemanden, der bestens sogar durch Albanische Gerichte, für Betrug, Bestechung bekannt ist, was wieder einmal Alles sagt und sehr schlecht ankommt im Albanischen Volk.  Diese Rum Bestecherei, runierte Albanien, seitdem der Lobby Verein DAW auftauchte, was man besser als kriminelles  Enterprise verstehen kann.  Das Denkmal der „Autostrasse der Nationalen Korruption“ sprich für sich und wer damals schon aus Deutschland mitmischte. Ein legendärer Lügner, rund um die UNMIK (der geheime UNMIK Bericht) Ermittlungenim Organ Handel, wo Lulzim Basha der Haupt Dolmetscher war. Die Dümmsten, vergessen aber ebenso Alles im Balkan, was man oft bei Adminstrativen und Politikern erleben kann. update: der Ober Desaster Mann, der Bestechung rund um Betrug und dem AAEF: Michael Granoff, will auch aktiv investieren in die neue Stadt Planung, denn es gibt viel Geld, bei solcher Entwicklungshilfe zuunterschlagen.

Aber irgendwie müssen BMZ Gelder versenkt werden, damit die Deutschen Lobby Vereine, Industrie Vertretungen, überhaupt noch eine Existenz, im Murks Land Albanien haben. Durch Verlegung des Bahnhofes in Tirana, muss auch ein neuer Bahnhof gebaut werden. Beim sachkundigen Abteilungsleiter, muss man sich in allen Ländern erkundigen, aber mit Sicherheit nicht bei dem Bürgermeister, was mehr wie auffällig ist, aber nicht verwundert, denn was Anderes wie Bestechung und Visa Besorgung, haben diese Leute in Albanien noch nie zustande gebracht, wie Skandale um Siemens, Mercedes, Bodo Hombach im Balkan zeigen. Mit allen Mitteln, muss man Erfolg nachweisen, bei soviel Geld, was in einen Lobby Murks versenkt wird, wo noch die Kohl Regierung diesen Bestechungs Murks in Albanien in 1996, umgehend stoppte.

Video TV Info dazu: March of this year will mark the start of work on the new boulevard project, the segment from the train station to River Lanes. News of the President has announced the bashksie Lulzim Basha, who in a meeting with representatives of business, promised that from February 1 to all business services will focus on a single office by reducing bureaucracy. Business representatives of President Basha presented a series of requirements, expected to be addressed. Builders were stalled on the issue still unresolved for a category not yet mortgageable buildings. The promise of President Basha is that by 2012 will complete any mortgage facility that is pending in years. On the other hand new urban plan by the mayor shall have the well-defined spaces and building density. Präsentation am 27. Januar 2012 in Tirana Treffen mit Lulzim Basha, am 22.1.2012, wobei die Grundfrage ist, warum man sich immer mit einem Premierminister, oder Bürgermeister trifft, denn seriöse Abwicklungen benötigen solche Treffen nicht, sondern man bewirbt sich, oder reicht direkt beim zuständigen Abteilungsleiter seine Papiere und Bewerbungen ein. Und dann die Peinlichkeit dieses Herrn Hans Jürgen Müller, der auch dort auftaucht, welche in einem Meer von Betrugs PR, für Albanien, rund um die Visa Versorgung auch von Berufs Verbrechern, bis vor kurzem gezielt falsche Informationen über Albanien verbreitete, was u.a. auch zum Schnell Schuss Bankrott von dem „Praktiker“ Markt führte und viele Deutschen verloren viel Geld in Albanien, einem Land ohne Justiz und Gesetze. siehe auch die Pleite der EVN, welche nur extreme Verluste in Albanien hat. Wasser Projekt in 2009: “Beste Arbeitsbedingungen für EVN”:: 2011- ein starkes Abschreibungs Modell Aber irgendeinen Erfolg, braucht man halt rund um den doch sehr neuen Deutschen Industrie- und Handelsvereinigung, mit Annette Kasten. Viel Geld, was der Steuerzahler bezahlt, für NGO’s, welche es früher nicht gab, und wo man besser Geschäfte noch machen konnte und ohne Bestechungsgeld Papiere und Verträge erhielt. Seitdem diese DAW – Gestalten in Albanien auftauchten, rund um Siemens, Mercedes und Co. ging es mit System bergab in Albanien, weil die Intelligenz,diesen Bestechungs- und Betrugs Zirkus für die Albaner Mafia nicht mitmacht. Der Visa Skandal lässt grüssen.

Was mann immer beim PM oder hier Bürgermeister will, sagt ja Alles!

23/01/2012 17:03 Basha: Tirana, interes për investitorët Investitorët gjermanë shprehin interes për projektin e zgjatimit të Bulevardit si dhe për ndërtimin e terminalit multimodal të pasagjerëve. Ky fakt i’u konfirmua kryebashkiakut Basha nga Presidenti i Shoqatës Ekonomike Gjermano-Shqiptare Hans Juergen Mueller dhe Anette Kasten, drejtore e  Filialit të Dhomës Gjermane të Industrisë dhe Tregtisë, në një takim të zhvilluar në Bashkinë e Tiranës. Gjatë këtij takimi, kreu i Bashkisë i njohu investitorët me masat konkrete te marra, si heqjen e 60 tarifave dhe uljen e taksave bashkiake, masat për nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja, reduktimin e lejeve dhe licensave si dhe ngritjen e nje sporteli unik per aplikimin per to. Basha bëri të ditur se me Vendim të Këshillit Bashkiak, do të operojë pa taksë, për një periudhë katër vjeçare, çdo biznes që punëson mbi 50 punonjës. Kryebashkiaku mirëpriti propozimin e bërë nga Hans Juergen Mueller dhe Anette Kasten, që në muajin qershor, në Tiranë të zhvillohet konferenca ekonomike Shqipëri-Gjermani. http://www.shekulli.com.al/shekulli/2012/01/23 27 Janar 2012 – 17:32 Share inShare Bulevardi i ri i Tiranës Basha: Projekti gati në mars Të tjera rreth shkrimit TIRANË – Bashkia e Tiranës do të nisë në muajin mars, projektin për bulevardin e ri të kryeqytetit, konkretisht segmentin nga Stacioni i Trenit deri tek lumi i Lanës. Kryebashkiaku Basha gjatë një takimi me përfaqësues të biznesit tha se 7 nga 20 arkitektë me njohur në botë do të paraqesin më 9 mars projektet per bulevardin e ri të Tiranës para një jurie ndërkombëtare. “Në këtë mënyrë ne do të kemi një hap më afër, me përzgjedhjen e fituesit, nisjes së punës për ndërtimin e këtij aksi të rëndësishëm zhvillimi për qytetin e Tiranës, sepse përtej vlerës monumentale, urbanistike, ambientale, estetike, qytetare është një aks i fuqishëm i zhvillimit urban të Tiranës, i zhvillimit ekonomik të Tiranës”, tha Basha. Kryebashkiaku deklaroi se nga data 1 shkurt te gjitha shërbimet e biznesit do te përqendrohen ne një zyre te vetme duke reduktuar burokracitë. Përfaqësuesit e biznesit i parashtruan kryetarit Basha një sërë kërkesash, që pritet të marrin zgjidhje. HIPOTEKAT Ndërtuesit u ndalën tek çështja ende e pazgjidhur për një kategori ndërtimesh ende te pa hipotekuara. Premtimi i kryetarit Basha është që brenda vitit 2012 do të përfundojë çdo hipotekim objekti që ka mbetur pezull në vite. “Hipotekimi do të fusë në treg 700 mln euro capital. Asnjë objekt me leje të bashkisë nuk do jetë pa hipotekë. Ky proces do përfundojë brenda 2012-s, edhe sikur të kërkojmë ndryshime ligjore”, tha ia. Nga ana tjetër plani i ri urbanistik sipas kryebashkiakut do të ketë të mirëpërcaktuar hapësirat dhe dendësinë e ndërtimit. (aq/shqiptarja.com) 

Die USA verweigern gerade einem Lulzim Basha, irgendwelche wichtigen Termine in den USA, selbst bei diesen Lobbying Kosten ständig. Was Deutsche Lobbyisten nicht stört! Und immer diese peinlichen Fotos

In den USA komplett gemieden! Keine Treffen!

Im Detail!

31 Janar, 2012 Flash / Politikë | nga AMA-News
Zbulohet mashtrimi. Uashingtoni: Takimi me Bashën nuk ishte zyrtar http://www.ama-news.al/2012/01/zbulohet-mashtrimi-uashingtoni-takimi-me-bashen-nuk-ishte-zyrtar/

siehe mehr Details!


Berufs Betrüger Lulzim Basha fliegt nach Washington: “Innovation in Albania: Changing Government’s Relationship to its Citizens”
Lulzim Basha,, ist so eine Art Communikator, für die dümmsten CIA Gestalten, wie Daniel Fried, oder Ferdinand Yhaferrie rund um den kriminellen US Senator Eliot Engel.

Der extrem kriminelle Salih Berisha, erhielt nicht einmal eine Einladung, für das Wirtschaftsforum in Davos, wo auch Frau Merkel vor wenigen Tagen teilnahm, ebenso meiden US – EU Politiker Kontakte mit diesem Verbrecher aus irgendeiner besonderen Ecke der Idiotie. Seine US Lobbyisten haben sich von ihm ebenso total distanziert, während nun der in mehrere Betrugs Geschichten verwickelte Lulzim Basha, nach Washington eingeladen ist, um den Abgang von Salih Berisha zuregeln, der 100 mal schlimmer ist, als ein Gaddafi und eine Schande für jede Kultur sowieso. Salih Berisha, bei einem der letzten Treffen in Davos. 27 Janar, 2012 Ekonomi | nga AMA-News Çudi, Berishën e mrekullive ekonomike nuk e ftojnë në Davos…?! Vizitat e kryeministrit Berisha pothuajse çdo vit në konferencën e Davos-it, ku flitet për ekonominë, kanë qenë gjithmonë një motiv krenarie për këtë të fundit, sepse kishte mundësinë të shtrëngonte duart me disa prej liderve kryesorë të Europës dhe botës. Këtë vit, Berisha nuk është ftuar në konferencën e përvitshme të Davos-it, edhe pse ai thotë se modeli ekonomik shqiptar është ndër më të suksesshmit në Europë dhe për këtë arsye, mund të jepte këshilla të vlefshme. Megjithatë Berisha e ka gjetur vendin ku të japë disa leksione për ekonominë: Klubin e Biznesit Shqipëri-Francë. “Koha, siç e theksuat, është e veçantë, por krizat janë sfida nga të cilat dilet me një horizont të ri. Kriza e borxheve dhe e Euros ka pllakosur Evropën. Natyrisht, Shqipëria ndjen pasojat e saj, por realitetet duhet t’i njohim ashtu siç janë. Modeli shqiptar është model i bazuar në taksat më të ulëta, në dorën më të shkurtër të qeverisë, në peshën më të vogël të sektorit publik mbi sektorin privat, në standardet më liberale dhe gjithnjë në zgjerim”, ka thënë Berisha. ……….. http://www.ama-news.al/2012/01

Jetzt gibt es einen EBRD Kredit, für eine Architekten Studie, für den neuen Bahnhof rund um Privat Investoren.

23/02/2012 15:21

 

Berzh, 500 mijë € për projektin e terminalit

 

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim do të financojë studimin dhe projektin për terminalin e ri multimodal të trenit, linjave urbane dhe interubane dhe të tramit në Tiranë. I gjithë investimi llogaritet të kushtojë 20 milionë euro dhe do të kryhet në partneritet publik-privat ku përfshihet BERZH-Bashkia e Tiranës dhe investitorë privat.

“Terminali i ri Multimodal do të akomodojë atje pothuajse 10 linja autobusësh, që do i hiqen qarkullimit dhe stresit të transportit publik në Tiranë, mbi 400 mikrobusë të cilët vijnë nga veriu dhe nga jugu do të akomodohen atje, por njëkohësisht edhe rreth 350 taksi”, tha nënkryetarja e bashkisë së Tiranës, Jorida Tabaku. 

update:

12.3.2012: Klientel Politik ohne Ende rund um den Strohmann von Salih Berisha: Bashkim Ulaj und die neue Tiefgarage in Tirana

Berufs Betrüger Lulzim Basha fliegt nach Washington: „Innovation in Albania: Changing Government’s Relationship to its Citizens“

Samstag, Januar 28th, 2012

Lulzim Basha,, ist so eine Art Communikator, für die dümmsten CIA Gestalten, wie Daniel Fried, oder Ferdinand Yhaferrie rund um den kriminellen US Senator Eliot Engel.

Eine angebliche Einladung des Bürgermeisters von Washington, existiert natürlich nicht, was die Presse sehr schnell mit bekommt und hier dokumentiert. Bereits im September, versuchte der Berufs Verbrecher Salih Berisha dies zu vertuschen, als er sich mit 200.000 $ die Teilnahme an einem Wirtschaftsforum in New York erkaufte und aktuell auch nicht mehr zum Wirtschafts Treffen in Davos eingeladen ist, wo u.a. Frau Merkel sprach.

Wie schon Bob Hand ausführte, haben sich Alle von solchen Gestalten, des Betruges, der Albaner Mafia distanziert, und identisch geht es Lulzim Basha, der ebenso in Washington keine Meetings mehr erhält.

Allein der Betrug mit der Baufirma Bechtel, hat Albanien um 240 Millionen$ geschädigt, für eine Schrott Autobahn, welche schon wieder auseinander fällt. Die Autobahn, der Nationalen Korruption und von der OSCE ist ja festgestellt, das er mittels Manipulationen Bürgermeister von Tirana wurde, wo der Stimmen Kauf, der Ilir Meta Mafia – LSI, und die Ausstellung doppelter Id – Karten zum wählen nicht einmal berücksichtigt ist.

Also erhält er solche merkwürdigen Einladungen und andere Meetings in Washington zutarnen, denn den Terroristen und Kriminellen Salih Berisha, lädt niemand mehr ein. Seine uralt Lobbyisten, wie die Verbrecher Kartelle der Bytyci Familie in Albanien, werden wohl ungesühnt bleiben, wie die Verbrecher Banden des Sahit Muja, welcher in unglaubliche Gross Betrügerien rund um die Geldwäsche, Real Estage, Drogen Handel ohne Ende verwickelt sind, inklusive Terror Anschläge auch in Montenegro und Waffen Handel.

You are invited to attend:

„Innovation in Albania: Changing Government’s Relationship to its Citizens“

Monday, January 30, 2012 from 10:00 a.m. to 11:00 a.m.

1717 Massachusetts Ave., N.W. – Room 500
10:00 a.m.–11:00 a.m.

Speaker:      Lulzim Basha, Mayor of Tirana
Moderator:     Dr. Michael Haltzel, Senior Fellow, Center for Transatlantic Relations

Since assuming office last June, Lulzim Basha, Mayor of Tirana, has embraced a style of leadership that emphasizes direct engagement with citizens.  He has created a consumer protection agency, gotten the municipal government to adopt tax reform measures to promote investment and employment, and initiated work on a new urban plan.  Earlier in his career Mr. Basha served as Foreign Minister of Albania and as Minister of Public Works, Transport, and Telecommunications.  Mayor Basha will discuss his innovations in governing, as well as the turbulent political scene in Albania.

Monday, January 30

SAIS Center for Transatlantic Relations:
“Innovation in Albania: Changing Government’s Relationship to Its Citizens”
10 to 11 a.m. – Room 500, Bernstein-Offit Building
Lulzim Basha, mayor of the Tirana municipality in Albania, will discuss this topic. For more information and to RSVP, visit http://www.eventbrite.com/event/2808960677/mcivte.

http://www.sais-jhu.edu/events/spring2012/basha.htm

1.10.2011: Albania – Salih Berisha’ s partners: crimes, terrorist, top mafiosi

since 2003, all americans criminals in Albania: Immunität with a illegal Immunität contract, signed with the Albanian Mafia Boss: Fatos Nano.

In Durres US Mafia: Car plate


Die US Verbrecher Bande in Durres, u.a. mit diesem Auto, oder dem früheren Hotel „Bel Conti“ vor 10 Jahren in Golem natürlich.

Kontroll faktesh: Gazeta Tema hedh dyshime mbi vizitën e Bashës në Uashington

ARTICLE | 28 JANAR, 2012 – 14:19

Në një shënim të sotëm on-line të gazetës Tema (http://www.gazetatema.net/web/2012/01/28/takimi-i-bashes-me-kryebashkiakun-e-uashingtonit-nje-mashtrim/) vihet në dyshim lajmi i shumëtrumbetuar se Lulzim Basha është ftuar për një vizitë nga homologun e tij në Uashington. “Lulzim Basha po shkon në Uashington të japë një ligjëratë për sukseset e Tiranës përpara studentëve amerikanë (eveniment i financuar sigurisht nga taksapaguesit shqiptarë). Gjithë kjo po kamuflohet si një ftesë zyrtare, gjë që është e dyshimtë, duke qenë se asnjë media në SHBA nuk ka shkruar asnjë fjalë për këtë vizitë. Për më tepër, as në faqen zyrtare të Bashkisë së Uashingtonit nuk përmendet diçka e tillë,” shkruan Tema.

Në fakt, ligjërata e Bashës është e konfirmuar për datën 30 janar në faqen e Shkollës për Studime të Avancuara Ndërkombëtare të Universistetit John Hopkins (http://www.sais-jhu.edu/events/spring2012/basha.htm). Ndërsa në faqen zyrtare të kryebashkiakut të Ushingtonit, evenimentet publike ku ai do të marrë pjesë janë konfirmuar vetëm për ditën e sotme (http://mayor.dc.gov/DC/Mayor/News+Room/Public+Schedule). Pra, një takim i kryebashkiakut të Uashingtonit me Bashën mund të realizohet në ditët në vijim, pavarsisht se nuk është njoftuar ende në faqen zyrtare të tij. Duhet pritur deri në mbërritjen e Bashës në Uashington, për të saktësuar nëse ai do të ketë një takim zyrtar me homologun e tij, apo thjesht një takim privat. Ndërkohë, as që mund të bëhet fjalë që mediat e atjeshme të paralajmërojnë një takim të Bashës me kryebashkiakun e Uashingtonit. Madje, ato mund të mos e pasqyrojnë fare takimin, edhe në qoftë se ndodh.

E.Zaloshnja  

Polizei Operation an der griechischen Grenze nach Schiesserei – Spartak Ngjela und seine Freunde die Mörder: Skender – Gani Kapiti Bar: „DRENICA“

Samstag, Januar 28th, 2012

Nach vielen Jahren, gab es eine wilde Schiesserei, zwischen Griechenischen Polizei Kräfte und Albanischen Verbrecher Banden, welche Drogen und Menschen schmuggeln. Inzwischen läuft auf etlichen Kilometersn eine grosse Polizei Aktion rund um die Süd Albanische Grenze.

Der Langzeit Partner des Salih Berisha und des Lulzim Basha, ist halt wie vor 10 Jahren sehr aktiv und schoss sich schon vor 10 Jahren gerne mit der Polizei herum, besonders wenn Tropoje Polizei Offiziere selbst Cannabis Transporte begleiten und durchführen, wie Treibstoff Schmuggler Organisationen anführen.

8.000 Tode, rund um die Land Mafia in 20 Jahren und unverändert ziehen diese Banden ungehindert durch das Land und zerstören die Küste.

Salih Berisha’s Drogen Boss – Bürgermeister in Lazarate: Dasho Aliko (Albaniens Kolumbien)

Greqi, rreth 1000 forca për kapjen e 6 shqiptarëve
Lajmi i Fundite Premte, Janar 27th, 2012


Çantat me marijuanë, të sekuestruara nga policia
GREQI- Policia greke është vënë në kërkim të gjashtë trafikantëve të drogës që shkelën kufirin një natë më parë në tentativë për të kaluar 150 kg marijuanë. Burimet policore greke, kanë konfirmuar se po punohet për identifikimin e trafikantëve së bashku me Policinë e Gjirokastrës e cila është vënë në alarm prej 48 orësh për të gjetur qoftë edhe një gjurmë të vetme, çka do të sillte në një arrestim të shpejtë të tyre.
Një burim policor grek, konfirmon se bazuar mbi identikitin e servirur nga homologët shqiptarë, njëri prej personave mban nofkën “Kuqo” i cili mendohet se është banor i Gjirokastrës. Nga fotografia e skicuar përmes të dhënave, bëhet e ditur se “Kuqo” është organizatori i trafikut të 150 kg marijuana drejt Greqisë. Për Policinë Greke duke u nisur nga provat që disponojnë, “Kuqo” është person mjaft i rrezikshëm dhe shumë herë ka hyrë e ka dalë në territorin grek me dhe pa pasaportë.
Detaje të mëtejshme rreth identitetit të të dyshuarve, nuk kanë mundur dot të shpëtojnë nga rrethi i hetimit për këtë ngjarje. Prej 48 orësh, Policia e Janinës, është vënë në ndjekje të gjashtë trafikantëve. Sipas burimeve greke të informacionit, Policia e Janinës po heton në shumë pista përnjëherësh pasi ekziston mundësia që trafikantët, të kenë patur lidhje të forta në Greqi.
Drejtoria e Policisë së Rajonit të Epirit, ka angazhuar rreth 1000 forca në terren, për kapjen e trafikantëve shqiptarë të cilët mendohet se ndodhen në zonën e Hitosit në pjesën juglindore të Janinës.
Në operacionin e dy ditëve më parë në kufirin shqiptaro-grek, trafikantët, luftuan me armë zjarri me forcat shqiptare të Policisë së Gjirokastrës, për gati 1 orë ku nuk pati të lënduar. Bilanci ishte 150 kg marijuanë e sekuestruar në brezin e gjelbër kufitar nga ana e Policisë së Gjirokastrës, si dhe tre pistoleta me karikatore, të lëna në vendngjarje.

http://www.panorama.com.al

Ziemlich lächerlich, was ein Spartak Ngjela den Medien erzählt, wenn er selbst engster Partner, der übelsten Durres Terroristen aus dem Kosovo ist, von primitiven Mördern, Terroristen, Verbrechern, wie Skender Kapiti und Gani Kapiti (letzter Mord in 2009 in Durres) rund um die Terroristen Banden aus „DRENICA“, mit Hashim Thaci, Syla, Haradinaj, welche für viele Morde schon in 1998 verantwortlich waren, inklusive der Todesschwadronen in Durres und Tirana. Ein Standard Wissen heute: siehe auch Interview mit Kadrit Vesili. Original Interview. über die furchtbaren Verbrechen von damals.

Spartak Ngjela: Government’s crimes, proved

EULEX lässt in Durres im Umfeld der Sabit Geci-Hashim Thaci Verbrecher Kartells, die Bar-Hotel Drenica durchsuchen

EULEX durchsucht in Durres, die lengdäre Verbrecher Hochburg Bar-Hotel DRENCIA, wo erst in 2009 der Nachbar zum Spaß erschossen wurde. Grund die Bar-Hotel, soll auch für Entführungen, Folter und Ermordung von Dritten und von Serben gedient haben. DRENCIA, war 1998 als Drehscheibe der Hashim Thaci, Sabit Geci Todes Schwadronen im Raum Durres bereits den Geheimdiensten bekannt! 1998!
http://bw.balkanweb.com/videoAlbum/Video/b_3893.jpg DRENICA
Aktuell sieht das Hotel so aus, wo nur noch das Denkmal steht. Keine Bau Genehmigung für so einen Bau besteht natürlich, für diese Verbrecher Organisation, noch Grundstücks Dokumente. Das Aussehen wurde auch jüngst komplett, wohl wegen der Angst vor der Blutrache (Sprengstoff Anschläge sind normal in diesem Umfeld) geändert.

Hier erklärt Gani Kapiti, warum er seinen Nachbarn, der genauso illegal baut, einfach mit der AK-47 erschiesst. „DRENCIA“ sollte 2002 wie Andere abgerissen werden, aber als der Nachbar bereits abgerissen war, wurde der Präfekt Petric Ajazi mit Ermordung bedroht, wie es halt so normal ist bei der Kosovo Mafia in Durres. Der Präfekt trat zurück und seitdem sind Präfekten identisch mit der Mafia in Durres, und ignorieren jedes Gesetz.

Ngjela: Government’s crimes, proved
27/01/2012

The leader of the Party for Law and Justice, Spartak Ngjela, declared that the recent evidence for the January 21st events proved the government’s crime, and Berisha should resign before other evidence comes to light.

“The January 21st killings with be the main historical problem for the fates of the Albanian democracy. Murder is the inner energy of every tyranny, while the punishment of the murders committed by the state is the natural and inner energy of democracy. Today, all the evidence have come to light, and the main responsible is Sali Berisha. The Party for Law and Justice addresses to the opposition and the entire people to create an atmosphere of unity and strength, for making Berisha resign and submit to the justice institutions”, Ngjela declared.

Wenn Hashim Thaci’s Partner wie Gani Kapiti in Albanien morden

2 Votes

DRENCIA Mafia Hotel Durres

Diesmal mordet nun in 2009, erneut direkt der hoch kriminelle Gani Kapiti Clan herum, der direkt zu den Todes Schwadronen von Hashim Thaci gehört und schon viele Leute auf dem Gewissen hat vor allem in 1998! Der US – Albanische Mafia Clan Kapiti, war einer der wichtigsten Organisatoren von Morden und jeder Art von Schmuggel auch im Raum Durres und zugleich Financier der Hashim Thaci Verbrecher Banden. Steht schon 1998 in AA und BND Berichten im übrigen, sowie in Reports des Mi6!

Todes Bar: Drenica Durres
Drehscheibe der Kosovaren Verbrecher in Durres, war schon vor über 10 Jahren die Bar “DRENCIA“, wo die Kosovo Gangster aus dem Hause von Hashim Thaci munter weiter morden!

Kapiti Clan
Links der Mörder Gani Kapiti! Hier der Kapiti (Hashim Thaci) Verbrecher Clan direkt vor der BAR-Hotel DRENICA südlich Durres und damit man das illegale Gebäude nicht abreisst, hat man ein UCK Denkmal errichtet.

In der Mitte: Spartak Ngjela und ansonsten die üblichen selbsternannten Verbrecher aus Phristina und sogenannten Professoern.

Das Foto sagt genug über den Kapiti Verbrecher Clan, der maßgeblich auch Heroin in die USA exportiert und im Balkan einen guten Teil der Waffen- und Drogen Geschäfte kontrolliert.
Hintergründe zu den Mord- und Drogen Clans Kapiti aus dem Kosovo, der eine wichtige Rolle auch bei der Verbrecher Organisation UCK spielt.!

Die Todes Schwadrone rund um „DRENCIA“, der Kosovo Terrositen und UCK Mord Banden in Durres, des Hasim Thaci, Xhavit Halili, Haradinaja Terroristen.

Besnik Bares, Tom Doshi, Taulant Balla, verlieren ihre Immunität im Albanischen Parlament

Freitag, Januar 27th, 2012

 Rund um die Untersuchen, der Demonstration vom 21. Januar 2011, verlieren die 3 Abgeordneten ihre Immunität als Abgeordnete, wobei Tom Doshi (siehe wikileaks), sowieso ein Witz ist, als dümmster Mafia Boss und ohne Schule. Besnik Bares, war im Umwelt Ministerium, wo man mit der Deutschen Lobby Mafia und SPD Bomben Geschäfte machte, nur ist bis heute der Umweltschutz im Taliban Anarchie Staat, der Dummen und Korrupten absolut Null. Deutsche Entwicklungshilfe eben, was nicht verwundern kann. Es reichte aber, das man auf Einladung der Deutschen SPD und FES, wie des Lobby Verbandes nach Deutschland reiste, was nicht verwundern konnte. Taulant Balla, ist ein extrem pritimiver Politiker, mit Null Schule und Kultur und schlug schon mal einen Journalisten zusammen, was wohl Standard ist, wenn Albanische Politiker unter der Kultur von Tieren liegen.

Wikileaks: CRIMINALS MAKING THE LAWS IN ALBANIA’S PARLIAMENT

Rückblick mit Videos, wie die Randale von ganz wenigen bekannten Berufs Verbrechern der SP Partei, organisiert und finanziert wurde, und die Polizei unfähig  war das Spektakel zubeenden. mit den entsprechenden Videos
21.1.2012: Rückblick der Kriminellen der SP Partei: Tom Doshi, Pjerin Ndreu für die Eskalierung der Demonstration vor einem Jahr

27 Janar 2012 – 10:32 | Shqiperi

Këshilli i Mandateve „Ok“ heqjes së imunitetit të Doshit, Ballës e Bares

TIRANE- Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve nuk ka dëgjuar sot në seanca dëgjimore të veçanta deputetët e Partisë Socialiste, Tom Doshi, Taulant Balla dhe Besnik Bare, për të cilët Prokuroria e Përgjithshme kërkoi heqjen e imunitetit, lidhur me rolin e tyre në protestën e 21 janarit.

Duket se shkak për këtë është bërë një letër e dërguar nga ta, ku pranojnë heqjen e imunitetit, ndërsa shpjegimet pritet t’i japin në seancën plenare të radhës, sic thuhet në letër.

Megjithatë Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve është shprehur dakord për ndjekjen penale të tre deputetëve të PS-së.

Kështu, Këshilli do të dërgojë në Kuvend raportin për heqjen e imuniteteve të tre deputetëve, ku edhe pritet do të marrë miratimin. Më pas 3 deputetët do të mund të hetohen nga Prokuroria për ngjarjet e 21 janarit. Në mbledhjen e sotme, kryetarja e Kuvendit Jozefina Topalli ka bërë të ditur se janë caktuar relatorët që do të merren me hartimin e raportit që do i paraqitet Kuvendit, për të votuar kërkesën e prokurorisë për imunitetin e Tom Doshit, Taulant Ballës dhe Besnik Bares.

Nga PS, relator do të jetë deputeti Damian Gjiknuri dhe nga PD, Viktor Gumi. Nga kjo mbledhje, tha Topalli, mbetet përfundimisht të kemi dy raporte, hartimi të cilëve do të bëhet, për maxhorancën nga deputeti Viktor Gumi, ndërsa për opozitën është caktuar deputeti Damian Gjiknuri. Dy raportet do i paraqiten seancës plenare“, tha Topalli.

Ndërsa kryetari i grupit parlamentar socialist, Gramoz Ruçi shpjegoi se në letrën e tyre tre deputetët janë shprehur se „i japin garancinë e plotë Këshillit të Rregullores që të votojë pro heqjes së imunitetit të tyre“.
(ma.ar/BalkanWeb)

Alltag in Vlore: Ein privates Polizei Auto, wurde in die Luft gesprengt heute früh


Vlorë, tritol makinës së një polici
5 27/01/2012 09:48
Një shpërthim i fortë tritoli është dëgjuar sot në orët e para të ditës në lagjen “Pavarësia”. Ngjarja ka ndodhur […]

Dem Bürgermeister von Vlore hat man ja das private Auto vor dem Rathaus angezündet, nun wurde er wegen einem Bandscheiben Vorfall nach Tirana ins Krankenhaus geflogen.

27 Janar 2012 – 10:35 | Shqiperi
TRANSLATE

Kryebashkiaku i Vlorës transportohet në spitalin e Tiranës me helikopter

TIRANË- Kryetari i Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika është transportuar mëngjesin e sotëm me një helikopter drejt kryeqytetit.

Burime konfidenciale pranë kryebashkiakut bëjnë të ditur se Gjika vuan prej disa kohësh nga sëmundja e hernies diskale.

Të njëjtat burime sqarojnë për NEWS24 se ai është transportuar sot drejt kryeqyteti për një mjekim më të specializuar, duke konfirmuar se gjendja e tij shëndetësore nuk është e rëndë.
(el.me/BalkanWeb)

US Botschaft in Tirana: “Die Politiker arbeiten nicht für das Volk”

Albanien im Chaos, der kriminellen Politik Clans

Tom Doshi und wikileaks!

Wikileaks cables ueber die Gangster der Politik

03/09/2011 08:46

Kabllogrami,15 ditë pas zgjedhjeve të përgjithshme: Kryebashkiaku Lulzim Basha, ministri Sokol Olldashi, numri 2 i PS, Gramoz Ruçi, deputetët Tom […]

Law Breakers Turned Law Makers
——————————

¶2. © Some of the more noteworthy MPs with ties to organized
crime are:

Tom Doshi: An SP MP from Shkoder, Doshi, singled out in
the Human Rights Report for physically assaulting a
journalist in the Sheraton Hotel, was a key figure in
financing SP electoral efforts. He is known as the richest
MP, with a declared fortune of more than $15 million and is
also suspected of trafficking narcotics. Doshi served in the
previous parliament as a DP MP, before switching sides to the
SP shortly before the election.

– Lefter Koka: Representing LSI from Durres, Koka is a
member of perhaps the most notorious organized crime family
in Albania, with ties to narcotics and human trafficking and
other illicit activities.

– Sokol Oldashi: Olldashi, the current Minister of Public
Works, Transport, and Telecommunication and DP MP from Fier,
is suspected of smuggling goods and narcotics.
Circumstantial evidence links Olldashi and Fatmir Kajolli in
Fier to Minister of Justice Enkelejd Alibeaj in a scheme to
release prisoners from jails to act as electoral bullies.

– Lulzim Basha: According to one SP source, FM Basha, who
represents the DP in Elbasan, was involved in facilitating
the release from prison of a notorious criminal in Elbasan in
return for support from the criminal’s family. Relatives of
the criminal promised to „organize“ people in Elbasan to
support Basha. The criminal was released on June 29, the day
after the elections………

http://balkaninfo.wordpress.com/tag/lulzim-basha/

Tom Doshi und sein Skhoder Mafia, in voller Aktion am 21.1.2011, identisch mit Pjerin Ndreu

Die heutige Parlaments Rats Sitzung

Heute wurde mal wieder der durchgeknallte Sohn des Gramoz Ruci von der POlizei festgenommen.

Vor kurzem fuhr er seinen BMW X6 in Tirana zu Schrott in einem Unfall, nun mit einem teuren VW Tuareg.

Er stoppte nicht bei einer Polizei Kontrolle, und wurde gestoppt mit einer Waffe und festgenommen. Früher erschossen die Hasanbeliu Familie in Durres, Polizisten, wenn sie gestohlenen Autos gestoppt wurden, was so ein Art Standard Verhalten der Politiker Söhne ist auch von Spartak Braho und seinen dummen Söhnen bekannt in Durres.

Kapet me armë Ledio Ruçi

Transmetuar më 27.01.2012 21:28

Lajme të tjera

Durrës, 27 janar 2012, NOA- Djali i kryetarit të grupit kuvendor socialist Gramoz Ruçi, Ledio Ruçi ka përfunduar sërish në duart e policisë pasi u kap me armë pa leje.

Burime zyrtare nga policia thanë për agjencinë e lajmeve NOA.al, se Ruçit iu gjetën në makinë një armë sportive dhe një palë dylbi teksa po kthehej nga Gjiroksatra.

Mësohet se Ledio Ruçi ka qenë duke udhëtuar me një makinë tip “Touareg” dhe nuk i është bindur thirrjes së policisë për të ndalur, ndërsa krahas tij u shoqëruan edhe dy persona të tjerë të cilët ndohdheshin në makinë, por pas verifikimeve përkatëse Ruçi u la i lirë.

Rreth dy muaj më parë Ledio Ruci u përfshi në një aksident me pasojë vdekjen sapo kalon urën e Lanës, tek kryqëzimi i Rrugës së Elbasanit ku një automjet tip “Mini Cooper” me targë CG 832 FC dhe një “BMW X6” me targë IKY 3939 u përplasën. Viktima, së bashku me 2 të plagosurit e tjerë, mësohet se udhëtonin me “Mini Cuperin”, ndërsa Ledio Ruçi, djali i kreut të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi, drejtonte automjetin “BMW X6”.

Mësohet se në këtë rast makina e Ledio Ruçit, i cili po ngjitej në unazë, ka hyrë në kryqëzim me shpejtësi dhe pas përplasjes me autoveturën, e ka lënë atë pas dhe ka lëvizur diagonal, duke dalë nga kryqëzimi ka hipur në trotuar, derisa është përplasur me muret e një fast-food-i dhe ka ndaluar në trotuar.

Njëra nga vajzat e plagosura në aksidentin me Ledio Ruçin, djalin e Gramoz Ruçit, humbi jetën në Spitalin Ushtarak në Tiranë. Brunilda Pinderi, 28 vjeçe, nuk ka arritur t’u mbijetojë plagëve të marra pas përplasjes së mjetit “Mini Cuper” (ku ajo ndodhej) me makinën “BMW X6” të drejtuar nga Ledio Ruçi.

a.y/NOA

Gegen die Peinlichkeit des Kresniq Spahiu, wurde eine Parlaments Kommission installiert

Donnerstag, Januar 26th, 2012

Um den Komiker mit Null Resultaten im Amte Kresniq Spahiu, wurde  wegen Amts Missbrauch, eine Parlaments Untersuchungs Kommission eingesetzt um ihn aus dem Amte zuentfernen, was längst fällig ist.

An Peinlichkeit nicht mehr zuüberbieten, seine jüngste Kritik, an einer Reise des PM Salih Berisha nach Montenegro, welche in Wirklichkeit, keiner Kritik stand hält und wohl eher ein Ablenkungs und Erholungs Manöver war, des Salih Berisha. Kurz gesagt, ist es sogar eine dreiste Frechheit, als Staatsbeamter, über solche Reisen, zu kommentieren.
RBA criticizes Berisha’s visit in Montenegro

Im Amte seit 10 Jahren nur Geschwätz, über korrupte und kriminelle Politiker (u.a. in 2002, bereits über die Durres Justiz und das die Rathaus Mafia rund um Grundstücke und illegal Baugenehmigungen, missbraucht heute Kresniq Spahiu, im Auftrage der US Mafia Faschisten und andere Null Bildung Organisationen sein Amt, für extreme Nationalistische Parolen, wo er Geschichts und Mythen Lügen der Albaner Mafia verbreitet.

Es wird Zeit, das die Gestalt kein Öffentliches Amt bekleidet, denn als PR Moderator und Show Master im TV und auf Konferenzen, könnte man billiger auch eine Schallplatte kaufen. Die heutige Parlaments Debatte, wo wir Erstmalig dem Regierungs Vertreter, dem Profi Verbrecher Enkeled Alibeaj Recht geben.


The establishment of the Parliamentary commission for investigating the vice Chairman of the High Council of Justice activities was no surprise.

74 votes in favor by the majority and with the opposition against, was established the Commission that for three weeks will investigate the activity of Kreshnik Spahiu, accused of trying to discredit a state figure and violating the Constitution.

The opposition made it clear that they are not satisfied by Mr.Spahiu’s work as Chairman of the High Council of Justice, and they said that this decision is taken for the partial interest of the Democratic Party, while the democrats say that the decision, although delayed, defends the dignity of the Parliament that has elected Spahiu for that duty.

Nocolai Wammen,

About the Speaker:

Nicolai Wammen was appointed Danish Minister for European Affairs in 2011. A Member of the Social Democratic Party, he previously served as Mayor of Aarhus from 2006 to 2011 and as a Member of Parliament from 2001 to 2005.

BE: Të befasuar nga gjyqi i Metës
25/01/2012 22:35

How is justice made in Albania?
24/01/2012

The European Union will continue to finance the judicial system reform in Albania. According to the EU ambassador, Ettore Sequi, everyone must see progress in this system, so that Albania’s institutions will be ready to conduct democratic investigation.

The ambassador asked further reforms, by considering them as a country’s key aspirations for joining EU.

During this meeting, the head of the Supreme Court, Shpresa Becaj, asked the politics to stay away from the judicial system and not interfere, while Prosecutor Ina Rama said that it is difficult to make justice in Albania.

“We all know that it is difficult to make justice in Albania, but we all know that it is possible. Altogether, we are determined to understand that justice is set by our will and efforts. We will work more and give our best for realizing this goal”, the Prosecutor Ina Rama declared.

“The problems should be addressed to the people vested with the power to administer the recruiting, promotion and transfer of honest judges and prosecutors, and for discharging irresponsible and corrupted ones”, declared the Minister of Justice, Eduard Halimi….

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=4507

Kommentar: das Geschwätz hört man über 10 Jahre, das man die Justiz säubern muss. Eduard Halimi, der als „Haustier“ von Enkeled Alibeaj gilt, hat Grundschule! Kurz gesagt: Idioten und Kriminelle regieren Albanien, was Nichts Neues ist.

Hand: Full investigation for January 21st
25/01/2012 18:50

The Councilor of the American Committee of Helsinki, Bob Hand, greeted the latest developments about the January 21st investigations in Albania, after the arrival of the FBI forensic report.

In an interview for VOA, Hand expressed his hope that the investigative process will go until the end, in order to increase the trust of the Albanian justice.

“First of all, I am happy to see that there has been progress with the investigations, and that I hope that is leading to the arrests of the people who are responsible for the killings of one year ago. It took a long time and I am sure that people in Albania are looking forward to the conclusions, by using this long period for criticizing the entire process”, Hand declared.

“But this is a very serious matter, and the fact that the FBI was involved in the investigation shows that it is credible and serious. We cannot judge them, because every suspect is innocent until proven guilty, but let us hope that this process will bring a greater trust for the Albanian judicial system. I think that the Prosecution General announcement, and the fact that the US Ambassador was together with her, is a very good sign”, he underlined.

Asked about the attacks against the General Prosecutor and the other Albanian Constitutional institutions, Hand declared that he is against the harsh political rhetoric. According to him, the institutions should be left to exert their duty uninfluenced.

“I am very worried when I hear high tones in a rhetoric that attacks specific individuals, the General Prosecutor, the President or the opposition leader, while the institutions are making their duty. It is normal to have conflicts between different institutions, but accusing for a coup or threatening that you will prosecute high rank officials after their mandate, is certainly not useful”, Hand declared.

According to him, with this rhetoric, the Prime Minister and the government officials would only increase the mistrust for their ability to lead Albania, and this would be regrettable.

“I think that the Albanian politics needs less personalization and a better understanding for these institutions, which, although not perfect, try do make their job and they should be allowed to do it”, Hand underlined, after commenting the interventions of the Socialist leader, Edi Rama.

According to him, the FBI involvement should give to the investigation a bigger credibility and make the big parties, the DP and the SP to keep a respectful stance toward the process, rather than engaging in rhetoric.

“As for Edi Rama’s comments, he is not the Prosecutor. He has the right to express his opinions, but he must understand that there are responsibilities when being in opposition. He is the political leader of an Albanian political side, and represents the people of the country. Together with this there is the need for a responsible behavior”, Hand added.

http://www.top-channel.tv/english/artikull.php?id=4522

Ein Busunter Nehmer aus Vlore, hatte 86.000 € im Gepack, was heute erstmalig beschlagnahmt wurde von der Task Force Polizei, weil das Geld nicht deklariert war, beim Zoll. Bus- Reise Agenturen, sind Tarn Geldwäsche Unternehmen im Balkan. Das fängt beim einfachen Zigaretten Schmuggel an, wo jeder Busfahrer, seine Zigaretten Abnehmer hat und damit sein Einkommen finanziert.

26/01/2012 17.07
Durres, ergriff 86.000 €

Eurot e sekuestruara

86 540 euro janë bllokuar sot në Portin e Durrësit. Kjo masë është marrë pasi shumë e parave ishte e padeklaruar në doganë.

Pas bllokimit, ka nisur dhe procedimi penal në gjendje të lire për veprën penale të mosdeklarimit në kufi të të hollave dhe sendeve me vlerë në ngarkim të shtetasit A.H, 40 vjeç, banues në Vlorë.

Sekuestrimi i parave është bërë dje në orën 13:00. Pas kontrollit të policisë tek sheshi i trageteve të Portit të Durrësit, nga shërbimet e Policisë së kontrollit fizik, në bagazhin e autobusit të kompanisë ”Arjani Travel“ të linjës Itali – Shqipëri, është konstatuar një çante brenda së cilës ndodheshin disa veshje si dhe sasia prej 86 540 euro.

A.H ishte personi pritës i sasisë së valutës së padeklaruar, sasi e cila ka kaluar në sekuester nga Task-Forca e prokurorisë së Durrësit.

The following excerpt effectively dismantles the pompous claims of heroic “struggle for freedom and independence” and disingenuous references to the “self-determination” of an ethnic group which has already exercised its right to self-determination with the formation of state of Albania.
No, it has nothing to do with “freedom”, “independence” or “self-determination”, it is all about illicit trade, crime without punishment, lawlessness, thuggery and insatiable greed.
Criminals, Terrorists or Politicians? In Kosovo-Metohija, all Three.

Excerpt from the UN Office on Drugs and Crime report for March 2008
[pg 52] According to an Interpol statement made before the U.S. Congress in 2000:
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Balkan_study.pdf
aus Balkan-Spezial 

Ardian Fullani und die Wirtschaft stürzt ab: Schlimmer als in 1997: kein Schutz des Eigentum

Donnerstag, Januar 26th, 2012

Der Zentral Bank Präsident Ardian Fullani, redet als Sprachrohr von Salih Berisha, nur noch Müll daher und sein Ehefrau ist ja auch in gut dotierter Stellung in diesem Banditen Apparat. Zitat: „überraschender Rückgang der Kredit Nachfrage“

Interest rate unexpected decrease
The pessimistic economic figures published this December for the economic growth, and the confidence indicators, have obliged the Central Bank to l…

Keine Justiz, keine Polizei und Präfektur, welche Eigentum der echten Einheimischen, noch die Öffentlichen Strände schützt, ist mehr wie eine Taliban Anarchie.

Wir weisen auf die Fakten hin, vor über einem Jahr und überraschend ist sowieso Nichts in Albanien. Aber wenn primitive Banditen zu Terror Plünderungs Feldzügen ausrücken konnten, sollte man sich nicht wundern, das auch die Albaner keinen Sinn mehr sehen, in den Tourismus, oder in Albanien zu investieren, wo nicht einmal die Strom Versorung funktioniert und 700 Arbeiter der Elbasan Stahlwerke „Kurum“, deshalb entlassen wurden. Hinzu kommt eine enorme Verschlechterung der Sicherheits Lage, wo Banditen sich neue Idenditiäten besorgen, neue Pässe und Mörder und Kriminelle, sich bei Ministern freikaufen können. Der Kriminelle Ex-Polizei Direktor Pjerin Ndreu, gibt hierzu ein Interview heute, wo er Recht hat.

Was soll denn überraschend sein?: Herr Ardian Fullani, den ich vor über 10 Jahren, schon persönlich kannte.

Ulje e papritur e interesit
25/01/2012

25.1.2012: Alarm-Signal von EBRD: Albanien das Wirtschaftswachstum für das Jahr 2012 wird 1,2%

 Eigentums Rechte, werden noch schlechter geschützt, wie im „Bürgerkrieg“ von 1997, als kriminelle Banden, oft aus dem Kosovo durch das Land zogen. Details: http://heritage.org/Index/visualize?countries=Albania&type=8, die Korruption noch schlimmer als in 1997 usw..

Die Banditen haben ja auch die Probleme mit dem Hafen Durres zuverantworten: Millionen Tonnen Lehm, Erde, Bauaushub kippten die Verbrecher mit ihren illegalen Bauten auf 40 km einfach ins Meer.

Negativ Premiere für die Mafia Stadt Durres: Der Hafen kann nicht mehr angelaufen werden

Es laufen keine Fähren mehr in den Hafen von Durres, weil die Mafia mit ihren illegalen Bauten, die Kanal Zufahrt zugeschüttet haben.Angeblich wegen schlechten Wetter, aber sowas hat es noch nie gegeben und im TV, ist Nichts von starken Wind zusehen.
Eine echte Welt Premiere, das der Durres Hafen so leer ist, was es noch nie gegeben hat. Noch nie gab es derartige Probleme, aber es kündigte sich schon vor Wochen an und in den letzten Jahren.

Die Situation ist viel schlimmer, wie in übelen Afrikanischen Bananen Republiken, weil die Politiker und ihre Polizei, nur an Landraub und dem Grundstücks Diebstahl mit Fälschungen zur privaten Staats Einnahme erklärt haben, wo Hunderte von Fällen, dem EU-Menschen Rechtshof vorliegen und teilweise auch entschieden wurden. Die Polizei Direktoren nun wieder aus Nord Albanien, und ohne Bildung, betreiben dieses Geschäft an vordester Stelle, wobei  Albanien nicht einmal mehr Ausländer schützt, wie in einem Terroristen Staat. Nur beim Geld Zahlungs Verkehr, hat man Fortschritte gemacht, was bei einem Geldwäsche Staat, besonders wichtig ist, weil es auch Straffreiheit und Immunität gibt für angebliche Investoren. Polizei Direktoren und Geheimdienst Direktoren, welche korrekt arbeiten, werden eliminiert, was in Durres, durch die sogenannten „Eliten“ des Rathauses und der Präfektur, eine Durres und  SHIAK / Xhafzotaj  Tradition ist, wo die gesamte Kosovo – und Mazedonische Albaner Mafia, ebenso ihre Zweigstelle wie Hotels und Bars hat. Gut geschützt, durch Minister in der Regierung.

Hinzu kommt die inkompetente und korrupte Justiz, wo sich Mörder und Drogenbosse freikaufen und korrupte Anwälte und Notare, bishin zu kriminellen Minister, wo sich verurteilte Mörder gegen freikaufen können. Politiker Söhne, dürfen durchaus einen Mord begehen, das bleibt praktisch Straffrei.

 http://heritage.org/index/country/Albania

Heritage: Liria ekonomike
sabotohet nga korrupsioni

Të tjera rreth shkrimit
GRAFIK
Raporti i Heritage Foundation
Heritage Foundation
Heritage Foundation ka kompiluar listën e vendeve sipas lirisë ekonomike. Shqipëria është e pozicionuar në vendin e 57 me 65.1 pikë, me një rritje prej 1.1 pikësh krahasuar me vitin e shkuar. Shqipëria listohet e 26-a nga 43 vendet në rajonin europian.

Sidoqoftë themelet e lirisë janë të minuar nga një mbrojtje e keqe e të drejtës së pronësisë dhe korrupsionit të përhapur. E drejtë e pronës, me një shumë pikësh prej 35.0 na liston shumë nën mesataren, në kategorinë e fundit, atë të lirisë së shtypur. Liria nga korrupsioni listohet gjithashtu në vlerat minimale, me 33.0 pikë, duke na listuar në vendet me nivelin e korrupsionit më të lartë në botë. Liria e punës gjendet gjithashtu në nivelet minimale.

Qeveria ka mbajtur një klimë fiskale të mirë me një taksë të sheshtë prej 10%, duke na bërë të listohemi mbi mesataren botërore për lirinë fiskale. Gjithsesi vendi klasifikohet si një nga vendet më të varfra në europë. ah/Shqiptarja.com/

Property right – Eigentum Schutz

Corruption Index

Investment freedom: besserer Kapital Verkehr, wird durch die Verschlechterung des Eigentums Schutz, den Banditen mit ihren Non-Stop gefälschten Grundstücks Urkunden aufgehoben

Um teure Programme finanzieren zukönnen, wie die Digitalisierung der Grundstücks Erfassung, werden bis zu 200 Millionen $ dem Mafia Staat zur Verfügung gestellt, für gezielte Programme und nicht mehr für die Mafiösen Infrastruktur Massnahmen, wo das Geld über eigenen Baufirmen nur in den Kanälen einer Idioten Regierung landet.

Teure neue Programme werden finanziert, vor allem rund um das Problem mit der Land Mafia, wo nur erfahrene Firmen aus dem Ausland zugelassen sind und schon gar nicht die üblen Berisha Firmen und deren bekannten Betrugs Firmen Gruppe um Herrn Bashkim Ulaj aus Tropoje, oder gar von Sahit Muja, von der US Gambino Mafia, dem Meister der Geldwäsche und des Internationalen Drogen Handels.

Albania SYSTEMATIC, FIRST REGISTRATION OF IMMOVABLE PROPERTIES IN 73 CADASTRAL ZONES TO BE CONCLUDED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS, CONDITIONS AND REQUIREMENTS ESTABLISHED BY IMMOVABLE PROPERTY REGISTRATION OF ca Jan 8, 2012

Die Weltbank kritisiert schwer das gesamte Wirtschaft System, die Korruption sowieso und warnt vor der Staatverschuldung. Viele Staatlichen Rechnungen u.a. die Bonus Zahlungen und Ausgaben für die Polizei, im Strassenbau sind nicht bezahlt in Albanien. Man hat nun eine neue Ausschreibung für die Digitalisierung der Grundstücke in Albanien, wo nur erfahrene ausl. Firmen zugelassen sind, denn im Betrugs- und Fälschungs Sumpf, sind die Mafia Politiker nicht gewillt, überhaupt Ordnung ins Land zubringen.

Die Albaner holzen wie verrückt die Küste und National Parks ab, bauen illegal und betonieren wild herum, rauben den Einheimischen und echten Grundbesitzern ihre Grundstücke und die Weltbank bezahlt teure Aufforstungs Programme.

Afforestation & Reforestation of Refused Lands in Albania BioCarbon Fund Project
Albania
Overview Financial Procurement Implementation & Results News & Related Info

Project ID: P091145 | Project Status: Active
There are no keywords recorded for this project.

Project-At-A-Glance
Approval Date 29-JUN-2007
Closing Date 31-DEC-2018
Total Project Cost** 1.62

Jeder macht sich seine Baugenehmigung am Kopierer, wie seine Grundstücks Papiere, weil fast Alles inzwischen erneut gefälscht ist.
9.1.2012
Interview of Erjon Luçi, Economist at World Bank Tirana Office to „Monitor“ magazine

Available in: Albanian

1. What is your opinion about the progress of the Albanian economy during 2011?
…….
3. How can you evaluate the business climate and how can it be improved?

Inspection reform has been an important step in the right direction. As the Doing Business 2012 has shown, Albania needs to accelerate reforms in certain areas. Property rights remain a major challenge for improving business environment in the country. A related problematic area, where progress urgently needed, has been dealing with construction permits. In the long run the focus should remain on improving regulatory certainty, skills and infrastructure. Regarding the latter, the major advancements made in the past years need to be preserved by carefully planning sufficient maintenance funds while allowing for a pricing framework that ensures cost-recovery and sustainability of quality infrastructure services. …
http://web.worldbank.org

Land Administration and Management Project (LAMP),

Albania: Coastal protection programs

Status of Land Reform and Real Property Markets in Albania,
………………..
2.7 Coastal tourism zones
61 Law No. 8402 of 10 September 1998 (amended by Law No. 9200 of 26 February 2004, On the Control and Discipline of Construction Work, Article 12/1.
62 See Mediterranean Environmental Technical Assistance Program (METAP) Coastal Zone Management Plan, Final Report, Phase One, 1995 and Phase Two, 1996.
63 Law No. 7665 of 21 January 1993, On Priority Tourism Development Zones.
25
of the land“ for the purpose of concluding a lease of the site to the project developer.64 In this way, the Ministry both controls the planning/regulation and brokers the business deal.
The primary problem in the coastal regions has been the lack of ability to define and enforce environmental standards, control development decision-making, and limit ad hoc fragmentation of land rights. The situation is further complicated by unresolved restitution claims and land title disputes. Government initiatives undertaken in concert with the World Bank and development partners aim to address these problems by the creation of participatory planning procedures and the strengthening of coordination and capacities of ministerial and local government units.65 Sporadic enforcement activities have been undertaken, but so far sustained methods of cooperation among agencies and local governments have not been engaged.66 Thus the coastal zone remains an area in which strong efforts must be made to define a workable system of coordinated administration linked to the resolution of property tenure questions….

http://siteresources.worldbank.org

Das Mafia Banditen Ministerium MTKRS, schützt unverändert keine Kultur Güter, Antike Stätten – „Zone Touristik“

Mittwoch, Januar 25th, 2012

 Nach dem Marketing Chef, der Kosovo Todes Schwadronen in Albanien: Ferdinand Xhaferrie (Schwiegersohn von Baskhim Kopliku und Ex-National Guard Chef, einer ur-kriminellen Bande) , ist nun Aldo Bumci (Schwiegersohn vn Zhuahli) am Werke, der nicht einmal versteht, warum er Minister wurde. Primitive Banditen, ohne Kultur, zerstören wie die Taliban, nun mal Antike Kultur Stätten, inklusive die UNESCO geschützen Sonder Zonen in Berat, Gjorokastre. Die Polizei schützt nicht einmal mehr Ausländer, in Albanien, weil Selbige erneut Strohdumm, kriminell und ohne Kultur sind, dafür aus Tropoje mit gefälschten Schulzeugnissen kommen und gefälschten Polizei Ausbildungs Diplomen, sogar Direktor werden können: Albanien ist ein Terroristen Staat, wo die Albaner Alles verkaufen und ihre Auswanderung organisieren.

Gestalten ohne Kultur, und Amateure ohne Schule, haben sogar im Auftrage der Idioten dieses Ministeriums, Antike Stätten renoviert, oder besser gesagt zerstört. Echte Experten, werden nicht gefragt und was ein Neritan Ceka im Resultat dort macht, ist ebenso mehr wie zweifelhaft.

Ferdinand Xhaferrie und Aldo Bumci, gehören zu den 10 lächerlichsten Politikern in Albanien, was Alles über dieses Nonsens Ministerium sagt: 10 personazhet publikë më qesharakë në Shqipëri – die 10 lächerlichsten Politiker Albaniens

In der zweiten Reihe, gibt es durchaus noch einige Fachleute und richtige Experten, aber der gesamte Kopf, ist so eine Art besonders, korrupter Idioten Club, was aber schon vor 10 Jahren bestand, unter der Ilir Meta Regierung.

Hier erklärt ein Direktor des Kultur Ministerium, das man Antike Stätten nun privat vermieten will, auf 20-99 Jahre, wo dann Alles zubetoniert wird.

“Bandit ordinäre” dem sogenannten Minister Aldo Bumci, wurde sein Luxus Audi Q7 gestohlen

Die Intelligenz solcher Minister wird hier deutlich, wo er schon praktisch keine Besucher und Zuhörer mehr findet. Aldo Bumci, die Super Intelligenz, verkündet einen Zuwachs von Touristen auf 2,4 Millionen Besucher, aber dummerweise gab es auch in 2010 schon einen Zuwachs, auf 3,7 Millionen Touristen und Salih Berisha verkündete für 2011, sogar 5 Millionen Touristen. Ebenso sind die anderen Fakten bekannt, das praktisch Nichts mehr im Tourismus verdient wird und eine Tourismus Politik gibt es nicht mehr. Vor wenigen Wochen waren es lt. Minister 2,4 Millionen Touristen, heute sind es aber lt. Ministerium vom 22.1.2012, waren es 4,1 Millionen Touristen. Die kriminelle Energie des MTKRS, muss man damit nicht mehr erläutern, weil nicht einmal die Mafiös kontrollierten Abteilungen zusammen arbeiten und nur Hirnlos arbeiten.

MTKRS-Direktor Klodian Pajuni, will mit “Cannabis” Freigabe neue Touristen gewinnen. Griechen untersuchen die Geldwäsche

Die militanten Banden des Salih Berisha, zerstören die Kueste und Antike Stätten, wie Butrint, Porto Romana, Berat, Gjorokastre 

Man schützt nicht einmal Antike Stätten, welche es zu Zeiten der Illyrier schon gab, oft als Griechische Ansiedlungen und Tempel bis zu Stadien.

Rrënimi i qyteteve antike
16/01/2012 21:05

Shkaterrimi i monumenteve të kulturës është kthyer në një fenomen që po gërryen Shqiperine në çdo cep të saj. 

Pavarësisht vlerave që ato mbartin, askush nuk reagon për të frenuar këtë masaker që po fshin elementë të historisë së shqiptarëve. 

“Shqiperia Tjetër” e gazetarit Marin Mema ka udhëtuar në dy vende simbol, që sot po rrënohen çdo ditë për shkak të braktisjes që i kanë bërë strukturat përkatese. 

Në shpatin malor të Ploçës, në Labëri, gjendet qyteti antik i Amantias, me qendrën e tij ilire, ndërtuar përpara lindjes së Krishtit. 

Qendra e hershme ilire shtrihet ne nje territor te gjere rreth 15 hektare permes te cilit zgjaton nje rruge e ngushte makine qe te çon deri ne majen me te larte te qytetit. Mendohet qe krijuesit e qytetit antik te Amantias te kete qene fisi Ilir i taulanteve, qe kontrrollonin ushtarakisht edhe kete zone. 

Mes renojave te shumta ne territorin e gjere diku ne krah dallohet amfiteatri apo siç i thone banoret vendas, stadiumi qe daton rreth shekullit te trete dhe te dyte para Krishtit.

Me nje kapacitet prej me shume se 2 mije vendesh, amfiteatri arene e dikurshme e përleshjeve sportive, e vrapimeve, hedhjes se shtizes e diskut, ka nisur te humbe prej kohesh njetrajtshmerine e shkalloreve te tij. 

Nje pjese e gureve jane fundosur per shkak te erozionit te tokes, pjesa tjeter ka rreshqitur majtas e djathtas duke i dhene vende vende nje pamje te ngaterruar e veshtire te dallueshme. 

Ne krye te parkut qendron germadha e muzeut te dikurshem arkeologjik, sot shnderruar ne nje karikature qe simbolizon 20 vitet shkaterrimtare qe zhduken thuajse gjithçka ishte ekspozuar ne te. 

Gjitheanesh, gure te kalase qe sot kane zene vend ne muret e staneve, plehra te hedhura tej e këtu e objekte të tjera shkapërdarë cepash te thyera e te perdhosura.

Objekte te shumëllojshme, monedha e relike kanë rene sot mes shumë duarsh, te njohura e të panjohura, duke ikur ne drejtim te ditur e të paditur. Edhe pse nuk duan te flasin para kamerave, mjaft banore te zones i tregojne me krenari keto copeza te jetes se Amantias qe sot eshte zveshur jo për faj të tyre nga nje pjese e historise se saj, qindra mijravjeçare. 

10 shekuj mbijetese jane gjunjezuar perballe nje tranzicioni te pafundem ku antivlera ka rrethuar e zaptuar cka gjetur perpara duke i dhene Amantias nje cep modest, per te mos thene inekzistent e te braktisur në historinë e sotme shqiptare.

Duke lene ne krah rrenojat e kishes palokristiane dhe ato te tempullit te Aferdites qe qendrojne poshtazi kah mureve rrethues, nga Amantia e braktisur, drejtohemi drejt nje tjeter destinacioni historik, qytetit antik te Finiqit, Foinikes. 

Lindur diku rreth shekullit te 5 para eres sone, ky qytet do te lundronte nder vite per t’u shnderruar shpejt ne nje qender urbane me akropol te fuqishem. Dikur kryeqendra e Kaonise, qyteti me i fuqishem i te gjithe Epirit, rrethohej nga mure te larte qe i jepnin nje siguri edhe me te madhe qytetit. 

Por, muret dikur te padepertueshme te kesaj qendre duket se janë mposhtur nga ferrat e bimesia qe kane thyer mbrotjen. E veshtire te mendosh se gjithcka mund te pastrohet e te mirembahet nga vetem dy puntore te cilet duhet te mbulojne e po ashtu te ruajne ne 24 ore nje zone te gjere plot 150 hektare qe per me teper nuk eshte as e rrethuar. 

Gjithcka pritet të marrê jetë nga grupet e arkeologeve te huaj pasi strukturat tona perkatese vleren qytetit antik e kane matur vec me fjale, fjalë, propagandë e asgje me shume. Fat te njejte ka edhe teatri qe ka patur nje kapacitet prej rreth 12 mije vendesh, por qe sot, për të dalë në dritë edhe ai shpresat i ka varur tek germimet e arkeologeve te huaj. 

Në pritje janë edhe banesat me dy peristile, nekropolet e gjithcka tjeter gjendet ne kete park arkeologjik, që do tërhiqte me qindra turiste te huaj drejt Shqiperise, por qe sot nuk do mund te gjenin ketu qofte edhe nje qender biletarie e jo me dicka me shume.

118 monumente te kategorise se pare, mes tyre edhe Finiqi duhet te monitorohen nga një personel i reduktuar në vetem 13 vete. Kaq jane mundesite qe i jane dhene drejtorise rajonale te monumenteve ne Sarande, nje grusht njerez pa kushte, pa mjete levizese, si per t’i vene vulen faktit se ne Shqiperi keto vlera te medha nuk perbejne asnje lloj prioriteti, perkundrazi trajtohen si nje peshe e tepert ne buxhetin e qeverive qe ikin e vijne duke zevendesuar mes fjaleve, njera-tjetren. 

Detyrimisht që duhet që stafi të jetë akoma më i madh, me numër më të madh specialistësh, punëtorësh. Kërkohet rritje e kësaj, por kuptohet vështirësitë janë të mëdha”, deklaron Ilir Papa, Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Monumenteve të Kulturës në Sarandë. 

Kjo eshte Shqiperia qe po humbet cdo dite vlerat e saj, vlerat mbi te cilat ka ndertuar identitetin, k a ndertuar ekzistencen, ka ndertuar kombin shqiptar, vlerat te cilat po zhduken duke rrezikuar qe neser ky vend te gdhihet pa patur me asgje nga historia e saj. 

http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=227006


Die militanten Banden des Salih Berisha, zerstören die Kueste und Antike Stätten, wie Butrint, Porto Romana, Berat, Gjorokastre

In der primitiven PD Verbrecher Partei, läuft das gezielt unter: “Spontan economic”, das Alles zerstört wird, in einem kriminellen und militanten Rausch, gegen Einheimische und gegen echte Grundstuecks Eigentuemer. Man zerstoert Alles und bebaut es, in wilden Origen und schlimmer wie die Taliban und Vandalen. Typisch ist die Zerstörung, des National Parks von Butrint durch wildesten Strassenbau von selbst ernannten Bau Ingenieuren, ohne Schulbildung im Salih Berisha Idioten System.Man baut wild herum, fuer illegale Lokale, Hotels, und Shops im schlimmsten Kultur und Umwelt Vandalismus nach den Taliban Orgien in Afghanistan.

Sarande – Durres: Albanische Beton Banditen terorissieren die alten Einwohner

Jetzt jammern diese Rathaus Leute herum, das es so viele illegale Bauten gibt. Einfach nur peinlich, identisch wenn „Zone Touistik“ durch die Salih Berisha Banden zerstört wurden. Gjorokastre, eine Peinlichkeit einer Mafia Regierung und einer Nonsens Polizei, welche nur ihre Partner die militanten Banden, die illegal bauen schützte.

Terror gegen die Bevölkerung: Keine Staatsanwälte, Baupolizei, Gesetze stoppt die militante Banden

Warum stopte niemand diese kriminellen Banden? Wo war der Präket, wo die Polizei, wo der Bürgermeister? Wo war Minister Ferdinand Yhaferie, wo ein Ministerium der Kultur, Sport und Tourismus?


Die Balkan Taliban der “Politiker” zerstören die UNESCO-geschützte Altstadt von Gjirokastre

Mit Vorsatz zerstört die Terroristen Gruppe, des Salih Berisha und anderer Politiker, die UNESCO geschützte Altstadt von Gjirokastre, wo es 170 neue illegale Grundstücks Besetzungen und Bauten gibt und wo Alles platt gemacht wird, inklusive des Antiken Strassen Pflasters, wo nun schwere Baumaschinen fahren. Millionen Geld aus dem Ausland, für Kultur Förderung und Schutz von Gijrokastre und dann wird Alles platt gemacht —> Albaner Taliban Kultur im extremen und aktuell unter dem Bin Laden Freund und Null Demokratie und Kultur Idioten: Salih Berisha!

Maisons des quartiers historiques

Gegen diese Zerstörung Orgie, rein krimineller Banden aus der Albanischen Politik, sind die Taliban mit ihrer Kultur Zerstörung noch reine Vorzeige Bilder einer Kultur.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Welterbe.svg/220px-Welterbe.svg.png

Was wird die UNESCO zu einem solchen Vandalismus und nicht nur in Gjorokastre sagen?

Trotz vorhandener Warnungen vor über einem Jahr, überall in Albanien, vernichtete die kriminelle Regierung Salih Berisha, durch die Auflösung der Baupolizei, im November 2010, viele Hektar Land, in den “Touristik Zones”, National Parks, und Küsten Städten. Besonders peinlich sind aber die 280 illegalen Bauten in den geschuetzten Zonen von Gjirokastre, davon 170 neue Bauten in der von der UNESCO geschützten Altstadt, welche ein Touristen Magnet ist. Diese Leute, haben auch noch die Dreistigkeit, wie wo anders auch, nachträglich (oder Zeitgleich) eine Legalisierung zu erreichen, obwohl die Gesetze das für “Touristik Zone” und die geschützten Altstadt Zones, ausdrücklich verbietet.

Man erinnert sich an die kriminelle Besiedlungs Politik, des Salih Berisha, per Dekret, vor allem der Innenstädte von Durres und Tirana, wo damals Alles verwüstet wurde. Ohne Zweifel, war die Vernichtung, der geschützten, teilweise sogar privaten Zones, geplant und zwar von Salih Berisha persönlich, weil die Präfekten, gegen diese Banden Nichts unternahmen, wie bewiesen ist vor allem in Durres und Sarande, wo wertvollste Bäume auch noch vernichtet wurden.

Gjirokaster, 280 illegal constructions in the “protected” area
24/06/2011 10:40

Historic Centres of Berat and Gjirokastra (2005)

170 neue illegale Bauten allein im Antiken Stadt Zentrum von Gjorokastre, insgesamt 240 im Alt Stadt Kern, Null Wirtschafts PLäne, keine Kontrolle der illegalen Bauten! Albanien wird als Vertragsstaat, “Verantwortunglosigkeit” vorgeworden, oder besser gesagt – primitiv kriminelles Treiben des Ministeriums und der Stadt Gjorokastre und Berat. Munter wird Alles und überall zerstört, und wild gewordene Neanderthaler ohne Kultur, zerhacken und zerstören auch die wertvollsten Bäume an der Küste, für sinnlose Beton Bauten, welche man später legalisieren will. Mangels Intelligenz, und weil man nur die dümmsten Verwandten in der Stadt Verwaltung und im Ministerium unterbringt, ist bis heute auch kein einfacher Brandschutz Plan aufgestellt. Man verweigert durch primtive Dummheit so einfache Sachen zu planen, was man überall identisch sieht, das Alles geschieht ohne Plan und Verstand.

Ein primitiv krimineller Idioten Club, regiert Albanien, wo das zuständige Ministerium (Mafia kontrolliert seit 10 Jahren) nun auch noch Cannabis Tourismus machen will.

MTKRS-Direktor Klodian Pajuni, will mit “Cannabis” Freigabe neue Touristen gewinnen. Griechen untersuchen die Geldwäsche 
UNESCO, ultimatum për Gjirokastrën dhe Beratin

Berat – Gjorokastre: Illegale Bauten und Zerstörung: Ulitmatum der UNESCO: Verlust des Status des Weltkultur Erbes
Das berüchtigte Mafia Idioten Ministerium für Kultur, Sport- und Tourismus (MTKR), wie die Stadt Gjorokastre, und die Mafia kontrollierte Stadt Berat, haben nun ein Ultimatum erhalten, das man den Status: Welt Kultur Erbe, verliert.

2010, verkündert Salih Berisha, das man vor allem Kultur Tourismus und in den Bergen den Tourismus fördern will. Er erhält neue Geld Programme hier von der Weltbank und den Deutschen. Egal ob neue Gewerbe Industrie Parks (1995 Durres), neue Strassen usw..: die primitive Salih Berisha Bande, betoniert umgehend Alles zu, wo Gelder aus dem Ausland hinfliessen sollen, für irgendwelche Programme. Landraub und Grundstücks Diebstahl ohne Ende. Gesezte und Boden Recht interessiert die Berisha Taliban Banden nicht.

Den neuen Urbanistik Plan von Berat, hatten die Schweizer finanziert. Wie in allen anderen Stätten, wie Durres, Tirana, Korce sind alle Bebaungs Pläne, mit Kosten von weit über 100 Millionen €, reine Makulatur, denn die Dumm Mafia von Albanien, kennt keine Gesetze, Verträge und hat eine Minimal Funktion der Intelligenz, Bebauungs Pläne, einzuhalten, allein wegen der Wert Erhaltung der eigenen Immobilien. Milliarden schwere Vermögens Verluste und Pleiten, rund um die Land und Bau Mafia, welche nur Beton kennt. Albanien ignoriert auch in dieser kriminellen primitiv Regierung, jede Art von Bau Gesetz und Urbanistik Plänen und weint nun, das viele Immobilien nicht zuverkaufen sind und Touristen und Investoren wegbleiben.


Die militanten Banden des Salih Berisha, zerstören die Kueste und Antike Stätten, wie Butrint, Porto Romana, Berat, Gjorokastre
In der primitiven PD Verbrecher Partei, läuft das gezielt unter: “Spontan economic”, das Alles zerstört wird, in einem kriminellen und militanten Rausch, gegen Einheimische und gegen echte Grundstuecks Eigentuemer. Man zerstoert Alles und bebaut es, in wilden Origen und schlimmer wie die Taliban und Vandalen. Typisch ist die Zerstörung, des National Parks von Butrint durch wildesten Strassenbau von selbst ernannten Bau Ingenieuren, ohne Schulbildung im Salih Berisha Idioten System.Man baut wild herum, fuer illegale Lokale, Hotels, und Shops im schlimmsten Kultur und Umwelt Vandalismus nach den Taliban Orgien in Afghanistan.
In Durres, werden noch mehr Antike Staetten zerstört, trotz Proteste der zustaendigen Ausgrabungs Leiter
Der Bürgermeister von Durres stellt den Detail Urbanistik Plan für Durres vor

Filed under:

 • News
 • Der General Master Plan von der Weltbank finanziert, wurde im Dezember 2007 von jetzigen Verteidigungs Minister Gazmend Oketa bereits vorgestellt als Beschluß des Councels der Regierung. Erstmalig wurden in Durres ja auch hoch kriminelle illegale Bars und Restaurants von Mafia Politikern an den Stränden gegenüber der Universität abgerissen.

  Hierzu wurde ein Fach Consult “Hydea & Atelier 4” eingeschaltet, denn die Deutschen Idioten Consults der GTZ entpuppten sich als reine Betrugs Nummer, zur Beschäftigung der eigenen Politischen Strukturen und zum Geld Unterschlagung.

  Besonders wichtig ist nun die neue Strasse zum Port Currila (auch als Port-Germane bekannt) und der Ende 2007 neu geschaffene Touristik Park um den Yachthafen dort und wie es durch das Council der Regierung KRRTRSH beschlossen wurde! Hier werden zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt. Die Gazetta Shqiptare bringt am 2.4.09 dazu einen grossen Artikel auf Seite 15.

  In Durres ist mit der Mafia Stadt Verwaltung, immer noch Nichts in Funktion. Null Baugesetze, Null Bau Aufsicht und Wild West, durch kriminelle militante Partei Gaenger, welche wild herumbauen und immer auf fremden Grundstuecken, alle Straende zerstoerten und heftig unveraendert abholzen. Erstaunlich ist wie ruhig, die einheimische Bevoelkerung bei diesem Terror bleibt. Nun geht es um die Antike Siedlung, bei der Post im Zentrum, wo ein Bus Bahnhof angeblich entstehen soll, es sich aber wie immer die Durres dubiosen Beton Geschaefte handelt.

  Alles muss fuer Beton vernichtet werden, daruntert 100.000 Arbeitsplaetze im Tourismus und einige Tausend Arbeitsplaetze, rund um die Fischerei Schutz Zonen von Durres.

  25.9.2011: Die Mafia Regierung in Tirana, hat ebenso die Fischerei inzwischen total zerstoert und mit der Wirtschaft geht es massiv bergab

  Die Zerstörung von Butrint, hat unter dem urkriminellen Minister Ferdinand Xhaferrie begonnen, der einen hoch kriminellen Direktor in Butring einsetzte, einen angeblichen Professor (selbst geschriebene Diplome sind Standard VIP-at me diploma fallco 20/09/2011
  ) Das alte Salih Berisha System: Bist Du Idiot, hast Null Schule, wirst Du Direktor und Minister, als Partei Gaenger!

  8.000 tode rund um Grundstücke und die Land Mafia: “Camorra-ähnliche Oligarchen-Kaste” der Albanischen Politiker

  Das Gedanken Gut, der Schafshirten Jungen aus Tropoje, in der Welt der Neanderthaler und ohne Kultur und Bildung: Salih Berisha

  Frauen als Arbeits Tiere und Sklaven – Diskriminimi ndaj femrës në Shqipëri dhe në Kosovëurchsuchen

   

  « Zurück

  Pamje e një gruaje   e ngarkuar për krah burrit  duke pirë  duhan , një mentalitet  primitiv  dhe i pa pranueshëm për  popullin shqiptar  , duhet demaskuar, gjykuar dhe nxitje  te shkollimit te gjinisë femërore  drejt një civilizimi dhe emancipimi  si një femër me emancipim evropian!

  .

  Diskriminimi ndaj femrës në Shqipëri dhe në Kosovë

  Ein Artikel eines in Deutschland lebenden Albaners, über diese Peinlichkeit dieser Kultur.

  Reaktion Null, im Mafia Ministerium des MTKRS, wenn örtliche Behörden auf die Schädigung von National Denkmälern der 1. Klasse hinweisen: Man macht Mafiöse Selbst Bedienungs Geschäfte und betreibt die Unterschlagung der Fonds, in alter Tradition und leitete Tourismus und Kultur Interesierte in eigene Agenturen und Hotels um.

  Shembet shtëpia monument e Kokobobove

  Shtepia e Kokobobove

  GJIROKASTER- Rreshjet e shumta të ditëve të fundit, kanë shkatërruar banesën e Kokobobove në lagjen “Palorto” përballë me Gjimnazin “Asim Zeneli” në Gjirokastër. Një pjesë e mirë e ndërtesës, është shkatërruar plotësisht, duke nxjerrë në pah, konstruktet e themelta dhe muret anësore mbajtëse të cilat, nuk i rezistuan dot rrebeshit të shiut dhe dëborës së 10 ditëve më parë.

  Banesa e Kokobobove, figuron në listën e trashëgimisë kulturore dhe hyn në monumentet e kategorisë së parë. Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare, ka ndërhyrë disa herë për të shmangur rrezikshmërinë që paraqesin këto objekte banimi të cilat gjenden në zona të rrahura në këmbësorët.

  Ndonëse ky institucion pati lajmëruar herët të gjitha organet kompetente për rrezikshmërinë që paraqesin objekte të tilla, askush nuk ka marrë guximin të ndërhyjë duke e rigjeneruar me fonde. Banesat e tjera që jenë të kategorisë së parë dhe të dytë të cilat kërkojnë ndërhyrje emergjente, janë ato të Hadërajve dhe Cuberajve të cilat ashtu si dhe Kokobobot, ndodhen në zona të banuara dhe me aktivitet intensiv njerëzor.

  Der Pyschopat Salih Berisha, stellt dem UEFA Vertreter die neuen Pläne für ein Fussball Stadium vor, was nun von dem Minister Aldo Bumci, mit Phrasen ergänzt wird. Kurz gesagt, gibt es keine richtigen Pläne, noch Genehmigungen dafür bis jetzt und eine Finanzierung sowieso nicht. Reine PR der Pyschopaten Dumm Mafia in Tirana. Während dessen ist Albanien in der FIFA Rangliste weiter abgestiegen.

  Luft Gebilde der Salih Berisha PR, eines neuen Fussball Stadium was auch rund um das Kultur Ministerium gehört.

Betonizimi i demokracisë

http://www.shekulli.com.al/2011/04/26/ksamil-prishje-ndertim-pa-leje-24-maj-2010.jpg

Ksmali Island

Maks Velo | 25/04/2011 | Arti i te jetuarit |
Zgjedhjet nuk po ecin siç duhet. Më duket sikur janë të betonizuara. Asgjë nuk i shpëton dot. Ajo që është kryesore dhe qartësisht e dallueshme është mosbesimi. Asnjëra palë nuk i beson palës tjetër. Të gjithë besojnë se të gjithë të tjerët ua kanë me hile, me akraballëk, se patjetër i vjedhin… Vjedhja është bërë nocion primar i postdiktaturës. Në diktaturë vjedhja ishte zëvendësuar me spiunimin. Denoncimi ishte një lloj i ri vjedhjeje nga “njeriu i ri socialist”.

Ka mosbesim, se ka vjedhje! Dhe sikur të mos vjedhin, nuk i beson më njeri… Sepse demokracia u kuptua si zaptim, si pushtim, si pasurim. Pasurim pa punuar. Dhe këtu doli që ajo që mund të pushtohej dhe të shitej më lehtë, ishte territori. Ne u futëm në epokën moderne me fondin Osman të banimit dhe shfrytëzimit social. Në 500 vjet nuk u ndërtua asgjë.

Pavarësia, Mbretëria, më pas pushtimi , lufta e dytë; dhe erdhëm në socializmin vetëvrasës ku prodhuam armë dhe bunkerë. Në fund të shekullit 20-të jemi populli më i prapambetur në Europë, pa projektues të aftë, pa ligje, pa pushtet lokal.

………………..

[10] http://www.shekulli.com.al/2011/04/25/betonizimi-i-demokracise.html 

Der Kroatische Präsident war in Tirana, und forderte Albanien auf, die Adria sauber zuhalten!

Was man sich vorstellt, wenn ein Land nur noch dem Banditen Tum, und der Küsten Wald Zerstörung frönt!

23 Janar 2012 – 12:25
Share
inShare

Kroacia: Ndalni ndotjen
ta ruajmë detin Adriatik

Të tjera rreth shkrimit
VIDEO
Topi- Josipoviç:Lufte korrupsionit
TIRANE- Presidenti kroat ka ardhur në Tirana dhe për të përcjellë shqetësimin dhe apelin për të mbrotjur detin Adriatik nga ndotja.

Në fjalën e mbajtur para gazetarëve, në konferencë për shtypin, menjëherë pas takimit me presidentin Topi, Josipovic ka qenë i tepër i qartë dhe konkret kur përcolli mesazhin për mbrojtjen nga ndotja të Detit Adriatik. “Deti Adriatik është i përbashkët. Është detyra jonë që ta ruajmë nga cdo ndotje . Të ruajmë bregdetin Adriatik, kujdes me lëshimin e ujrave të zeza”- deklaroi presidenti kroat.

Një rast i ndotjes së Adriatikut, i cili u bë skandal dhe u ndjek me shqetësim të madh në Kroaci, ishte në nëntor të 2010, kur sasi të mëdha të mbetjeve plastike dhe hedhurinave të tjera q u zbuluan në brigjet jugore të Kroacisë në detin Adriatik. Prurjet e jashtëzakonshme të lumenjve, Buna, e Drini të shtuara dhe prej reshjeve të mëdha të shiut kishin çuar mbeturinat në det, që andej rrymat detare i kishin nxjerrë në brigjet kroate

Tema e mbeturinave shqiptare që pushtoi bregdetin kroat u shndërrua në temën kryesore të mediave në Kroaci, dhe qeveria kroate ndërmori aksion për pastrimin e brigjeve të Adriatikut nga mbeturinat.
(sg/shqiptarja.com)

Im Jahre 15, mit zig sinnlosen Touristik Konferenzen, weil Alles von den Mafia Banden, direkt durch diverse Premier Minister sabotiert und zerstört wird, denen Beton und Geldwäsche Geschäfte ihrer extrem dummen Financiers wichtiger sind.

Die Deutsche Botschafterin: „kein Standard“ für Tourismus, was Andere vor über 10 Jahren schon feststellte und auf Anweisung in Kabinetts, von der Hirnlosen Idioten Bande der Ilir Meta, Fatos Nano und Salih Berisha Regierung auch so gewünscht ist, das keine Gesetze in Albanien gelten, noch Grund Eigentum. Landräuberei und Umwelt Zerstörung, Land Mafia Geschäfte, sind deren primitive Idioten Vorstellung, wenn man Premier Minister in Albanien wird.

Der Albanische Tourismus Verband ATA, konnte in ca. 7 Jahren, ebenso Nichts bewegen, was eine Gründung von früheren korrekten Langzeit Direktoren im Ministerium war, in 2005. Zur Konferenz am 24.1.2012.

TURIZMI PA STANDARTE-SHQIPERIA NUK PERMBUSH ENDE KRITERET PERENDIMORE

Das die Albanische Verwaltung, inkompetent ist, 10 mal mehr Parasiten beschäftigt, als vergleichbare andere Balkan, oder EU Länder wie Slowenien sei am Rande erwähnt. Der Kosovo hat sogar 27 mal mehr Öffentliches Personal, als Slowenien, und kann man als Club der korrupten Voll Idioten bezeichnen.

Unnütze Umwelt Ministerium und MTSK, tragen für den Vandalismus der Umwelt und in Tourismus Gebieten die Verantwortung 

Die perfekte Vernichtung der Albanischen Küste, durch die Pyschopaten der “Tourismus-Mafia” Albaniens

Der Pyschopat Salih Berisha, und seine Comdey Show, mit dem Kampf gegen Korruption 

Tirana pflanzt mit Verstand 510 neue Bäume, die primitive Stadt Mafia von Durres zerstört die letzten Strände und Bäume am Meer 

“The Economist“: Shqipëria, hapa prapa në demokraci” = Albanien ist keine Demokratie 

“This is madness, no this is politics” :: USA erlassen 2004: Einreise Verbot gegen korrupte und kriminelle Albaner Politiker und deren Familien 

Unnütze Umwelt Ministerium und MTSK, tragen für den Vandalismus der Umwelt und in Tourismus Gebieten die Verantwortung

Albanien ist immer noch für Überraschungen gut, weil es jetzt nochmal in 2011, massiv bergab ging, mit den militanten und kriminellen Horden, der Salih Berisha Banden. Null Gesetze gelten und die Institutionen sind überwiegend ausser Funktion, wie die Justiz sowieso. Präfekturen, Justiz, Polizei (oft der Motor der illegalen Bebauung erneut, durch Nord Albaner Banden) Null Funktion.

2010 und 2011, war das Jahr, einer massiven Umwelt und Tourismus Zerstörung, durch Vandalismus und illegalen Bauen vor allem an der Küste.

Die Weltbank hat dazu eine kritische Bestand Aufnahme, rund um das Chaos

und Grundstücke am 13. Oktober gemacht und im TV erläutert. Was diese vielen Direktoren der Administration machen, weiss eigentlich niemand so richtig, nur ihren Job machen die nicht.

Normales System in Albanien! Berufsverbrecher bauen irgendwo und versuchen dann zulegalisieren.

Im Ärchologischen Park von Lezhe wurden allein 130 illegale Bauten errichtet, worüber wir schon vor einem Jahr berichteten

Vor allem von Mitgliedern der Mafia Partei LSI, des Ilir Meta! Nun will man 40 Burgen privatisieren und die militante Verbrecher Banden, können damit ihre illegalen Bauten legalisieren (Hotels, Bars, Lokale, Restaurants etc.)und absolut Alles ist gegen das Gesetz. Der Leiter des Ärchologischen Parks Mr. Salvator Xheçi,, wurde nicht nur bedroht, sondern schrieb, deswegen bereits einen Brief an den damaligen Minister Ferdinand Yhaferrie, der auch hier erneut, nur kriminelle Interessen wahr nahm und keinerlei Gesetze kannte und auch ignorierte, das es ein Mafiösen System der Legalsieriung von kriminellen Banden ist. Zuständig im Ministerium für Kultur ist der Direktor und Berufs Verbrecher: Olsi Lafe, der Null Ausbildung, noch Bildung überhaupt hat auf Antiken, oder Kulturelle Gebiet, was allgemein bekannt ist. Dieser Berufs Verbrecher treibt diese Mafiösen Geschäfte vorwärts. Der PR Chef, der Kosovo Todes Schwadrone, machte in seinem Amts Missbrauch, natürlich Nichts, wozu er eigentlich lt. Gesetz verpflichtet ist.

SKANDALI: Pse 40 kala dhe monumente të Shqipërisë do të “shiten” nga Instituti i Monumenteve?
28 Janar, 2012 | Postuar në: Aktualitet,Ekonomia | Shkruar nga: TemA Online
……..
Lezhe burg

Apollon Baçe konfirmon se nisma mbështetet nga Ministria e Kulturës dhe Kryeministri. Instituti i Monumenteve mbetet pa përgjigje kur pyetet se mbi ç’bazë ligjore do veprohet. Specialistët dëshmojnë hapur skemën e mirëfilltë të korrupsionit

Kopenhagen

Castle of Clarendon, wie es

Burg neu Kopenhagen

http://www.gazetatema.net/web/2012/01/28/skandalipse-40-kala-dhe-monumente-te-shqiperise-do-te-%E2%80%9Cshiten%E2%80%9D-nga-instituti-i-monumenteve/

Keiner kennt Gesetze, weil sich Kriminelle die Stadtverwaltungen kaufen. Also wird in Lezhe, sogar Baugenehmigungen in Antiken Zones gegeben.